Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2011."— Transkript prezentace:

1 Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2011

2 Dotazníkové šetření mezi občany města Kladna (11/2011) – stručný souhrn Již čtvrtým rokem, je realizován průzkum veřejného mínění s cílem zjištění názoru obyvatel na problematiku spojenou s všeobecnou spokojeností s úrovní života ve městě Kladně a s úrovní bezpečnosti. První část dotazníku, je pro získání souměřitelných dat, obdobná od roku 2008. Druhá část dotazníku, zaměřená na bezpečnost, je realizována od roku 2009. Dotazníkové šetření týkající se spokojenosti občanů s místním společenstvím a bezpečností, bylo realizováno v období měsíců listopad a prosinec 2011. V průzkumu bylo vyplněno 383 dotazníků, jejichž distribuce byla opět realizována prostřednictvím základních škol, kdy byli osloveni rodiče a rodinní příslušníci dětí čtvrtých ročníků. Dále byl dotazník dostupný na webu města. Respondenty lze rozdělit v poměru 74% ku 26%, mezi ženy a muže. Jedna z úvodních otázek byla zaměřena na spokojenost s obcí, jako s místem, kde žijeme a pracujeme, na níž 20% obyvatel odpovědělo, že jsou velmi spokojeni a 64% je mírně spokojeno. Zároveň je průměrná hodnota v bodovém hodnocení ve výši 6,6, na škále od 0  velmi nízká úroveň až 10  velmi vysoká úroveň. Obdobně jako loni byla vysoce hodnocena možnost trávení volného času na území města, kdy 18% obyvatel hodnotilo známkou 8 a nejvyšším možným ohodnocením, tedy známkou 10.

3 Dlouhodobě vysoko je hodnoceno mateřské a základní školství, kdy 25% obyvatel, hodnotilo známkou 8, z 10 možných bodů. Pozitivní hodnocení se dále dostalo dostupnosti služeb sportovních zařízení, praktických lékařů, nemocnic, jejichž hodnocení přesáhlo Ø 8 bodů z 10 možných. Největším problémem obyvatel je pro 30%, získání bytu. Negativně je hodnocena možnost získání dobrého zaměstnání a možnost účastnit se místního plánování a rozhodování, kdy byly tyto dotazy hodnoceny průměrnou známkou 4,5, respektive 4,8. Oproti tomu zájem o účast na místním plánování, hodnotí 59% obyvatel, jako nejméně důležitou. Obyvatelé měli také možnost vyjádřit své podněty ke zlepšení života ve městě, přičemž nejčastějšími byly požadavky na zlepšení silnic, chodníků, parkovišť a přechodů a dalším podněty bylo zlepšení čistoty a pořádku ve městě. V oblasti bezpečnosti pociťuje 61% obyvatel pocit částečného bezpeční a 21% pocit částečného ohrožení. Oblasti na které by měla být zaměřena pozornost obou policií, jsou dle názoru obyvatel především krádeže, násilná kriminalita a drogová problematika. Soustavná je také podpora obyvatel s rozšiřováním městského kamerového dohlížecího systému a to v 91% odpovědí. V oblasti preventivního působení je obyvateli podporováno zaměření na děti a dospívající. Prevence kriminality

4 Spokojenost občanů Kladna s místním společenství zastoupení pohlaví respondentů bylo v poměru 74% žen ku 26% mužů

5 věková struktura respondentů

6 rozdělení respondentů dle zaměstnání

7 Kladno –městoKročehlavyRozdělovDubíŠvermovVenkov 7216962203822 rozdělení respondentů dle městských částí

8 spokojenost s obcí, jako s místem, kde žijeme a pracujeme úroveň spokojenosti na bodové stupnici (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 6,6 24,2%

9 spokojenost s mezilidskými vztahy (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 5,9 19,9% Ø 7,2 18,7% spokojenost s možnostmi trávení volného času (sport, záliby, koníčky aj.) (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká)

10 spokojenost se základními veřejnými službami (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 6,5 20,9% spokojenost se základními veřejnými službami, z toho se zdravotními službami (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 6,5 21,4%

11 spokojenost se základními veřejnými službami, z toho se sociálními službami (např. pečovatelská služba, domovy důchodců) (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 5,8 20,8% spokojenost se základními veřejnými službami, z toho mateřskými a základními školami (10 -velmi vysoká až 0-velmi nízká) Ø 7,3 25%

12 spokojenost se základními veřejnými službami, z toho se středními a vysokými školami (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 6,6 19,9% spokojenost se základními veřejnými službami, z toho s veřejnou městskou dopravou (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 6,6 20,9%

