Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové léky u maligních lymfomů a přehled aktuálních klinických studií MUDr. David Šálek za Lymfomovou skupinu IHOK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové léky u maligních lymfomů a přehled aktuálních klinických studií MUDr. David Šálek za Lymfomovou skupinu IHOK."— Transkript prezentace:

1 Nové léky u maligních lymfomů a přehled aktuálních klinických studií MUDr. David Šálek za Lymfomovou skupinu IHOK

2 Non-Hodgkin Lymphoma, Main Subtypes: 2004-2011 One- and Five-Year Relative Survival (%), All Ages http://www.cancerresearchuk.org/cancer- info/cancerstats/types/nhl/survival/ Proč nové léčebné postupy?

3 Non-Hodgkin Lymphoma (C82-C85): 2005-2009 Five-Year Relative Survival by Age, England http://www.cancerresearchuk.org/cancer- info/cancerstats/types/nhl/survival/ 5-leté celkové přežití u NHL dle věku

4 Long-term outcome of patients in the LNH-98.5 trial, the first randomized study comparing rituximab-CHOP to standard CHOP chemotherapy in DBLCL patients: a study by the Groupe d’Etudes des Lymphomes de l’Adulte, Coiffier B, et al., Blood 116, 2040– 2045, 2012 Studie GELA LNH-98.5: pac. s DLBCL 60-80 let, léčba 8x CHOP vs. 8x R-CHOP

5 Dlouhodobý trend přežití u NHL http://www.cancerresearchuk.org/cancer- info/cancerstats/types/nhl/survival/ NHL, 1971-2009: One-, Five- and Ten-Year Relative Survival, Adults Aged 15-99, England

6 Dlouhodobý trend přežití u HL Age-Standardised Five Year Relative Survival, England 1971-2009 http://www.cancerresearchuk.org/cancer- info/cancerstats/types/hl/survival/

7 http://www.sukl.cz/modules/evaluation/ 42 studií u lymfomů http://lymphoma.cz/studies.php 14 aktivních studií u lymfomů Přehled klinických studií

8 Fáze klinických studií  I. fáze: - první podání léčivého přípravku malému počtů (desítkám) lidským subjektům (nejčastěji zdravým dobrovolníkům) - první podání léčivého přípravku malému počtů (desítkám) lidským subjektům (nejčastěji zdravým dobrovolníkům) - výzkum na zdravých dobrovolnících se neprovádí, je-li podání látky zdravému člověku vysoce nevhodné (např. cytostatika) - výzkum na zdravých dobrovolnících se neprovádí, je-li podání látky zdravému člověku vysoce nevhodné (např. cytostatika) - zjišťuje se, jak je nová látka lidským organismem tolerována a jaký je její osud v organismu. - zjišťuje se, jak je nová látka lidským organismem tolerována a jaký je její osud v organismu. - podávání nízkých dávek (odvozených z pokusů na zvířatech) s postupným navyšováním do maximální tolerovatelné dávky - podávání nízkých dávek (odvozených z pokusů na zvířatech) s postupným navyšováním do maximální tolerovatelné dávky  II. fáze: - látka se poprvé podává v konkrétní indikaci malému počtu (desítky až stovky) vybraných, přesně definovaných nemocných - látka se poprvé podává v konkrétní indikaci malému počtu (desítky až stovky) vybraných, přesně definovaných nemocných - ověřují se léčebné účinky a hledá se vhodná dávka - ověřují se léčebné účinky a hledá se vhodná dávka - upřesňuje se chování v organismu, snášenlivost a nežádoucí účinky - upřesňuje se chování v organismu, snášenlivost a nežádoucí účinky

