Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu:VY_32_INOVACE_18-08_Podmínky života na Zemi Autor:Mgr. Věra Vlková Ročník:9. Datum vytvoření:8. 4. 2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Vlková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět Tematická oblast:Přírodopis pro 8. a 9. třídu Předmět:Přírodopis Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Žáci se seznamují se základními podmínkami, bez nichž by nebyl na planetě Zemi možný život. Klíčová slova:světlo, teplo, organismy, vzduch, voda, minerální látky Druh učebního materiálu:prezentace

3 Světlo a teplo základním zdrojem veškerého světla – světelné energie – je pro celou naši planetu Slunce; pro život na Zemi je nejdůležitější elektromagnetické záření, jehož část vnímáme jako viditelné světlo a teplo (infračervené záření); nejvýznamnější částí záření je tzv. bílé světlo, to umožňuje jednu z nejdůležitějších biochemických reakcí – fotosyntézu; Slunce ohřívá povrch Země nerovnoměrně, tím dochází k pohybu vzduchu – větru; některé další druhy záření, např. rentgenové nebo ultrafialové, mohou život na Zemi ohrožovat; 1

4 Světlo a organismy v našich zeměpisných šířkách je velká závislost organismů na změnách světelného režimu, který je dán otáčením Země kolem osy a oběhem kolem Slunce (střídání dne a noci, délka dne), tyto změny vedou k vytváření rytmických dějů v závislosti na světle, hovoříme o tzv. biorytmech, které se projevují u rostlin, zvířat i člověka; př.: vysokohorské rostliny, které jsou vystaveny intenzivnějšímu slunečnímu záření, mají na listech tlustší pokožku nebo na povrchu listů vytvářejí ochranné ochlupení; 2

5 Teplo a organismy podmínkou života je pro organismy i určitá teplota; rozsahu teplot, které organismus snáší, říkáme teplotní valence, ta může být různě velká, je-li trvaleji překročena hranice rozsahu teplot, organismus hyne; rozlišujeme organismy s úzkou teplotní valencí a se širokou teplotní valencí; př. některé arktické ryby snášení teplotu –2 °C až +2 °C, ryby z tropů snášejí teplotu 10 °C až 40 °C; 3

6 Vzduch pro život jsou důležité následující fyzikální a chemické faktory vzduchu: hustota, tlak, teplota, proudění a chemické složení, vzdušný obal Země tvoří atmosféra; atmosféra je složena z 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % vzácných plynů, většina kyslíku vznikla činností zelených rostlin – fotosyntézou; většina organismů potřebuje k dýchání kyslík ze vzduchu; 4

7 v posledních letech stoupá vlivem lidské činnosti množství oxidu uhličitého v přízemní vrstvě atmosféry spalováním tzv. fosilních paliv (uhlí, ropy, zemního plynu); fosilní palivo – uhlí – jsou přeměněná těla rostlin, která v dávné minulosti vývoje Země spotřebovávala oxid uhličitý; některé složky slunečního záření ohřívají zemský povrch, část tepla se odráží a uvolňuje zpět do kosmického prostoru, zvýšené množství oxidu uhličitého brání vyzařování teplé energie ze Země, tomuto jevu říkáme skleníkový efekt, tím postupně dochází ke zvyšování průměrné teploty vzduchu (zmenšování horských ledovců, oteplování arktických vod – změny klimatu na Zemi);

8 5

9 Voda je součástí všech organismů, je nezbytná pro průběh fyziologických procesů v tělech organismů, většina živých organismů obsahuje více jak 80–90 % vody; voda umožňuje rostlinám přijímat minerální látky v podobě vodních roztoků, z hlediska nároků na množství vody můžeme rostliny rozdělit na vodní, bahenní, vlhkých stanovišť a suchých stanovišť; voda přichází do prostředí organismů v podobě srážek, které dopadají na rostlinstvo a postupně stékají do půdy, z půdy přijímají rostliny vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a přebytek vody vypařují;

10 sníh ovlivňuje především teplotu na povrchu půdy, dostatečná sněhová pokrývka chrání přezimující orgány rostlin, velké množství mokrého a těžkého sněhu může však způsobit mechanické poškození rostlin; mlha (v zimním období námraza) – vyskytuje se především v horských oblastech, působení těchto srážek na rostliny je dlouhodobé, může trvat až několik dní; 6

11 Minerální látky jednotlivé chemické prvky se na stavbě těl živých organismů podílejí různou měrou, podle jejich zastoupení v tělech organismů je dělíme na prvky biogenní a stopové; prvky v přírodě vytvářejí anorganické sloučeniny – minerální látky, ty, které jsou rozpustné ve vodě, se stávají živinami pro rostliny a svými reakcemi vytvářejí prostředí pro kořeny rostlin o různé kyselosti (neutrální, kyselé, zásadité půdy); jednou z nejdůležitějších složek půdy je humus; 7

12 Opakování Z čeho je složena atmosféra? Atmosféra je složena ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % vzácných plynů. Vysvětlete pojem teplotní valence. Je to určitá teplota, rozsah teplot, které organismus snáší. Co je zdrojem veškerého světla? Slunce. Popište skleníkový efekt.

13 Opakování Jak se nazývá proces, díky kterému vzniká většina kyslíku na Zemi? Fotosyntéza. K jakým jevům dochází díky skleníkovému efektu? Dochází ke zvyšování průměrné teploty vzduchu (zmenšování horských ledovců, oteplování arktických vod – změny klimatu na Zemi). Na jaké typy můžeme dělit rostliny z hlediska nároků na množství vody? Na rostliny vodní, bahenní, rostliny vlhkých stanovišť a suchých stanovišť.

14 Použité zdroje: 1.Sun in X-Ray. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2006 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_in_X-Ray.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_in_X-Ray.png 2.SunFromClouds. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2007 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SunFromClouds.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:SunFromClouds.jpg 3.Group of Pterophyllum Altum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2008 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Group_of_Pterophyllum_Altum.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Group_of_Pterophyllum_Altum.jpg 4.Top of Atmosphere. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2007 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Top_of_Atmosphere.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Top_of_Atmosphere.jpg 5.Schema sklenikovy efekt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2008 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_sklenikovy_efekt.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_sklenikovy_efekt.gif 6.Morningfog. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2005 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morningfog.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morningfog.jpg 7.BrownSoil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2007 [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrownSoil.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrownSoil.jpg


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3569 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google