Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečí světových pandemií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečí světových pandemií"— Transkript prezentace:

1 Nebezpečí světových pandemií

2 Pandemie Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území (kontinent) za určité časové období. Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie

3 Co je vlastně epidemie? Epidemie představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech. Epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa se nazývá pandemie. Rozlišujeme epidemie explozívní s náhlým prudkým nárůstem případů, krátkým trváním a rychlým odezněním, které jsou typické pro nemoci s krátkou inkubační dobou a epidemie kontaktní s pomalým vzestupem případů, dlouhým průběhem nemoci a dlouhodobým přetrváváním epidemie, které jsou typické pro nemoci s dlouhou inkubační dobou (hepatitida, AIDS). Zmíněné typy jsou ovšem pouze teoretické ideální modely, existují i epidemie, které se nacházejí někde mezi a nedají se jednoznačně zařadit ani do jedné skupiny. Za epidemii se v ČR považuje situace, kdy je nakaženo více jak pacientů na obyvatel. Ve světě může být tato hranice stanovena jinak.

4 Inkubační doba Inkubační doba představuje období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci. U infekčních onemocnění hraje velikou roli při posuzování nebezpečnosti choroby. Za nejnebezpečnější jsou považovány ty, které mají dlouhou inkubační dobu, neboť to zvyšuje šanci, že nakažený jedinec odcestuje do jiné oblasti a rozšíří chorobu tam, zejména pak v tom případě, že je nakažená osoba infekční už během inkubační doby, což znamená, že v době, kdy nemoc propukne a lékaři tak dostanou první varování, už může být nakažena spousta lidí . Typickým příkladem takové nemoci je jinak jen slabě infekční AIDS.

5 Pandemie v historii Epidemie různých onemocnění postihují lidstvo odpradávna. Ve středověku to byly tzv. morové rány. Dokázaly téměř vylidnit tehdejší Evropu. Jako mor se tehdy označovalo každé onemocnění, které se rychle šířilo mezi lidmi a zabíjelo. Skutečný plicní a dýmějový mor, jehož původcem je morový bacil Yersinia pestis, do této skupiny také patřil. V českých zemích proběhlo několik morových epidemií ve 14. století, a pak ještě v 16. a 17. století.

6 Prevence nákazy Individuální ochrana Základní hygienická opatření jsou v prevenci nákazy na místě u jakékoliv infekční nemoci. Pravidelné mytí rukou po jakékoliv činnosti spojené s rizikem přenosu je jen malým zdržením ve srovnání s množstvím problémů, kterým může zabránit. K ochraně proti chřipkovým virům, které se nejčastěji šíří kapénkami, je velmi vhodné používat roušku. Rouška slouží jako filtr vzduchu, který vdechujeme ústy a nosem. Zadržuje kapénky a brání průniku virů do organismu. Ani běžná rouška však nezajistí stoprocentní ochranu. Při manipulaci s předměty či zvířaty podezřelými z nákazy je doporučováno používat ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, či dokonce obleky

7 Pandemie současnosti AIDS Virus HIV je sice rozšířen na všech kontinentech (snad kromě Antarktidy), ale riziko rychlého průběhu pandemie s obrovským nárůstem počtu případů během krátké doby je velmi malé. Virus se navíc může šířit jen mezi lidmi, takže přenos přes zvířata, který je důležitým pomocným faktorem vzniku pandemie, zde nepřichází v úvahu.

8 Pandemie současnosti SARS Onemocnění dýchacích cest nazývané SARS (z anglického severe acute respiratory syndrome, vážný akutní syndrom dýchacích cest) se poprvé objevilo v Číně roku Onemocnění se projevovalo hlavně bolestmi svalů a kloubů, teplotami nad 38 °C a dráždivým kašlem. U některých lidí se později dostavila těžká dušnost, někdy následovaná zánětlivým poškozením plic, které mohlo vést ke smrti. Z celkem 8437 potvrzených případů došlo u 813 lidí k úmrtí, smrtnost viru tedy byla o něco nižší než deset procent. Od druhé poloviny roku 2004 se na světě nevyskytl už ani jeden hlášený případ SARS, takže se epidemie považuje za uzavřenou.

9 Pandemie současnosti Krvácivé horečky Ebola a horečky Marburg a Lassa patří do skupiny tzv. virových krvácivých horeček. Viry jsou přenášeny na člověka většinou ze zvířecích hostitelů, kterými jsou nejčastěji divoké opice a netopýři. Ebola je z těchto tří virů nejzávažnější, úmrtnost činí kolem 80 %.

10 Pandemické desatero 1) Pandemická chřipka je něco jiného než ptačí chřipka 2) Pandemie chřipky se v historii opakují 3) Svět je možná na pokraji další pandemie 4) Postiženy budou všechny země 5) Onemocnění bude velmi rozšířené 6) Zásoby léčiv budou nedostatečné 7)Počet úmrtí bude značný 8) Dojde k velkému narušení hospodářství a společnosti 9) Každá země musí být připravena 10) Když hrozba pandemie vzroste, SZO bude svět varovat

11 Zdroj: http://www.pandemie.cz


Stáhnout ppt "Nebezpečí světových pandemií"

Podobné prezentace


Reklamy Google