Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, cihalova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, cihalova."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013 (OPPS ČR - PR 2007 – 2013) Oblast podpory 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 25. 10. 2010 Ostrava

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.1 Obecná charakteristika možných projektů podpora spolupráce mezi podniky, úřady práce, vysokými školami, V+V institucemi, posílení institucí zabývající se podporou podnikatelského prostředí, technologická a inovační centra, vědecko- technické parky, přeshraniční podnikatelské inkubátory, klastry, spolupráce v oblasti transferu nových technologií.

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.1 Možné aktivity v rámci spolupráce poradenské služby a školení pro podnikatele, informační místa pro podnikatelskou sféru, komplexní příprava území pro investice, propagace společných aktivit v oblasti podnikání i mimo podporované území.

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.1 Úspěšný projekt v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 Česko-polské podnikatelské listy 2010-13 dva partneři (hospodářské komory), navázání na spolupráci v rámci mikroprojektu, vydávání společného dvojjazyčného přeshraničního časopisu – pravidelné informace o podnikatelském prostředí po obou stranách hranice.

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.1 Úspěšné projekty (Success stories) Partnerství mezi hospodářskými a průmyslovými komorami měst Perpignan i Girona I3A Francie – Španělsko Popis: 2 partneři, vytvoření pracovní skupiny, školení (např. pro účetní v hotelnictví), setkání s podnikateli, kteří mají zájem rozšířit hospodářskou činnost na druhou stranu hranice. www.perpignan.cci.fr

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.1 Úspěšné projekty (Success stories) Evropské technologické kolegium I3A Valonsko – Lotrinsko - Luxemburg (BE, FR, LUX). Popis: 3 partneři, vznik centra podporujícího rozvoj nových přeshraničních partnerství v oblasti rozvoje technologie, zvýšení zaměstnanosti žen a můžů v oblasti programování, podpora spolupráce mezi učilišti, firmami a V+V institucí. www.cet-longwy.uhp-nancy.fr

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.3 Obecná charakteristika možných projektů zvyšování kvalifikací a dovedností včetně jazykových znalostí, rozvíjení celoživotního učení, vzdělávací projekty podporující rozvoj informační společnosti, implementace a využití ICT v oblasti vzdělávání.

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.3 Možné aktivity v rámci spolupráce podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení, podpora osob vracejících se na trh práce včetně školení pro nezaměstnané, kurzy zaměřené na získávání, zvyšování odborných kvalifikací a dovedností, jazykových znalostí, podpora využívání a uplatňování ICT, včetně specializovaných aplikací.

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.3 Příklady projektů v oblasti podpory dvě nebo více škol z obou stran hranice, společné zaměření na vzdělávání či výzkum v určité oblasti, výměnné pobyty studentů a lektorů, investice do vybavení potřebného k výuce či výzkumu a zároveň nezbytného ke spolupráci.

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.3 Úspěšný projekt v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN 2 partneři, stáže odborných pracovníků, výuka jazyka, vytvoření společného terminologického slovníku, společná propagace národních parků.

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.3 Úspěšné projekty (Success stories) Mezinárodní akademie zabývající se školením pracovníků ve zdravotních službách (Sanicademia) – I3A Rakousko - Itálie Popis: 5 partnerů, od roku 2006 Sanicademia funguje ve formě ESÚS (Evropské seskupení územní spolupráce), sídlo v Rakousku a Itálii, aktivity: školení a kurzy (např. jazykové, workshopy pro zdravotní personál, výměnné stáže pracovníků mezi partnerskými regiony), sjednocení vzdělávacích programů v oblasti ochrany zdraví, semináře, kongresy, workshopy. www.sanicademia.eu

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 2.3 Úspěšné projekty (Success stories) PAMINA-Volkshochschule I3A Pamina (Francie, Německo) Popis: 19 partnerů, přeshraniční vzdělávací centrum, které poskytuje bezplatné školení v oblasti kultury, umění, historie, regionální kuchyně, jazykové kurzy, školení se pořádají 2x ročně. http://www.up-pamina-vhs.org

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.1 Obecná charakteristika možných projektů rozvíjení a tvorba sítí spolupracujících institucí,územních samosprávních celků a organizací, spolupráce mládežnických organizací / spolupráce škol, u platnění dobré praxe, vypracování společných plánů a koncepcí rozvoje, podpora aktivit sdělovacích prostředků.

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.1 Možné aktivity v rámci spolupráce zpracování společných analýz, studií, strategií, programů, výměna mládeže, výměna studentů, výměna pracovníků úřadů, výuka cizího jazyka, doprovodné infrastrukturální aktivity a aktivity spojené s využitím a používáním informačních a komunikačních technologií (ICT).

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.1 Úspěšný projekt v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 Hranice dokořán 2 partneři, společný televizní pořad / společný štáb, videoarchív na webových stránkách, dvě společné tiskové konference.

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.1 Úspěšné projekty (Success stories) Permanent Intercommunal Cross-border Conference I3A Francie-Walonsko-Flandry (FR-BE) Popis: 5 partnerů: pravidelné setkání zástupců samospráv s cílem vytvoření společných projektů v různých oblastech, např: vybudování společné úpravny vody v Comines (FR) prodloužení autobusových tras přestavba bývalých hraničních přechodů http://www.espaces- transfrontaliers.org/en/detail_projet.php?idprojet=7http://www.espaces- transfrontaliers.org/en/detail_projet.php?idprojet=7

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.2 Obecná charakteristika možných projektů společné kulturní projekty, propagace udržování společných tradic, podpora místních společenství při rozvoji společných volnočasových a společenských aktivit.

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.2 Příklady projektů v oblasti podpory dvě či více institucí pořádají společně kulturní akce, společné výstavy lidové tvořivosti a uměleckých řemesel, společné volnočasové akce spolu s nezbytnou infrastrukturou, kombinace společných akcí s vydáváním společných propagačních / osvětových materiálů.

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.2 Úspěšný projekt v rámci OPPS ČR-PR 2007- 2013 Polsko-česká setkání s nezávislým kinem 2 partneři, filmové česko-polské workshopy pro mládež, společná práce mezinárodních skupin na realizaci filmu, spojení profesionálních filmařů a studentů, pořízení nezbytného vybavení.

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | 3.2 Úspěšné projekty (Success stories) Program výměny v rámci škol mezi Francií a Itálií I3A Alcotra (FR, ITA) Popis: 9 partnerů Projet zaměřen na základní školy cíl: rozšíření povědomí o zemi souseda mezi žáky (v rámci návštěvy, konkurzů, sportovních závodů, apod.) a učiteli (setkání a výměna zkušeností) http://www.interreg-alcotra.org

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, www.cz-pl.eu E-mail: jts.olomouc@crr.cz, cihalova @crr.cz | tel.: +420 587 337 71 3 | fax: +420 587 337 717 | Děkuji za Váš čas a Vaši pozornost… Dagmar Číhalová Projektový manažer Centrum pro regionální rozvoj ČR Společný technický sekretariát Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc cihalova@crr.cz tel: +420 587 337 713 fax: +420 587 337 717 www.cz-pl.eu


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekretariát Olomouc, Jeremenkova 40B,779 00 Olomouc, cihalova."

Podobné prezentace


Reklamy Google