9 Fáze klinických studií  při dobré účinnosti s přijatelně nízkým výskytem nežádoucích účinků → III. fáze: - velký počet zařazovaných osob (stovky až tisíce pacientů) - velký počet zařazovaných osob (stovky až tisíce pacientů) - prokázání účinnosti nového léčivého přípravku u konkrétního typu onemocnění, u určené skupiny pacientů a při zvoleném způsobu podávání - prokázání účinnosti nového léčivého přípravku u konkrétního typu onemocnění, u určené skupiny pacientů a při zvoleném způsobu podávání - nejčastěji srovnání s dosavadním standardem léčby či placebem - nejčastěji srovnání s dosavadním standardem léčby či placebem - sbírají se další informace o bezpečnosti hodnoceného léku - sbírají se další informace o bezpečnosti hodnoceného léku  registrace léku státní autoritou (EMA, SÚKL, FDA)  IV. fáze: - shromažďování dlouhodobých informací o výskytu nežádoucích účinků, o lékových interakcích, o účinnosti u speciálních skupin osob (např. staří lidé, děti, gravidní ženy…) - shromažďování dlouhodobých informací o výskytu nežádoucích účinků, o lékových interakcích, o účinnosti u speciálních skupin osob (např. staří lidé, děti, gravidní ženy…)

10 Difúzní velkobuněčný B-lymfom Nově diagnostikovaní pacienti: Nově diagnostikovaní pacienti: GOYA - GA-101 GOYA - GA-101 DLB3001 - ibrutinib DLB3001 - ibrutinib Udržovací terapie: Udržovací terapie: PILLAR-2 (CRAD001) - everolimus PILLAR-2 (CRAD001) - everolimus NHL-13 - rituximab NHL-13 - rituximab Relabovaní pacienti: Relabovaní pacienti: ARD10248 STARLYTE - anti CD19 + maytansin, fáze 2 ARD10248 STARLYTE - anti CD19 + maytansin, fáze 2 B19311008 - inozutumab (anti CD22) ozogamycin, fáze 3 B19311008 - inozutumab (anti CD22) ozogamycin, fáze 3 MEDI-551 - antiCD19, fáze 2 MEDI-551 - antiCD19, fáze 2

11 http://www.mabthera.com/portal/eipf/pb/mabthera

12

13 GOYA GOYA Studiový lék: GA101 (obinutuzumab) - monoklonální anti CD20 protilátka III.generace - uměle upravena s cílem zvýšit účinnost a snížit imunogenicitu Studiový lék: GA101 (obinutuzumab) - monoklonální anti CD20 protilátka III.generace - uměle upravena s cílem zvýšit účinnost a snížit imunogenicitu Recentně schválena FDA jako preparát GAZYVA ™ u B- CLL v kombinaci s chlorambucilem u neléčených pac. Recentně schválena FDA jako preparát GAZYVA ™ u B- CLL v kombinaci s chlorambucilem u neléčených pac. Mechanismus účinku: vazba typu II na CD20 molekulu – ve srovnání s Mabtherou (vazba typu I) zvýšený efekt přímé buněčné smrti, a úpravou Fc části i zvýšení ADCC (5-100x), při relativním snížení CDC (cytotoxicita závislá na komplementu) Mechanismus účinku: vazba typu II na CD20 molekulu – ve srovnání s Mabtherou (vazba typu I) zvýšený efekt přímé buněčné smrti, a úpravou Fc části i zvýšení ADCC (5-100x), při relativním snížení CDC (cytotoxicita závislá na komplementu) Indikace: nově diagnostikovaný DLBCL IPI 1-5, IPI 0 bulk Indikace: nově diagnostikovaný DLBCL IPI 1-5, IPI 0 bulk Randomizovaná otevřená studie fáze 3 Randomizovaná otevřená studie fáze 3 6x GA-CHOP (GA 8x) vs. 6x R-CHOP (R 8x) 6x GA-CHOP (GA 8x) vs. 6x R-CHOP (R 8x)

