Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICM ČESKÝ BROD náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01, Český Brod | Lektor: Pavel Janík 737551725.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICM ČESKÝ BROD náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01, Český Brod | Lektor: Pavel Janík 737551725."— Transkript prezentace:

1 ICM ČESKÝ BROD náměstí Arnošta z Pardubic 56, , Český Brod | Lektor: Pavel Janík

2

3 TŘI V JEDNOM Moduly Informačního centra ICMT.I.C Sběr a distribuce informací dalších subjektů ( město, školy, NNO, Pošembeří apod.)

4 Název doplňkové služby: ICM - INFORMACE PRO MLÁDEŽ Informace jsou rozděleny tematicky do následujících kategorií: 1.Cestování 2.Mládež v EU 3.Občan a společnost 4.Práce 5.Sociálně-patologické jevy 6.Volný čas 7.Vzdělávání

5 Personální stav Název ICM Stálí pracovníciDobrovolní pracovníci Jméno pracovníka Úvazek Doba praxe v ICM Jazyková vybavenostpočet ICM Český Brod Petra Ištvániková0,252 rokyAj (pasivně), Rj (pasivně)6 (brigádníci) ICM Český Brod Zdenka Bočková0,254 rokyAj (pasivně), Rj (pasivně)4 (dobrovolníci) ICM Český BrodIvana Nývltová0,254 rokyNj (pasivně), Rj (pasivně) ICM Český BrodTomáš Hor0,154rokyAj (aktivně)

6 Informační centrum pro mládež (ICM) Zahájilo činnost v lednu 2012, zřizovatelem je Město Český Brod. Není samostatným subjektem, je součástí Informačního centra Český Brod. Certifikaci MŠMT získalo v roce Od roku 2013 zapojeno do ověřování projektu MŠMT (NÚV a NICM) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce systémem ISA+. Od 2014 získává dotace od MŠMT. Od začátku ICM spolupracuje se školními parlamenty a „Jimmym“ ze středních škol. Se středními školami spolupracujeme i na vybraných akcích a využíváme pomoc dobrovolníků při našich vlastních akcích. Spolupráce probíhá i při psaní příspěvků pro Remix nebo Českobrodský zpravodaj, kde jsou pravidelně informace ze života našich škol. Jak dlouho službu provozujete

7 Kolik lidí službu využívá Statistika návštěvnosti IC(M) Český Brod 2015 nelze razantně dělit, dotazů bývá víc a mohou se dotknout všech modulů Íčka Měsíc infomateriályinformaceslužbyinternetpodzemígaleriecizinacelkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Infoabsolvent: 4 - 6/2015 celkem 248 studentů galerie Šatlava: Brody v Brodě putovní výstava fotografií SOŠ Liblice - Znovuobjevené Českobrodsko Výstava o historii Českobrodského Sokola Proměny malířského plátna (Kozáková, Kosová, Hubáčková, Šrubařová, Pavlov) ZŠ Žitomířská - Výstava keramiky a výtvarných prací žáků 1. ZŠ Výstava obrazů - Věra Müllerová Výstava obrazů a textilií: Přítelkyně - Zuzana Honcová, Ivana Knapová Výstava fotografií Jan Pilát: Rallye foto Václav Vícovský - fotografie Tenerife, Gomera Alena Zemánková - kresby a ilustrace převážně z Ameriky

8 Jak založit ICM Z odkazu: se dozvíte:http://www.nicm.cz/jak-zalozit-icm Jak založit ICM - kuchařka - metaforicky pojatý recept na tvorbu ICM. Metodický list k založení a činnosti ICM - dokument, ve kterém jsou zaneseny veškeré informace o zakládání, činnosti, provozu, předávání informací a udržování chodu ICM. Certifikace CERTIFIKACE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ Systém certifikace Informačních center pro mládež byl zaveden s přijetím Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, kterou schválila porada vedení MŠMT v dubnu 2008 (č. j. 6853/ ). Žádost o certifikaci podává ICM až po roční činnosti a na základě certifikace může žádat o dotaci na MŠMT.

