Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy příjmu potravy PhDr.Krch František Ph.D. Rizikové chování ve školním prostředí – metodická doporučení k primární prevenci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy příjmu potravy PhDr.Krch František Ph.D. Rizikové chování ve školním prostředí – metodická doporučení k primární prevenci."— Transkript prezentace:

1 Poruchy příjmu potravy PhDr.Krch František Ph.D. (krch.frantisek@vfn.cz) Rizikové chování ve školním prostředí – metodická doporučení k primární prevenci

2 Poruchy příjmu potravy - vymezení Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se snahou kompenzovat energetický příjem. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost. Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti.

3 PPP patří mezi nejčastější a nejzávažnější problémy dospívajících dívek a mladých žen Kolem 6% děvčat vykazuje koncem puberty některé anorektické příznaky Výskyt anorexie je uváděn 0,3-0,8% rizikové populace (životní prevalence u žen až 4%) Výskyt bulimie 1,5 – 4,5% rizikové populace Závažné důsledky pro zdraví (souvisí především s váhovým úbytkem a nedostatečnou výživou, zvracením nebo nadužívání projímadel), psychický vývoj, kvalitu života, sociální, pracovní a rodinný život

4 Primární prevence směřuje k potlačení vlivu faktorů, které jsou rizikové z hlediska vzniku a rozvoje poruchy. Isabell Caro, + 28 let

5 Úskalí primární prevence ppp Nejasné vymezení poruchy (jejíž základní příznaky přináší uspokojení), která je velmi diferencovaná a vyvíjí se; PPP se týkají velmi široké a různorodé rizikové skupiny; Řada mýtů a dezinformací spojených nejenom s PPP, ale i s výživou, životním stylem a s řešením problémů Omezené možnosti intervence.

6 Nejasné vymezení poruchy – pověry a dezinformace spojené s PPP Co je ústředním problémem PPP? Nespokojenost s tělem, narušené „tělesné schéma“, dietní tendence, nízké sebevědomí, neschopnost vyjadřovat svoje emoce, narušené vztahy v rodině, přejídání, problémy v rodině….; Co je příčina, co je důsledek? Složitá komorbidita. Nejasná běžná i ideální norma (výživa, zdravá výživa, pohyb, životní styl….).

7 Charakter problému (svádí k jednostranným a dramatickým závěrům)

8 Nemocní trpící mentální anorexií nebo bulimií představují velmi rozsáhlou, vnitřně diferencovanou skupinu nemocných Odlišná osobní historieOdlišná osobní historie Odlišný sociální a rodinný kontextOdlišný sociální a rodinný kontext Odlišná osobní očekávání a motivy k léčběOdlišná osobní očekávání a motivy k léčbě Různý stupeň rozvoje problémuRůzný stupeň rozvoje problému Odlišná komorbiditaOdlišná komorbidita

9 Možnosti intervence Příliš striktní, příčinné hranice pro intervenciPříliš striktní, příčinné hranice pro intervenci Příliš široké, „nezávazné“ hranice pro intervenci – snadno lze potvrdit určitou hypotézuPříliš široké, „nezávazné“ hranice pro intervenci – snadno lze potvrdit určitou hypotézu „Multifaktoriální koncept může být některými autory interpretován tak, že pokud je všechno důležité, není nic z toho skutečně důležité“ (Garfinkel, Dorian 1997)

10 Kontext - cíle a cesta Už ve starším školním věku velká část děvčat pokládá některá dietní omezení za samozřejmá a neví jak by měl vypadat přiměřený jídelní režim bez dietních omezení a strachu z tloušťky.Už ve starším školním věku velká část děvčat pokládá některá dietní omezení za samozřejmá a neví jak by měl vypadat přiměřený jídelní režim bez dietních omezení a strachu z tloušťky. Zdravá nebo racionální výživa jsou často zaměňovány za určitou formu redukční diety.Zdravá nebo racionální výživa jsou často zaměňovány za určitou formu redukční diety. Nadměrný a jednostranně zatěžující pohyb bývá zaměňován za zdravý pohyb a přiměřené „vybití“Nadměrný a jednostranně zatěžující pohyb bývá zaměňován za zdravý pohyb a přiměřené „vybití“ Většina děvčat neví jaká je jejich přiměřená tělesná hmotnost, jen obtížně se smiřují s tím, že tělesná hmotnost vzrůstá v závislosti na věku a tělesné výšce.Většina děvčat neví jaká je jejich přiměřená tělesná hmotnost, jen obtížně se smiřují s tím, že tělesná hmotnost vzrůstá v závislosti na věku a tělesné výšce. Většina dietujících si neuvědomuje důsledky diety a zvracení. Vztah příjem-výdej energie berou doslovně.Většina dietujících si neuvědomuje důsledky diety a zvracení. Vztah příjem-výdej energie berou doslovně. + Některé typické charakteristiky dospívání a současného životního stylu+ Některé typické charakteristiky dospívání a současného životního stylu