14

15 SIGNÁLNÍ DRÁHA B-BUNĚČNÉHO RECEPTORU (BCR) CAL101; idelalisib

16

17 DLB3001 DLB3001 Studiový lék: ibrutinib Studiový lék: ibrutinib Mechanismus účinku: irreverzibilní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy (BTK) - inhibice autofosforylace a fosforylace fyziologickým substrátem, čímž dále blokuje fosforylaci „nižších“ drah (např. PI3K, NF-κB…), výsledkem je zástava proliferace a smrt buňky (apoptóza) Mechanismus účinku: irreverzibilní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy (BTK) - inhibice autofosforylace a fosforylace fyziologickým substrátem, čímž dále blokuje fosforylaci „nižších“ drah (např. PI3K, NF-κB…), výsledkem je zástava proliferace a smrt buňky (apoptóza) Indikace: nově diagnostikovaný DLBCL, ABC subtyp, Indikace: nově diagnostikovaný DLBCL, ABC subtyp, klinické st. II-IV., R-IPI skóre 1 a více klinické st. II-IV., R-IPI skóre 1 a více Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3: Randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3: 6x R-CHOP + ibrutinib vs. 6x R-CHOP 6x R-CHOP + ibrutinib vs. 6x R-CHOP

18 PILLAR-2 (CRAD001) PILLAR-2 (CRAD001) Studiový lék: everolimus - derivát sirolimu Studiový lék: everolimus - derivát sirolimu Mechanismus účinku: inhibice mTOR signální dráhy Mechanismus účinku: inhibice mTOR signální dráhy schválen v léčbě karcinomu ledviny a prsu, a jako imunosupresivum po transplantaci jater a ledviny schválen v léčbě karcinomu ledviny a prsu, a jako imunosupresivum po transplantaci jater a ledviny Indikace: DLBCL s vysokým rizikem dle IPI (3-5) Indikace: DLBCL s vysokým rizikem dle IPI (3-5) Pacienti: roční udržovací léčba pro pacienty v remisi po léčbě R-CHOP Pacienti: roční udržovací léčba pro pacienty v remisi po léčbě R-CHOP Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3 (everolimus vs. Placebo) (everolimus vs. Placebo)

19 NHL-13 Studiový lék: rituximab - monoklonální chimerická anti CD20 protilátka I. generace Studiový lék: rituximab - monoklonální chimerická anti CD20 protilátka I. generace Mechanismus účinku: vazba typu I na CD20 molekulu – nižší efekt přímé buněčné smrti, ADCC, vyšší CDC (cytotoxicita závislá na komplementu) Mechanismus účinku: vazba typu I na CD20 molekulu – nižší efekt přímé buněčné smrti, ADCC, vyšší CDC (cytotoxicita závislá na komplementu) Indikace: DLBCL v remisi po R-CHOP Indikace: DLBCL v remisi po R-CHOP Randomizovaná nezaslepená studie fáze 3 Randomizovaná nezaslepená studie fáze 3 maintenance rituximab á 2 měsíce po dobu 2 let vs. maintenance rituximab á 2 měsíce po dobu 2 let vs. pouhá observace pouhá observace dosavadní výsledky – rozdíl statisticky nesignifikantní dosavadní výsledky – rozdíl statisticky nesignifikantní

20 MEDI-551 Studiový lék: humanizovaná monoklonální protilátka Studiový lék: humanizovaná monoklonální protilátka anti CD19 (MEDI-551) anti CD19 (MEDI-551) Mechanismus účinku: na protilátce závislá buněčná cytotoxicita - aktivace protinádorových T-lymfocytů, NK- buněk a makrofágů (vychytávání nádorových buněk s navázanou protilátkou v játrech a slezině) Mechanismus účinku: na protilátce závislá buněčná cytotoxicita - aktivace protinádorových T-lymfocytů, NK- buněk a makrofágů (vychytávání nádorových buněk s navázanou protilátkou v játrech a slezině) Indikace: relabovaný či refrakterní DLBCL, tFL do DLBCL, FL gr.III po předchozí léčbě s rituximabem+chemoterapií Indikace: relabovaný či refrakterní DLBCL, tFL do DLBCL, FL gr.III po předchozí léčbě s rituximabem+chemoterapií Pacienti: věk nad 18 let, vhodní k autologní SCT Pacienti: věk nad 18 let, vhodní k autologní SCT Randomizace mezi 3x M-DHAP/M-ICE vs. R-DHAP/R-ICE Randomizace mezi 3x M-DHAP/M-ICE vs. R-DHAP/R-ICE Zakončení HD CHT + autologní SCT u pac. s CR/PR Zakončení HD CHT + autologní SCT u pac. s CR/PR

