Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platební styk - teorie a praxe JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Právnická fakulta UK 9. března 2015, Praha Prezentace vyjadřuje osobní názor autora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platební styk - teorie a praxe JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Právnická fakulta UK 9. března 2015, Praha Prezentace vyjadřuje osobní názor autora."— Transkript prezentace:

1 Platební styk - teorie a praxe JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Právnická fakulta UK 9. března 2015, Praha Prezentace vyjadřuje osobní názor autora.

2 2 Agenda 1 Legislativa platebního styku Prameny práva Zákon o platebním styku (ZPS) Druhy regulovaných subjektů podle ZPS Soukromoprávní regulace ZPS Výkladové problémy ZPS Nový občanský zákoník (NOZ)

3 I. Část 3

4 4 Legislativa platebního styku MF – primární legislativa ČNB – sekundární legislativa+výklad ČNB spolupracuje s MF na přípravě primární legislativy ČNB se účastní jednání na evropské úrovni

5 Prameny práva ZPS - Nová jednotná právní úprava Transpozice tří směrnic Payment Services Directive (2007/64/ES; PSD) Electronic Money Directive (2009/110/ES; EMD) Settlement Finality Directive (SFD) 5

6 Cíle PSD Měla být implementována do 1. 11. 2009 ve všech ČS EU Cíle byly: vytvořit harmonizovaný právní rámec pro platby Stanovit jednotná pravidla pro platby (úhrady a inkasa; domácí a přeshraniční platby) zvýšit poskytovatelovu odpovědnost vytvořit konkurenční prostřední pro úvěrové instituce konkurence => nižší ceny za platební služby zabezpečit inovaci služeb bank

7 PSD (2) Čeští poskytovatelé měli ohledně nové úpravy velmi negativní názor Vytvoření nových platebních institucí (ne-bank) - (jednotná EU licence, speciální dohled, kapitál od € 20 000 do € 125 000) směrnice v plné harmonizaci - národní diskrece

8 8 Národní diskrece Implementace tzv. výjimek (čl. 26/1 PSD) Limitace platebních služeb poskytovaných tzv. výjimkami Title III PSD se vztahuje na mikropodniky/drobné podnikatele (definice § 75/4 ZPS; čl. 30/2 PSD) Limit domácích platebních transakcí byl zdvojnásoben - € 500

9 9 ZPS 7 částí, 147 §§ I. Obecná ustanovení II. Poskytovatelé platebních služeb III. Platební systémy IV. Práva a povinnosti při poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz (III. část PSD) V. Správní delikty VI. Dohled VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

10 10 Platební služby § 3 Vklad a výběr hotovosti Převod peněžních prostředků ­úhrada ­inkaso ­platební příkaz udělen platebním prostředkem (např. platební karta) M-platby Poukazování peněz

11 Informační povinnost Zpřístupnit nebo poskytnout informace Důkazní břemeno je na poskytovateli PS Informace/služby stanovené ZPS jsou zdarma Možnost zpoplatnění v případě častějších či nadstandardních informací

12 Druhy regulovaných subjektů podle ZPS E-peníze „ Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která a) představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, b) je uchovávaná elektronicky, c) je vydávaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí a d) je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Instituce elektronických peněz (IEP) a tzv. výjimka (VEPMR)

13 13 Vydavatelé E-peněz v ČR 3 české IEP 6 (dříve 67) „výjimek“ - VEPMR

14 14 Typy VEPMR Dopravní podniky Městská karta E - obchody Bezhotovostní převody „mobilem“ (JAVA aplikace) - M-platby Univerzity

15 15 Čeští poskytovatelé platebních služeb 26 platebních institucí 98 „výjimek“/PPSMR

16 16 Typy subjektů Převodci peněz/poukazování peněz Mobilní operátoři Mobilní agregátoři Vydavatelé úvěrových karet On-line bezhotovostní směnárny Platební terminály P2P (půjčky)

17 17 M-platby Čeští mobilní operátoři jsou velmi aktivní a rádi by nabídli mobilní telefon jako platební prostředek. Možnost placení pro kohokoli, kdekoli, kdykoli - rychle a jednoduše (no cash) Typy m-plateb DMS – dárcovské SMS (2004) m-jízdenky – Pražská hromadná doprava (2008) m-poplatky u lékaře – v několika nemocnicích (2008) m-parkování, placení za e-noviny nebo inzerci

18 18 ČNB jako regulátor ČNB jako regulátor v ČR je kompetentní k autorizaci a dohledu nad PI a PPSMR; IEP a VEPMR ČR podporovala liberální změnu EMD (2009/110/EC). Nyní podporuje liberálnější znění PSD. Jednotná licence (povolení) x registrace ČNB vede seznamy institucí a registr zbylých poskytovatelů

19 Nová EMD Přijata během CZ PRES v r. 2009 Rozšíření činností IEP Snížení požadavků na kapitál (od € 1 000 000 do € 350 000) => navýšil se počet nových hráčů na trhu Společnosti jako dopravci jsou mimo oblast působnosti

20 Nová EMD PIEMI Issue of E-Money X Provide payment services, related E- Money X Provide payment services, not related E- Money XX Provide related activities (incl. granting credits) XX Operate payment system XX Other business activities XX

21 Výkladové problémy ZPS „Po ZPS vše zdarma“ Poskytnout x zpřístupnit Platební účet ??? Mobilní operátoři Mobilní agregátoři E-peníze x platební služba  revize PSD

22 Nový občanský zákoník účinnost od 1. ledna 2014 většinou dispozitivně (§ 1 odst. 2) ustanovení o smluvním právu jsou zásadně dispozitivní Smlouva o účtu se podřizuje NOZ § 3077 Přechodná ustanovení „§ 3077 (1) Účet se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když k uzavření smlouvy o účtu došlo před tímto dnem; vznik této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů….“ 22

23 Pojmy společná ustanovení o účtu (§§ 2662 - 2679); úmrtí nově §§ 2664+2666 obecná ustanovení se vztahují na platební i neplatební účty (§§ 2662 – 2668) není určena osoba poskytovatele („ten kdo vede účet“/“majitel účtu“) platební účet-odkazuje na ZPS (§ 2669)


Stáhnout ppt "Platební styk - teorie a praxe JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Právnická fakulta UK 9. března 2015, Praha Prezentace vyjadřuje osobní názor autora."

Podobné prezentace


Reklamy Google