Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A s o c i a c e t e l e v i z n í c h o r g a n i z a c í 8 let v ATO 8 let v ATO 1997 - 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A s o c i a c e t e l e v i z n í c h o r g a n i z a c í 8 let v ATO 8 let v ATO 1997 - 2005."— Transkript prezentace:

1 A s o c i a c e t e l e v i z n í c h o r g a n i z a c í 8 let v ATO 8 let v ATO 1997 - 2005

2 2 1.ATO v časové přímce 2.Kdo je kdo v ATO 3.Příprava nového projektu 4.Možnost příjmu TV stanic - penetrace 5.Analýzy TV sledovanosti 1997 – 2005 6.Stanovy ATO – poslední platné znění 7.Adresář ATO K 8. výročí ATO vydala Asociace televizních organizací, 2006

3 3 ATO v časové přímce

4 4

5 5 Kdo je kdo v ATO Lidé v ATO: Jednatelka ATO:Mgr. Hana Svobodová Právní zástupce ATO:JUDr.Dana Bohuslavová Asistentka:Daniela Keltová Asistentka a analytik:Hana Havlíčková

6 6 Kdo je kdo v ATO členskou základnu ATO tvoří k 31.12.2005 : Česká televize 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory, Ič: 00027383 FTV PRIMA spol. s r. o Na Žertvách 24, 180 00 Praha 8, Ič: 48115908 CET 21 spol. s r. o. Nám. Kříženeckého 322, 150 00 Praha 5, Ič: 45800456 Asociace komunikačních agentur české republiky občanské sdružení – Opatovická 4, 110 00 Praha 1, Ič:64580512

7 7 Odborné komise ATO - složení Metodologická komise ATO – MK ATO Členové s hlasovacím právem: ČT : Kristina Taberyová Prima TV: Hana Ďurechová TV Nova: Václav Prejzek AKA: Ludvík Jubánek Legislativně – právní komise ATO - LPK ATO Členové s hlasovacím právem: ČT : Vladimíra Vocetková Prima TV: Pavel Kubina TV Nova: Alena Kroupová AKA: Filip Winter

8 8 Odborné komise ATO - složení Finanční komise ATO – FZ ATO Členové s hlasovacím právem: ČT : František Lambert Prima TV: Šárka Čerkasovová TV Nova: Milan Cimirot AKA: Ludvík Jubánek

9 9 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Elektronické měření sledovanosti televize (peoplemetry) je v České republice prováděno od roku 1997. MEDIARESEARCH se stala jeho realizátorem pro léta 2002- 2007 na základě vítězství ve výběrovém řízení vypsaném ATO v roce 2001 a jeho pokračování na další období (do roku 2012) obhájila úspěšně v poptávkovém řízení vypsaném ATO v loňském roce, kterého se zúčastnily též GfK-Praha, spol s.r.o., TNS SK s.r.o. Elektronické měření sledovanosti televize 2007-2012 se bude skládat ze dvou časových fází, a to z období od 29. 4. 2007 do konce roku 2007 a standardního pětiletého období v letech 2008-2012. Přípravné práce a některé změny, které souvisejí s návazností obou Projektů (Projektu 2002-2007 a současného Projektu 2007-2012), budou realizovány již v období posledního roku současného Projektu (např. bude realizován Kontinuální výzkum v plné šíři, proběhne obměna panelu v plné výši 25 %). Během roku 2007 pak dojde ke sjednocení kalendářního a projektového roku, což lépe odpovídá metodologii projektu zejména s ohledem na sledování jeho parametrů. Další významné změny vedoucí ke zkvalitnění měření, které proběhnou v tomto období a dále jsou uvedeny níže. Práce na Projektu 2007- 2012 budou i nadále probíhat v součinnosti subdodavatelů - společností STEM/MARK, a. s., LERACH, s. r. o. a ELVIA, s. r. o.