21 ARD10248 STARLYTE Studiový lék: SAR3419 = konjugát monoklonální protilátky antiCD19 + cytostatika maytansin (makrolidové antibiotikum z keře Maytenus sp.) Studiový lék: SAR3419 = konjugát monoklonální protilátky antiCD19 + cytostatika maytansin (makrolidové antibiotikum z keře Maytenus sp.) Mechanismus účinku: cílená vazba na CD19+ lymfocyty, internalizace a uvolnění M., který se váže na tubulin a inhibuje tak mikrotubuly a dělení nádorových buněk Mechanismus účinku: cílená vazba na CD19+ lymfocyty, internalizace a uvolnění M., který se váže na tubulin a inhibuje tak mikrotubuly a dělení nádorových buněk Indikace: relabovaný CD19+ DLBCL Indikace: relabovaný CD19+ DLBCL Pacienti: věk nad 18 let, po předchozí léčbě R+chemo a nevhodní k autologní SCT nebo pac. s relapsem po autoSCT Pacienti: věk nad 18 let, po předchozí léčbě R+chemo a nevhodní k autologní SCT nebo pac. s relapsem po autoSCT Nerandomizované i.v. podání SAR3419 v monoterapii Nerandomizované i.v. podání SAR3419 v monoterapii

22 B19311008 Studiový lék: inotuzumab ozogamicin - konjugát monokl. protilátky antiCD22 + cytostatika calicheamicin (antibiotikum z bakterie Micromonospora) Studiový lék: inotuzumab ozogamicin - konjugát monokl. protilátky antiCD22 + cytostatika calicheamicin (antibiotikum z bakterie Micromonospora) Mechanismus účinku: cílená vazba na CD22+ lymfocyty, internalizace a uvolnění cytostatika v buňce - vazba na DNA a její rozštěpení Mechanismus účinku: cílená vazba na CD22+ lymfocyty, internalizace a uvolnění cytostatika v buňce - vazba na DNA a její rozštěpení Indikace: relabovaný/refrakterní CD22+ agresivní B-NHL Indikace: relabovaný/refrakterní CD22+ agresivní B-NHL randomizované i.v. podání Inozutumab ozogamycinu + rituximabu vs. volba řešitele (tj. rituximab+ bendamustin nebo gemcitabin) randomizované i.v. podání Inozutumab ozogamycinu + rituximabu vs. volba řešitele (tj. rituximab+ bendamustin nebo gemcitabin) V 5/2013 ukončeno sponzorem pro neúčinnost ! V 5/2013 ukončeno sponzorem pro neúčinnost !

23 Folikulární / indolentní B-lymfomy Nově diagnostikovaní pacienti: Nově diagnostikovaní pacienti: GALLIUM - GA-101 GALLIUM - GA-101 Udržovací terapie: Udržovací terapie: PRIMA - maintenance rituximab při remisi (CR,PR) po PRIMA - maintenance rituximab při remisi (CR,PR) po iniciální R-CHT iniciální R-CHT EORTC 20981 - maintenance rituximab při CR/PR po EORTC 20981 - maintenance rituximab při CR/PR po léčbě relapsu léčbě relapsu Relabovaní pacienti: Relabovaní pacienti: HOMER- ofatumumab (antiCD20 protilátka II.generace) HOMER- ofatumumab (antiCD20 protilátka II.generace) GADOLIN – GA101, bendamustin GADOLIN – GA101, bendamustin

