Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etiologicky, epidemiologicky a klinicky heterogenní skupina infekčních nemocí se společnými jmenovateli: vysoká úmrtnost (10-90 %) vysoká míra transmisivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etiologicky, epidemiologicky a klinicky heterogenní skupina infekčních nemocí se společnými jmenovateli: vysoká úmrtnost (10-90 %) vysoká míra transmisivity."— Transkript prezentace:

1

2 Etiologicky, epidemiologicky a klinicky heterogenní skupina infekčních nemocí se společnými jmenovateli: vysoká úmrtnost (10-90 %) vysoká míra transmisivity vysoká míra vnímavosti populace limitované možnosti:  prevence  diagnostiky  léčby

3 1.turistika 2.migrace obyvatel z důvodů pracovních a sociálně-politických 3.mise: vojenské, humanitární, výzkumné 4.dovoz exotických zvířat (především nelegální) 5.bioterorizmus 1.turistika 2.migrace obyvatel z důvodů pracovních a sociálně-politických 3.mise: vojenské, humanitární, výzkumné 4.dovoz exotických zvířat (především nelegální) 5.bioterorizmus

4 pobyt v době do 3 týdnů v Africe, Jižní Americe, Jihovýchodní Asii pobyt v přírodě a ve vesnických oblastech pobyt mezi domorodci účast na masových akcích konzumace místní stravy pobyt v místní nemocnici poštípání hmyzem kontakt s hlodavci kontakt s krví zvířat pobyt v době do 3 týdnů v Africe, Jižní Americe, Jihovýchodní Asii pobyt v přírodě a ve vesnických oblastech pobyt mezi domorodci účast na masových akcích konzumace místní stravy pobyt v místní nemocnici poštípání hmyzem kontakt s hlodavci kontakt s krví zvířat

5

6 Virové hemoragické horečky Žádné riziko: Žádné riziko: Žlutá zimnice, Dengue, Rift valley, Kyasanur, Omsk (arbovirózy), Hantavirózy Nízké riziko: Nízké riziko: Lassa, jihoamerické arenavirózy Nového světa Vysoké riziko: Vysoké riziko: Ebola, Marburg, Krymžsko-konžská hemoragická horečka Široká škála rizika mezilidského přenosu

7 vysoce nakažlivá virová hemoragická horečka s endemickým výskytem vázaným na africké deštné pralesy u indexových případů inkubační doba 1-2 týdny (2 – 21 dní) necharakteristické první příznaky (horečka, zimnice, malátnost, bolesti svalů) velice těžký klinický průběh s krvácivými projevy, horečka ≥ 38,6 °C, intenzivní bolesti hlavy, průjem, zvracení, bolesti břicha, krvácení do kůže nebo podlitiny, vnitřní krvácení vysoká smrtnost (53-88 %)

8 původce RNA virus z čeledi Filoviridae 5 druhů viru Ebola nazvaných dle místa izolace: Bundibugyo (Uganda), Sudan, Zaire, Reston (Filipíny, Čína), Taï Forest (Pobřeží Slonoviny) virus v laboratorních podmínkách vyžaduje práci v režimu BSL-4

9 rezervoárem viru jsou pravděpodobně netopýři (čeleď kaloňovitých - Pteropodidae, živících se ovocem) a jiná infikovaná zvířata nebyl popsán přenos původce od nakažené osoby v inkubační době nebyl prokázán přenos viru vzduchem vysoké riziko mezilidského přenosu krví, tělními tekutinami (včetně slin, potu, mateřského mléka, spermatu), tkáněmi a orgány nakažené osoby s rozvinutým onemocněním v endemických oblastech jsou rizikovými především:  výkony ve zdravotnických zařízeních  rituální úkony při pohřbívání  manipulace se zvířaty uhynulými v deštných pralesích  konzumace masa zvířat z buše