10 10 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) V Projektu 2007-2012 dojde zejména k následujícím hlavním změnám: Od 1. 1. 2008 dojde k navýšení velikosti panelu. Data budou dodávána denně z min. 1 650 domácností (nyní 1 200). Hrubá velikost panelu bude 1 833 domácností Instalace nových 500 domácností (k současným 1 333) a jejich zkušební provoz proběhne na podzim r. 2007. Toto zvětšení měřeného vzorku přinese zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti menších cílových skupin a televizních stanic s neceloplošnou penetrací. Od 1. 1. 2008 dojde k navýšení velikosti panelu. Data budou dodávána denně z min. 1 650 domácností (nyní 1 200). Hrubá velikost panelu bude 1 833 domácností Instalace nových 500 domácností (k současným 1 333) a jejich zkušební provoz proběhne na podzim r. 2007. Toto zvětšení měřeného vzorku přinese zejména větší přesnost pro analýzy sledovanosti menších cílových skupin a televizních stanic s neceloplošnou penetrací. Kontinuální výzkum, jehož prostřednictvím je sledována reprezentativita panelu (vedle údajů poskytovaných ČSÚ), bude od roku 2007 probíhat na větším vzorku (9 000 domácností ročně místo současných 6 000). Informace budou rovněž sbírány s vyšší frekvencí (10krát ročně). Toto navýšení a větší frekvence zaručí lepší zachycení dynamických změn v televizní populaci, které nás v budoucnosti čekají zejména s nástupem digitálního vysílání. Kontinuální výzkum, jehož prostřednictvím je sledována reprezentativita panelu (vedle údajů poskytovaných ČSÚ), bude od roku 2007 probíhat na větším vzorku (9 000 domácností ročně místo současných 6 000). Informace budou rovněž sbírány s vyšší frekvencí (10krát ročně). Toto navýšení a větší frekvence zaručí lepší zachycení dynamických změn v televizní populaci, které nás v budoucnosti čekají zejména s nástupem digitálního vysílání. Opora výběru - databáze, z níž jsou vybírány jména a adresy pro realizaci Kontinuálního výzkumu, bude vytvářena kontinuálně pro lepší zajištění její aktuálnosti po celou dobu Projektu. Opora výběru - databáze, z níž jsou vybírány jména a adresy pro realizaci Kontinuálního výzkumu, bude vytvářena kontinuálně pro lepší zajištění její aktuálnosti po celou dobu Projektu.

11 11 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Technologie TV metrů (TVM 003) používaná pro měření v současném panelu je stále plně funkční a je schopna splňovat veškeré podmínky měření. Přistoupit k její nucené jednorázové výměně by bylo v současné době neekonomické, proto bude používána i nadále. Nicméně v rámci Projektu 2007-2012 je garantováno postupné nasazení nové generace technologie (TVM 005) až do 50 % panelových domácností (z panelu 1833). Souběh technologií a různých typů přenosů dat bude zajišťovat zcela nové sběrné centrum, které bude zprovozněno již v letošním roce. Technologie TV metrů (TVM 003) používaná pro měření v současném panelu je stále plně funkční a je schopna splňovat veškeré podmínky měření. Přistoupit k její nucené jednorázové výměně by bylo v současné době neekonomické, proto bude používána i nadále. Nicméně v rámci Projektu 2007-2012 je garantováno postupné nasazení nové generace technologie (TVM 005) až do 50 % panelových domácností (z panelu 1833). Souběh technologií a různých typů přenosů dat bude zajišťovat zcela nové sběrné centrum, které bude zprovozněno již v letošním roce. Projekt má definována pravidla pro měření digitálního vysílání a to již od roku 2006. Přináší řešení pro kvalitní mapování penetrace digitálního vysílání v populaci ČR i v případě dynamičtějšího vývoje v období přechodu. K dispozici je technologie pro měření digitální televize (DVB-T, DVB-S, DVB-C), kterou je možné bez problémů implementovat i do technologie instalované ve stávajícím panelu. Z hlediska měření bude standardně identifikován sledovaný kanál a obecné užití EPG, TXT, interaktivní služby a internetu. Jsou však nastaveny také mechanismy pro případné začlenění identifikace jiných aktivit nebo jiných typů příjmu digitálního vysílání (např. DVB-H, IP TV apod.) do měření. Projekt má definována pravidla pro měření digitálního vysílání a to již od roku 2006. Přináší řešení pro kvalitní mapování penetrace digitálního vysílání v populaci ČR i v případě dynamičtějšího vývoje v období přechodu. K dispozici je technologie pro měření digitální televize (DVB-T, DVB-S, DVB-C), kterou je možné bez problémů implementovat i do technologie instalované ve stávajícím panelu. Z hlediska měření bude standardně identifikován sledovaný kanál a obecné užití EPG, TXT, interaktivní služby a internetu. Jsou však nastaveny také mechanismy pro případné začlenění identifikace jiných aktivit nebo jiných typů příjmu digitálního vysílání (např. DVB-H, IP TV apod.) do měření. V rámci Projektu proběhne Pilotní projekt nové technologie ReMark - mobilních osobních měřících zařízení. Podrobné parametry a období realizace Pilotního projektu budou dojednány s ATO. Výsledky Pilotního projektu pak budou s ATO vyhodnoceny a bude dohodnut další postup. V rámci Projektu proběhne Pilotní projekt nové technologie ReMark - mobilních osobních měřících zařízení. Podrobné parametry a období realizace Pilotního projektu budou dojednány s ATO. Výsledky Pilotního projektu pak budou s ATO vyhodnoceny a bude dohodnut další postup.

