Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické stavby Vypracoval: Dominik Šuba Obor: Technické lyceum Třída: 2.L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické stavby Vypracoval: Dominik Šuba Obor: Technické lyceum Třída: 2.L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum."— Transkript prezentace:

1 Ekologické stavby Vypracoval: Dominik Šuba Obor: Technické lyceum Třída: 2.L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 12.3. 2016

2 Ekologické stavby V oblasti stavitelství se snahy o snížení spotřeby spojili při návrhu nízkoenergetických nebo pasivních domů. V těchto domech jsou okna, stěny, a podlahy vytvořeny tak, aby v zimě zadržovaly energii ve formě tepla a v létě, aby venkovní teplo do domu neprostupovalo. Ve vybavení domu jsou využity úsporné spotřebiče a často je dán i určitý režim využívání energie v domě. Při návrhu je důležité vzít v úvahu místní klima, směrování oken a střechy, typ izolace, využití rekuperace vzduchu, užití solárních elektrických nebo termálních panelů, světlovodů pro denní osvětlení, úsporných svítidel, moderních kotlů pro vytápění, volba stavebních materiálů a zamezení vzniku tepelných můstků. Tento přístup je možné v současnosti vidět u některých novostaveb.

3 Pasivní dům Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Požadavky uznávané v České republice: roční potřeba tepla na vytápění: potřeba tepla na vytápění < 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (E A < 15 kWh/(m².a)) roční potřeba primární energie: primární energetická potřeba všech energií (efektivita zdrojů při přeměně na teplo, elektřinu) bez rozdílu účelu < 120 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (PE A < 120 kWh/(m².a)) neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu (n 50 < 0,6 / hod). U mnohopodlažních budov (panelové domy) se doporučuje až n 50 < 0,2 / hod.

4

5 Návrh pasivních domů orientace domu na pozemku vůči jihu nezastíněná fasáda, případně s využitím listnaté vegetace účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu skromnost, úspornost využívání místních zdrojů (solární energie, místní les) důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky) Konstrukční systém dřevěné konstrukce: fošinkové, vazinkové zděné konstrukce: keramické zdivo, vápenopískové zdivo cihlové konstrukce

6 Návrh pasivního domu

7 Ekologické materiály Většina ekologicky šetrných materiálů nachází v současné době uplatnění především jako izolace. Například konopí, ale obecně všechny materiály založené na bázi celulózy mají dobré izolační vlastnosti, proti syntetickým látkám jsou navíc zdraví prospěšnější a levnější. Podobně lze skelnou vatu velmi dobře nahradit ovčí vlnou, která kromě toho, že tepelně izoluje, pohlcuje vlhkost a není karcinogenní. Nicméně ekologických materiálů lze využít i při budování stavebních konstrukcí. Z přírodní suroviny se vytvoří panely, z nichž lze postavit např. vnitřní příčky, anebo v kombinaci s odolnějšími materiály i vnější zdi. Tímto způsobem se dnes používá sláma či tzv. ekopanely, lisované z pšeničné slámy a recyklované lepenky. Tradiční a stále asi nejrozšířenější materiály tohoto druhu jsou samozřejmě dřevo nebo rákos. Ekologické materiály se využívají hlavně kvůli jejich nízkých výrobních nákladech a recyklovatelnosti. Materiály: ovčí vlna, sláma, džínsovina, ekopanel, celulózová vlákna, dřevo

8

9 Dřevo Významný zdroj úspory energie Moderní technologie zaručují efektivní spalování dřeva a odpovídají přísným ekologickým normám Dřevo jako obnovitelný zdroj energie (tepla) nezatěžuje životní prostředí Dřevo je nejlevnějším ekologickým zdrojem tepla Dřevo má dobrou výhřevnost Nenáročné skladování a dobrá manipulace Dá se použít i jako doplňkový zdroj topení, v kombinaci s plynem nebo elektřinou Při spalování vzniká minimální odpad, který se dá dále využít (např. hnojení) Neustále se zvyšující ceny energií (plyn, elektřina, uhlí) a zmenšující se zásoby fosilních (tzv. neobnovitelných) paliv – uhlí a ropy, vedou k hledání alternativních paliv

10 Využití obnovitelných zdrojů energie v ČR

11 Metody zjišťování úniku tepla Kontrola interiéru domu pomocí termokamery a vlhkostní sondy. Diagnostika prostupu tepla obálkou domu pomocí termokamery Kontrola osazení a těsnosti oken Kontrola oken termokamerou Zjištění místa trhliny pomocí termokamery Odhalení netěsností v domě Měření vzduchotěsnosti domu pro zajištění předepsané vzduchotěsnosti pro daný typ domu Finální měření vzduchotěsnosti domu. Výsledkem je vydání certifikátu A (2 sady), který vyjadřuje kvalitu vzduchotěsnosti domu.

12 Zateplování V současné době velice využívaná metoda, protože v dřívější době byly domy stavěny s nedostatečnými izolacemi a v dnešní době se velké množství budov zatepluje, či rekonstruuje. Zateplování budov je velice důležité pro dobrou ekonomiku domu (úspory za energie). Zateplování budov je dobré řešení na každý dům, ale i byt, protože současné rostoucí ceny energií jsou pro velkou část populace nepřijatelné. Využívano je velice často bytovými družstvy nebo společenstvy vlastníků jednotek Díky zateplování budov můžete ušetřit až 40% ročních nákladů na energie Dodává nový, moderní vzhled (zateplené fasády, plastové okna) Díky novým oknům se také výrazně můžou snížit náklady na topení v bytě, či domě. Zateplení fasády pomocí vaty

13 DĚKUJI ZA POZORNOST! Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivn%C3%AD_d%C5%AFm https://www.cez.cz/teplarenska/cs/poskytujeme-energeticke-sluzby/kontrola-uniku-tepla.html http://www.casopisstavebnictvi.cz/stavebni-materialy-na-bazi-obnovitelnych-zdroju-surovin_N498 http://www.mezistromy.cz/cz/zpracovani-dreva/drevo-jako-energeticky-zdroj http://www.realcity.cz/magazin/244/stavba-a-rekonstrukceekologicke-stavebni-materialy-trend-soucasnosti/ https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0et%C5%99en%C3%AD_energi%C3%AD http://www.termoviznisluzby.cz/cenik.php http://www.belstav.cz/zateplovani-budov Zdroje obrázků tvořeny hypertextovými odkazy.


Stáhnout ppt "Ekologické stavby Vypracoval: Dominik Šuba Obor: Technické lyceum Třída: 2.L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google