Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskové formy podniku -> Ekonomika a neziskový sektor Ekonomika a neziskový sektor <-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskové formy podniku -> Ekonomika a neziskový sektor Ekonomika a neziskový sektor <-"— Transkript prezentace:

1 Neziskové formy podniku -> Ekonomika a neziskový sektor Ekonomika a neziskový sektor <-

2 Neziskové organizace Nezisková organizace může znamenat: nevládní neziskovou organizaci (zkráceně také nestátní organizaci, nevládní organizaci) nevládní neziskovou organizaci (zkráceně také nestátní organizaci, nevládní organizaci) jednu z nejstarších forem veřejného života jednu z nejstarších forem veřejného života - spolek

3 Neziskové organizace Státní neziskové organizace Patří sem především: státní školství státní školství státní zdravotnictví státní zdravotnictví instituce na ochranu životního prostředí, kulturních památek instituce na ochranu životního prostředí, kulturních památek celá oblast státní správy celá oblast státní správy atd. atd. Ve většině těchto potřeb je nemůže řešit někdo jiný než stát.

4 Neziskové organizace Nestátní nezisková organizace Nestátní nezisková organizace nebo nevládní nezisková organizace, někdy označovaná podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization), je organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, avšak nezřizovaná státem a na státu nezávislá. Nestátní neziskové organizace (NNO) v České republice jsou: a) občanská sdružení - spolky b) obecně prospěšné společnosti (OPS) - ústavy c) nadace a nadační fondy - fundace d) církevní právnická osoba

5 a) Občanská sdružení Občanské sdružení (nově spolek) je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové organizace v polistopadovém režimu v Česku, nově označení spolek. Činnost občanských sdružení je upravena v novém občanském zákoníku (před 1.1.2014 zákonem o sdružování občanů). Účelem sdružení může být buď sdílení společných zájmů (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.) nebo nějaká obecně prospěšná činnost (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.). Občanské sdružení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra České republiky. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

6 b) Obecně prospěšná činnost Obecně prospěšná společnost (nově ústav) je právní formou nevládní neziskové organizace v České republice, po 1.1.2014 nově právní forma ústavu, nadace nebo nadačního fondu. Činnost obecně prospěšných společností je upravena v novém občanském zákoníku (dříve zákonem o obecně prospěšných společnostech). Účelem obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině.

7 c) Nadace Nadace (nově fundace) je podle současného českého práva účelové sdružení majetku zřízené zakladatelem nebo zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů. Nově označení fundace dle nového občanského zákoníku. Nejznámějšími nadacemi jsou Nadace Alfreda Nobela udělující každoročně Nobelovy ceny, v českých zemích pak historické Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (Hlávkova nadace).

8 d) Církevní právnická osoba Církevní právnická osoba může být orgán církve a náboženské společnosti, řeholní instituce nebo jiná církevní instituce osob hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti. Založené za účelem vyznávání náboženské víry nebo účelové zařízení pro poskytování charitativních služeb. Příkladem takových právnických osob může být, biskupství, charitativní organizace, řeholní řád nebo řeholní komunita atd. Příkladem takových právnických osob může být farnost, biskupství, charitativní organizace, řeholní řád nebo řeholní komunita atd.

9 Shrnutí: Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Obě tyto části se vzájemně doplňují a jedna bez druhé nemůže existovat. Zdroje pro neziskový sektor se vytváří v ziskovém sektoru. Neziskový sektor zajišťuje jednotlivým členům společnosti tzv. veřejné statky (vzdělání, obrana státu apod.) Neziskový sektor se odlišuje od ziskového sektoru především tím, že rozděluje prostředky podle potřeb.

10 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Neziskové formy podniku -> Ekonomika a neziskový sektor Ekonomika a neziskový sektor <-"

Podobné prezentace


Reklamy Google