Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATURITA NANEČISTO 2006 20. října 2005 Telč ÚIV – CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATURITA NANEČISTO 2006 20. října 2005 Telč ÚIV – CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 MATURITA NANEČISTO 2006 20. října 2005 Telč ÚIV – CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

2 2 Návaznost na programy pokračování dlouhodobého cyklu Krok za krokem k nové maturitě 2001Seznamte se: Nová maturita 2002Maturita po internetu Maturita nanečisto 2003 Maturita nanečisto 2004 Maturita nanečisto 2005 Maturita nanečisto 2005 v Libereckém kraji (pilotní projekt)

3 3 MATURITA NANEČISTO 2006 Cíle programu  nabídnout školám významné autoevaluační nástroje  ověřování organizačního a logistického zabezpečení nové maturitní zkoušky (MZ)  testování společné části MZ ve všech krajích ČR v režimu ostré MZ podle jednotného testovacího schématu  poskytnout školám didaktické testy namísto doposud nabízených souborů testových úloh  nabídka dvou nových zkoušek: Informačně technologický základ (ITZ) Přírodovědně technický základ (PTZ)  ověřování poslechového subtestu z 6 cizích jazyků ve společné i profilové části MZ  poskytnout všem zúčastněným školám souhrnné výsledky  individuální osvědčení pro žáka, tzv. Protokol o výsledcích žáka ze zkoušek společné a profilové části

4 Počet přihlášených škol do programu Maturita nanečisto 2005 Počet přihlášených škol 1 173 Počet přihlášených škol v % 74,5% Počet škol s maturitním ročníkem v roce 2005 1 575 Počet přihlášených tříd 2 387 Počet přihlášených žáků 59 105 Název kraje Počet přihl. škol Počet škol s mat. roč. Počet v % Hlavn í město Praha 12819067,4 Jihočeský kraj8410877,8 Jihomoravský kraj12516476,2 Karlovarský kraj344379,1 Kr á lov é hradecký kraj 669271,7 Liberecký kraj68 100,0 Moravskoslezský kraj 14317979,9 Olomoucký kraj809683,3 Pardubický kraj7211164,9 Plzeňský kraj467164,8 Středočeský kraj10114370,6 Ú stecký kraj 8212963,6 Vysočina699275,0 Zl í nský kraj 758984,3 Počet zpracovaných záznamových archů Společná část 103 869 Profilová část 69 718 CELKEM 173 587

5 5 MATURITA NANEČISTO 2006 Fáze programu z pohledu organizace  příprava programu  oslovení škol (příprava databáze, písemný kontakt se školami)  přihlašování škol do programu  testové materiály (příprava, tisk, kompletace zásilek, distribuce, identifikace žáka)  školení školních maturitních komisařů, zadavatelů a hodnotitelů  administrace testů společné a profilové části MZ  hodnocení otevřených úloh  digitalizace záznamových archů  analytické zpracování dat  poskytnutí výsledků žákům, školám a odborům školství KÚ

6 6 MATURITA NANEČISTO 2006 Příprava a realizace programu  CERMAT sekce evaluačních nástrojů oddělení organizace a logistiky analytické oddělení oddělení informačních technologií  ředitelé a kontaktní osoby škol  spolupráce s OŠ KÚ krajský koordinátor  podpora MŠMT

7 7 MATURITA NANEČISTO 2006 Přihlašování škol do programu  Písemné oslovení všech ředitelů SŠ s maturitními ročníky informace o cílech a organizaci projektu postup pro přihlašování škol nabídka zkoušek společné a profilové části jednotné testovací schéma pro společnou část MZ IZO školy a jedinečné heslo (ochrana dat) dopis rozeslán dne 3. října 2005, osloveno 1667 škol  Elektronické přihlašování škol do projektu přes webové stránky CERMATu (www.cermat.cz/nanecisto2006)www.cermat.cz/nanecisto2006 individuální přihlašování žáků prostřednictvím ředitele školy (jméno, příjmení, datum narození) výběr zkoušek společné a profilové části žáci se SVP (druh postižení) přiřazení žáků a zadavatelů do učeben přihlašování škol od 1. do 21. listopadu 2005

