Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 26. 11. 2014 Ing. Miloš Futera Ph.D. Informace o implementaci TAF/TAP TSI Setkání dopravců a zástupců provozovatele dráhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 26. 11. 2014 Ing. Miloš Futera Ph.D. Informace o implementaci TAF/TAP TSI Setkání dopravců a zástupců provozovatele dráhy."— Transkript prezentace:

1 Praha, 26. 11. 2014 Ing. Miloš Futera Ph.D. Informace o implementaci TAF/TAP TSI Setkání dopravců a zástupců provozovatele dráhy

2 2 OBSAH Legislativa Implementace TSI na SŽDC Společné rozhraní Společné číselníky Identifikátory Formáty zpráv

3 3 Přehled základních právních norem TAF TSI - Technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému dle Nařízení Komise (ES) č. 62/2006 ze dne 23. prosince 2005 v platném znění. TAP TSI – Technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému dle nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 v platném znění. Každá společnost je povinna TSI implementovat dle společného směrného plánu implementace či dle vlastního směrného plánu, vytvořila-li ho Legislativa

4 4 Implementace TSI na SŽDC V podmínkách SŽDC implementace TSI zahájena v průběhu vývoje IS KADR. TSI formát v současné době používán v IS KADR, ComposT, APORT. Směrnice IS 10 pro užívání informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS) definuje národní procesy pro používání TSI na síti provozované SŽDC, a to i pro vnitrostátní dopravu. SŽDC vytvořila vlastní směrné plány implementace TAF TSI i TAP TSI Implementace TSI na síti SŽDC je spolufinancována z OPD v rámci projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, f áze 2“. Implementace TSI na SŽDC

5 5 Common interface (CI) TSI požadují pro komunikaci nástroj common interface (dále „CI“). Používané CI musí splňovat podmínky stanovené v TSI. Produkt „Common Interface“ vytvořený Common Components Group viz: http://www.uic.org/spip.php?article3206 http://www.uic.org/spip.php?article3206 SŽDC zakoupilo produkt Common Interface. Aplikace SŽDC KANGO, KADR, ComposT a ISOŘ jsou/budou připraveny pro komunikaci prostřednictvím CI. SŽDC plánuje s platností od 13. 12. 2015 využívat CI pro rutinní komunikaci se systémy dopravců. Do doby používání CI ze strany dopravců bude SŽDC využívat i stávající komunikační kanály (Aplikace KADR, KANGO, ComposT - webové služby, ISOŘ - TCP). Společné rozhraní

6 6 Referenční soubory – společné číselníky Datová komunikace TSI vyžaduje používání shodných číselníků všemi zúčastněnými stranami. Číselníky zveřejněny v WS KADR případně WS KANGO Jedná se mj. o: Číselník lokalit (primárních a podřízených) Číselník společností Číselník hnacích vozidel Číselník kódů zpoždění Číselník úkonů Další číselníky Společné číselníky (1/6)

7 7 Číselník lokalit Lokality používané v datové komunikaci TSI jsou centrálně uloženy v CRD (Central Reference File Database). Více informací o CRD lze nalézt zde: http://www.uic.org/spip.php?article3207 http://www.uic.org/spip.php?article3207 Seznam primárních lokalit na síti SŽDC jsou v CRD obsaženy. Zdrojem lokalit je KANGO Kmen. Seznam lokalit SŽDC dostupný ve WS KANGO Kmen a ve WS KADR. Společné číselníky (2/6)

8 8 Číselník společností Pro účely jednoznačné identifikace společností je každá společnost identifikována kódem společnosti (tzv. RICS kód – dříve UIC kód) Dopravci provozující mezinárodní dopravu musí mít přidělený RICS kód přidělený. Více informací zde: http://www.uic.org/spip.php?article311http://www.uic.org/spip.php?article311 Seznam dopravců oprávněných provozovat dopravu na síti SŽDC a dopravců sousedních IM je dostupný ve WS KADR. Společné číselníky (3/6)

9 9 Číselník funkcí hnacích vozidel V rámci SŽDC bude používán číselník funkcí a pořadí hnacích vozidel dle TSI. Termín používání funkcí hnacích vozidel dle TSI v aplikacích SŽDC je plánován v první polovině 2015 Stávající číselníky hnacích vozidel nebudou mezi systémy dopravce a SŽDC využívány. Společné číselníky (4/6)

10 10 Číselník důvodu zpoždění Pro kódy zpoždění TSI předepisují číselník dle směrnice UIC 450-2 ve znění z roku 2009. Pro datovou komunikaci mezi SŽDC a dopravci bude číselník UIC 450-2 ve znění z roku 2009 používán k 1. 7. 2015. Stávající národní číselník kódování zpoždění nebude po tomto termínu v datové komunikaci s dopravci dále používán. Společné číselníky (5/6)