24 PRIMA Infekce 37% u R-maint. vs. 22% u observace

25 EORTC 20981 http://www.mabthera.com/portal/eipf/pb/mabthera

26 Celkové přežití a maintenance u FL http://www.mabthera.com/portal/eipf/pb/mabthera

27 GALLIUM Studiový lék: GA101 (obinutuzumab) - monoklonální Studiový lék: GA101 (obinutuzumab) - monoklonální anti CD20 protilátka III.generace anti CD20 protilátka III.generace Mechanismus účinku: cílená vazba II.typu na CD20 Mechanismus účinku: cílená vazba II.typu na CD20 Indikace: nově diagnostikovaný indolentní CD20+ B-NHL Indikace: nově diagnostikovaný indolentní CD20+ B-NHL (FL nebo MZL) (FL nebo MZL) Randomizovaná otevřená studie fáze 3 Randomizovaná otevřená studie fáze 3 6x GA-CHOP (GA 10x) vs. 6x R-CHOP (R 8x) + 12x 6x GA-CHOP (GA 10x) vs. 6x R-CHOP (R 8x) + 12x maintenance GA nebo R po dobu 2 let maintenance GA nebo R po dobu 2 let

28 GADOLIN (GAO4753g) Studiový lék: GA101 (obinutuzumab) - monoklonální anti CD20 protilátka III.generace Studiový lék: GA101 (obinutuzumab) - monoklonální anti CD20 protilátka III.generace Mechanismus účinku: cílená vazba II.typu na CD20 Mechanismus účinku: cílená vazba II.typu na CD20 Indikace: rituximab-refrakterní CD20+ indolentní B-NHL (FL,MZL, SLL) Indikace: rituximab-refrakterní CD20+ indolentní B-NHL (FL,MZL, SLL) randomizovaná otevřená studie fáze 3 randomizovaná otevřená studie fáze 3 6 cyklů GA101 + Bendamustin následovaných 6 cyklů GA101 + Bendamustin následovaných udržovací terapií GA101 max. 12x po dobu 2 let vs. udržovací terapií GA101 max. 12x po dobu 2 let vs. 6 cyklů samotného bendamustinu 6 cyklů samotného bendamustinu

29 Bendamustin (Levact ™, Ribomustin ™ ) klasické alkylační cytostatikum objevené v NDR v 70. letech - kovalentní vazba na DNA - její nevratné poškození a smrt buňky klasické alkylační cytostatikum (derivát nitrogen mustardu), objevené v NDR v 70. letech - kovalentní vazba na DNA - její nevratné poškození a smrt buňky omezená zkřížená rezistence k ostatním alkylač. cytostatikům omezená zkřížená rezistence k ostatním alkylač. cytostatikům schválen EMA (European Medicines Agency) v Německu + 12 dalších zemích EU k léčbě CLL, relabovaných/ refrakterních indolentních NHL a některých MM schválen EMA (European Medicines Agency) v Německu + 12 dalších zemích EU k léčbě CLL, relabovaných/ refrakterních indolentních NHL a některých MM i.v. infuze 90-120 mg/m 2 den 1-2, á 28 dní, +/- mAb či CHT i.v. infuze 90-120 mg/m 2 den 1-2, á 28 dní, +/- mAb či CHT v Německu se kombinace R-Benda v Německu se kombinace R-Benda stává „zlatým standardem“ nahrazujícím stává „zlatým standardem“ nahrazujícím klasický R-CHOP v léčbě iNHL klasický R-CHOP v léčbě iNHL nedělá alopecii nedělá alopecii

30 Mantle cell lymfom Nově diagnostikovaní pacienti: Nově diagnostikovaní pacienti: SHINE (MCL3002) - ibrutinib SHINE (MCL3002) - ibrutinib Relabovaní pacienti: Relabovaní pacienti: RAY (MCL3001) - ibrutinib vs. temsirolimus RAY (MCL3001) - ibrutinib vs. temsirolimus SPRINT (MCL002) - lenalidomid SPRINT (MCL002) - lenalidomid