11 Problematický příjem intervence ze strany nemocného i rodiny – je třeba respektovat logiku problému: Ambivalenci nemocnéhoAmbivalenci nemocného –Základní příznaky mu přináší určité uspokojení –Problém akceptuje a řeší zpravidla pod tlakem, vyhýbá se nepříjemným krokům („změna bolí“) –Výběrově vnímá problém –Adaptuje se na problém Specifika rizikové populace, problematický efekt varování;Specifika rizikové populace, problematický efekt varování; Nepodceňovat „zisky“ spojených s PPP;Nepodceňovat „zisky“ spojených s PPP; Nepodceňovat vliv skupiny vrstevníků;Nepodceňovat vliv skupiny vrstevníků;

12 Rizikové faktory - rodina Specifické - nevhodné jídelní a stravovací zvyklosti v rodině, diety, obezita v rodině, PPP v rodině, některé sporty; Obecné - nedostatek rodič. kontroly, duševní poruchy, alkohol v rodině, přílišné zaměření na sebekontrolu a výkon (nebo naopak absence sebekontroly), přílišný důraz na vzhled. Rodiče jako vzor řešení problémů, extrémy (podpora dítěte, koncept života, život. cílů…).

13 Rizikové faktory - komunita Prezentování nevhodných módních vzorů, diet, jednostranných řešení, nekritické zdůrazňování hédonistických hodnot (užít si“) na jedné straně a sebekontroly na druhé, extrémní postoje - znalost problematiky (nemluví se x příliš se mluví o PPP, obezita jako stigma x problémy s pojené s obezitou se přehlíží, „zdravý život“….).

14 Vrstevníci Užívání diet, nevhodné stravovací a pohybové zvyklosti, skandalizace nadváhy, šikana kvůli nadváze a vzhledu, virtuální x reálný svět, přehnané – extrémní postoje (sebekontrola, péče o zdraví..)

15 Osobnost Otázka životních hranic, přiměřenosti v postojích a reakcích, „nálepkování“ (nebezpečí generalizace postojů na jiné oblasti života a reakce) Úzkostnost, pedanterie, sebekontrola u MA Impulzivita, nezdrženlivost, nezodpovědnost u bulimie

16 Typ preventivního působení Na obecné rovině: výchova k přiměřenosti a umírněnosti v postojích, důraz na nebezpečí jednostranných nebo extrémních postojů ve výživě, životním stylu, výkonu, ve sportu. Dobrá školní jídelna, naopak omezení automatů na sladkosti, slazené nápoje ve školách … (prevence obezity). Specificky: nebezpečí a neúčinnost redukčních diet, obecné informace o PPP (zejména pro rodiče)

17 Možnosti a limity pedagoga Učitel není terapeut, zprostředkuje ale dítěti a rodině zpětnou vazbu o některých jídelních zvyklostech dítěte, může pomoci předcházet šikaně pro fyzický vzhled a výkon (zejména učitelé tělocviku), zprostředkovat kontakt s psychologem nebo lékařem. Opatrně se pouštět do oblasti „zdravé výživy“ a redukce hmotnosti (doporučení mohou být jednostranně, přehnaně interpretována).

18 Doporučené postupy Vhodná je včasná intervence u rizikových jedinců (rychle zhubnul, zvrací s jakoukoli argumentací….), interaktivní programy, rozvoj všeobecných aktivit, zájmů. U běžné populace spíše se zaměřit na předcházení nevhodných redukčních diet a prostředků na zhubnutí (důraz ne na nebezpečnost, ale na neúčinnost. Předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, tělesný výkon, to, co jí nebo pije. Rozšířit nabídku vhodných, konkrétních materiálů (svépomocné příručky jak zvládat anorexii, bulimii) pro nemocné a jejich rodin. příslušníky.

19 Nevhodné postupy Neúčinná je mechanická prezentace informací o PPP a o protagonistech světa dospívajících, kteří trpí PPP (jen vede k nápodobě). Důležité je nezdůrazňovat některé informace, které by mohly vzbudit zájem o amfetaminy, prostředky na hubnutí, kouření… jen pro jejich vliv na redukci těl. hmotnosti. Nezdůrazňovat otázku vůle ani některé argumenty typu co se líbí, co je není zdravé….

20 Kontakty Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) - Každou 3. středu v měsíci ve 14,30 Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433 400) Anabell – občanské sdružení ( posta@anabell.cz )posta@anabell.cz Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97) Linky důvěry Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny) Fórum zdravé výživy : www.fzv.czFórum zdravé výživywww.fzv.cz

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Poruchy příjmu potravy PhDr.Krch František Ph.D. Rizikové chování ve školním prostředí – metodická doporučení k primární prevenci."

Podobné prezentace


Reklamy Google