Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novelizace zákona o PO (spalinové cesty) kpt. Mgr. Petr Komínek, DiS. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novelizace zákona o PO (spalinové cesty) kpt. Mgr. Petr Komínek, DiS. 1."— Transkript prezentace:

1 Novelizace zákona o PO (spalinové cesty) kpt. Mgr. Petr Komínek, DiS. email: petrkominek@firebrno.cz 1

2 V roce 2015 20 323 požárů, (meziroční nárůst o 2 844), 115 úmrtí, 1 449 zraněných 63 462 zachráněných nebo evakuovaných, 2,5 mld. škod, 881 příčina závady komínů, 120 závady topidel jako pozměňovací návrh z poslanecké iniciativy ve výboru pro bezpečnost, bez důvodové zprávy a odůvodnění ve sněmovně s účinností od 1. ledna 2016 změnil zákon č. 320/2015 Sb., o HZS, ve své části druhé - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - 29. ledna 2016 vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty - zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které rušilo vyhlášku m. v. 111/1981 Sb., o čištění komínů 2

3  Zcela nově se tedy upravuje čištění, kontrola a revize spalinové cesty (§43 a násl.)  Pojem spalinová cesta  dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší s výjimkou odvodu spalin z lokálních podokenních topidel o výkonu do 7kW s vývodem přes fasádu  Ust. o čištění, kontrole, revizi, nedostatcích a zprávě se nepoužije pro spalinovou cestu,  která není součástí stavby,  nebo je součástí komínu  o vnitřním průměru 800 mm a větší  stavební výšce 60 m a větší  na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW 3

4  Čištění o kontrola spalinové cesty  provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví  svépomocí  u spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50kW včetně  u náhradních zdrojů elektrické energie  dle návodu výrobce u spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je nedílnou součástí spotřebiče  Lhůty a způsob stanoví prováděcí předpisprováděcí předpis 4

5  Revize spalinové cesty  Provádí oprávněná osoba - ŽP kominictví, která je současně revizním technikem spalinových cest (dle zák. č.179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  Důvody a způsob provádění revize stanoví prováděcí předpis prováděcí předpis  Postup při nedostatcích  Nedostatek bezprostředně ohrožující zdraví, život nebo majetek, který nelze odstranit na místě oprávněná osoba písemně oznámí neprodleně (nejpozději do 10 pracovních dnů)  Stavebnímu úřadu (jde-li o technické požadavky na stavbu)  Orgánu státního požárního dozoru (jde-li o požadavky na požární bezpečnost) 5

6  Zpráva o provedeném čištění, kontrole, revizi  písemná  oprávněná osoba ji předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů  písemný záznam o čištění svépomocí v případě právnické osoby nebo podnikatele  vzor stanoví prováděcí předpisprováděcí předpis 6

7  Nové správní delikty  Pokuta do 50 000 Kč - Oprávněné osobě, která  neprovede čištění, kontrolu nebo revizi spalinové cesty stanoveným způsobem  nepředá zprávu ve stanovené lhůtě  neoznámí nedostatky ve stanovené lhůtě  Pokuta do 100 000 Kč – Vlastníkovi nebo provozovateli objektu (PO nebo podnikateli), který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem  Nový přestupek  Pokuta do 10 000 Kč pro osobu provozující spalinovou cestu v rozporu se zákonem 7

8 8 Spolupráce a vzájemná informovanost mezi HZS kraje a SÚ spalinová cesta = většinou stavba nebo stavební výrobek nedostatky budou především stavebně technického rázu Stavební úřad uplatňuje pravomoc a příslušnost dle § 132 a násl. stavebního zákona (stavební dozor – např. kontrolní prohlídky, nařizuje nezbytné úpravy, udržovací práce) HZS kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany § 26 písm. b) zákona o PO !omezení výkonu státního požárního dozoru formou kontroly u fyzických osob dle § 35 zákona o PO! projednává delikty dle § 76 až § 78 zákona o PO mimo jiné týkající se čištění, kontrol a revizí spalinových cest

9 Děkuji za pozornost 9


Stáhnout ppt "Novelizace zákona o PO (spalinové cesty) kpt. Mgr. Petr Komínek, DiS. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google