10

11 do roku 2014 celkem 24 epidemií s 2394 nemocnými včetně 1582 úmrtí všechny epidemie u lidí pouze na území Afriky případy v Evropě do roku 2014: 1x laboratorní nákaza (Anglie), 1x zjištěno onemocnění u opic (Itálie) první případ: 1976 v Zaire (dnes DRK) ve vesnici Yumbuku nedaleko řeky Ebola

12 Historicky první epidemie Eboly na území západní Afriky Postižené země: Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie, po 1 importovaném případu v Senegalu a v Mali

13

14 STÁTPŘÍPADYÚMRTÍSMRTNOST (%) Španělsko100,0 Senegal100,0 Mali11 100,0 USA41 25,0 Nigérie 208 40,0 Guinea 1731 1041 61,0 S. Leone 4759 1070 28,3 Libérie 6525 2697 36,9 Celkem 130424818 36,9

15

16

17

18 Počty registrovaných případů v Nigérii, Senegalu, Mali, Španělsku a v USA – zemích s iniciálním případem (případy) a s lokalizovaným přenosem Eboly Nigérie: 20 případů, z toho 8 úmrtí indexový případ se nakazil v Guineji) Senegal: 1 případ (nákaza importována z Guineje) Mali: 1 případ úmrtí (nákaza importována z Guineje) USA: 4 případy, z toho 1 úmrtí Španělsko: 1 případ, uzdraven Opatření – kontakty: v Nigérii, Senegalu a Španělsku uplynula maximální doba, po kterou je nutné kontakty s nemocnými Ebolou sledovat, v daných souvislostech nebyl zaznamenán žádný další případ nákazy. V USA je sledováno 22 kontaktů.

19 Systém připravenosti na řešení VNN v ČR východiska = realizační opatření podle usnesení vlády ze dne 25. 10. 2011 č. 785, které řeší implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů z rok 2005 realizační opatření jsou upravena dle výsledků jednání mezirezortní pracovní skupiny realizační opatření jsou rozpracována do podmínek krajů – koordinace rozpracování je v gesci ředitelů krajských hygienických stanic komunikační platforma pro mezioborovou spolupráci při implementaci realizačních opatření = krajské epidemiologické komise

20 Systém připravenosti na řešení VNN (1) Postupy upravené součinnostními dohodami k zajištění neprodleného předání informací o mimořádných situacích podléhajících režimu MZP 2005 národnímu kontaktnímu místu:  ze vstupního místa pro leteckou dopravu  při aktivaci vybraných pozemních přechodů  v souvislosti s lodní dopravou  v případě radiačních hrozeb s možnými mezinárodními dopady  v případě chemických hrozeb s možnými mezinárodními dopady Postup upravený součinnostní dohodou k zajištění transportu vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v ČR kapacity, do zahraničí (silami a prostředky MO)

21 Postup upravený smlouvou o laboratorním vyšetřování vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v ČR kapacity, v zahraničí (smluvním stranami jsou Státní zdravotní ústav a Institut Roberta Kocha v Berlíně) Systém připravenosti na řešení VNN (2)

22 Činnosti upravené Směrnicí pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající MZP 2005 v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci:  ve zdravotnickém zařízení  na palubě letadla přistávajícího na letišti Ruzyně Systém připravenosti na řešení VNN (3) Vzít v úvahu mj. i skutečnost, že:  ne každý pacient s VNN bude schopný převozu na Bulovku  ne každé letadlo bezpodmínečně přistane v Praze, statut mezinárodního letiště je v Karlových Varech, Pardubicích, Ostravě, Brně Vzít v úvahu mj. i skutečnost, že:  ne každý pacient s VNN bude schopný převozu na Bulovku  ne každé letadlo bezpodmínečně přistane v Praze, statut mezinárodního letiště je v Karlových Varech, Pardubicích, Ostravě, Brně

23 Algoritmus základních činností při stanovení podezření na VNN (na základě spolupráce lékaře prvního kontaktu a epidemiologa) Aktivace systému k zahájení komplexu opatření s cílem zamezit dalšímu šíření nákazy: transport izolace adekvátní vyšetření adekvátní léčba protiepidemická opatření v ohnisku nákazy