31 RAY MCL3001 RAY MCL3001 Studiový lék: ibrutinib - inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy Studiový lék: ibrutinib - inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy Indikace: refrakterní/relabovaný MCL Indikace: refrakterní/relabovaný MCL randomizovaná otevřená studie fáze 3 randomizovaná otevřená studie fáze 3 ibrutinib 560 mg (4 tbl) denně trvale do progrese či NÚ ibrutinib 560 mg (4 tbl) denně trvale do progrese či NÚ vs. temsirolimus inf 175/75 mg 1x týdně do progrese vs. temsirolimus inf 175/75 mg 1x týdně do progrese rychlá regrese lymfadenopatie x lymfocytóza rychlá regrese lymfadenopatie x lymfocytóza nežádoucí účinky: průjmy, nausea, patolog. únava, kašel, infekce, hematologická toxicita, krvácení ! (blokuje funkce trombocytů) - u ¼ pac. Modřiny - KI pa.c s warfarinem nežádoucí účinky: průjmy, nausea, patolog. únava, kašel, infekce, hematologická toxicita, krvácení ! (blokuje funkce trombocytů) - u ¼ pac. Modřiny - KI pa.c s warfarinem Ibrutinib nově 11/2013 schválen FDA pro léčbu Ibrutinib nově 11/2013 schválen FDA pro léčbu relabovaného MCL - preparát IMBRUVICA ™ relabovaného MCL - preparát IMBRUVICA ™ (studie se 111 p., celková léč.odpověď 68% s 22% celk.remisí) (studie se 111 p., celková léč.odpověď 68% s 22% celk.remisí)

32 Temsirolimus Derivát sirolimu (rapamycinu) = Derivát sirolimu (rapamycinu) = inhibitor mTOR kinázy inhibitor mTOR kinázy („mammalian target of rapamycin“) („mammalian target of rapamycin“) u MCL je klíčová a charakteristická u MCL je klíčová a charakteristická nadměrná exprese cyklinu D1 - nadměrná exprese cyklinu D1 - inhibicí mTOR dojde k blokádě inhibicí mTOR dojde k blokádě translace mRNA pro cyklin D1 translace mRNA pro cyklin D1 FDA, EMA schválen pro Ca ledvin FDA, EMA schválen pro Ca ledvin a refrakterní MCL - Torisel ™ a refrakterní MCL - Torisel ™ hematologická toxicita hematologická toxicita

33 SHINE MCL3002 SHINE MCL3002 Studiový lék: ibrutinib - inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy Studiový lék: ibrutinib - inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy Indikace: nově dg. MCL, pac. nad 65 let nevhodní k ASCT Indikace: nově dg. MCL, pac. nad 65 let nevhodní k ASCT randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 R-bendamustin 6 cyklů + ibrutinib 560 mg (4 tbl) denně R-bendamustin 6 cyklů + ibrutinib 560 mg (4 tbl) denně trvale do progrese či NÚ vs. R-bendamustin + placebo trvale do progrese či NÚ vs. R-bendamustin + placebo R-Benda vs. R-CHOP v indukci u MCL: R-Benda vs. R-CHOP v indukci u MCL: medián PFS 36 vs. 24 měs. ve prospěch RB, menší toxicita medián PFS 36 vs. 24 měs. ve prospěch RB, menší toxicita

34 T-lymfomy a Hodgkinův lymfom Nově diagnostikovaní pacienti s T-NHL Nově diagnostikovaní pacienti s T-NHL ECHELON-2 - brentuximab vedotin ECHELON-2 - brentuximab vedotin Relabovaní pacienti s T-NHL Relabovaní pacienti s T-NHL LUMIERE C14012 - alisertib LUMIERE C14012 - alisertib Nově diagnostikovaní pacienti s cHL Nově diagnostikovaní pacienti s cHL C25003 - brentuximab vedotin C25003 - brentuximab vedotin

35 Brentuximab Vedotin (Adcetris™) Brentuximab: chimerická monoklonální protilátka Brentuximab: chimerická monoklonální protilátka antiCD30 (SGN30) antiCD30 (SGN30) Vedotin: Vedotin: monomethyl auristatin E (MMAE) monomethyl auristatin E (MMAE) Mechanismus účinku: Mechanismus účinku: – vazba na CD30 – internalizace do buňky – uvolnění MMAE – blokáda polymerizace tubulinu – blokáda buněčného cyklu/dělení v G2/M fázi → apoptóza v G2/M fázi → apoptóza

