Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní program předsednictví ČR v Radě EU v oblasti energetiky Martin Říman Ministr průmyslu a obchodu ČR 26. ledna 2009, Senát PČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní program předsednictví ČR v Radě EU v oblasti energetiky Martin Říman Ministr průmyslu a obchodu ČR 26. ledna 2009, Senát PČR."— Transkript prezentace:

1

2 Pracovní program předsednictví ČR v Radě EU v oblasti energetiky Martin Říman Ministr průmyslu a obchodu ČR 26. ledna 2009, Senát PČR

3 Priority předsednictví ČR v Radě EU  Reflexe plynové krize  Třetí energetický balíček  Druhý strategický energetický přehled  Energetická bezpečnost  Nouzové zásoby ropy  Bezpečnost zásobování plynem  Bezpečnost v elektřině  Energetická účinnost

4 Reflexe plynové krize (I)  Průběh a důsledky krize  Na počátku ledna t.r. úplné zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu  Ze zavinění situace se navzájem obviňovalo Rusko a Ukrajina  CZ PRES a EK opakovaně vyzývaly k obnovení dodávek, CZ PRES svolalo mimořádnou Radu pro energetiku, jednání v Moskvě a Kyjevě  Poučení z krize  Různá míra závislosti ČS na tranzitu plynu přes Ukrajinu  Poškozeno zejména Bulharsko, Slovensko, Rumunsko a Rakousko, mimo EU postiženo např. Moldavsko a Makedonie  EU v případě krize mluvila jedním hlasem  Solidarita mezi ČR a SK umožnila zmírnit dopady nedostatku plynu na průmysl v SK

5 Reflexe plynové krize (II) Opatření proti opakování krize  Krátkodobá opatření  Umožnit reverzní chod plynu  nejen z východu na západ, ale i opačně  Využití „early warning mechanism“ nejen pro dodávky, ale i pro tranzit  Solidarita mezi ČS by měla být samozřejmostí  Dlouhodobá opatření  Výstavba interkonektorů mezi ČS – možnost flexibilní reakce na krizové situace  Strategické zásobníky plynu na regionální úrovni  I přes vysoké náklady výstavba nových terminálů na LNG, jeho větší využívání  prostředek pro diverzifikaci zdrojů  Více využívat jiné zdroje energie než plyn – jaderná energie, OZE

6 Třetí liberalizační balíček (I)  Finalizace legislativního procesu u 3. liberalizačního balíčku představuje hlavní prioritu CZ PRES  Evropský parlament (EP) připravil řadu dodatků k textům legislativních návrhů  Hlavní sporné body mezi EP a Radou:  Společná pozice Rady požaduje unbundling, ITO a ISO jako rovnocenné varianty oddělení - pro elektřinu i pro plyn  Společná pozice Rady nezdůrazňuje téma ochrany spotřebitelů X  EP prosazuje v elektroenergetice pouze unbundling, odmítá ITO a ISO. V plynárenství pouze unbundling a ITO, odmítá ISO  EP ve svých návrzích usiluje o větší ochranu spotřebitelů, podpora spotřebitelů při zvýšení cen energií

7 Třetí liberalizační balíček (II)  Další postup CZ PRES:  Nyní probíhá projednání dodatků EP v Radě  K vyřešení sporných bodů  5 – 6 trialogů s EP od 28. ledna  Konec mandátu EP  je nutno uzavřít problematiku do konce března  Pozice a cíle CZ PRES při jednáních s EP:  Z kompromisu Rady o unbundlingu nelze ustoupit  Je nutné ponechat variantu ITO a ISO v podobě, kterou schválila Rada – reflexe plynové krize  Ochrana spotřebitele: v zájmu dosažení dohody s EP není možné zasahovat do kompetencí členských států v oblasti sociální politiky a ochrany spotřebitele

8 Druhý strategický energetický přehled  Klíčové téma dokumentu – energetická bezpečnost  Přehled v obecné rovině pokrývá otázky energetické politiky EU:  diverzifikace dodávek (  zvýšení podílu OZE) a požadavky na posílení infrastruktury – zejména přeshraniční propojení  vnější energetické vztahy s hlavními dodavateli plynu a ropy  energetická účinnost – zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020  optimální využití domácích zdrojů EU včetně tradičních zdrojů a jádra  snížení dovozní závislosti  Většina ČS podporuje tento dokument  Cílem CZ PRES je dosáhnout shody členských států nad textem závěrů jarní Rady pro energetiku  sestaveny na bázi Přehledu  Tyto závěry budou tvořit příspěvek Rady pro energetiku k závěrům jarní Evropské rady