24

25 POBÝVAL JSTE V POSLEDNÍCH 3 TÝDNECH V ZEMI, KDE PROBÍHÁ EPIDEMIE EBOLY? ANO NE MÁTE HOREČKU NEBO MĚL JSTE HOREČKU V POSLEDNÍCH 24 HODINÁCH A PŘÍZNAKY (BOLEST HLAVY, BOLEST SVALŮ, PRŮJEM, ZVRACENÍ, BOLEST BŘICHA NEBO ŽALUDKU), KTERÉ BY MOHLY UKAZOVAT NA ONEMOCNĚNÍ EBOLOU? ANO NE ZAČNI POSTUPOVAT DLE SMĚRNICE MOŽNÝ KONTAKT ASYMPTOMATICKÝ PŘÍPAD

26 NE ANO 1.Došlo v uplynulých 21 dnech k poranění kůže nebo porušení integrity kůže (například bodnutí jehlou) nebo slizniční expozice krví nebo tělesným tekutinám nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola? 2.Došlo v uplynulých 21 dnech k přímému kožnímu kontaktu nebo kontaktu s krví nebo tělesnými tekutinami nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola bez odpovídajících OO(P)P? 3.Pracoval/a jste v uplynulých 21 dnech v laboratoři při zpracování krve nebo tělesných tekutin od nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola bez odpovídajících OOPP nebo standardních preventivních opatření zajišťujících biologickou bezpečnost? 4.Účastnil/a jste se v uplynulých 21 dnech pohřebních rituálů zahrnující přímý kontakt s lidskými ostatky v oblastech, kde probíhá epidemie Eboly, bez odpovídajících OO(P)P? 1.Došlo v uplynulých 21 dnech k poranění kůže nebo porušení integrity kůže (například bodnutí jehlou) nebo slizniční expozice krví nebo tělesným tekutinám nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola? 2.Došlo v uplynulých 21 dnech k přímému kožnímu kontaktu nebo kontaktu s krví nebo tělesnými tekutinami nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola bez odpovídajících OO(P)P? 3.Pracoval/a jste v uplynulých 21 dnech v laboratoři při zpracování krve nebo tělesných tekutin od nemocného s POTVRZENOU NÁKAZOU virem Ebola bez odpovídajících OOPP nebo standardních preventivních opatření zajišťujících biologickou bezpečnost? 4.Účastnil/a jste se v uplynulých 21 dnech pohřebních rituálů zahrnující přímý kontakt s lidskými ostatky v oblastech, kde probíhá epidemie Eboly, bez odpovídajících OO(P)P? ANO K JAKÉKOLI OTÁZCE NE POKRAČUJ DLE SMĚRNICE VYSOKÉ RIZIKO

27 1.Byla Vám nařízena nějaká protiepidemická opatření v zemi s výskytem Eboly? 2.Pohyboval/a jste se v oblasti, kde je hlášen výskyt onemocnění Ebolou? 3.Byla Vám nařízena nějaká protiepidemická opatření v souvislosti s Vaším cestováním do ČR? 4.Byl/a jste v úzkém kontaktu s osobou, která onemocněla Ebolou (doma nebo ve zdravotnictví)? 5.Byl/a jste ošetřen/a v jakémkoliv zdravotnickém zařízení v zemi s výskytem Eboly? 6.Měl/a jste pohlavní styk s nemocným s potvrzenou Ebolou nebo osobou, která se uzdravila z onemocnění Ebolou? 7.Jedl/a jste maso z buše, či primátů anebo ovoce, které mohlo být kontaminované močí a trusem netopýrů? 8.Přišel/a jste do kontaktu s živými či mrtvými zvířaty? 9.Byl/a jste v kontaktu s opicemi? 1.Byla Vám nařízena nějaká protiepidemická opatření v zemi s výskytem Eboly? 2.Pohyboval/a jste se v oblasti, kde je hlášen výskyt onemocnění Ebolou? 3.Byla Vám nařízena nějaká protiepidemická opatření v souvislosti s Vaším cestováním do ČR? 4.Byl/a jste v úzkém kontaktu s osobou, která onemocněla Ebolou (doma nebo ve zdravotnictví)? 5.Byl/a jste ošetřen/a v jakémkoliv zdravotnickém zařízení v zemi s výskytem Eboly? 6.Měl/a jste pohlavní styk s nemocným s potvrzenou Ebolou nebo osobou, která se uzdravila z onemocnění Ebolou? 7.Jedl/a jste maso z buše, či primátů anebo ovoce, které mohlo být kontaminované močí a trusem netopýrů? 8.Přišel/a jste do kontaktu s živými či mrtvými zvířaty? 9.Byl/a jste v kontaktu s opicemi? ANO K JAKÉKOLI OTÁZCE NÍZKÉ RIZIKO NE NEZNÁMÉ RIZIKO