8 8 MATURITA NANEČISTO 2006 Popis programu  nabídka 26 zkoušek ze všeobecně vzdělávacích předmětů  nabídka 7 zkoušek v polských mutacích (MA1,2; AJ1,2; OZ; OSZ; BI)  časový limit pro řešení didaktického testu včetně poslechového subtestu z cizích jazyků je 60, 90 a 120 minut (další potřebný čas pro zadání, vyplnění žákovského dotazníku a další činnosti je cca 15 minut)  Testové sešity zadání testových úloh a pokyny pro vyplňování záznamového archu společná část: pro každého žáka na objednané zkoušky profilová část: po 1 výtisku na školu na objednané zkoušky  Záznamový arch pro zápis odpovědí žáka formát A4, A3 v barevném provedení, pro polské mutace – černobílé provedení samolepicí štítek s ID kódem žáka žákovský dotazník – doplňující informace o žákovi pro každého přihlášeného žáka  Další doprovodné materiály pokyny pro zadavatele, školní maturitní komisaře, prezenční listiny učeben atp.  účast škol v programu je dobrovolná  přihlášeným školám jsou testové materiály, tak jako hromadné zpracování a vyhodnocení výsledků, poskytnuty zdarma

9 9 MATURITA NANEČISTO 2006 Nabídka zkoušek zadávaných ministerstvem  společná část MZ český jazyk cizí jazyk 1 (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, IJ) volitelný předmět (matematika 1 / občanský základ / ITZ / PTZ) Nabízené zkoušky ověřují základní požadavky na obsah a úroveň výsledků vzdělávání žáků. Testování proběhne podle Jednotného testovacího schématu ve dnech 27. až 30. března 2006.  profilová část MZ český jazyk a literatura polský jazyk (povinný pro polskou národnostní menšinu) matematika 2 občanský a společenskovědní základ cizí jazyk 1 (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, IJ) cizí jazyk 2 (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, IJ) biologie chemie fyzika dějepis zeměpis Zkoušky nabízejí školám a žákům možnost profilace. Testování proběhne ve volném režimu podle potřeb škol ve dnech 31. března až 7. dubna 2006.

10 10 MATURITA NANEČISTO 2006 Další kroky v programu  tisk testových materiálů v bezpečnostním režimu podle počtu přihlášených žáků pro zkoušky společné části  tisk testových materiálů podle počtu přihlášených žáků pro zkoušky profilové části (1 záznamových arch pro žáka, 1 testový sešit pro školu na objednané zkoušky)  kompletace pro jednotlivé učebny a školu (bezpečnostní fólie + výčetka pro učebny a školu)  distribuce testových materiálů z CERMATu na OŠ KÚ  rozvoz zásilek do škol ve spolupráci OŠ KÚ Zodpovědnost ředitele SŠ za bezpečné uložení zásilky do doby testování.

11 11 MATURITA NANEČISTO 2006 Administrace testů Zkoušky společné části MZ:  probíhají podle Jednotného testovacího schématu ve dnech 27. – 30. března 2006  Zadavatelé: pedagogičtí pracovníci středních škol (pro zajištění objektivity testování – učitelé neaprobovaní pro předmět, který zadávají) 1 učebna – 1 zadavatel školení zadavatelů zajistí CERMAT zadavatel po skončení testování zajistí předání vyplněných ZA z dané zkoušky ŠMK  Školní maturitní komisař (ŠMK): nesmí být pracovníkem školy dohlíží na činnost zadavatelů a průběh testování je jmenován OŠ KÚ ve spolupráci s CERMATem  ŠMK zajistí předání vyplněných ZA v bezpečnostní obálce na sběrná místa určená OŠ KÚ  svoz na OŠ KÚ (centrální sběrné místo v kraji)  svoz do CERMATu Provedení náhodné kontroly průběhu testování a práce zadavatelů ve školách (pracovníci CERMATu a OŠ KÚ).

12 12 MATURITA NANEČISTO 2006 Jednotné testovací schéma zkoušek společné části Den Zkouška dopoledne Zkouška odpoledne Pondělí 27.3.2006 český jazykitalský jazyk 1 Úterý 28.3.2006 občanský základ/ matematika 1 francouzský jazyk 1 Středa 29.3.2006 anglický jazyk 1ruský jazyk 1 Čtvrtek 30.3.2006 německý jazyk 1španělský jazyk 1 * 100% časové navýšení pro žáky se SVP. * Volitelné zkoušky ITZ a PTZ, které patří do společné části MZ jsou v MANA 2006 pilotně ověřovány v režimu testování zkoušek profilové části.

