Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 2 Tematická oblast: OV2 Anotace:Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Ing. Zdeněk Peška Období vytvoření: Září 2013

2 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

3 Tak jsme si pověděli o vzniku, změně i ukončení pracovního poměru. A co zaměstnavatel a zaměstnanci, mají vůči sobě nějaká práva a povinnosti?

4 Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci a vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů.

5 A dál?

6 Zaměstnavatel je dále povinen například: - nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, - zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, - zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, - zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy.

7 a dále má zaměstnavatel tyto povinnosti : - je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále při změně pracovního zařazení či druhu práce a zavedení nové technologie. - těhotným, kojícím zaměstnankyním a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.

8 A co zaměstnanci, mají nějaké povinnosti vůči zaměstnavateli?

9 Ano, zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele vykonávat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy.

10 Dále je každý zaměstnanec povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, dodržovat pracovní postupy, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, oznamovat zaměstnavateli svůj pracovní úraz, nedostatky na pracovišti apod.

11 A to je už všechno?

12 Zaměstnanec je dále například povinen : - účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, -p-podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy, -p-podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

13 REKAPITULACE Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance upravuje Zákoník práce č. 262/2006 ve znění pozdějších předpisů : Zaměstnavatel je povinen: přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy platit mu za vykonanou práci vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci zajištění jejich vzdělávání a stravování zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců

14 REKAPITULACE Zaměstnanec je povinen: podle pokynů zaměstnavatele vykonávat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době dodržovat povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví dodržovat pracovní postupy nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky oznamovat zaměstnavateli svůj pracovní úraz, nedostatky na pracovišti Celou řadu dalších povinností upřesňuje nejen Zákoník práce, ale i Kolektivní smlouva a vnitropodnikové předpisy. A proto je velmi důležité pro zaměstnance tyto dokumenty znát.

15 Zdroje (02.09.2013) Zdroje obrázků: MS Office Klipart http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=u%C4%8Ditel&ex=2 #ai:MP900427658| Literatura Sbírka zákonů č. 262/2006 Zákoník práce Sbírka zákonů č. 262/2006 Zákoník práce


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google