Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fungování evropských trhů v EU a ČR Přispívají změny legislativy k lepšímu fungování energetických trhů? Nová legislativa a její vliv na trh s elektřinou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fungování evropských trhů v EU a ČR Přispívají změny legislativy k lepšímu fungování energetických trhů? Nová legislativa a její vliv na trh s elektřinou."— Transkript prezentace:

1 Fungování evropských trhů v EU a ČR Přispívají změny legislativy k lepšímu fungování energetických trhů? Nová legislativa a její vliv na trh s elektřinou konference DONE 2. listopadu 2010 – Praha Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 I.Nová legislativa A.Novela EZ B.Nový zákon na podporu výroby energie z OZE + další novely tohoto zákona II.Dopady na fungování trhu s energií A.Cena elektřiny B.Fungování trhů

3 3 I.Nová legislativa A. Novela EZ Hlavní oblasti implementace 3. balíčku Unbundling TSO a certifikace Transparentnost – TSO + velkoobchodní trhy Kompetence ERÚ Ochrana zákazníků

4 4 Unbundling TSO a certifikace Elektroenergetika  připouští se pouze vlastnické oddělení Plynárenství  připouští se varianta ITO (nezávislého provozovatele přepravní soustavy) a varianta vlastnického oddělení  povinnost splnit přísné podmínky certifikace do 3.3.2012  v případě ITO rozsáhlá ingerence ERÚ do fungování společnosti schvalování poloviny členů dozorčí rady schvalování veškerých smluv s ostatními společnostmi holdingu schvalování investičního plánu ukládání provedení vybraných investic možnost výrazných sankcí za neplnění

5 5 Transparentnost Povinnosti pro TSO zveřejňovat maximum informací pokud jde o dostupnost kapacit, reálný provoz soustav, změny kodexů, apod. Povinnost pro obchodníky uchovávat záznamy o všech obchodních transakcích u komodit elektřiny a plynu a jejich finančních derivátech po dobu 5 let a předložit je na vyžádání orgánům dozoru

6 6 Posílení kompetencí ERÚ sledování a posuzování investičních plánů TSO sledování úrovně transparentnosti trhů s elektřinou a plynem sledování stupně a účinnosti otevřenosti trhu a stupeň hospodářské soutěže na velkoobchodní i maloobchodní úrovni včetně burz s elektřinou  Spolupráce s ÚOHS a ČNB možnost ukládání provedení opatření vedoucích k nápravě stavu (např. povinné odprodeje plynu, aukce apod.) sledování výskytu omezujících smluvních podmínek povinnost provádět a dodržovat rozhodnutí Komise a Agentury

7 7 B.Nový zákon – podpora výroby energie z OZE Hlavní změny v novém zákoně o podpoře (OZE, KVET, DZ) Změna systému podpory výroby elektřiny z OZE  návaznost na Národní akční plán Investiční podpora výroby tepla z OZE Vysokoúčinná KVET – přesun z EZ Druhotné zdroje – přesun z EZ Likvidace panelů FVE – změna zákona o odpadech

8 8 Hlavní důvody pro změnu podpůrného schématu množství „obnovitelné elektřiny“ povinně vykupované provozovateli sítí v jednotlivých hodinách může být výrazně vyšší než ztráty těchto provozovatelů sítí  vznikaly by zbytečné vícenáklady stávající systém podpory nedostatečně reaguje na vývoj ceny nových technologií výroby elektřiny z OZE (fotovoltaika – dále jen „FVE“)

9 9 stávající systém „zbytečně“ zatěžuje celkovou cenu za elektřinu stávající systém neobsahuje možnost zastavení vyplácení podpory pro určitý druh OZE při dosažení limitů elektrizační soustavy absorbovat výrobu elektřiny z OZE nebo při dosažení požadovaného podílu daného druhu OZE na celkové mixu OZE při dalším rozvoji výroby elektřiny z OZE by se enormně navyšovaly požadavky na podpůrné služby (zajištění Systémových služeb) a platby konečných zákazníků za dodávky elektřiny

10 10 Změna systému podpory výroby elektřiny z OZE Povinný výkup přechází z distributora na vybraného obchodníka Používá stejný zdroj financování – tvoří konečnou cenu elektřiny Peněžní vypořádání přes OTE Při dosažení limitů z NAP úřad nestanoví cenu  zdroje, které by byly nově uváděny do provozu ztrácejí nárok na podporu

11 11 Opatření v novém zákoně o OZE V oblasti využití biomasy budou nově podporovány pouze technologie splňující požadovanou konverzní účinnost Zavedení maximálního cenové stropu – 6 000 Kč/MWh FVE jen na budovách Zavedení záporných cen elektřiny na denním trhu s elektřinou Podpora jen do limitů stanovených v NAP Zastavení podpory pro ostrovní provozy

12 12 II.Dopady na fungování trhu s energií Vývoj absolutního podílu jednosložkovéceny elektřiny pro KZ na úrovni NN

13 13 Srovnání: složky ceny elektřiny pro domácnosti (uvažovaná roční spotřeba 2,5 – 5 MWh) Pozn. Některé hodnoty Eurostav neuvádí, některé jsou označeny jako odhadnuté

14 14 Srovnání: složky ceny elektřiny pro průmysl (uvažovaná roční spotřeba 0,5 – 2 GWh)

15 15 Vývoj regulované a neregulované složky ceny za dodávku elektřiny

16 16

17 17 Composition of total electricity prices for households in the second semester of 2009 ( Consumer band Dc; 2,500 - 5,000 kWh/year; source: Eurostat)

18 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Fungování evropských trhů v EU a ČR Přispívají změny legislativy k lepšímu fungování energetických trhů? Nová legislativa a její vliv na trh s elektřinou."

Podobné prezentace


Reklamy Google