Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje obce Hvožďany 2015 - 2020 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 24. ČERVNA 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje obce Hvožďany 2015 - 2020 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 24. ČERVNA 2015."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje obce Hvožďany 2015 - 2020 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 24. ČERVNA 2015

2 STRUKTURA PROGRAMU ROZVOJE OBCE Analytická část – „Jak jsme na tom?“ (socioekonomická analýza, zpracovatelské terénní šetření, dotazníkové šetření, dětská inspirace, veřejná diskuse) Návrhová část – „Co dál?“ (zpracovatelské náměty ve vazbě na výsledky analýzy, podněty od občanů, projednání v obci)

3 KLÍČOVÉ TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ Analytická část10. července 2015 Návrhová část – k diskusi31. července 2015 Dokončení30. září 2015

4 SHRNUTÍ ANALÝZY OBCE 1) Geografická poloha a území  Hvožďany jsou čistě venkovskou obcí  Rozmanitost struktury území (lesy, vodní plochy)  Rozloha obce s nízkou mírou hustotou zalidnění  periferní poloha obce  nejednoznačná spádovost na vyšší obslužná a pracovní střediska  změny preferencí v oblasti bydlení (desurbanizace - osídlování venkova)

5 SHRNUTÍ ANALÝZY OBCE 2) Obyvatelstvo  stabilní vývoj přirozeného přírůstku  konzistentní vývoj u velikosti věkové skupiny dětí  krátkodobě silná skupina obyvatel v produktivním věku  negativní vývoj v celkovém počtu obyvatel  migrační vlny u vystěhovalých a přistěhovalých  aktuálně nižší podíl dětské složky obyvatelstva  úroveň vzdělanosti obyvatel  posílení obytné funkce obce  pokračující nepříznivý demografický trend

6 SHRNUTÍ ANALÝZY OBCE 3) Hospodářství  mobilita (vyjížďka) ekonomicky aktivního obyvatelstva  rozvinuté živnostenské podnikání  podnikání v oboru zemědělství  dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti  závislost ekonomických charakteristik obce na jiných územích  doba cesty vyjíždějících za prací  přizpůsobení prostředí vyjížďkovým charakteristikám

7 SHRNUTÍ ANALÝZY OBCE 4) Technická a dopravní infrastruktura  rozvinutá základní technická infrastruktura v obci  relativně dobrá dostupnost hlavních dopravních koridorů  nízká intenzita průjezdové dopravy  převažující způsob vytápění objektů tuhými palivy  nízká úroveň obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou mimo pracovní dny  alternativní způsoby vytápění objektů

8 SHRNUTÍ ANALÝZY OBCE 5) Vybavenost  dominantní a rozvíjená funkce bydlení  aktivní a aktivizační činnost základní a mateřské školy  knihovna  dostupnost základní zdravotní péče  rozvinutá rekreační funkce  dobré zázemí pro sportovní aktivity (zejména venkovní)  realizace velkého množství místních kulturních akcí  navýšení kapacit MŠ a školní družiny  rozvoj sociálních služeb  zánik MŠ a ZŠ  nedostatečná nabídka volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež

9 HLAVNÍ ZÁVĚRY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Nelíbí 1. dostupnost pracovních příležitostí v obci a okolních obcích 2. nezájem lidí o život v obci 3. špatné mezilidské vztahy Líbí 1. zázemí pro klidný rodinný život 2. mateřská a základní škola v obci 3. vzhled obce

10 HLAVNÍ ZÁVĚRY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Pozitivně jsou hodnoceny oblasti: dostupnost základního a předškolního vzdělávání kvalita základního a předškolního vzdělávání informovanost o dění v obci vzhled obce – péče o veřejnou zeleň, čistota bezpečnost obyvatel obce nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež Negativně jsou hodnoceny oblasti: dopravní dostupnost obce (podmínky pro dojíždění) dostupnost služeb sociální péče podmínky pro podnikání kvalita dostupného středního vzdělávání dostupnost středního vzdělávání dostupnost pracovních příležitostí

11 HLAVNÍ ZÁVĚRY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K teré služby Vám v obci nejvíce chybí? Obchod s potravinami nebo smíšeným zbožím Více kulturního vyžití (např. Kino, častěji v provozu obecní knihovna) Sportovní vyžití ve smyslu rozmanitosti aktivit (např. volejbal, tenis…) a víceúčelové sportovní hřiště, možnost zapůjčení sportovního vybavení. Bankomat, kadeřnictví Delší provoz MŠ Více ordinační doby praktického lékaře Veřejná wifi Na co jste ve Hvožďanech nejvíce pyšní, co je na Hvožďanech nejzajímavější? Krajina, příroda a vzhled obce Kostel ZŠ a MŠ Aktivity pro děti a dětské hřiště

12 HLAVNÍ ZÁVĚRY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Jaké projekty by se podle Vás měly ve Hvožďanech realizovat do roku 2020? Technická infrastruktura Plynofikace, dobudování kanalizace a napojení na ČOV, příprava napojení okolních části na ČOV. Dopravní infrastruktura Zpevnění krajnic v kopci za návsí (chodci), doplnění chodníků (např. směr St. Smolinec), instalace zpomalovacích či preventivních prvků (např. měřič rychlosti), dopravní obslužnost celý týden. Vzhled obce Oživení vnitřní části obce, osvětlení starší části obce, revitalizace obecního rybníku. Zaměstnanost a cestovní ruch Projekty na rozšíření pracovních míst v obci, rozvoj turistiky, rekonstrukce Hvožďanské tvrze a špejcharu. Volnočasové aktivity a vybavenost Rekonstrukce tenisového hřiště, projekty na pořádání sportovních a rodinných akcí, vybudovat sportovní hřiště pro mládež a dospělé, úprava koupaliště.

13 JAK TO VIDÍ DĚTI? Které místo ve Hvožďanech se ti nejvíce líbí? dětské hřiště škola koupaliště …fotbalové hřiště a příroda. Které místo ve Hvožďanech se ti vůbec nelíbí? koupaliště zastávka, benzínová pumpa, náves Co by mělo být podle Tebe ve Hvožďanech postaveno, založeno, zřízeno? koupaliště hřiště pro velké děti kino

14 ROZVOJOVÁ TÉMATA AREÁL PRO KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE (vnitřní i venkovní zázemí)? - KINO ? HŘIŠTĚ PRO „VELKÉ DĚTI“ ? VYBAVENOST (obchod, služby, doprava, …) JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBCE ? ROZVOJ BYDLENÍ (plochy, infrastruktura, neobydlené objekty) ------------------------------------------------------------------------------------------------ TURISTICKÝ RUCH (x REKREACE) – lokalita, atraktivity, služby (rekreační areál Roželov) ?

15 KONTAKTNÍ ÚDAJE Starostka obce: Markéta Balková E-mail: starosta@hvozdany.cz Internetové stránky: www.hvozdany.czwww.hvozdany.cz Zpracovatel: Ing. Petr Ponikelský, tel.: 737 291 735 e-mail: petr.ponikelsky@e-rozvoj.cz Ing. Filip Šafařík, tel.: 605 215 264 e-mail: filip.safarik@e-rozvoj.cz SPECIÁLNÍ KONTAKT hvozdany@e-rozvoj.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje obce Hvožďany 2015 - 2020 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 24. ČERVNA 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google