Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodovědné pokusy Chemické látky a jejich vlastnosti První pomoc PhDr. Tomáš Kudrna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodovědné pokusy Chemické látky a jejich vlastnosti První pomoc PhDr. Tomáš Kudrna."— Transkript prezentace:

1 Přírodovědné pokusy Chemické látky a jejich vlastnosti První pomoc PhDr. Tomáš Kudrna

2 Chemické látky a jejich vlastnosti Označení používané pro nebezpečné chemické látky do 1.12.2010, pro nebezpečné směsi je možné používat až do 31.5.2015: Identifikace dodavatele Identifikace látky nebo obchodní název směsi + identifikace složek Grafické symboly s názvy nebezpečných vlastností: R-větami: příloha č. 5 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. (stačí textová část) S-větami: příloha č. 6 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. (stačí textová část) Specifickými pokyny: příloha č. 10 k vyhlášce č. 232/2004

3 Označení používané pro nebezpečné chemické látky a směsi od 1.12.2010, pro nebezpečné směsi je povinné používat od 1.6.2015: Identifikace dodavatele Identifikace látky nebo obchodní název směsi + identifikace složek Grafické symboly: Signální slova: Varování x Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: příloha III k nařízení CLP (H-věty) Pokyny pro bezpečné zacházení: příloha IV k nařízení CLP (P-věty) Doplňkové informace o nebezpečnosti Chemické látky a jejich vlastnosti

4

5 Látky žíravé při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení (kůže, oči, zažívací trakt, sliznice), látky a směsi korozivní pro kovy Příklady žíravých látek: hydroxid sodný (čističe odpadů), kyselina sírová (do akumulátorů), kyselina fosforečná (čističe na vodní kámen), kyselina chlorovodíková (čištění), amoniak (chlazení), kyselina mravenčí (bodnutí hmyzem, mravencem), kyselina octová koncentrovaná (potraviny)

6 Látky hořlavé látky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření po jeho odstranění kapalné látky a směsi, které mají nízký bod vzplanutí (do 55 o C) Příklady hořlavých látek: líh (vařiče, lihoviny, čistící směsi, dezinfekce, lihové extrakty), fenolftalein 1 % roztok (indikátor), methanol (čistící směsi, lihoviny ), isopropylalkohol (čistící směsi), kyselina octová koncentrovaná (potraviny), benzíny, ředidla barev, barvy, odstraňovače barev. Chemické látky a jejich vlastnosti

7 Látky toxické (akutní toxicita) látky, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém množství (desetiny gramů) způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt Příklady toxických látek: methanol (čistící směsi), kyselina fluorovodíková (leptání skla), formaldehyd (dřevovláknité desky- nábytek, konzervace), anilin (anilinové barvy) Chemické látky a jejich vlastnosti

8 Látky oxidující látky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými při styku s hořlavou látkou můžou způsobit požár při styku s živou tkání mohou způsobit její poškození (kůže, oči, zažívací trakt, sliznice), Příklady žíravých látek: peroxid vodíku (dezinfekce, bělení), chlornan sodný (Savo), manganistan draselný (dezinfekční roztoky), kyselina trichlorisokyanurová (tablety do bazénu), chlorové vápno (dezinfekce) Chemické látky a jejich vlastnosti

9 Látky dráždivé látky, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží, okem nebo sliznicí mohou vyvolat zánět mohou mít narkotické účinky Příklady dráždivých látek: kyselina citronová- ruce, oči (čističe na vodní kámen), líh- oči (lihové vařiče, čistící prostředky), síran mědnatý- oči, kůže (přípravek proti řasám do bazénů), detergenty, mýdla- oči, oxid manganičitý- požití, vdechování Chemické látky a jejich vlastnosti

10 Mutagenní- mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození Toxické pro reprodukci- mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo ženy látky, které po vdechnutí, požití nebo pro- niknutí kůží mohou způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt patří sem látky: Karcinogenní- mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny Senzibilizující- mohou vyvolat přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky Chemické látky a jejich vlastnosti Látky nebezpečné pro zdraví Příklady látek nebezpečných pro zdraví: chlorovaná rozpouštědla (karcinogenní), formaldehyd (podezření na karcinogenitu), borax (podezření na toxicitu pro reprodukci), kyselina benzoová (dýchací potíže)

11 Látky nebezpečné pro životní prostředí látky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí Příklady látek nebezpečných pro životní prostředí: rozpouštědla (ředidla barev, barvy, odstraňovače nátěrů), síran mědnatý (bazénová chemie), chlornan sodný (dezinfekce, bazénová chemie), toxické látky. Chemické látky a jejich vlastnosti

12 Aktivní uhlí Jiné názvy látky: černouhelný filtrační materiál Nebezpečí: látka není nebezpečná, nadýchání prachu může způsobit dráždění, barví pokožku na černo Vlastnosti: černý prášek, schopnost vázat na sebe některé látky Použití: jako absorpční materiál v ochranných maskách, filtrech na vodu, jako lék při žaludečních a střevních infekcích Práce s látkou: při práci nevytvářet prach Kde látku koupit: v lékárně jako lék Carbosorb, tablety je nutné rozdrtit Chemické látky a jejich vlastnosti