13 spokojenost se základními veřejnými službami, z toho s prací kladenské radnice (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) spokojenost se základními veřejnými službami, z toho s čistotou a pořádkem (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 6,2 19,5% Ø 5,8 15,6%

14 spokojenost se základními veřejnými službami, z toho s oblastí bezpečnosti občanů a kriminality (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 5 23,5% Ø 6 18,2%

15 spokojenost s možnostmi získání dobrého zaměstnání, pracovními příležitostmi (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 4,5 17,8% spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či kulatých stolů (10 – velmi vysoká až 0 – velmi nízká) Ø 4,8 22,2%

16 hodnocení oblastí dle osobní důležitosti respondentů mezilidské vztahy (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) možnost uplatnění zájmů a zálib (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

17 základní veřejné služby (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) kvalita okolního životního prostředí (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

18 možnost zaměstnání (1 – nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý) možnost účasti na místním plánování (např. územní plán, místní Agenda 21) (1-nejvíce důležitý až 6 nejméně důležitý)

19 souhlasíte s tím, aby město investovalo do svých nemovitostí, i když to znamená zvýšení zadlužení města? (okna ve věžových domech, bydlení pro seniory, dokončení plynofikace) přístup k internetu 261137

20 hodnocení kvality služeb sportovních zařízení (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality služeb divadel a kin (10 kvalitní až 0 nekvalitní) Ø 8,2 38,7% Ø 6,417,9%

21 hodnocení kvality služeb muzeí a výstavních síní (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality služeb kulturních domů (10 kvalitní až 0 nekvalitní) Ø 6,1 19,4% Ø 5,6 20,7%

22 hodnocení kvality služeb knihoven (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení dostupnosti základních služeb – praktičtí lékaři (10 dobré až 0 špatné) Ø 7,3 23% Ø 8,1 37,9%

23 hodnocení dostupnosti základních služeb – nemocnice (10 dobré až 0 špatné) hodnocení dostupnosti základních služeb – sociální služby (10 dobré až 0 špatné) Ø 8,239,6%Ø 7 18,8%

24 hodnocení dostupnosti základních služeb – policie ( 10 dobré až 0 špatné) hodnocení dostupnosti základních služeb – školy (10 dobré až 0 špatné) Ø 7,6 26,9% Ø 8,4 38%

25 hodnocení dostupnosti základních služeb – veřejná doprava (10 dobré až 0 špatné) hodnocení kvality – veřejné parky, příměstské lesy, trávníky apod. (10 kvalitní až 0 nekvalitní) Ø 7,7 27% 24,7% Ø 7,2

26 hodnocení kvality – zastavěné prostory (zastavěné plochy, výstavba ve městě (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality – odvoz odpadů a čištění ulic (10 kvalitní až 0 nekvalitní) Ø 6,5 Ø 6,2 18,9% 16%

27 hodnocení kvality ovzduší (10 kvalitní až 0 nekvalitní) hodnocení kvality – hlučnost v noci (10 kvalitní až 0 nekvalitní) Ø 5,9 20% Ø 6,7 18,6%

28 hodnocení kvality – hlučnost ve dne (10 kvalitní až 0 nekvalitní) vyjádření názoru na možnosti odborné rekvalifikace (10 dobré až 0 špatné) Ø 6,4 16,6% Ø 6 24,7%

29 vyjádření názoru na možnosti podpory nových podnikatelských záměrů (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na úroveň nezaměstnanosti ve městě (10 dobré až 0 špatné) Ø 5,2 24% Ø 427%

30 vyjádření názoru na účelné a vyvážené užití příjmů obce (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru spokojenost s investičními akcemi města (10 dobré až 0 špatné) Ø 5,4 23,8% Ø 5,6 24%

31 vyjádření názoru na dopravní spojení s Prahou (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na možnost získat byt (10 dobré až 0 špatné) Ø 8,1 31,3% Ø 3,5 30,7%

32 vyjádření názoru na výstavbu nových komunikací a rekonstrukce stávajících (10 dobré až 0 špatné) vyjádření názoru na nahrazení autobusové dopravy ekobusy (zemní plyn aj.) (10 dobré až 0 špatné) 18,4% Ø 4,8 Ø 6,5 23,2%

33 hodnocení možností podílet se na místním plánovacím procesu (příprava územního plánu apod.) (10 vysoké až 0 nízké) hodnocení možností stát se členem místní nevládní organizace, zájmových organizací, spolků (10 vysoké až 0 nízké) Ø 3,9 25,2% Ø 4,2 25%

