Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Frazeologie a její užití. Netradiční úvod... ● Pokuste se objasnit význam následujících vět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Frazeologie a její užití. Netradiční úvod... ● Pokuste se objasnit význam následujících vět:"— Transkript prezentace:

1 Frazeologie a její užití

2 Netradiční úvod... ● Pokuste se objasnit význam následujících vět:

3 Rybák rybáka daleko na jezeru vidí

4 Pozdě dáno chleba zhusta, když už huba zubův pusta

5 Miluj mě za černa, za bíla se tě neprosím

6 ● Jedná se o staré, dnes již neužívané frazémy. ● Dokážete najít známější ekvivalenty?

7 Rybák rybáka daleko na jezeru vidí Obdobný význam: ● Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá ● Vrána vráně oko nevyklove

8 Miluj mě za černa, za bíla se tě neprosím (tj. i v neštěstí, v nouzi) Obdobný význam můžeme vzdáleně najít v přísloví: ● V nouzi poznáš přítele

9 Pokusme se objasnit následující otázky? ● Co je to frazém? ● Kdy vznikl? ● K čemu slouží? ● Používá se v dnešní době? ● Aktualizují se frazémy? ● Používáme v češtině i cizojazyčné frazémy?

10 ● Frazeologismus, frazém = ustálené víceslovné pojmenování s přeneseným významem ● Frazeologie = nauka zabývající se zkoumáním frazémů

11 Hlavní rysy frazémů: ● Ustálenost ● Celistvost (význam frazému nelze odvodit z dílčích složek) ● Obrazná pojmenování („huba zubův pusta“ - synekdocha) ● Expresivnost (citovost) ● Slohová příznakovost (použitelnost jen v některé oblasti sdělování)

12 Nežádoucí jsou frazémy například v odborném stylu ● Posuďte jejich vhodnost v lékařské zprávě: ● „po aplikaci léku pacient zrudl jako vlčí mák...“

13 Členění frazémů:

14 Např. ● řve jako lev ● chytrý jako liška 1) Přirovnání - dvojčlenné vyjádření - většinou se spojkami jak, jako, než

15 2) Rčení - obrazné slovní spojení -často založené na slovese Např. ● mluvit do větru ● vzít nohy na ramena ● jde to jako po másle

16 3) Pořekadla - mívají stálou větnou podobu, často veršovanou - vyjadřují určitou lidskou zkušenost Např. ● My o vlku a vlk za humny. ● Ruka ruku myje. ● My o voze, on o koze.

17 4) Přísloví - krátké větné průpovědi s mravním, etickým ponaučením Např. ● Komu se nelení, tomu se zelení. ● Nechval dne před večerem. ● Okradený, jenž se směje, okrádá zloděje.

18 5) Pranostiky - vyjadřují předpovědi týkající se počasí a prací v přírodě - dny se neoznačují číslovkou, ale jménem světce Např. ● Na svatého Řehoře, šelma sedlák neoře. ● Medardova kápě, čtyřicet dní kape.

19 ● Vedle frazémů, které jsou většinou lidového původu, se objevují i tzv. kulturní frazémy.

20 Kulturní frazémy: - antického, mýtického původu např. Achillova pata, Paridovo jablko

21 - biblického, křesťanského původu např. Sodoma Gomora, nevěřící Tomáš - historicko-kulturní frazémy, váží se k určité historické události např. překročit Rubikon, to je Waterloo

22 Někdy se mluví o tzv. okřídlených slovech - váží se k dané situaci, výroky historických osob - často si uchovávají původní znění Např. Veni, vidi, vici. Hic sunt leones.

23 Frazémy cizojazyčného původu Par excellence (naprosto, zcela...) enfant terrible (zlobivé dítě) de iure (z právního hlediska) alter ego (druhé já)

24 Aktualizace frazémů ● Frazémy se během vývoje jazyka a společnosti mění ● staré frazémy upadají do zapomenutí, nové frazémy vznikají ● často se staré obměňují ● např. dříve: zírat jako tele na nová vrata ● dnes: zírat jako bagr na tvrdou hlínu ● někdy se mění jen jedna složka: ● Holka jako lusk – zelená a křivá.

