Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Listopad 2015 PRODUKTY MIB. 2 Obecné podmínky Financované projekty by měly být zaměřené na podporu obchodu, spolupráce a sociálně-ekonomického rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Listopad 2015 PRODUKTY MIB. 2 Obecné podmínky Financované projekty by měly být zaměřené na podporu obchodu, spolupráce a sociálně-ekonomického rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Listopad 2015 PRODUKTY MIB

2 2 Obecné podmínky Financované projekty by měly být zaměřené na podporu obchodu, spolupráce a sociálně-ekonomického rozvoje členských zemí MIB Přímé financování nebo (zprostředkované) financování prostřednictvím jiných finančních institucí Potřebná dokumentace: výkaz zisku a ztráty, cash flow projekce, podnikatelský záměr (business plan), finanční model a další související dokumenty. Objem: MIB se zaměřuje na projekty v hodnotě od 10 milionů eur a výše, ale může zvážit projekty také s nižším objemem Měna: EUR a USD, možnost financování v místní měně členských zemí MIB je omezená; MIB může vydat záruky v místní měně členské země MIB nebo finanční prostředky mohou být poskytnuty v místní měně s pomocí finančního zprostředkovatele Sazby: náklady financování MIB + administrativní výdaje + náklady rizika + přijatelná návratnost kapitálu; fixní / plovoucí; srovnatelné s cenotvorbou místního trhu Omezení: činnosti související s výrobou a prodejem zbraní a tabákových výrobků, činnosti spojené s organizací a prováděním hazardních her, činnosti poškozující životní prostředí nebo činnosti zakázané podle vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod Výhody  dlouhodobé financování – 5, 7, 10 let  přístup k zajímavým trhům (například Vietnam, Rusko, Mongolsko, Kuba, atd.)  finanční řešení na míru, individuální přístup MIB je rozvojovou institucí – maximalizace zisku není hlavním cílem, ale projekt musí být financovatelný, podmínky MIB odráží základní principy tržní cenotvorby. Ve vztahu k podmínkam transakcí aplikujeme flexibilní politiku. 1

3 Typy financování PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ MODERNIZACE FÚZE A AKVIZICE EXPORT-IMPORT PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKANÍ TRADE FINANCE

4 4 Projektové financování Jaké projekty jsou financovány? greenfield / brownfield, projekty v oblasti infrastruktury Klient: veřejné a soukromé společnosti, finanční instituce, SPV založené za účelem financování projektu Produkty: bilaterální úvěr, záruka, syndikace (A / B úvěry, svázané / paralelní financování), účast v zárukách (RPA), financování vlastního kapitálu (equity) Zajištění: koupený / vytvořený movitý a nemovitý majetek, cenné papíry (pokud lze uplatnit), skladové položky (pokud lze uplatnit), právo nároku na výnosy z kontraktů (pokud lze uplatnit), záruky, ručení exportní agentury, zástava akcií SPV Základní požadavky: klient se podílí na více než 25% celkových nákladů na projekt, speciální podmínky jsou stanovené na individuální bázi, podnikatelský záměr/ finanční model Doba: 3–10 let Financujeme projekty v členských státech MIB, které jsou zaměřené na udržitelný rozvoj a podporují hospodářskou spolupráci mezi členskými státy MIB, odpovídají prioritám sociálně-ekonomického rozvoje členských zemí a odpovídají investičním kritériím. 2

5 5 Modernizace Jaké projekty jsou financovány? existující podnik, projekty v oblasti infrastruktury, nové vybavení, jiné projekty Klient: veřejné a soukromé společnosti, leasingové společnosti a finanční instituce Produkty: bilaterální úvěr, záruka, syndikace (A / B úvěry, svázané / paralelní financování), revolvingová úvěrová linka, financování provozního kapitálu Zajištění: movitý a nemovitý majetek, cenné papíry, skladové položky, právo nároku na výnosy z kontraktů (pokud lze uplatnit), záruky, ručení exportní agentury Základní požadavky: účinek integrace (s účastí členských zemí MIB), existující kontrakty Doba: 3–7 let Financování se poskytuje za účelem modernizace stávající infrastruktury, technického vybavení a (nebo) rozvoje businessu. 3

6 6 Fúze a akvizice (pákový odkup) Jaké projekty jsou financovány? akvizice businessu Klient: veřejné a soukromé společnosti, které působí v členských státech MIB, organizace nacházející se mimo členské země MIB pokud LBO vytváří přidanou hodnotu v členské zemi MIB, speciální subjekty vytvořené za účelem LBO/MBO Produkty: bilaterální úvěr, syndikovaný úvěr, záruka Zajištění: akcie na odkup, movitý a nemovitý majetek, cenné papíry (akcie, dluhopisy, atd.), skladové položky, osobní finanční ručení Základní požadavky: účinek integrace (za účasti členských zemí MIB), transakce má vytvořit přidanou hodnotu pro členský stát MIB Doba: 3–7 let Akvizice společnosti nebo aktiv s použitím dluhového financování (leveraged buyout, LBO). 4