34 hodnocení možností podávat přímé žádosti/dotazy na místní úřad (10 vysoké až 0 nízké) hodnocení možností účasti v komunálních volbách/referendech (10 vysoké až 0 nízké) Ø 5,3 22,4% Ø 5,9 23%

35 Podněty občanů pro zlepšení života ve městě silnice, chodníky, parkoviště, přechody105 čistota, pořádek100 kultura, sport, dětská hřiště83 zaměstnanost70 parky,zeleň, trávníky, ovzduší66 bezpečnost58 práce policie56 nepřizpůsobiví občané43 autobusy, vlaky, rychlodráha, MHD39 hlučnost, rušení heren36 práce úřadů, korupce30 bytová situace, oprava panel.domů24 š ko l y, školky23 pejskaři18 revitalizace průmyslové zóny16 lepší zdravotní péče10 sociální služby, domovy pro seniory7 více obchodních center7 cyklostezky6 mezilidské vztahy6 zneužívání sociálních dávek5 omezení dopravy5 podpora malých a středních podnikatelů5 Vietnamci4 Celkem822

36 Oblast bezpečnosti, městského kamerového systému a prevence kriminality vyjádření pocitu bezpečí v místě bydliště

37 jak bezpečné je být přes den doma s nezamknutými dveřmi (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 48814 9671734663970 jak bezpečné je nechat přes noc otevřené okno (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 8216252314522226533645

38 jak bezpečné je chodit v noci po hlavních ulicích (10 bezpečné až 0 nebezpečné) 012345678910 8519443428673432281213 012345678910 891743323168263328526 jak bezpečné je chodit v noci po otevřených prostranstvích (10 bezpečné až 0 nebezpečné)

39 na jakou oblast kriminality ve městě Kladně by měla být zaměřena větší pozornost hospodářská Kriminalita krádežekorupcenásilná kriminalita mravnostní trestné činy drogyvraždyžádná 392567522973179324

40 dostatečnost informování o plošném pokrytí městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie Kladno anočástečně anonedostatečněnejsem informován 31155107104

41 podporujete záměr rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS)? anone 35837 anone 35344 hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení bezpečnost ve městě?

42 přejete si rozšířit MKDS do okolí Vašeho bydliště? anone 33461 anone 29487 pokud se pohybujete v území monitorovaném MKDS, pociťujete vyšší pocit bezpečí?

43 pro zajištění bezpečnosti v širším slova smyslu, považujete za vhodné informovat občany o hrozícím nebezpečí pomocí SMS zprávy? anone 33059 anone 232151 vnímáte aktivity města realizované v oblasti Prevence kriminality?

44 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – děti (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 2301074813 1234 204142464 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – dospívající (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

45 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – produktivní věk (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 4271137138 1234 546296178 řazení věkových kategorií občanů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – senioři (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

46 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality - fyzická ochrana (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 1741176133 1234 1831225228 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality – městský kamerový dohlížecí systém (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

47 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality - preventivní sociální programy (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý) 1234 828712780 1234 1089110675 řazení okruhů, na něž by měl být kladen důraz při realizaci opatření v oblasti Prevence kriminality - informování občanů (1 nejvíce důležitý až 4 nejméně důležitý)

48 považujete za vhodný způsob zvýšení osobního bezpečí technickými signalizačními prostředky (bytové tlačítko pro přivolání pomoci, kapesní přístroj s tlačítkem pro přivolání pomoci? problémoví občané, Romové41 kriminalita40 vandalizmus, bezdomovci28 nepořádek, zakládání zeleně25 policie ČR, městská policie23 hluk, rušení nočního klidu23 silnice, chodníky, parkování17 alkohol mladistvým12 drogy12 dodržování dopravních předpisů10 pejskaři9 aktivity mládeže5 korupce4 Celkem249 anone 33653 závadové činnosti ve Vašem okolí, které neřeší orgány veřejné správy a je nutné začít se jimi zabývat, nebo jsou řešeny nedostatečně

49 jaké aktivity navrhujete realizovat pro zvýšení bezpečí ve vašem okolí? práce policie ČR, městské policie26 nepřizpůsobiví občané, vandalové21 chodníky, přechody, parkoviště12 bezpečnost obyvatel11 hluk, rušení heren10 osvětlení ulic, chodníků10 kamerový systém9 bezpečnost na silnicích4 aktivity pro mládež4 drogy3 korupce3 zaměstnanost2 Celkem115


Stáhnout ppt "Spokojenost občanů Kladna s místním společenstvím a bezpečností 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google