Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby harm reduction – pravidla, standardy, podmínky, možnosti 22.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby harm reduction – pravidla, standardy, podmínky, možnosti 22.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the."— Transkript prezentace:

1

2 Služby harm reduction – pravidla, standardy, podmínky, možnosti 22.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the National system of Drug demand reduction – supporting system in the field of harm reduction – Twinning Project – component 4

3 21.3.20063 Síť služeb pro uživatele drog primární prevence nízkoprahová zařízení prvního kontaktu terénní programy – streetwork kontaktní centra, drop-in centra harm reduction léčba ambulantní, pobytová (léčebny, komunity) abstinenčně orientovaná, substituce (nízkoprahová, harm reduction) následná péče, doléčování ambulantní, chráněné bydlení právní poradenství, služby ve vězení, prevence infekčních onemocnění, mapování vývoje na drogové scéně….

4 21.3.20064 Zařízení prvního kontaktu Vyhledávají, oslovují, seznamují/uvádí uživatele drog do sítě pomáhajících služeb. Tento druh služeb má být pro uživatele drog dostupný, atraktivní, je třeba ctít princip nízkoprahovosti (nabízet hodně, požadovat málo) a při nejmenším klienta neodradit od dalšího kontaktu s pomáhajícími institucemi. Vzhledem k tomu, že tato zařízení pracují především s aktivními uživateli drog, kteří (zatím) nejsou motivováni ke změně životního stylu směrem k abstinenci, velkou části náplně těchto zařízení jsou služby harm reduction. Kontakt uživatele drog s jakoukoli pomáhající institucí zpravidla vede ke snížení rizik, která s užíváním drog souvisí

5 21.3.20065 Zákon o sociálních službách Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

6 21.3.20066 Skutečná integrace služeb harm reduction do sítě služeb? předsudky neznalost nedostatek informací u odborníků u veřejnosti nezavedenost tohoto druhu služeb specifická neatraktivní klientela čemu se vyhnout? nedůvěra až hostilita (části) odborné, politické i široké veřejnosti může vést k uzavřenosti, ztrátě trpělivosti, vyhýbání se komunikaci…. to vede k dalšímu vydělování (my proti zbytku světa) a „zakonzervování“. pro velké zaujetí neztratit schopnost nadhledu, uvažování v širších souvislostech, vidět „za své služby“, umět o ní mluvit i s nezasvěcenými. rivalita s ostatními zařízeními, nedůvěra k nim – spíše sjednocovat pravidla, podmínky, vystupovat jednotně.

7 21.3.20067 Fakta proti předsudkům Vědět komu služby (budou) slouží(it) – konkrétní informace cílové populace – znát velikost a stav – zmapování situace problémoví uživatelé drog – injekční nebo dlouhodobí, pravidelní uživatelé opiátů, kokainu, metamfetaminu – v evropských podmínkách se odhaduje, že se to týká +0,5%, nejsou-li k dispozici jiné výzkumné údaje experimentátoři, uživatelé rekreačních drog (lze využít údajů z populačních a školských průzkumů, monitorování přímo na taneční scéně, přiměřená nabídka služeb) jejich blízcí dalším odborníkům - partnerství kolegové z dalších zařízení – zprostředkování dalších služeb, diagnosticko-diferenciální filtr pro léčebná zařízení protidrogoví koordinátoři – aktuální informace z drogové scény nabídka stáží, dny otevřených dveří, iniciujte pravidelná setkávání služeb v regionu komunitě (sběr použitého injekčního materiálu, přednášková činnost, poradenství) společnosti – prevence je levnější … blabla

8 21.3.20068 Fakty proti předsudkům Vědět komu služby posloužili evidovat, co bylo v zařízení provedeno – kolika osobám, jaké služby po jakých dalších zařízeních je největší poptávka, čekací doby pro uživatele z ulice věnovat pozornost jednotlivým případům – kazuistiky, supervize Hodnotit jejich efektivitu dosahuje služba plánovaných/kýžených cílů? kolik vyměněných stříkaček, kolika lidem, kolik prvních kontaktů, podíl z odhadovaných uživatelů v kontaktu, kolik doporučení do dalších zařízení pro uživatele apod., kolik testovaných na infekční nemoci, kolik pozitivních, kolik léčených, dávat do širších souvislostí (např. počet vyměněných jehel). případně hodnocení nákladovosti - aktuální zejména pokud je služeb hodně, peněz málo, vyplatí se tento typ služby Sdílet a šířit zkušenosti, zůstat otevřený, „dělat PR“ s zařízeními podobného charakteru, i s dalšími institucemi pro uživatele drog informovat odbornou i širokou veřejnost (konference, tisk) fakta, čísla – za rok…

9 21.3.20069 Snaha o jednotný sběr dat v českých nízkoprahových zařízeních

10 21.3.200610 Snaha o jednotný sběr dat v českých nízkoprahových zařízeních Sběr dat v nízkoprahových zařízeních komplikuje nízkoprahovost a anonymita Údaje z jednotlivých zařízeních se ukázaly neporovnatelné - nejednotnost a necentrálnost sběru dat Sekce harm reduction Asociace nestátních zařízení začala v r. 1998 s projektem “System sjednoceného sběru dat v nízkoprahových zařízeních“, v r. 2003 převzalo projekt NMS. V rámci tohoto projektu byly vyvinuty následující nástroje: Kód – anonymní, individuální, opakovaně sestavitelný (PET24BLA11)