9 Jak založit Informační bod mládeže Pokud nechcete zakládat ICM, lze se s ICM dohodnout na založení INFOBODU Pro „Ička“ A.T.I.C doporučená forma informací pro mládež Principy: - „IBM“ je metodicky řízeno ICM - finanční ohodnocení pracovníka IBM - obsah a rozsah činností

10 Financování ICM Z rozpočtu města: 845 tis. Kč Z dotace MŠMT: 285 tis. Kč ( hlavně mzdy) Pro srovnání s celým IC: Z rozpočtu města: ( včetně 845tis.) Výnosy: 479 tis.

11 Podrobný rozpis financí na provoz, služby z rozpočtu města a dotace MŠMT o dotaci žádá certifikované ICM dle Výzvy MŠMT a stejně tak na formulářích předkládá vyúčtování.

12 Detailní finanční náklady a výnosy Íčka středisko OHČ tržby za služby (kopírování, fax, internet, laminace, skenování…) ,00 Kč tržby inzerce (včetně ČBZ) ,00 Kč tržby z prodeje rekl. předmětů ,00 Kč ,00 Kč nákup rekl.předmětů ,00 Kč nákup materiálu 7 000,00 Kč provize z inzerce ČBZ ,00 Kč ,00 Kč středisko BH náklady na energie ,00 Kč středisko město ČBZ ,00 Kč náklady na propagaci (akce, předměty to dárek,...) ,00 Kč členské příspěvky (ATIC, Husitská města) ,00 Kč příspěvek Pošembeří ,00 Kč mzdové náklady ICM (včetně odvodů) ,00 Kč cestovné ,00 Kč kancelářské potřeby 9 000,00 Kč provozní náklady (energie, telefon,…) ,00 Kč ,00 Kč Výnosy celkem ,00 Kč Náklady celkem ,00 Kč

13 Propagace akcí a činnosti ICM probíhá ve spolupráci s PR manažerkou města následujícími způsoby Tradiční média (IC, tiskové zprávy, měsíčník Českobrodský zpravodaj, regionální tiskoviny, brožury). Elektronická média (webové stránky města Český Brod, elektronický Českobrodský zpravodaj, placené i neplacené webové portály, např. kudyznudy.cz, vyletník.cz, polabi.com, kdykde.cz, akcevcesku.cz,). Osobní kontakt a projednávání. Spolupráce se školami – Dny otevřených dveří a v oblasti kariérního poradenství ISA+, školní Info-body; s nestátními nevládními organizacemi ( NNO). Prezentace činnosti – web, facebook, Českobrodský Zpravodaj, MAS Pošembeří, školní parlamenty a info nástěnky ve školách.

14 Provozní statistiky Čas, který je třeba věnovat přípravě Kontrola ikatalogů Kontrola webů v kategoriích Infoabsolvent Semináře pro školy Akce ve spolupráci s NNO Kolik času zabere poskytnutí služby nejkratší – přístup na internet, koupě lístku nejdelší – Projekt Infoabsolvent (etapizace) Co za pomůcky, materiál, 5 PC ( z toho 2 pro veřejnost), barevná kopírka, tiskárna, laminovačka, kroužkovač, fotoaparát, Brožury, letáky, mapy, propagační předměty, upomínkové předměty Zkušenosti z provozu služby, příklady, perličky - budou prezentovány osobně

15 Očekávaná budoucnost dalšího vývoje a provozu služby TŘI v jednom aneb možnosti „integrovaného“ informačního centra Přirozené místo pro vyhledávání informací ze všech oblastí. Rozsah klientely (věkový, zaměřením – studenti, dospělí, turisté). Provázání informací, jejich distribuce. Vícezdrojové financování (veřejné prostředky, státní prostředky). Kontrola (každoroční audit).

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ICM ČESKÝ BROD náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01, Český Brod | Lektor: Pavel Janík 737551725."

Podobné prezentace


Reklamy Google