Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká energetika na rozcestí České předsednictví EU – vyjednávání 3. legislativního balíčku konference 22. a 23. 6. 2009, Mělník Josef Fiřt předseda ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká energetika na rozcestí České předsednictví EU – vyjednávání 3. legislativního balíčku konference 22. a 23. 6. 2009, Mělník Josef Fiřt předseda ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Česká energetika na rozcestí České předsednictví EU – vyjednávání 3. legislativního balíčku konference 22. a 23. 6. 2009, Mělník Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 I.Návrhy a změny 3. liberalizačního balíčku II.Historie projednávání 3. liberálního balíčku III.Dokončení prací na projednávání 3. liberalizačního balíčku za českého předsednictví EU IV.Hlavní změny legislativy a dopady na ČR

3 3 I.Návrhy a změny třetího liberalizačního balíčku  vývoj částečně či plně liberalizovaných národních trhů s energií nenaplnil cíle EK (bezpečnost, konkurence, snížení cen…)  reakce EK – návrh 3. legislativního balíčku -10. 1. 2007 sdělení EK k vnitřnímu trhu s elektřinou a plynem -8. 3. 2007 – schválen akční plán pro energetiku -6. 6. 2007 – zásady projednány Radou ministrů -19. 9. 2007 představen návrh nové legislativy

4 4 Směrnice, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem Nařízení, kterým se mění a doplňuje stávající nařízení o elektřině 1228/03/ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou Nařízení, kterým se mění a doplňuje stávající nařízení o plynu 1775/55 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám Nařízení, kterým se zřizuje agentura EU pro spolupráci národních energetických regulačních orgánů

5 5 II.Historie projednávání 3. liberalizačního balíčku 19. září 2007EK předložila legislativní návrhy 6. červen 2008Dosaženo dohody Rady o základním rámci liberalizace energetiky tři možnosti oddělení společností – unbundling, ISO a ITO – v elektřině i v plynu červen-červenec 2008první čtení v Evropském parlamentu Elektřina – podpořeno jen vlastnické oddělení Plyn – podpořeny všechny tři varianty

6 6 10. říjen 2008schválena společná pozice Rady EU leden–březen 2009vyjednávání CZ PRES, EP a EK o kompromisních zněních úspěšně dokončeno 24. března 2009 31. březen 2009 Kompromis potvrzen výborem ITRE v EP 22. duben 2009Hlasování pléna EP v rámci druhého čtení Schváleno všech pět návrhů Červen 2009Formální schválení Radou EU?

7 7 III.Dokončení projednávání 3. liberalizačního balíčku za českého předsednictví 1.Problematika oddělení společností: Zachování tří rovnocenných variant vlastnického oddělení jak v plynárenství, tak v elektroenergetice v souladu se společnou pozicí Rady z října 2008 bylo klíčovou otázkou pro většinu členských států

8 8 2. Uzavřené distribuční systémy: Nový článek v obou směrnicích, doplněno na žádost EP Jedná se o vymezené oblasti s vlastní produkcí elektřiny (anebo ty, kde je z technologických či bezpečnostních důvodů nežádoucí vstup třetích stran).

9 9 3. Inteligentní měřiče spotřeby Inteligentní měřiče schváleny pro měření elektřiny, v plynárenství není stanoven cíl pro jejich zavedení. S EP bylo dohodnuto zavedení inteligentních měřičů u 80% zákazníků v průběhu 13 let výměnou za zachování všech tří možností vlastnického oddělení v energetice a plynárenství. Ale: zavedení měřičů bude podmíněno zpracováním dopadové studie, která musí přinést kladný výsledek.

10 10 4. Energetická chudoba ambice EP, cílem je chránit tzv. „ohrožené zákazníky“. Členské státy budou definovat koncept ohrožených zákazníků a přijmou opatření pro zákaz odpojování ohrožených zákazníků v zimním období.

11 11 IV.Hlavní změny legislativy a dopady na ČR A)Směrnice  důraz na problematiku zákazníků  bezpečnost dodávek  unbundling - varianty  úplné vlastnické oddělení (OU)  nezávislý systémový operátor ISO  nezávislý přenosový (přepravní) operátor ITO  certifikace ve vztahu ke třetím zemím  desetileté národní plány rozvoje sítí  národní regulační orgány (povinnosti a pravomoci)  inteligentní měřiče spotřeby

12 12 B)Nařízení změny kodexů sítě stanovení 12 oblastí pro kodexy sítě 10tiletý plán rozvoje sítě v rámci EU náklady regionální spolupráce regulace – zásady řízení přetížení (v elektroenergetice) pokyny pro komitologii provedení nařízení (pokuty)

13 13 C)Agentura pro spolupráci energetických regulátorů Hlavní úkoly Agentury:  vydávání stanovisek a doporučení pro TSO, EP, Radu, EK, NRA, přijímání individuálních rozhodnutí v jasně vymezených případech  monitorování implementace norem, interkonektorů, rozvojových plánů a spolupráce

14 14 Složení a řídící struktura agentury:  1. Správní rada - 9 členů: 2 členové a jejich alternáti budou jmenováni Komisí, další 2 členové a jejich alternáti budou jmenováni EP a 5 členů a jejich alternátů bude jmenováno Radou.  2. Rada regulačních orgánů – 28 členů: vysocí představitelé všech NRA a jeden zástupce EK bez hlasovacího práva.  3. Ředitel  4. Odvolací senát – 6 členů: současní či bývalí vysocí představitelé NRA

15 15 Rozhodování v Radě regulačních orgánů:  V tomto klíčovém orgánu agentury se bude rozhodovat dvoutřetinovou většinou z počtu přítomných. Pro menší země důležité, že každý člen nebo alternát má jeden hlas  Rada bude -poskytovat stanoviska ohledně doporučení a rozhodnutí agentury -odborně napomáhat řediteli

16 16 Vazba a spolupráce s EK poradní úloha ve vztahu k EK ve všech otázkách souvisejících s účelem, k němuž byla zřízena spolupracuje s EK při sledování vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem vydává stanoviska a doporučení určená EK (a také EP a Radě) doporučuje Komisi kodexy sítí k přijetí předkládá Komisi návrh rámcových pokynů informuje EK v případech, kdy spolupráce mezi TSO nepřináší potřebné výsledky nebo když rozhodnutí NRA není v souladu s rámcovými pokyny poskytuje stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů ENTSO

17 17 Problém - sídlo Agentury K dnešnímu dni podaly kandidaturu tři členské státy Slovensko, Rumunsko, Slovinsko ČR oficiálně podporuje kandidaturu Slovenska O sídle by mělo být rozhodnuto do konce českého předsednictví

18 18 Dopad balíčku na legislativu České republiky Legislativní úprava energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) Úprava sekundární legislativy  vyhláška ERÚ č.541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou  vyhláška ERÚ č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem  vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

19 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Česká energetika na rozcestí České předsednictví EU – vyjednávání 3. legislativního balíčku konference 22. a 23. 6. 2009, Mělník Josef Fiřt předseda ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google