36

37 ECHELON-2 Studiový lék: brentuximab vedotin (Adcetris) Studiový lék: brentuximab vedotin (Adcetris) Mechanismus účinku: vazba na CD30+ lymfocyty a cílené uvolnění cytostatika v nádorové buňce Mechanismus účinku: vazba na CD30+ lymfocyty a cílené uvolnění cytostatika v nádorové buňce Indikace: nově dg. CD30+ zralý T-NHL (mimo primární kožní typy) Indikace: nově dg. CD30+ zralý T-NHL (mimo primární kožní typy) randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze 3 CHOP21 vs. A-CHP CHOP21 vs. A-CHP -

38 C25003 Studiový lék: brentuximab vedotin (Adcetris) Studiový lék: brentuximab vedotin (Adcetris) Mechanismus účinku: vazba na CD30+ lymfocyty a cílené uvolnění cytostatika v nádorové buňce Mechanismus účinku: vazba na CD30+ lymfocyty a cílené uvolnění cytostatika v nádorové buňce Indikace: nově dg. pokročilý klasický Hodgkinův lymfom Indikace: nově dg. pokročilý klasický Hodgkinův lymfom Randomizovaná otevřená studie fáze 3 Randomizovaná otevřená studie fáze 3 A + AVD vs. ABVD A + AVD vs. ABVD -

39 LUMIERE Studiový lék: alisertib Studiový lék: alisertib Indikace: relabovaný/refrakterní periferní T-lymfom (PTCL) Indikace: relabovaný/refrakterní periferní T-lymfom (PTCL) Randomizovaná otevřená studie fáze 3 Randomizovaná otevřená studie fáze 3 alisertib vs. volba investigátora (pralatrexát či gemcitabin) alisertib vs. volba investigátora (pralatrexát či gemcitabin) Mechanismus účinku: Mechanismus účinku: Alisertib – perorální tbl - vysoce selektivní inhibitor Aurora A kinázy, která je nutná pro tvorbu dělícího vřeténka v mitóze Alisertib – perorální tbl - vysoce selektivní inhibitor Aurora A kinázy, která je nutná pro tvorbu dělícího vřeténka v mitóze Pralatrexát – antimetabolit - analog kys.listové blokující dihydrofolát reduktázu - porucha tvorby DNA, RNA a bílkovin Pralatrexát – antimetabolit - analog kys.listové blokující dihydrofolát reduktázu - porucha tvorby DNA, RNA a bílkovin Gemcitabin – antimetabolit deoxycitidinu - porucha tvorby DNA a její zlomy Gemcitabin – antimetabolit deoxycitidinu - porucha tvorby DNA a její zlomy-

40 Závěr Difúzní velkobuněčný B-lymfom Difúzní velkobuněčný B-lymfom - nové typy monoklonálních protilátek - nové typy monoklonálních protilátek - cílená léčba na podkladě určení konkrétního genetického defektu - cílená léčba na podkladě určení konkrétního genetického defektu - kombinace „malých chytrých“ molekul - kombinace „malých chytrých“ molekul Folikulární lymfom Folikulární lymfom - nové typy monoklonálních protilátek - nové typy monoklonálních protilátek - udržovací léčba monklonální protilátkou - udržovací léčba monklonální protilátkou - méně toxická léčba - méně toxická léčba - změna z R-CHOP na R-bendamustin ? - změna z R-CHOP na R-bendamustin ? Mantle cell lymfom Mantle cell lymfom - ibrutinib - ibrutinib CD30+ lymfoproliferace CD30+ lymfoproliferace - brentuximab vedotin - brentuximab vedotin

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nové léky u maligních lymfomů a přehled aktuálních klinických studií MUDr. David Šálek za Lymfomovou skupinu IHOK."

Podobné prezentace


Reklamy Google