Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 1.Co je podstatou pojištění? ●Podstatou pojištění je minimalizace rizik ekonomických i neekonomických činností člověka.

3 2.Jak členíme pojištění? ●Pojištění členíme podle povinnosti uzavření pojištění na: 1/POVINNÉ POJIŠTĚNÍ (povinnost účastnit se pojištění je uložena firmám a osobám zákonem) 2/NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ (dobrovolné pojištění uzavírané v komerčních pojišťovnách)

4 3.Jak členíme povinné pojištění? Povinné pojištění členíme na: ● zákonné zdravotní pojištění osob ● zákonné sociální pojištění osob ● zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců ● zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla

5 4.Jak členíme nepovinné pojištění? Nepovinné pojištění členíme na: ● životní pojištění – pojištění fyzických osob ● neživotní pojištění – pojištění nemovitostí a movitostí

6 5.Co je podstatou zdravotního pojištění? ●Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, z kterého je hrazena pojištěnci plně nebo částečně zdravotní péče. ●Zdravotní pojištění spravují zdravotní pojišťovny (např. Všeobecná zdravotní pojišťovna) a hradí z něj lékařům lékařské výkony a léky.

7 6.Kdo je plátcem zdravotního pojištění? ●Plátci zdravotního pojištění: 1/ zaměstnanec 2/ zaměstnavatel 3/ OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) 4/ OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) 5/ stát

8 7.Co je podstatou sociálního pojištění? ● Sociální pojištění je zákonným pojištěním a člení se na: 1/ nemocenské pojištění – hradí se z něj např. nemocenské dávky 2/ důchodové pojištění – vyplácí se z něj např. důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí 3/ příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – z něj stát vyplácí např. podpory v nezaměstnanosti ● Sociální pojištění spravuje státní instituce správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

9 8.Kdo je plátcem sociálního pojištění? ● Plátci sociálního pojištění: 1/zaměstnanec 2/zaměstnavatel 3/OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)

10 9.Kdo je povinen uzavírat zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců? ●Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců jsou povinni uzavírat zaměstnavatelé u jedné z komerčních pojišťoven – České pojišťovny nebo Kooperativy. ●V případě pojistné události je plnění z tohoto pojištění na nejnižší hranici, chceme-li vyšší plnění, můžeme se pojistit dobrovolně u komerčních pojišťoven.

11 10.Kdo poskytuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla? ●Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla poskytují komerční pojišťovny, které mají udělenu licenci.

12 11.Kdo poskytuje nepovinné pojištění? ●Nepovinné (dobrovolné) pojištění poskytují komerční pojišťovny, které jsou podnikatelskými subjekty s cílem dosažení zisku. ● V ČR se pojišťovny sdružují v České asociaci pojišťoven. ●Pojišťovna pro pojištění rizik pojišťoven se nazývá zajišťovna (instituce se silným kapitálovým zázemím, v ČR působí zahraniční zajišťovny). ●Komerční pojišťovny nabízejí: 1/ životní pojištění osob (pro případ úmrtí, dožití, úrazové) 2/ neživotní pojištění (pojištění majetku a odpovědnosti)

13 12.Jaké druhy životního pojištění nabízejí komerční pojišťovny? Druhy životního pojištění např.: ● životní pojištění (zvýhodněno daňovými úlevami) ● investiční životní pojištění (kombinace pojištění a spoření) ● úrazové pojištění ● pojištění dětí a mládeže ● pojištění pobytu v nemocnici ● pojištění závažných onemocnění ● penzijní připojištění (výhody státního příspěvku a daňové úlevy)

14 13.Jaké druhy neživotního pojištění nabízejí komerční pojišťovny? Druhy neživotního pojištění např.: ● pojištění domácnosti ● pojištění nemovitosti ● pojištění za škody (z běžného občanského života) ● pojištění odpovědnosti za škody (způsobené výkonem povolání) ● pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ● havarijní pojištění ● pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik

15 14.Kterým aspektům pojistné smlouvy věnovat zvláštní pozornost? ▲ Spoluúčast – částka, kterou se pojištěný spolupodílí při určité škodě, a tím pojišťovny vyvolávají zájem o předcházení vzniku škody. ▲ Výluky z pojištění – uvádějí, na které pojistné události se nevztahuje; např. základní živelné pojištění nezahrnuje pojištění proti povodni. ▲ Bonus – sleva z pojistného, nemáme-li žádnou pojistnou událost. ▲ Malus – přirážka k pojistnému, máme-li mnoho pojistných nároků. ▲ Před podpisem pojistné smlouvy důsledně přečíst.


Stáhnout ppt "POVINNÉ A NEPOVINNÉ POJIŠTĚNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google