Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita v různých životních fázích. Přípravné období Aktivita pracovní jako hlavní náplň našeho života Kariérový vývoj jedince v několika životních etapách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita v různých životních fázích. Přípravné období Aktivita pracovní jako hlavní náplň našeho života Kariérový vývoj jedince v několika životních etapách."— Transkript prezentace:

1 Aktivita v různých životních fázích

2 Přípravné období Aktivita pracovní jako hlavní náplň našeho života Kariérový vývoj jedince v několika životních etapách Přípravné období – doba dětství a školní docházky až do prvního nástupu do zaměstnání. Dítě vystupuje spíše jako divák. Představy o povoláních se často v dospělosti neuskuteční – popelář, bagrista

3 Období školní docházky – příprava na budoucí povolání Reálný obraz profese lépe získávají děti, jejichž rodiče nebo známí vykonávají vybrané povolání Nepřiměřená očekávání – dítě nemá představu o tom, co profese zahrnuje – možné zklamání

4 Profese – její výběr, prestiž Profese – vymezený druh pracovní činnosti, pro jehož vykonávání je požadována určitá profesní příprava uskutečňovaná jak v rámci školského systému, tak mimo něj. Zaměstnání – poměr (vztah) k určité organizaci či instituci, ve které člověk vykonáváním práce získává prostředky k uspokojování svých potřeb. Výsledek vykonávání profese – hodnoty sloužící k uspokojování potřeb všeho druhu

5 Dynamika profese Vznik nových profesí Změny v obsahu profesí Zánik profesí Změny nároku na kvalifikaci, rozvoj profese

6 Volba profese Je naplněním životních cílů Důležitý vliv prestiže povolání Prestiž profese může být rozhodujícím faktorem při výběru Žebříčky prestiže povolání Na výběr povolání mají vliv tyto skutečnosti: Vliv rodiny Škola Poradny Média Neformální skupiny Po ukončení profesní přípravy následuje realizace profese.

7 kariéra Je to dráha životem – profesionální Vnější kritéria – plat, postavení, Vnitřní kritéria – spokojenost, seberealizace.U různých lidí se liší. Různí lidí mají různé profesionální zájmy Tímto se zabýval J- Holland, který vypozoroval,že lidé mají sklon vyhledávat prostředí, odpovídající jejich povahové orientaci.

8 Počátek kariéry Období od prvního nástupu do zaměstnání zhruba do 35 let věku Finanční zajištění – nezávislost na rodičích Ale také složité období – srovnání skutečného života s představami o něm Mladý člověk je připraven do života teoreticky,ale často má problémy vyrovnat se s organizační politikou – jejími požadavky na praktické schopnosti. Proto ve Velké Británii britské firmy připravují tzv. „mléčné programy“ pro studenty VŠ - během studia je seznamují s životem organizace, zadávají jim úkoly, umožňují brigády, exkurze atd.

9 Střední věk Od 35 do 55 let – jisté vystřízlivění Tito lidé již zkorigovali své ideály, mnozí na vrcholu kariéry, dále už nedosáhnou a uvědomují si to Zpomalení platového růstu i růstu postavení – kariérové plató. Úzká skupina nejúspěšnějších postupuje v kariérovém růstu dál Možnosti je druhá kariéra – hledání seberealizace v jiné oblasti

10 Starší věk Po 55 letech – ubývá pružnosti a energie, ale narůstá rozhled a zkušenosti. Hrozba blížícího se důchodu – obavy z prázdnoty, ztráty sociálních kontaktů, pracovního vytížení. Mentorství – umožňuje využít starší pracovníky pro pomoc mladým lidem,kteří se zapracovávají, seznámí je s organizační kulturou a politikou, uspokojuje potřebu seberealizace mentora.

11 6 typů osobností podle profesionálního prostředí R – typ realistický – agresivní chování, schopnosti a dovednosti, spojené s fyzickou aktivitou (zemědělství, řemesla) I – typ zkoumavý – přednost poznávacím aktivitám (přemýšlení, organizování) před emocionálními aktivitami (city) – biologie, matematika, kybernetika, geologie S – sociální preference interpersonální aktivity před intelektuální nebo fyzickou aktivitou (sociální práce, diplomacie, psychologické poradenství, sekretářka) K – typ konvenční vyhledává činnosti jasně vymezené pravidly a realizuje příkazy nadřízených, zájmy organizace na úkor vlastních potřeb (účetnictví, financování) E – typ podnikavý využívá své schopnosti přesvědčovat k získávání ostatních a k dosahování svých cílů (management, právo, obchod) A – typ umělecký usiluje o sebevyjádření, vyjádření svých citů a tvůrčí práci (hudba, výtvarné umění, herectví)

12 Převaha jednoho typu – jednoduchá profesionální orientace V případě rovnováhy dvou nebo více zájmů – kariérové konflikty při volbě profese nebo zaměstnání, v průběhu kariéry se potlačené možnosti připomínají. (technik,který má vedle realistické orientace také uměleckou orientaci se bude snažit vedle svého zaměstnání uplatnit i uměleckou)

13 Ekonomická aktivita podle pohlaví Větší počet absolventek VŠ nežli absolventů Vysoká zaměstnanost žen Problémy žen – matek Ženy a kariéra Top manažerky Ženy středního věku – pracovně velmi vytížené + péče o děti, vnoučata + péče o staré rodiče

14 Ekonomická aktivita obyvatelstva Obyvatelé ekonomicky aktivní Neaktivní – ženy na MD, RD, lidé pobírají důchod Nezaměstnaní Dojíždění za prací Město - venkov


Stáhnout ppt "Aktivita v různých životních fázích. Přípravné období Aktivita pracovní jako hlavní náplň našeho života Kariérový vývoj jedince v několika životních etapách."

Podobné prezentace


Reklamy Google