Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská územní spolupráce. Základní charakterisitka Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská územní spolupráce. Základní charakterisitka Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky."— Transkript prezentace:

1 Evropská územní spolupráce

2 Základní charakterisitka Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS). Formy spolupráce: Přeshraniční Nadnárodní Meziregionální Síťové programy ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací).

3 Základní charakteristika Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci s: Polskem Saskem Bavorskem Rakouskem Slovenskem

4 Základní charakteristika Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s: Rakouskem Polskem částí Německa Maďarskem Slovinskem Slovenskem částí Itálie z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

5 Základní charakteristika Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.

6 Základní charakteristika Pro operační programy přeshraniční a Nadnárodní spolupráce je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno 389 miliónů € (cca 11 mld. Kč). V případě ostatních programů cíle Evropské územní spolupráce tvoří rozpočet programu příspěvky z fondů EU a zúčastněných států. Rozpočet programů je pro všechny členské země společný a nejsou zde určeny alokace fondů EU pro jednotlivé státy. Z fondů EU je pro: OP Meziregionální spolupráce vyčleněno 321,3 miliónů € OP ESPON 2013 činí alokace z fondů 34 miliónů € OP INTERACT II 34 milióny €.

7 Indikativní alokace prostředků z fondů EU pro Českou republiku v cíli EÚS pro operační programy, kde existuje rozdělení mezi zúčastněné státy

8

9 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007- 2013 je určen pro české kraje Karlovarský Plzeňský Jihočeský

10 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko z německé strany jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing-Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden

11 Z fondů EU je vyčleněno 115,51 mil. €, Z českých a německých národních veřejných zdrojů budou doplněny o 20,38 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 55,04 mil. € (cca 1,55 mld. Kč), což činí přibližně 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

12 Hlavní cíl podpora přeshraniční spolupráce v oblasti hospodářské kulturní komunální rozvoj cestovního ruchu podpora vzdělání a sociální integrace zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu ochrana životního prostředí.

13 Podmínky operačních program přeshraniční spolupráce musí obsahovat přeshraniční dopad projektu přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava společné provádění společné využívání pracovníků společné financování.

14 Prioritní osy ČR - Bavorsko obsahuje 2 prioritní osy Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě Rozvoj území a životního prostředí Tyto osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

15 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 72,2 mil. €, tj. 62,5 % Např. podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, analýz trhu, marketingu, výstav a veletrhů, spolupráce v poradenství pro podniky ze strany např. hospodářských a obchodních komor, podpora transferu technologií a know-how malých a středních podniků, podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury pro výchovu a všeobecné vzdělávání, vědu a výzkum, vytváření nabídek poradenských a pečovatelských služeb, programů drogové prevence, ochrany znevýhodněných osob, spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky,

16 zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, hipostezek, tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení, vytváření informačních a propagačních materiálů, zřizování či výstavba muzeí, informačních středisek, podpora malých projektů k prohloubení přeshraničních kontaktů (dispoziční fond), opatření v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami, opatření k přípravě, řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontrole programu, opatření na posílení správní kapacity pro použití prostředků apod.

17 Rozvoj území a životního prostředí Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 43,3 mil. €, tj. 37,5 % opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů, protipovodňových opatření, podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a odstraňování starých zátěží, znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití, využívání obnovitelných zdrojů surovin,

18 Rozvoj území a životního prostředí šetrné zacházení se zdroji energií, informace a monitoring v oblasti životního prostředí, podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje vč. zpracování studií a koncepcí, výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury, podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení přeshraničních dopravních informačních a naváděcích systémů apod.


Stáhnout ppt "Evropská územní spolupráce. Základní charakterisitka Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google