13 13 MATURITA NANEČISTO 2006 Administrace testů Zkoušky profilové části MZ:  probíhají podle organizačních pokynů ve volném režimu podle potřeb škol (obdobně jako v předešlých programech) ve dnech 31. března – 7. dubna 2006  po skončení testování škola zajistí odeslání vyplněných záznamových archů k dalšímu zpracování zpět do CERMATu  v rámci režimu profilové části MZ jsou v tomto programu ověřovány zkoušky z ITZ a PTZ, které jsou součástí společné části MZ

14 14 MATURITA NANEČISTO 2006 Postup zpracování výsledků  Hodnocení otevřených úloh ve školách – učitelé aprobovaní na daný předmět hodnocena pouze matematika 1 v CERMATu – proškolení externí hodnotitelé hodnoceny ostatní testy s OÚ  Hromadné zpracování dat – digitalizace  Kontrola a čištění pořízených dat  Analýzy  Zpracování souhrnných a individuálních výsledků zveřejnění na webových stránkách CERMATu po zadání IZO součásti a hesla, pro žáky vytištěn Protokol

15 15 MATURITA NANEČISTO 2006 Výstupy z programu  Souhrnné výsledky pro střední školy (web)  Individuální výsledky pro žáka (Protokol)  Agregované výsledky pro příslušné OŠ KÚ  Závěrečná zpráva pro MŠMT  Závěrečné zprávy z jednotlivých předmětů  Informování odborné veřejnosti Jak lze výsledky využít? - evaluace a autoevaluace žáků a škol - zkvalitnění příprav MZ po obsahové i organizační stránce pro rok 2007/2008

16 MATURITA NANEČISTO 2006 Harmonogram programu Rámcový program Maturita nanečisto 2006červenec 2005 Pilotáže na školáchzáří, říjen 2005 Oslovení všech středních škol s maturitními ročníky dopisem zaslaným poštou3. 10. 2005 Zahájení přihlašování škol na webových stránkách CERMATu1. 11. 2005 Ukončení přihlašování škol do programu21. 11. 2005 Vývoj, výroba a tisk testových materiálůzáří 2005 – únor 2006 Školení zadavatelů, ŠMK a informování ředitelů škol o organizaci MANA 2006únor – březen 2006 Rozvoz testových materiálů do škol prostřednictvím OŠ KÚ20. 3. - 24. 3. 2006 Testování na školách – zkoušky společné části27. 3. - 30. 3. 2006 Testování na školách – zkoušky profilové části31. 3. -7.4. 2006 Svozy vyplněných záznamových archů – zkoušky společné částido 31. 3. 2006 Zaslání vyplněných záznamových archů – zkoušky profilové částido 7. 4. 2006 Hodnocení otevřených úloh, digitalizace, analytické zpracování výsledků28. 3. - 5. 5. 2006 Poskytnutí souhrnných výsledků školám na webových stránkách CERMATu9. 5. 2006 Zaslání Protokolů o výsledcích žáka ze společné a profilové části MZdo 16. 5. 2006 Ukončení programu, závěrečné zprávyzáří 2006

17 17 MATURITA NANEČISTO 2006 Kde hledat informace?  webové stránky CERMATu (www.cermat.cz)www.cermat.cz  informační e-maily školám (tzv. info maily) v kopii pro OŠ KÚ (vedoucí odboru a krajské koordinátory) a MŠMT  bulletin EDA (evaluace, data, analýzy)

18 18 MATURITA NANEČISTO 2006 Spolupráce CERMATu s OŠ KÚ  podpora účasti středních škol v programu  zajištění krajských koordinátorů MZ  výběr a jmenování školních maturitních komisařů  spolupráce při organizaci školení pedagogických a organizačních pracovníků  distribuce testových materiálů do škol  spolupráce při svozu vyplněných záznamových archů ze sběrných míst určených OŠ KÚ

19 19 MATURITA NANEČISTO 2006 Kontakty  CERMAT Sídlo: Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 Poštovní adresa: Senovážné nám. 26, PO Box 1, 110 06 Praha 1 Telefon recepce: 224 507 111 Fax sekretariát: 224 507 555 E-mail: info@cermat.czinfo@cermat.cz www.cermat.cz  MATURITA NANEČISTO 2006 Mgr. Martina Bezuchová, vedoucí programu Telefon: 224 507 700 E-mail: mana06@cermat.cz, bezuchova@cermat.czmana06@cermat.czbezuchova@cermat.cz www.cermat.cz/nanecisto2006


Stáhnout ppt "MATURITA NANEČISTO 2006 20. října 2005 Telč ÚIV – CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google