12 12 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Od začátku roku 2007 budou dodávána data každý den, tj. nejen v sobotu, ale i v neděli (kromě státních svátků). Od začátku roku 2007 budou dodávána data každý den, tj. nejen v sobotu, ale i v neděli (kromě státních svátků). Ostatní osvědčené principy nastavené ve Stávajícím projektu zůstanou zachovány (např. sekundová data, Výzkum životního stylu na panelu (tzv. Life Style Survey - LSS) apod.). Dále je samozřejmostí, stejně jako v současném Projektu, že Mediaresearch bude ve spolupráci s ATO pokračovat v inovacích a zlepšeních celého Projektu. Např. v letošním roce budou podány návrhy na revize stávajícího systému reportů a vysílacích protokolů (popisů pořadů), do systému bude implementováno obecné řešení subpanelů apod. Ostatní osvědčené principy nastavené ve Stávajícím projektu zůstanou zachovány (např. sekundová data, Výzkum životního stylu na panelu (tzv. Life Style Survey - LSS) apod.). Dále je samozřejmostí, stejně jako v současném Projektu, že Mediaresearch bude ve spolupráci s ATO pokračovat v inovacích a zlepšeních celého Projektu. Např. v letošním roce budou podány návrhy na revize stávajícího systému reportů a vysílacích protokolů (popisů pořadů), do systému bude implementováno obecné řešení subpanelů apod. OČEKÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI OD DIGITALIZACE (na základě zjištění kontinuálního výzkumu TV metrového projektu) Metodika dotazování V rámci projektu elektronického měření televizního vysílání (tzv. peoplemetry), který realizuje společnost Mediaresearch pro ATO (Asociace televizních organizací) probíhá důkladné mapování změn chování televizní populace i mimo měření vlastní sledovanosti televize. Monitorování stavu populace a jejího vztahu k nejrůznějším aspektům televizního chování probíhá prostřednictvím tzv. Kontinuálního výzkumu. Jednou ze stále důležitějších oblastí, které se v rámci výzkumu sledují, je problematika digitálního vysílání.

13 13 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Kontinuální výzkum probíhá ročně ve třech vlnách, přičemž v každé z nich jsou dotazováni všichni členové alespoň dvou tisíc domácností, které jsou vybírány statisticky reprezentativně v rámci celé České republiky. Sběr dat zajišťuje v rámci projektu společnost STEM/MARK. Kontinuální výzkum je vzhledem ke svému významu pro celý TV metrový projekt metodicky posunut do kvalitativně velmi vysoké roviny prověřené pozitivně i nezávislými audity. Kontinuální výzkum podobně jako i jiné face-to-face výzkumy může být zatížen systematickou chybou v oblastech dotazování, kde se populace obtížněji orientuje, zejména z titulu neznalosti dané problematiky. Vztah a hodnocení digitálního vysílání k těmto oblastem nepochybně patří, avšak TV metrový výzkum přináší jednu významnou výhodu. Ta spočívá v možnosti ověřit si reálnost odpovědí jednotlivých domácností a to zejména těch, které jsou později zařazeny do vlastního panelu a provádět zpětně určité korektury názorů na základě skutečně zjištěné reality. Metodika Kontinuálního výzkumu pak na případně zjištěné rozdíly adekvátně reaguje. Navíc a to je rovněž významné specifikum projektu, vlastní panel TV metrových domácností (hrubá velikost 1333 domácností, 1850 domácností od roku 2008) pak slouží jako další reprezentativní vzorek, na kterém lze statisticky významně postihovat dynamiku vývoje zejména v oblasti příjmu digitálních technologií. Porovnáním výstupů a systematickým studiem trendů dat Kontinuálního výzkumu a panelu jako takového lze proto dospět k odhadům s výrazně lepší vypovídací hodnotou. Tento článek je shrnutím poznatků o aspektu digitálního vysílání z Kontinuálního výzkumu a chování TV metrového panelu. Uvedené poznatky byly prezentovány autorem mimo jiné na Thought Leadership Forum, které k problematice digitalizace televizního vysílání organizovala společnost TUESDAY Business Network v červnu tohoto roku. Opora výběru - databáze, z níž jsou vybírány jména a adresy pro realizaci Kontinuálního výzkumu, bude vytvářena kontinuálně pro lepší zajištění její aktuálnosti po celou dobu Projektu.