13 Potravinářské barvy Jiné názvy látky: barvivo potravinářské, barvy na vajíčka Nebezpečí: látka není nebezpečná, barví pokožku barevně (odstranění citronovou šťávou) Vlastnosti: barevný prášek rozpustný ve vodě, v malém množství barví látky a vodné roztoky Použití: barvení nápojů a jiných potravin, nápoje i potraviny lze bez rizika konzumovat Práce s látkou: při práci nevytvářet prach Kde látku koupit: v drogerii, v potravinách Chemické látky a jejich vlastnosti

14 Fenolftalein 0,1 % roztok v lihu Jiné názvy látky: - Nebezpečí: vysoce hořlavá kapalina (líh), dráždí oči (líh), fenolftaleinu je v roztoku tak malé množství, že se jeho nebezpečné vlastnosti neprojeví (zdraví škodlivý) Vlastnosti: bezbarvý roztok alkoholické vůně, barevný přechod z bezbarvé na fialovou barvu při pH 8,2-10,0 Použití: indikátor používaný k určení alkalické reakce vodných roztoků, indikátor acidobazických titrací Práce s látkou: pracuje se vždy s velmi malým množstvím, dodržovat základní hygienická pravidla Kde látku koupit: v laboratorních potřebách Chemické látky a jejich vlastnosti

15 Glycerol Jiné názvy látky: glycerin, propan-1,2,3-ol Nebezpečí: látka není nebezpečná Vlastnosti: hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti, biogenní látka (ve formě esterů je součástí tuků) Použití: výroba léků, kosmetiky (hydratační krémy a mýdla), plastů, potravin (žvýkačky), výbušnin (nitroglycerin), nemrznoucích směsí Práce s látkou: dodržovat základní hygienická pravidla Kde látku koupit: v lékárně Chemické látky a jejich vlastnosti

16 Chlorid sodný Jiné názvy látky: sůl kamenná, kuchyňská sůl Nebezpečí: látka není nebezpečná, dráždí oči, při požití velkého množství může způsobit buňěčnou nerovnováhu Vlastnosti: bílá sypká látka slané chuti, bere do sebe vzdušnou vlhkost Použití: v potravinách, v chemickém průmyslu (výroba chloru, hydroxidu sodného), posypový materiál Práce s látkou: dodržovat základní hygienická pravidla, při vniknutí soli do oka ho několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou Kde látku koupit: v potravinách Chemické látky a jejich vlastnosti

17 Lihová směs (líh) Jiné názvy látky: ethanol, ethylalkohol Nebezpečí: vysoce hořlavá kapalina, dráždí oči (hořlavost je snížena přídavkem 20 % vody, k zabránění vypití byly přidány hořké látky) Vlastnosti: bezbarvá tekutina příjemné vůně, snadno zápalný, rozpouští řadu látek Použití: rozpouštědlo, výroba lihovin, přídavek do paliv, dezinfekce, výroba voňavek, Okena, nemrznoucí směsi Práce s látkou: při práci používat ochranné brýle, dodržovat základní hygienická pravidla, při vniknutí do oka ho několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou Kde látku koupit: v drogerii jako Líh technický, v lékárně jako Alpu Chemické látky a jejich vlastnosti

18 Mýdlo pevné, tekuté Jiné názvy látky: jádrové mýdlo, detergent, tenzid Nebezpečí: látka není nebezpečná, při vniknutí do oka může způsobit jeho podráždění, způsobuje odmašťování pokožky, může způsobit její podráždění Vlastnosti: snižuje povrchové napětí vody a má emulgační účinky na oleje a tuky (myje) Použití: prostředek osobní hygieny, prací a čistící prostředek Práce s látkou: dodržovat základní hygienická pravidla, při vniknutí do oka ho několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou Kde látku koupit: v drogerii Chemické látky a jejich vlastnosti

19 Kyselina octová 8% roztok Jiné názvy látky: ocet, ethanová kyselina Nebezpečí: látka není nebezpečná, nadýchání výparů může způsobit dráždění, při vniknutí do oka může způsobit jeho podráždění Vlastnosti: bezbarvá až nažloutlá kapalina, dobře mísitelná s vodou, štiplavého zápachu Použití: chemické výroby, výroba platů, konzervant, odstraňování vodního kamene, ochucovadlo Práce s látkou: při práci používat ochranné brýle, dodržovat základní hygienická pravidla, při vniknutí do oka ho několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou Kde látku koupit: v potravinách jako ocet Chemické látky a jejich vlastnosti

20 Hydrogenuhličitan sodný Jiné názvy látky: jedlá soda, soda k užívání, soda bicarbona Nebezpečí: látka není nebezpečná Vlastnosti: bílý prášek zásadité chuti Použití: kypřící prášek do pečiva, práškové šumivé nápoje, pasty na zuby, neutralizace kyselin, léky na překyselení žaludku Práce s látkou: dodržovat základní hygienická pravidla Kde látku koupit: v potravinách jako jedlou sodu, v lékarně jako přípravek proti překyselení žaludku Chemické látky a jejich vlastnosti