9 Energetická bezpečnost (I) Nouzové zásoby ropy  Z legislativních návrhů vydaných společně s Druhým strategickým energetickým přehledem se CZ PRES bude soustředit primárně na problematiku nouzových zásob ropy  Tento záměr je v souladu s prioritou energetické bezpečnosti  CZ PRES zamýšlí dosáhnout dohody s EP na tomto návrhu  Tato agenda bude na programu jarní i letní Rady pro energetiku  Klíčové prvky návrhu:  Přiblížení metodologie kalkulace zásob k IEA  jednotná pravidla pro ČS, pro mnohé státy včetně ČR znamená faktické zvýšení zásob  Cílem je, aby zásoby byly v době krize skutečně dostupné  Zjednodušení legislativy v této oblasti  snížení počtu právních aktů, které upravují tuto problematiku

10 Energetická bezpečnost (II) Bezpečnost dodávek plynu  Dle platné legislativy EU nejsou členské státy povinny držet zásoby plynu  Dnes platná směrnice 2004/64/ES: opatření na zajištění bezpečnosti dodávek plynu, zejména pro období vážného narušení dodávek  V případě krize jsou členské státy povinny podniknout určité kroky  Evropská komise nyní vyhodnocuje implementaci této směrnice  Poté budou navržena opatření, která by vedla ke zvýšení účinnosti směrnice  zvýšení bezpečnosti zásobování  CZ PRES podporuje revizi směrnice z těchto důvodů:  upřesnění definice závažného narušení dodávek  vytvoření reálného mechanismu solidarity v rámci Společenství – stanovení jasných pravidel  Nejen postižení celé EU, ale taktéž konkrétního regionu  nedávná plynová krize postihla jen některé státy EU

11 Energetická bezpečnost (III) Elektřina  Zásobování elektřinou je specifické – nelze ji skladovat  Produkce elektřiny v EU stále pokrývá její spotřebu  Bezpečnost dodávek elektrické energie přes evropskou přenosovou síť bude do budoucna závislá i na vyváženém provozu jednotlivých typů elektráren Priority CZ PRES?  Jednotný trh energií v ČS – jeho vytvoření bude mít pozitivní dopad na přeshraniční propojení  Sjednocení pravidel pro předcházení stavu nouze – možnost vypnout větrné farmy v zájmu zachování stability přenosové sítě  Předsednictví otevře diskusi na téma možného zavedení jednotného transparentního tarifu za mezinárodní přenos elektřiny  Podpůrná akce předsednictví: Konference Zajištění energetické bezpečnosti v EU v rámci společného trhu s elektřinou, Ostrava, 29. – 30. ledna 2009

12 Energetická účinnost (I) Revize směrnice o eco-designu  Cílem revize směrnice je rozšíření působnosti směrnice z oblasti energetických spotřebičů na všechny výrobky, jejichž používání je spojeno se spotřebou energie  Na Radě pro energetiku v prosinci 2008 bylo dosaženo všeobecného přístupu k návrhu  Eco-design bude jedním z témat letní Rady pro energetiku  CZ PRES se pokusí uzavřít tuto agendu v prvním čtení

13 Energetická účinnost (II) Listopadový balíček legislativních návrhů  Revize směrnice o energetické účinnosti budov  Revize směrnice o energetickém štítkování  Návrh směrnice o štítkování pneumatik  Tyto tři legislativní návrhy byly vydány v listopadu 2008, společně s Druhým strategickým energetickým přehledem  Na závěr tohoto pololetí připraví CZ PRES zprávu o pokroku v projednávání, kterou bude agenda předána SE PRES  Energetická účinnost bude klíčovým tématem nadcházejícího SE PRES

14 Děkuji Vám za pozornost

15


Stáhnout ppt "Pracovní program předsednictví ČR v Radě EU v oblasti energetiky Martin Říman Ministr průmyslu a obchodu ČR 26. ledna 2009, Senát PČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google