Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 malé síly mezi molekulami + velké vzdálenosti,  neustálý a neuspořádaný pohyb částic,  tekuté,  rozpínavé,  stlačitelné,  nemají stálý tvar, nemají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " malé síly mezi molekulami + velké vzdálenosti,  neustálý a neuspořádaný pohyb částic,  tekuté,  rozpínavé,  stlačitelné,  nemají stálý tvar, nemají."— Transkript prezentace:

1

2  malé síly mezi molekulami + velké vzdálenosti,  neustálý a neuspořádaný pohyb částic,  tekuté,  rozpínavé,  stlačitelné,  nemají stálý tvar, nemají stálý objem

3  = plynný obal Země (21% O, 78%N, 1% ostatní plyny (He, CO 2,...)  nejdůležitější plyn pro člověka je kyslík

4  Vzniká tím, že horní vrstvy atmosféry působí gravitační silou na spodní vrstvy.  Značka: p a  Vzorec: p a = F:S

5  Atmosférický tlak určíme pomocí hydrostatického tlaku sloupce rtuti (viz Torricelliho pokus) rtuťový tlakoměr, aneroid, barograf  Závislost: - na nadmořské výšce - čím výš, tím je tlak menší - na místních podmínkách - vlhkost, teplota, vítr, apod.

6  Rtuťový tlakoměr  Aneroid  Barograf

7  běžná hodnota 935 - 1055 hPa  normální tlak p n = 101 325 Pa - přesně, stanoveno dohodou  Největší atmosférický tlak je u hladiny moře -> atmosférický tlak se stoupající nadmořskou výškou klesá

8  - stejné jako u kapalin, tzn. síla působící svisle vzhůru  - podle Archimedova zákona Fvz = V. ρ v.g  (V... objem tělesa, g... konstanta 10N/kg)  ρ v = 1,29 kg/m 3 je hustota vzduchu

9  menší než p = podtlak  stejný jako p a  větší než p a = přetlak  Měření: kapalinový, deformační manometr

10  Injekční stříkačka › Ucpeme a zmáčkneme › Tlak ve stříkačce je větší než atmosférický › Píst se pohybuje zpět ->dokud se tlaky nevyrovnají Příklady z praxe: V bombičkách na výrobu domácí sodovky je přetlak CO 2, na výrobu šlehačky oxidu dusného, potápěči v ocelových lahvích.

11  Injekční stříkačka – píst je dole, přiložím prst a táhnu -> tlak zředěného vzduchu je menší než atmosférický -> píst se vrací dokud se tlaky nevyrovnají.  Příklady z praxe: › Zvon (čištění odpadu), › Gumové přísavky – hladká dlaždice )háčky na ručníky) › Pumpy

12  Atmosféra, atmosférický tlak, měření a změny atmosférického tlaku, vztlaková síla, tlak plynu v uzavřené nádobě

13  Mezi vlastnosti plynů patří __________. A) vlastní objem C) tvrdost B) nestlačitelnost D) rozpínavost  Nejvyšší atmosférický tlak je __________ A) u země C) v Himaláji B ) u hladiny moře D) na dně moře

14  Běžná hodnota atmosférického tlaku je __________. A) asi 1000 kPa C) asi 100 Pa B) asi 100 hPa D) asi 1000 hPa  Je-li v nádobě tlak menší než v okolí říkáme, že jde o__________ A) Podtlak C) výtlak B) Přetlak D) nátlak

15  Zařízení na měření tlaku v uzavřené nádobě se jmenuje __________ A) Aneroid C) deformační tlakoměr B) Barometr D) manometr

16 1.D Mezi vlastnosti plynů patří rozpínavost. 2.B Nejvyšší atmosférický tlak je u hladiny moře. 3.D Běžná hodnot a atmosférického tlaku je asi 1000 hPa. 4.A Je-li v nádobě tlak menší než v okolí říkáme, že jde o podtlak. 5.D Zařízení na měření tlaku v uzavřené nádobě se jmenuje manometr.

17  Fyzika pro 7. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 172-200


Stáhnout ppt " malé síly mezi molekulami + velké vzdálenosti,  neustálý a neuspořádaný pohyb částic,  tekuté,  rozpínavé,  stlačitelné,  nemají stálý tvar, nemají."

Podobné prezentace


Reklamy Google