14 14 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Povědomí o digitalizaci V rámci výzkumu jsou zjišťovány jednak aspekty vlastního příjmu digitálního vysílání, jednak vztah a očekávání populace vztažené k tomuto fenoménu. Možnost příjmu digitálního vysílání je zjišťována od dubna 2004. Lze konstatovat, že zatímco z počátku domácnosti deklarovaly nevědomost o tom, zda mají možnost přijímat digitálně až v dvaceti procentech případů, situace se vyvíjí a velká změna přichází zejména v jarní fázi roku 2006, kdy nevědomost o tom, jak vlastně domácnosti přijímají, má již pouze 6 % domácností. K tomu jistě přispěla vyšší medializace problematiky v posledním půl roce, zejména před zimní olympiádou. Dá se tedy říci, že populace začíná být uvědomělejší a veškeré zjišťované informace o digitalizaci lze v poslední době považovat za věrohodnější. Na druhou stranu, zhruba čtvrtina populace starší deseti let deklaruje, že o digitálním vysílání ještě nikdy neslyšela a další necelá polovina slyšela, ale deklaruje, že neví, o co se jedná (celkem 71 % populace starší 10 let). Přestože situace je významně lepší u vysokoškolsky vzdělané populace, je zarážející i procento vysokoškolsky vzdělaných lidí, z nichž více než 45 % deklaruje, že o digitalizaci buď neslyšelo (15 %) nebo neví o co se jedná (30 %). V kategorii elitní části populace (klasifikace A v tzv. ABCDE sociálně ekonomické segmentaci) deklaruje doplňkovou (tedy přibližnou nebo úplnou představu o co se v digitálním vysílání jedná) pouze necelá polovina této cílové skupiny (49 %). Vyšší povědomí o pojmu digitalizace než běžná populace mají přirozeně rovněž domácnosti, které televizní příjem řeší prostřednictvím kabelových nebo satelitních sítí (62 % neví vůbec nebo nemá přesnou představu, 38 % má alespoň přibližnou představu), přesto procento by mělo být v rámci chystaných změn asi výrazně vyšší.

15 15 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Možnost příjmu Jednou z nejdůležitějších a nejvíce sledovanou oblastí je pochopitelně oblast možnosti digitálního příjmu. I zde dochází k poměrně velké dynamice, kdy ve druhém čtvrtletí roku 2004 deklarovalo možnost digitálního příjmu jedno procento domácností, na jaře 2006 již jde o deklaraci čtyř procent domácností. Zde však dochází k jednomu zajímavému zkreslení odpovědí. V rámci dotazování rozlišuje metodika výzkumu možnost příjmu jednak prostřednictvím vlastní digitální televize (tj. jednoho zařízení na příjem) nebo prostřednictvím přídavných zařízení (tzv. set top boxů). Zatímco druhá deklarace je poměrně přesná, k digitálnímu televiznímu přijímači se hlásí i ty domácnosti, které při vlastním prověření techniky při rekrutaci panelu takovýto typ televizoru nevlastní. Proto výše uvedená čtyři procenta jsou optimističtější. Na základě prověření ve vlastním panelu odhadujeme ke konci dubna tohoto roku 3,5 % digitálních domácností. Více než polovina těchto deklarací pak odpovídá satelitnímu digitálnímu příjmu, což odpovídá i zjištěním na vlastním panelu domácností. Plány domácností Z hlediska budoucího pořízení digitálního příjmu lze pozorovat podobný jev "zmatení" v deklaracích, kdy z počátku lidé spíše hovoří o pořízení digitální televize než o set- top boxech, v posledních výzkumech se pak již spíše přiklánějí k nákupu set-top boxu. Celkový deklarovaný zájem v průběhu let 2004-2005 ve výši 6-7 % však zůstává za skutečností skutečných pořízení.

