Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) 15 let existence nejvýznamnějšího komunálního projektu obcí a měst jihočeského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) 15 let existence nejvýznamnějšího komunálního projektu obcí a měst jihočeského kraje."— Transkript prezentace:

1 1 JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) 15 let existence nejvýznamnějšího komunálního projektu obcí a měst jihočeského kraje

2 2 Identifikace společnosti Jihočeský vodárenský svaz (JVS) - je sdružení právnických osob - měst a obcí jihočeského kraje je vlastníkem „Vodárenské soustavy Jižní Čechy“. činnost JVS se řídí platnými stanovami nejvyšším orgánem je valná hromada všech členských měst a obcí majetek je provozován vybraným provozovatelem na základě smluvního vztahu

3 3 Vznik společnosti-privatizace  v letech 1992 a 1993 proběhla v České republice privatizace vodárenských firem  do té doby zajišťovaly výrobu a distribuci pitné vody tehdejší státní podniky VaK, většinou s krajskou působností  vláda rozhodla o privatizaci prostřednictvím „Fondu národního majetku“  ten rozhodl, že forma odstátnění bude zpravidla probíhat tak, že vodohospodářský majetek bude rozdělen na infrastrukturní a provozní  dosavadní infrastrukturní majetek –veškeré zařízení, které vodu vyrábí, upravuje a distribuuje ke konečnému spotřebiteli, včetně čištění a odvádění odpadních vod, bude bezúplatně převeden na města a obce

4 4 Vznik společnosti-privatizace provozní majetek –zajištující vlastní provoz, údržbu a správu vodohospodářského majetku, byl transformován do akciových společností uvedené akciové společnosti pak byly privatizovány úplatnými převody akciových podílů kvalifikovaným uchazečům a z části –v případě jižních Čech 34% podílu akcií VaK JČ a.s. bezúplatně na obce a města JVS postupně dokoupil majoritní podíl společnosti a po transformaci majetku obcím uzavřel se společností VaK JČ a.s desetiletý kontrakt na provozování „Vodárenské soustavy“ po uzavření smlouvy následně odprodal svůj majoritní podíl druhému největšímu akcionáři

5 5 Vznik společnosti-privatizace tím vznikly dvě ekonomicky suverénní oddělené společnosti Provozovatelská -VaK JČ a.s Vlastnická - JVS

6 6 Jihočeský vodárenský svaz byl založen přípravným výborem zástupců okresních měst jihočeského kraje v roce 1993 jako ekonomický subjekt zahájil vlastní činnost k 1.lednu 1994 přistoupením obcí k privatizačnímu projektu, byl privatizovaný infrastrukturní majetek bezúplatně převeden státem „Jihočeskému vodárenskému svazu“ rozhodnutím nejvyššího orgánu JVS- valnou hromadou, byly po dokončené privatizaci v roce 1996 přijaty nové úplné stanovy společnosti a zahájen proces transformace JVS na základě nových stanov, byl městům a obcím bezúplatně převeden majetek, sloužící výhradně konkrétním městům a obcím

7 7 Jihočeský vodárenský svaz majetek sloužící výrobě, přepravě a distribuci všem městům a obcím byl označen jako nedělitelný a nepřevoditelný, má pracovní název : „VODÁRENSKÁ SOUSTAVA JIŽNÍ ČECHY“ součástí majetku JVS je také majetek několika obcí jižních Čech, které ponechaly i vlastní majetek ve správě JVS

8 8

9 9 Jihočeský vodárenský svaz je sdružení právnických osob - měst a obcí jihočeského kraje je vlastníkem „Vodárenské soustavy Jižní Čechy“ činnost JVS se řídí platnými stanovami které definovaly majetek JVS a způsob nakládání s ním nejvyšším orgánem je valná hromada všech členských měst a obcí majetek je provozován vybraným provozovatelem na základě smluvního vztahu