11 21.3.200611 Nástroje jednotného systému sběru dat Vstupní dotazník se základní sadou otázek o klientovi a jeho drogové kariéře a tzv. kontaktní kniha – denní evidence návštěv, kontaktů a poskytnutých služeb, včetně manuálu a definic jednotlivých služeb. Od roku 2002 se vyvíjí PC aplikace “FreeBase”, která slouží k skladování a analýze sebraných dat. Od r. 2003 projekt (včetně FreeBase) spravuje a superviduje sekretariát RVKPP, NMS. Všechny nástroje jsou volně dostupné na adrese http://freebase.drogy-info.cz/ http://freebase.drogy-info.cz/ Doposud se do projektu zapojilo cca 75% zařízení, je s tím spoustu práce, míra zapojení je různá…

12 21.3.200612 Údaje o činnosti nízkoprahových zařízeních v r. 2002 Průměrné zařízeníOdhadované údaje za ČR Počet zaměstnanců/počet úvazků4,6 / 3,5440 / 330 Počet kontaktů (návštěv)2 460290 000 Počet klientů, kteří využili služeb zařízení28933 200 Počet mužů / počet žen156 (58%) / 133 (42%)19 400 / 13 800 Počet klientů – intravenózních uživatelů146 (56,5%)19 000 Počet klientů se základní drogou pervitin113 (38,2%)12 900 Počet klientů se základní drogou heroin43 (23,8%)8 000 Počet klientů se základní drogou kanabinoidy 40 (10%)3 400 Počet klientů - neuživatelů110 (27,6%)9 300 Počet prvních kontaktů12711 300 Počet výměn - výkonů551111 600 Počet vyměněných stříkaček8 0281 436 800

13 21.3.200613 Údaje o činnosti nízkoprahových zařízení v r. 2004 Údaje o osobách, které využily služeb nízkoprahových zařízení Počet osob celkem29 900 Počet uživatelů drog24 200 -injekční uživatelé drog16 200 -heroin5 100 -pervitin12 200 -kanabinoidy4 100 -těkavé látky560 -Subutex680 Průměrný věk uživatelů drog23,4 Údaje o službách poskytnutých v nízkoprahových zařízeních Počet návštěv celkem317 900 Výměnný program139 800 Potravinový servis94 700 Hygienický servis34 500 Zdravotní ošetření13 500 Individuální poradenství27 300 Skupinové poradenství1 800 Krizová intervence3 000

14 21.3.200614 Uživatelé drog v léčbě v r. 2004 Typ programuPočetKapacita (míst/lůžek)Využití (počet osob) Ambulantní zdravotnická zařízení 382n.a.15 383 Denní stacionáře 2n.a.82 Detoxifikační jednotky 19n.a. Záchytné stanice 16n.a. Psychiatrické léčebny 171 275*2 883 Psychiatrická oddělení nemocnic 331 501**2 459 Dětské psychiatrické léčebny 4368*27 Terapeutické komunity 17228***546* Programy následné péče 17n.a.957 Detoxifikační jednotky ve věznicích 1n.a.101 Bezdrogové zóny ve věznicích 301 4402 528 Oddělení pro diferencovaný výkon trestu 6292489 Oddělení pro výkon ochranné protitoxikomanické léčby ve věznicích 373122 Substituční centra 9n.a.1 043 Substituce buprenorfinem v ambulancích 450****n.a.2 000**** Nízkoprahová zařízení (harm reduction) 92n.a.24 200**** Pozn.: * údaj z r. 2003, ** počet všech psychiatrických lůžek, *** údaje pouze ze 14 komunit, **** odhad

15 21.3.200615 Odhad počtu klientů českých nízkoprahových zařízení v r. 2002 - 2004 Počet200220032004 Uživatelů drogn.a.25 20024 200 Injekčních uživatelů19 00016 70016 200 Uživatelů heroinu8 0006 1006 000 Uživatelů pervitinu12 90011 30012 200 Uživatelů kanabinoidů3 4005 5004 100 Kontaktů/návštěv290 000315 000318 000

16 21.3.200616 Závěr nejdůležitější je NEVYHOŘET, vydržet dělat dál, to co děláte. Služby harm reduction na Slovensku JSOU regulérní součástí sítě služeb pro uživatele drog, jsou to služby poskytované profesionály na profesionální úrovni nezapomenout hlídat otevřenost, přístupnost (svou i zařízení), při neustálém obhajování principů harm reduction „nezatuhnout“ v článku C Národného programu boje proti drogám je mimojiné uvedeno, že do roku 2008 je třeba pozornost soustředit: na aplikaciu postupov znižovania zdravotnych rizik mladych uživatelov drog, s dorazom na programy výmeny injekčních ihiel a striekačiek a streetwork na vytvorenie účinného systému finančného zabezpečenia realizácie stratégie NPBPD

17 Děkuji za pozornost petrosova.blanka@vlada.cz www.drogy-info.cz www.vlada.cz

18 21.3.200618 Prevence infekčních chorob Výměnné programy injekčních stříkaček a jehel (NMS, Polanecký et al. 2005) Kraj200220032004 Hl. m. Praha858 507979 5601 210 704 Středočeský12 56131 68266 600 Jihočeský14 88369 004102 621 Plzeňský23 22144 67088 450 Karlovarský16 60829 29935 756 Ústecký256 071262 418351 561 Liberecký12 27321 10833 467 Královéhradecký22 25045 08941 021 Pardubický23 62223 33036 081 Vysočina11 25429 36339 348 Jihomoravský134 285122 137165 846 Olomoucký21 80933 83285 872 Zlínský19 97311 36241 977 Moravskoslezský41 90775 10356 232 ČRČR1 469 2241 777 9572 355 536 a v přepočtu na 1000 obyvatel dle krajů 2004 (viz mapa)


Stáhnout ppt "Služby harm reduction – pravidla, standardy, podmínky, možnosti 22.3. 2006 Mgr. Blanka Petrošová – NMS, Úřad vlády ČR Development of capacities for the."

Podobné prezentace


Reklamy Google