16 16 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) V poslední fázi výzkumu (leden - březen 2006) dochází k prudkému nárůstu zamýšlených nákupů na úroveň až 13 % z těch, kteří ještě nemají digitální možnost příjmu, což by dávalo celkově až 17 % digitalizovaných domácností do příštího jara. Tento údaj je ale asi hodně optimistický. Jistý pohyb jistě způsobí medializace problematiky, vánoční nákupy a jistě i průběh vlastního technického procesu digitalizace, přesto autor tohoto článku nepředpokládá penetraci nad 10 %. Co rozhlas? Přestože Kontinuální výzkum je primárně zaměřen na televizní vysílání, dotazy v omezené míře směřují i k tomuto médiu. Deklaraci příjmu přibližně konstantně deklarují zhruba 3 % domácností, zájem pořídit si digitální rozhlasový přijímač pak deklarují stabilně 2 % domácností. Tato deklarace je však v rozporu s konstantní možností příjmu, deklarace zájmu populace je tedy optimističtější než skutečnost.

17 17 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Očekávání od digitalizace Bezesporu důležitou zkoumanou oblastí zejména pro pracovníky digitálních médií, ale i řídící pracovníky digitalizačního procesu, je oblast očekávání populace od vlastní digitalizace. Lidé starší deseti let z deseti možností vybírají tři podle jejich názoru nejdůležitější očekávání. Na prvním místě se zcela z přehledem umísťuje očekávání vyšší kvality obrazu (vybráno až v 90 %) a vyšší kvalita zvuku (mírně pod 70 %). Další z očekávání vybraných ve více než 50 % je širší nabídka televizních programů. V této kategorii dochází rovněž k největší dynamice, kdy z počátku výzkumu bylo toto očekávání vybráno zhruba čtyřiceti procenty dané populace, v poslední fázi výzkumu je to již okolo padesáti osmi procent. K jiným očekáváním, která se ještě pohybují v řádu desítek procent, se řadí jednak větší přístup k informačním službám (v rozmezí 35-40 % v průběhu jednotlivých fází výzkumu), jednak vyšší kvalita propojení s dalšími digitálními přístroji (kamera, fotoaparát atp.) ve výši 32 % se spíše klesajícím trendem).

18 18 III. PM projekt 2007 – 2012 (PEM) Co dál ve výzkumu? ATO klade na důkladný monitoring procesu digitalizace a jejího vnímání populací České republiky nemalý důraz a digitalizace jako taková byla jistě i významným kritériem při řešení otázky realizátora výzkumu na další období. Společnost Mediaresearch, která bude v letech 2007-2012 projekt realizovat, proto již od počátku roku 2007 mění metodiku sběru informací ze současného systému tří dvouměsíčních vln po dvou tisících domácnostech na kontinuální systém sběru 10x900 domácností (spojení letních měsíců a vynechání vánočního období), tedy ročně 9000 domácností, tj. cca 22 500 respondentů. Sběr dat bude provádět jako v současnosti společnost STEM/MARK. I otázky k problematice digitalizace projdou novou metodickou diskusí na podzim tohoto roku, aby od počátku roku nového došlo k jedinečnému kontinuálnímu informačnímu zdroji o vztahu populace a televizního vysílání a tedy i výzkumu fenoménu dnešní televizní doby - digitalizace.

19 19 Možnost příjmu TV stanic - penetrace 1997 - 2005

20 20 Pojmy a definice Rating (sledovanost) RATING (sledovanost) je podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu. Udává se v procentech. Share (podíl na sledovanosti) Share je podíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Udává se v procentech. Počítá se jako podíl ratingu příslušného kanálu a total ratingu v daném časovém intervalu vynásobený 100.