11 11 Číselník úkonů Přechod na používání plného číselníku úkonů dle TSI Probíhá revize číselníků úkonů a s cílem přizpůsobit stávající číselník úkonů na číselník dle TSI. Předpokládá se redukce vybraných úkonů neobsažených v TSI. Struktura číselníků úkonů umožňuje v odůvodněných případech přidat národní úkon nad rámec TSI. Společné číselníky (6/6)

12 12 Identifikátory TSI TSI používají identifikátory objektů: Obchodní případ (Train) – TR ID Datový JŘ (Path) – PA ID Žádost (Path request) – PR ID Složka/případ (Case Reference) - CR ID Identifikátory TR ID a PA ID na SŽDC již implementovány. Identifikátor PR ID bude implementován 12/2014 Identifikátor CRpoužíván v cílovém stavu pro komunikaci s PCS. Identifikátory

13 13 Formáty zpráv TSI. Datová komunikace mezi zúčastněnými stranami probíhá prostřednictvím definovaných zpráv. Zprávy jsou dle právní odpovědnosti členěny na: Zprávy definované v TAF/TAP TSI. Entitou odpovědnou za tyto zprávy je ERA (Evropská agentura pro železnice) Formáty zpráv tvoří přílohu TAF/TAP TSI a jsou zveřejněny v úředním věstníku EU a na www.era.europa.eu www.era.europa.eu Zprávy sektorové. Tyto zprávy jsou vytvářené železničním sektorem. Zprávy budou zveřejněny na http://taf-jsg.info http://taf-jsg.info Formáty zpráv (1/5)

14 14 Zprávy předepsané v nařízení EU - popis situace V rámci revize TAF/TAP TSI byla vytvořena verze 5.3. katalogu zpráv. Verze 5.3. schválena ERA a doporučena EK k přijetí. Současně zveřejněna na www stránkách ERA http://www.era.europa.eu/Document- Register/Pages/Recommendation-concerning-the-TAF- TSI-–-baseline-release-version-5-3.aspx. http://www.era.europa.eu/Document- Register/Pages/Recommendation-concerning-the-TAF- TSI-–-baseline-release-version-5-3.aspx Verze 5.3 dosud nevyhlášena v úředním věstníku EU. Používání těchto zpráv je povinné. SŽDC a ostatní společnosti sdružené v sdružení RNE implementují datový katalog zveřejněný na www stránkách ERA. Formáty zpráv (2/5)

15 15 Sektorové zprávy - popis situace V rámci revize TAF/TAP TSI vznikly sektorové zprávy. Tyto zprávy vznikly na základě zkušeností „best practice“ společností podílejících se revizi TSI. Pokud společnosti komunikují prostřednictvím zpráv TSI je doporučeno používat sektorové zprávy jsou-li pro danou oblast k dispozici. Používání sektorových zpráv je možné na základě dohody mezi zúčastněnými stranami. Formáty zpráv (3/5)

16 16 Formáty zpráv TSI používaných na SŽDC – popis situace Již nyní jsou v datové komunikaci se systémy SŽDC používány zprávy TSI (KADR, ComposT, APORT). SŽDC bude pro datovou komunikaci používat zprávy TSI ve formátu 5.3, rozšířeného o národní položky (network specific parameters) a vybrané sektorové zprávy. Datové rozhraní 5.3 používané v jednotlivých aplikacích bude zveřejněno na http://provoz.szdc.cz a začne být v jednotlivých aplikacích používáno v průběhu roku 2015.http://provoz.szdc.cz Stávající formáty zpráv přestanou být používány k 31. 12. 2015. Komunikace prostřednictvím CI. Stávající komunikace (WS, TCP) bude zachována. Formáty zpráv (4/5)

17 17 Sektorové zprávy používané na SŽDC SŽDC předpokládá, že bude v rámci přechodu na formát zpráv TSI 5.3 používat i některé sektorové zprávy. Update link (5.3) Path Utilisation Notification (5.1.9) Object info (5.3) Train Journey modification (5.3) Error Message (5.3) Passanger train composition (5.3) Probíhá změnové řízení verze 5.3, jsou zapracovány poznatky z implementace společností. Formáty zpráv (5/5)

18 18 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Praha, 26. 11. 2014 Ing. Miloš Futera Ph.D. Informace o implementaci TAF/TAP TSI Setkání dopravců a zástupců provozovatele dráhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google