25 ● Aktualizace svědčí o stálém místě frazémů v dnešním jazyce ● Vnášejí do projevu vtip, žertovný tón, často moment překvapení

26 Užití frazémů: ● Krátkým výstižným frazémem se leckdy vyjádří více než dlouhými větami. ● Je to tedy prostředek úsporného jazykového vyjadřování (tzv. jazyková ekonomie). ● Vhodně užité frazémy činí projev zajímavější, pestřejší, stylově vyšší. ● Zásadně používáme jen ty frazémy, kterým dobře rozumíme.

27 ● Při užívání frazémů musíme brát zřetel i na příjemce. ● Neporozumí-li frazému, může dojít ke špatnému chápání. ● Užití málo známých frazémů může vyvolat pocit méněcennosti, dojem, že se autor projevu povyšuje. zlomte vaz. ● Takže při užívání frazémů zlomte vaz.

28 Cvičení: 1) Doplňte ustálená slovní spojení a objasněte jejich význam: ● Stojí tu jako Lotova............................................ ● To jsou jen Potěmkinovy....................................

29 Řešení: ● Stojí tu jako Lotova žena. ● To jsou jen Potěmkinovy vesnice.

30 2) K uvedeným slovům doplňte vhodná přídavná jména odvozená od osobního jména, abyste dostali ustálená slovní spojení: ●............... meč ●............... léta ●............... vítězství ●............... vejce

31 Řešení: ● Damoklův meč = stále hrozící nebezpečí ● Kristova léta = 33 let (věk, v němž byl Kristus ukřižován) ● Pyrrhovo vítězství = draze zaplacené vítězství ● Kolumbovo vejce = těžký problém vtipně, jednoduše rozřešený

32 3) Vyjádřete pomocí rčení, že máte pochybnosti o něčím zdravém rozumu. Řešení: ● Má o kolečko míň. ● Straší mu ve věži ● Je padlý na hlavu. ● Šplouchá mu na maják. ● Je praštěný pavlačí. ● Je to cvok.

33 4) Jak se změnily následující frazémy dodatečným přidáním dovětku? ● Čistota půl zdraví – špína celé. ● Práce šlechtí člověka – a kulatí záda. ● Řešení: ● Změnily se ve svůj opak, získaly opačný význam.

34 5) Napište delší souvislý text, přičemž z uvedených frazémů použijte jeden v jeho nadpisu. ● Čert mi to byl dlužen ● Malovat čerta na zeď ● Lítat po všech čertech ● Po čertech drahý ● Třást se na korunu jako čert na hříšnou duši

35 Zdroje: ● Čechová, Kraus, Svobodová, Styblík: Český jazyk pro 3. ročník SOŠ, SPN Praha 2002 ● Čechová M., Oliva K., Nejedlý P.: Hrátky s češtinou, SPN Praha 2007 ● F. L. Čelakovský: Mudrosloví národů slovanských v přísloví, Odeon 1972 ● Lexikon latinských výroků, přísloví a rčen. Nakladatelství Svoboda 1988 ● www.kurim.cz/foto/lupic.gif www.kurim.cz/foto/lupic.gif www.nd.blog.cz/d/dolcevita.blog.cz/obrazky/39741987.jpg www.fotopraha.com/foto-praha/karluv-most-milenci.jpg www.cgi.di.uoa.gr/~tliv/achilles.gif www.altculture.org/ccult/Image13.gif www.pavelmatuska.cz/IMG/obrazy/kam-vitr.jpg www.nd.blog.cz/l/lololo.blog.cz/obrazky/30946572.jpg www.wildafrica.cz/images/animals/446_lev10.jpg www.undernetmath.files.wordpress.com/2007/12/archimedes_heureka.jpg www.ao.cz/files/gallery/2389/obraz/orba-nad-nedasovem.jpg www.tocnik-zebrak.cz/fotos/tocnik/pred-branami/Koza-(foto-Jan-Vojkovsky).jpg www.tiscali.cz/xmas/images/8/8/8/7/888738.jpg


Stáhnout ppt "Frazeologie a její užití. Netradiční úvod... ● Pokuste se objasnit význam následujících vět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google