21 21 Analýzy TV sledovanosti - 1997 – 2005 rating celý den 6:00 – 6:00

22 22 Analýzy TV sledovanosti - 1997 – 2005 rating celý den 6:00 – 6:00

23 23 Analýzy TV sledovanosti - 1997 – 2005 rating Prime Time 19:00 – 23:00

24 24 Analýzy TV sledovanosti - 1997 – 2005 rating Prime Time 19:00 – 23:00

25 25 Analýzy TV sledovanosti – share 2003

26 26 Analýzy TV sledovanosti – share 2004

27 27 Analýzy TV sledovanosti – share 2005

28 28 Stanovy ATO – platné znění

29 29 Stanovy ATO – platné znění

30 30 Stanovy ATO – platné znění

31 31 Adresář ATO ATO – Asociace televizních organizací adresa: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 telefon: 296 216 101 www.ato.cz Jednatelka: Hana Svobodová svobodova@ato.cz svobodova@ato.cz Právní zástupce: Dana Bohuslavová akbohuslavova@volny.cz akbohuslavova@volny.cz Asistentka: Daniela Keltováato@ato.cz Analytik: Hana Havlíčková ato3@ato.cz

32 32 Adresář ATO Česká televize adresa: 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory telefon: 261 134 111 fax: 261 218 599 www.ceskatelevize.cz Sekretariát generálního ředitele: Daniela Vítovádaniela.vitova@ceskatelevize.cz Výzkum programu a auditoria: Kristina Taberyová kristina.taberyova@ceskatelevize.cz Tomáš Budínský tomas.budinsky@ceskatelevize.cz Šárka Mouralová sarka.mouralova@ceskatelevize.cz Právní útvar: Vladimíra Vocetková vladimira.vocetkova@ceskateleivze.cz vladimira.vocetkova@ceskateleivze.cz Ekonomické útvary (sekretariát finančního ředitele): František Lambert frantisek.lambert@ceskatelevize.cz Markéta Syrová marketa.syrova@ceskatelevize.cz

33 33 Adresář ATO CET 21 spol. s r. o. adresa: Nám. Kříženeckého 322, 150 00 Praha 5 telefon: 233 100 111 fax: 233 100 388 www.nova.cz Sekretariát generálního ředitele: Naděžda Cimburová nadezda.cimburova@novatv.cz Odbor výzkumu: Václav Prejzek vaclav.prejzek@novatv.cz Právní odbor: Alena Kroupová alena.kroupova@novatv.cz Kancelář náměstka finančního ředitele pro finance a správu: Milan Cimirot milan.cimirot@novatv.cz Kateřina Hilbertová katerina.hilbertova@novatv.cz katerina.hilbertova@novatv.cz

34 34 Adresář ATO FTV Prima spol. s r. o. adresa: Na Žertvách 24, 180 00 Praha 8 telefon: 266 700 111 fax: 266 700 201 www.iprima.cz Sekretariát generálního ředitele: Olga Hrbková olga.hrbkova@iprima.cz Oddělení televizních analýz: Hana Ďurechová hana.durechova@iprima.cz Právní oddělení : Pavel Kubina pavel.kubina@iprima.cz pavel.kubina@iprima.cz Ekonomicko organizační úsek: Martin Valkovič martin.valkovic@iprima.cz Šárka Čerkasovová sarka.cerkasova@iprima.cz sarka.cerkasova@iprima

35 35 Adresář ATO AKA - Asociace komunikačních agentur České republiky, občanské sdružení adresa: Opatovická 4, 110 00 Praha 1 telefon: 224 934 518 fax: 224 934 384 www.aka.czJednatel: Ludvík Jubánek ludvik.jubanek@aka.cz ludvik.jubanek@aka.cz Právní zástupce : Filip Winter filip.winter@akwinter.cz filip.winter@akwinter.cz Analytici: Vít Smékal vit.smekal@omd.cz Tomáš Bičík tomas.bicik@mecglobal.com tomas.bicik@mecglobal.com

36 36 Adresář ATO MEDIARESEARCH a.s. adresa: Polská 54, 130 00 Praha 3 telefon: 222 717 764 fax: 222 717 762 www.mediaresearch.czŘeditelka: Irena Wintrová irena.wintrova@mediaresearch.cz irena.wintrova@mediaresearch.cz Výzkum: Pavel Charamza pavel.charamza@mediaresearch.cz Michal Jordan michal.jordan@mediaresearch.cz


Stáhnout ppt "A s o c i a c e t e l e v i z n í c h o r g a n i z a c í 8 let v ATO 8 let v ATO 1997 - 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google