7 7 Export-import Jaké projekty jsou financovány? vývoz a dovoz zařízení a strojů do nebo z členských zemí MIB, finanční podpora může být poskytována jak kupujícímu tak prodávajícímu, předexportní financování vývozu z členských zemí MIB Klient: dovozní a vývozní společnosti, banky podporující vývozní a dovozní transakce členských zemí, národní rozvojové banky, leasingové společnosti a banky financující dovozní a vývozní transakce, leasingové společnosti pronajímající zařízení exportované z členských zemí MIB Produkty: revolvingová úvěrová linka, bilaterální úvěr, syndikace (A / B úvěry, svázané / paralelní financování), účast v zárukách (RPA), záruka Zajištění: movitý a nemovitý majetek, cenné papíry, skladové položky, ručení exportní agentury, záruky Základní požadavky: účinek integrace (za účasti členských zemí MIB), zaměření na export-import, existující kontrakty Doba: 1–5 let Jako multilaterální rozvojová instituce MIB poskytuje financování a podporu projektů zaměřených na vývoz a dovoz zboží, zařízení, technologií a služeb, které přispívají k udržitelnému rozvoji členských zemí MIB a k růstu obchodních transakcí (mezi členskými státy i se třetími zeměmi). 5

8 8 Podpora malého a středního podnikání Jaké projekty jsou financovány? MIB financuje programy na podporu malých a středních podniků, zaměřené na inovace (včetně podpory high-tech start-ups), modernizaci (včetně zlepšení technologických procesů), energetickou účinnost a šetření zdrojů, a také výměnu zkušeností a technologií mezi členskými státy MIB Klient: národní rozvojové banky, státem vlastněné banky a / nebo s účastí národních a mezinárodních rozvojových bank, komerční banky / leasingové společnosti Produkty: bilaterální úvěr, záruka, syndikace (A / B úvěry, svázané / paralelní financování), účast v zárukách (RPA), Zajištění: záruka, úvěrové portfolio, jiná aktiva Základní požadavky: MIB používá dvoustupňové schéma, které zahrnuje financování malých a středních podniků prostřednictvím sítě agentů (finanční zprostředkovatelé) – komerčních partnerských bank, leasingových společností, atd. Doba: 3–7 let MIB usiluje o přispění ke stabilnímu sociálně-ekonomickému rozvoji a urychlení růstu členských zemí MIB rozšířením přístupu k finančním zdrojům pro malé a střední podniky. 6

9 9 Trade Finance produkty MIB: Záruky / protizáruky Neodvolatelné záruky za zaplacení (IRUs) Standby akreditivy (SBLCs) Dlouhodobé transakce s exportními agenturami Trade Finance produkty MIB: Záruky / protizáruky Neodvolatelné záruky za zaplacení (IRUs) Standby akreditivy (SBLCs) Dlouhodobé transakce s exportními agenturami V roce 2015 MIB poprvé ve své historii nabídla klientům nové Trade Finance služby s dobou splatnosti do 2 let. Od března 2015 MIB vydala 13 IRUs ve prospěch českých, maďarských a slovenských bank, a tím podpořila vývozní a dovozní transakce členských zemí v celkové výši 8,3 milionů eur. TF linky od zahraničních bank (mil. eur) IRU TF portfolio MIB (mil. eur) IRU 7 Trade Finance produkty 2 transakce 4 transakce 13 transakcí 12 transakcí 6 transakcí 3 transakce 1 transakce 2 transakce 1 transakce Treasury a TF limity FI na MIB IRU

10 10 Blok úvěrů a investic - popis případu - analýza případu - distribuce žádosti do expertních odborů - sběr a analýza posudků expertních odborů - distribuce materiálů členům Rizikového výboru a Úvěrového výboru Expertní odbory poskytují odborné posudky - rizika - právní aspekty - bezpečnost - compliance Žádost o úvěr > > Podpis smlouvy *Schválení Radou MIB je požadováno pro všechny úvěry, které přesahují pravomoc delegovanou představenstvu (úvěrové případy přesahující dobu 7 let a / nebo více než 15% kapitálu MIB) Úvěrový výbor - analýza případu - doporučení pro rozhodnuti Představenstvo - schvaluje případ Členský stát - „no objection“ od zástupce státu klienta ve vztahu k transakci Rada MIB* - schvaluje případ Schválení obchodního případu 8

11 Děkuji! Ing. Rastislav Podhorec MBA +421 905 618785 rastislav.podhorec@iibbank.com Linkedin: Rastislav Podhorec KONTAKTY International Investment Bank IIB European Regional Office 7 Mashi Poryvaevoy Street Eurovea Central 1 Moscow, 107078 Pribinova 4 Russian Federation Bratislava, 81109 Slovak Republic +7 495 604 70 70 +421 2 3235 3300 mail@iibbank.com bratislava@iibbank.com www.iib.int


Stáhnout ppt "Listopad 2015 PRODUKTY MIB. 2 Obecné podmínky Financované projekty by měly být zaměřené na podporu obchodu, spolupráce a sociálně-ekonomického rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google