10 10 Profil JVS  Jihočeský vodárenský svaz - zájmové sdružení právnických osob založen členskými městy a obcemi s cílem:  zajistit pro členské obce a ostatní odběratele v jihočeském regionu zásobování pitnou vodou  pro obce, které ponechaly vodohospodářský majetek v JVS, zajistit zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod  JVS plní povinnosti a vykonává zákonné pravomoci členských obcí a měst, plynoucí z jejich samostatné působnosti na úseku zásobování vodou, svádění a čištění odpadních vod.  podstatnou náplní uvedených povinností, je zajistit řádnou správu a údržbu předmětného majetku a jeho další rozvoj.  JVS zásobuje v současné době 350 000 obyvatel pitnou vodou. Dodávka vody z VSJČ činí v současné době 19,5 mil. m3.

11 11 Majetek JVS  JVS je po převzetí vlastního majetku na území měst a obcí členskými městy a obcemi, vlastníkem pěti úpraven vody  rozhodující je ÚV Plav a další čtyři spolupracující, dále 17 čerpacích stanic, 35 vodojemů, 350 km hlavních řadů DN 300-1 400 mm, 120 km vedlejších řadů DN 100-300 mm.  účetní hodnota majetku JVS na vodárenské soustavě je v pořizovací hodnotě 2,1 mld. Kč.  dle propočtu provedeného v r. 2001 indexací cen stavebních prací je reprodukční hodnota majetku JVS cca 7,8 mld.Kč.

12 12  činnost JVS se řídí platnými stanovami. Jejich plné znění je k dispozici na www.jvs.cz  stanovy upravují mimo jiné práva a povinnosti jednotlivých členů. Dále poměr jejich hlasů, způsob jednání a pravomoci jednotlivých orgánů společnosti  hlasovací práva společnosti jsou rozdělena mezi 240 obcí - členů JVS.  každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů  vlastní činnost je zajištěna výkonným aparátem JVS s pracovníky v hlavním zaměstnaneckém poměru Stanovy a činnost JVS

13 13 Zajištění činnosti JVS  správa a provozování majetku JVS je zajištěna provozní společností VaK JČ a.s. formou nájemní smlouvy, uzavřené na základě výběrového řízení podle zákona o zadávaní veřejných zakázek  v současné době je platná smlouva od 31.ledna 2008 do 31. prosince 2017 s opcí na dalších pět let za předpokladu splnění podmínek definovaných ve smlouvě  povinnosti a práva obou smluvních stran jsou vymezeny nejen smluvním rámcem ale i právními předpisy ČR, souvisejícími s výrobou a distribucí pitné vody pro obyvatelstvo a odváděním a čištěním odpadních vod.

14 14  výkonný aparát( 13 zaměstnanců) řízený ředitelem a jeho zástupci pro provoz a ekonomiku zajišťuje pak vlastní chod společnosti, zejména:  -dohled nad řádnou činností nájemce a provozovatele  -plnění smluvních vztahů s nájemcem a provozovatelem  -příprava dlouhodobého a ročního investičního a finančního plánu  -provádění investiční činnosti  -příprava dokumentů pro jednání orgánů společnosti  -výkon zaměstnavatele  -komunikace s členskými městy a obcemi. Zajištění činnosti JVS

15 15 Valná hromada -všech členských měst a obcí Jihočeského kraje Dozorčí rada -má 21. členů vždy po 3. Zástupcích z okresů Představenstvo -má 8. členů-vždy jeden zástupce okresu a jeden společný-jedná se o města České Budějovice,Tábor, Písek, Strakonice,Jindřichův Hradec,Český Krumlov a Prachatice Řízení činnosti JVS

16 16 Děkuji za pozornost Antonín Princ ředitel předseda představenstva


Stáhnout ppt "1 JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ (JVS) 15 let existence nejvýznamnějšího komunálního projektu obcí a měst jihočeského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google