28 Riziko Postup Nízké Karanténa v místě pobytu (přechodného pobytu, kolej, vlastní byt) měření tělesné teploty samotnou osobou 2x denně, hlášení výsledků měření teploty denně OOVZ, po dobu 21 dní od opuštění země s výskytem Eboly. Ve výjimečných případech karanténa na spádovém infekčním oddělení. Vysoké Karanténa na infekčním oddělení v Nemocnici Na Bulovce 21 dní od opuštění země s výskytem Eboly. V případě neznámého rizika osoba poskytne informace, neomezuje se jeho pohyb, upozorní se, že má sledovat svůj zdravotní stav po dobu 21 dní od opuštění země s výskytem Eboly. Možné varianty posouzení rizika u Eboly a navazující opatření

29  denní monitoring vývoje epidemiologické situace ve světě  denní monitoring vývoje epidemiologické situace v ČR  24hod. Pohotovost epidemiologických týmů  prověření letecké dostupnosti postižených destinací (spolupráce s Řízením letového provozu, s. p.)  prověření aktuálního pobytu ČS občanů v postižených destinacích (spolupráce s MZV, MPO, ambasádou v Akkře, Lékaři bez hranic)  prověření počtů zahraničních studentů v ČR dle destinace původu (spolupráce s MŠMT, KHS)

30  informace pro vládu  porady s odpovědnými pracovníky krajských hygienických stanic  doporučení hlavního hygienika ČR pro posádky letadel publikováno na webu Řízení leteckého provozu, s. p. – Letecké informační služby  účast na jednání Výboru pro zdravotní bezpečnost EU  informační letáky na mezinárodních letištích a na vysokých školách  tiskové konference  aktualizace informací na webu MZ

31  průběžná pracovní jednání s kompetentními experty  opakovaná jednání Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (ÚEK)  prověření akceschopnosti rezortů  postup při aktivaci systému při podezření na VNN v ordinaci a na letišti,  možnosti repatriace  opatření u celní správy  věcná náplň humanitární pomoci  postup při distribuci informačních letáků  opakovaná jednání pracovního štábu (ÚEK)  identifikace osob v letecké dopravě - příletové karty  zajištění informovanosti ambasád  humanitární pomoc – složení a logistika

32

33 Schválena usnesením vlády ze dne 1. 10. 2014 č. 806 Nabídka bude realizována v rámci koordinačního mechanismu CECIS EU (Common Emergency Communication and Information System) 1.financní pomoc: 3 mil. Materiální pomoc: 3,6 mil. (filtrační polomasky, jednorázový overal, brýle, dezinfekční gel na ruce, vaky na mrtvé) humanitární pomoc dopravena dne 2. 11. 2014 do holandského přístavu Der Helder, odtud bude přepravena do Afriky, příjemcem bude organizace Save the Children International, působící v Libérii 2.finanční pomoc – 15 mil. připravuje se

34


Stáhnout ppt "Etiologicky, epidemiologicky a klinicky heterogenní skupina infekčních nemocí se společnými jmenovateli: vysoká úmrtnost (10-90 %) vysoká míra transmisivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google