Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Zahraničně-obchodní a měnová politika

2 Cíl přednášky spočívá v analýze zahraničně-obchodní politiky, úkolem je rozebrat její cíle a nástroje sloužící k ovlivňování základních makroekonomických proměnných. Cíle státu, které jsou sledovány v rámci vnější obchodní politiky, jsou součástí systému hospodářské politiky a představují dílčí kroky směřující k naplňování základních stabilizačních cílů hospodářské politiky. Základem je regulace zahraničního obchodu, mezinárodního pohybu kapitálu, regulace měnových kurzů, a to z hlediska národní ekonomiky a z hlediska nadnárodní koordinace.

3 Obsah úvod – vymezení cílů zahraničně-obchodní politika, její cíle a nástroje protekcionismus – cíle a důsledky regulace měnových kurzů a mezinárodního pohybu kapitálu mezinárodní koordinace ekonomických intervencí závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 Cíle a nástroje zahraničně-obchodní a měnové politiky cíle vnější obchodní politiky: ovlivňování makroekonomických veličin (zaměstnanosti, celkové cenové hladiny) liberalizace zahraničního obchodu x protekcionismus (ochranářství) nepřímé (tržní) vs. přímé (administrativní) nástroje: 1.nepřímé nástroje – intervence CB (centrální banky) na devizových trzích, hospodářská politika státu s účinkem na vývoj sald platební bilance 2.přímé nástroje – cla, dovozní kvóty, vývozní prémie (subvence), daňové úlevy, neviditelné překážky dovozu… 4

5 cla a kvóty intervence CB na devizových trzích cenová stabilita zaměstnanost AS x AD Základní vazby zahraničně-obchodní a měnové politiky vývozní subvence, neviditelné překážky…

6 Vliv uvalení cla na dováženou produkci (působení na AS a AD nebo S a D podle toho, kterých trhů se clo dotýká) 6 P Y (Q) AS (S) AD (D) YEYE PEPE PwPw YdYd YwYw AB Vzdálenost AB představuje DOVOZ – bez uvalení cla. Vzdálenost CD představuje DOVOZ – po uvalení cla. PcPc CD P w – cena na světovém trhu

7 Cíle protekcionismu ochrana domácích výrobců, zaměstnanost snaha řešit strukturální problémy ekonomiky (snaha udržet odvětví, která by jinak zanikla, výchovný protekcionismus, snaha snížit strukturální nezaměstnanost) ovlivnění vývoje směnných relací (Terms of Trade), předpokladem je pokles poptávky po zahraničním zboží a následný pokles jeho ceny a růst spotřeby odvetný protekcionismus – odvetné uvalení cla jako reakce na omezení zahraniční poptávky zavedením dovozních cel v zahraničí, antidumping neekonomické cíle: vojensko-politické, ekologické, podpora výzkumu a vývoje 7

8 Důsledky protekcionismu ztráta části spotřebitelského přebytku (mikro pohled) oslabení možnosti prosazování komparativních výhod → omezení výrobních a spotřebních možností ekonomik možná odvetná opatření obchodních partnerů snižování konkurenceschopnosti domácích výrobků (při nemožnosti snížit náklady), snížení čistého exportu (NX) 8

9 Teorém lokomotivy a efekt importované inflace 9 YrYr země A při konst. „mpm“ MAMA a XBXB zhoršení běžného účtu PB v zemi A a Y r v zemi B Záleží na tom, kde se nachází produkt. Pokud ekonomiky dosáhnou úrovně potenciálního produktu (Y*), teorém lokomotivy přechází v efekt importované inflace. MBMB a XAXA zlepšení běžného účtu PB v zemi A... Jedná se o vzájemné ovlivňování výkonu 2 zemí (+ předpoklady).

10 Regulace mezinárodního pohybu kapitálu omezení pohybu „horkého kapitálu“ devizové restrikce (krajní případ – zákaz přístupu zahraničí na domácí finanční trhy) zdanění výnosů z mezinárodních finančních aktiv změna úrokových sazeb CB stimulace přílivu FDI – investiční pobídky (velice diskutováno, bývají časově omezeny) 10

11 Regulace měnových kurzů intervence CB na mezinárodním devizovém trhu (nákupy či prodeje zahraniční měny za měnu domácí s cílem ovlivnit měnový kurz) měnový kurz může být fixní nebo flexibilní, u flexibilního měnového kurzu se rozlišuje volný floating nebo řízený floating záleží na systému měnových kurzů, na postoji autorit k vývoji měnového kurzu, u volného floatingu CB neintervenuje na devizovém trhu nesterilizované x sterilizované devizové intervence (u sterilizovaných devizových intervencí se nemění peněžní zásoba) 11

12 Mezinárodní koordinace ekonomických intervencí žádoucí je i koordinace ve světovém hospodářství, rozvoj mezinárodního obchodu prohlubuje vzájemnou závislost národních ekonomik odstraňování překážek v mezinárodním obchodě: volný pohyb zboží a služeb, práce a kapitálu, koordinace měnových kurzů mezinárodní měnové systémy – soustavy devizových trhů, v jejímž rámci jsou financovány kapitálové toky a platby v rámci mezinárodního obchodu a jednak určovány měnové kurzy jednotlivých národních měn makroekonomická integrace: postupné stírání hranic národních ekonomik 12

13 Ekonomická integrace mikroekonomická vs. makroekonomická integrace funkcionalistické vs. institucionální pojetí ekonomické integrace stupně integrace: 1.pásmo volného obchodu 2.celní unie 3.společný trh 4.hospodářská unie 5.úplná hospodářská integrace (úplná hospodářská a politická integrace) 13

14 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V. Makroekonomie I – pro bakalářské studium, III. díl. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010. 75 s. ISBN 978-80-7231-734-9. Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

15 Internetové odkazy Světová obchodní organizace. Dostupné na www: http://www.wto.org.http://www.wto.org Oficiální stránky Evropské unie. Dostupné na www: http://www.europa.eu.http://www.europa.eu

16 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení na téma „Zahraničně-obchodní a měnová politika“ 1.Vyhledejte www stránky České národní banky (http://www.cnb.cz), menu Statistika, Statistika platební bilance a zaznamenejte salda jednotlivých účtů platební bilance ČR za poslední vykazované čtvrtletí v Kč. Jaký vliv na makroekonomické veličiny má záporné saldo devizových rezerv a jaký vliv má kladné saldo devizových rezerv? Proč mínusové znaménko znamená nárůst a kladné pokles devizových rezerv? 2.Znázorněte graficky situaci na agregátním trhu dané ekonomiky, která se vyznačuje větší efektivností ve výrobě a nabízí své statky a služby za nižší ceny, než jsou ceny na světovém trhu. Popište graf.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google