21 Universální indikátorový papírek Jiné názvy látky: pH papírek Nebezpečí: látka není nebezpečná Vlastnosti: žlutozelené proužky papíru naimpregnované směsným indikátorem, při ponoření do roztoků o různém pH se zbarví charakteristickou barvou Použití: orientační zjišťování pH vodných roztoků Práce s látkou: dodržovat základní hygienická pravidla Kde látku koupit: v laboratorních potřebách Chemické látky a jejich vlastnosti

22 Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci: postižený nedýchá– je nutné okamžitě provádět umělé dýchání, ne přímo z úst do úst (zaklonit hlavu, zprůchodnit dýchací cesty, 12-15 vdechů/min zástava srdce– je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce (dlaň 2 prsty nad hrudní kostí, hloubka stisku cca 6 cm (u dětí cca 3 cm), frekvence 80-100 x/min (při 2 záchranářích 3 vdechy a 15 stlačení hrudníku); bezvědomí– je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy Dochází-li ke zvracení, udržujte hlavu postiženého v předklonu, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. První pomoc Obecné zásady první pomoci

23 Krvácení z vlásečnic krev prosakuje po kapkách, krvácení se většinou zastaví samo, přiložit náplast s polštářkem nebo jednoduchý sterilní obvaz Žilní Krvácení vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, krvácení se samo nezastaví vysoko zvednout postiženou končetinu, přiložit mul, gázu, potom přes tlakový polštářek (vrstva čtverců, obvaz) zajistit ovinutím obinadla Tepenné krvácení při porušení tepny, krev jasně červené barvy stříká, krvácení se samo nezastaví krvácení zastavit tlakem prstu těsně nad zraněnou tepnou, přiložit tlakový obvaz pokud je tlakový obvaz neúčinný, použijte škrtidlo (škrtidlo nikdy nepřikládejte těsně nad loket ani nad koleno (porušení nervu) První pomoc První pomoc při krvácení

24 Při nadýchání je nutné postiženého okamžitě přenést na čerstvý vzduch, převléknout, omýt, oči a ústa vypláchnout vodou. Postiženému musíme též zajistit co největší tělesný a duševní klid, aby se vyvaroval edému plic. Při požití vypláchneme ihned ústa vodou a do 10 minut po požití se pokusíme vyvolat zvracení. Pozor! Při požití látek rozpustných ve vodě pijeme pro vyvolání zvracení vodu a naopak při požití látek rozpustných v tucích pijeme pro vyvolání zvracení mléko. Při potřísnění omyjeme ihned pokožku proudem čisté vody a převlékneme si oděv. Při zasažení oka jej vyplachujeme proudem čisté vody po dobu min. 10 minut, pokud podráždění nepřestává, přiložíme sterilní obvaz a ihned vyhledáme lékařskou pomoc. Jinou látku než vodu do očí sami zásadně neaplikujeme. První pomoc První pomoc při expozici dráždivou látkou

25 Při poleptání kyselinami vznikají podle koncentrace a délky působení popáleniny I. – III. stupně. Při zasažení očí těžké poškození rohovky a oslepnutí. Inhalace koncentrovaných par vede k podráždění dýchacích cest, k poškození sliznice i k edému plic. Při požití nikdy nevyvoláváme zvracení, při zpětném návratu žíraviny k dutině ústní by došlo k opětovnému poleptání nebo i perforaci jícnu, hltanu a plic, podáváme velké množství vody k pití (bez bublinek), dutinu ústní vyplachujeme studenou vodou (postiženému můžeme podat suspenzi oxidu hořečnatého ve vodě nebo v mléku) Potřísněnou kůži omýváme proudem vody či 5% roztokem hydrogenuhličitanu sodného (s úspěchem lze využít i mýdlo). Při vstříknutí kyseliny do očí provádíme alespoň 20 minut důkladný výplach čistou studenou vodou. Zásadně neprovádíme žádnou neutralizaci očí a ihned vyhledáme lékařskou pomoc. První pomoc První pomoc při expozici kyselinami

26 1) Při poleptání zásadami dochází k rozpuštění bílkoviny a zásady pronikají hluboko do tkáně. Při zasažení očí, dýchacího ústrojí a trávicí soustavy jsou příznaky téměř stejné a postup první pomoci je prakticky stejný jako u poleptání kyselinami. 2) Při zasažená kůže místo opláchneme proudem vody a neutralizujeme 5% roztokem kyseliny octové, popř. citrónové. 3) Při požití je nuţné jako neutralizační činidlo použít 3% roztok kyseliny octové (kuchyňský ocet). První pomoc První pomoc při expozici zásadami


Stáhnout ppt "Přírodovědné pokusy Chemické látky a jejich vlastnosti První pomoc PhDr. Tomáš Kudrna."

Podobné prezentace


Reklamy Google