Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

2 „Lidé například řeknou: ‚Buď zticha.‘ Neřeknou vám ale, jak dlouho máte být zticha. Nebo vidíte tabulku s nápisem ‚Nevstupujte na trávník‘, ale mělo by tam být ‚Nevstupujte na trávník kolem téhle tabulky‘, nebo ‚Nevstupujte na trávník v tomto parku‘, protože je spousta trávníků, po kterých se chodit může. Lidi taky pořád porušujou pravidla. Například táta často překročí 50 km/hod. a někdy řídí, i když pil, a v dodávce často jezdí nepřipoutaný. A v bibli se říká ‚Nezabiješ‘, ale byli křižáci a dvě světové války a ve všech křesťané zabíjeli lidi.“ Haddon, Podivný případ se psem zdroj: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=20888

3 OBSAH PAS – vymezení symptomatologie stručná charakteristika jednotlivých poruch možnosti pomoci osobám s PAS svět očima dětí s PAS

4 PAS - vymezení používaná označení: –PAS = poruchy autistického spektra –PVP = pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = všeprostupující, všepronikající) skupina poruch, pro které je charakteristické: –kvalitativní narušení sociální interakce na úrovni komunikace –omezený, stereotypní soubor zájmů a činností vrozená porucha některých mozkových funkcí důsledek - klient nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá

5 PAS dle MKN-10 dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom Rettův syndrom jiná dětská dezintegrační porucha hyperaktivní porucha sdružená s MR a stereotypními pohyby jiné PVP PVP nespecifická

6 SYMPTOMATOLOGIE TRIÁDA –sociální interakce a chování –komunikace –představivost, zájmy, hra nespecifické variabilní rysy –percepční poruchy (poruchy vnímání) –odlišnosti v motorickém vývoji a projevech –adaptabilita –emoční reaktivita –problémy v chování

7 triáda: SOCIÁLNÍ INTERAKCE různá hloubka poruchy sociální interakce vs. sociální dovednosti vždy v deficitu oproti mentálním schopnostem typy sociální interakce dle Lorny Wingové –typ osamělý –typ pasivní –typ aktivní –typ formální, afektovaný + Thorová: typ smíšený - zvláštní

8 triáda: SOCIÁLNÍ INTERAKCE II narušení v oblasti sociální interakce: –nedobrovolné samotářství („extrémní osamělost“ – viz Růžena Nesnídalová) –málo sociálně emoční vzájemnosti –bez spontánní snahy o kontakt s druhými lidmi –málo rozvinutá neverbální komunikace

9 triáda: KOMUNIKACE schopnost užití mluvené řeči – opožděná/chybějící řeč nemusí být poškozena vs. vždy lze sledovat abnormality některé z rysů komunikace osob s PAS: –řeč monotónní, stereotypní, podivná –echolálie –špatné použití zájmen –narušená větná stavba –neschopnost reagovat na konverzaci

10 triáda: PŘEDSTAVIVOST, HRA narušení představivosti → nerozvíjí se hra → narušen vývoj dítěte některé projevy: –neobvyklé užívání hraček, stereotypní soustředění na detaily –dodržování nefunkčních rituálů –odpor ke změnám –sebezraňující chování, hyperaktivita –motorické manýrismy –zájem o neživé, mechanické předměty

11 NESPECIFICKÉ VARIABILNÍ RYSY příznaky a zvláštní projevy, které se netýkají triády vs. často se u osob s PAS vyskytují některé až u 2/3 osob s PAS oblasti: –percepční poruchy –motorický vývoj a projevy –adaptabilita –chování

12 nespecifické rysy: PERCEPČNÍ PORUCHY odlišnosti obecně: –zvláštní způsob vnímání –hypersenzitivita nebo hyposenzitivita –fascinace a zájem o některé senzorické vjemy tyto rysy lze sledovat u všech typů smyslového vnímání + v oblasti základního vnitřního čití + ve vnímání pomocí vestibulárního systému

13 nespecifické rysy: MOTORIKA různá úroveň vývoje motoriky a motorických dovedností časté abnormální jevy: –manýrismy rukou a prstů –sebezraňující stereotypní chování –stereotypní pohyby celého těla –motorické tiky zvláštnosti: –chůze po špičkách –viditelně odlišný způsob chůze a běhu

14 nespecifické rysy: ADAPTABILITA adaptabilita = obecná schopnost přizpůsobovat se změnám u osob s PAS vždy narušena vs. v různé míře mluví se o tzv. „funkčnosti“ – schopnosti fungovat v běžném sociálním prostředí tzv. nízko vs. vysoko funkční autismus možná proměnlivost s věkem a rozvojem dovedností

15 nespecifické rysy: PORUCHY CHOVÁNÍ častý výskyt různá příčina, způsob, intenzita řada z nich vzniká v důsledku primárních potíží (např. v důsledku komunikačního deficitu) některé formy problémového chování: –sebezraňování –ničení věcí –agresivita –stereotypní činnosti a rituály

16 zdroj: http://autismus.bloguje.cz/765256-autismus-vs-mutismus.php

17 DĚTSKÝ AUTISMUS poruchy v oblasti triády + mohou se vyskytovat další dysfunkce narušení al. některých oblastí musí být zřejmé do 36. měsíce života výskyt v ČR: 2-20 dětí/10 000 výskyt u chlapců a dívek – poměr 4-5:1 DA vzniká v důsledku organického poškození mozku vs. etiologie není přesně vymezena

18 DA II souběžně se vyskytující postižení: –mentální retardace (asi v 75% případů) –epilepsie –zrakové postižení (u asi 1/3 postižených) –sluchové postižení (u asi ¼ postižených) –narušené komunikační dovednosti některé z projevů: –odmítání spolupráce –neschopnost navazovat kontakt o ostatními lidmi –neuvědomování si reálného nebezpečí

19 ATYPICKÝ AUTISMUS kritéria daná pro DA splněna jen z části vs. přítomna řada symptomů typických pro osoby s PAS porucha popsána velmi vágně typické: –potíže v navazování vztahů s vrstevníky, –přecitlivělost na vnější podněty, –sociální dovednosti narušeny v menší míře než u DA

20 ASPERGERŮV SYNDROM „sociální dyslexie“ symptomatika přechází do normy intelekt v pásmu normy PCH můžou/nemusí být poruchy řeči nemusí být vs. vývoj řeči vždy neobvyklý snížená adaptabilita obtíže se společenským začleněním ulpívavý, úzký charakter zájmů

21 INTERVENCE farmakologická léčba behaviorální psychoterapie speciálně pedagogické působení terapeutická práce s rodinou

22 intervence: SPPG PŮSOBENÍ cíl: –podpořit rozvoj dítěte –kompenzovat chybějící kompetence –odstranit nepřijatelné chování –vytvořit žádoucí projevy některé programy: –strukturované učení – TEACCH –Higashi metoda, ABA,AAK –herní a interakční terapie, muziko, arte, ergo…terapie

23 OČIMA DĚTÍ S PAS

24

25 HANKA, AS Zdroj: http://www.praha.apla.cz/galerie/16807.html

26 CHLAPEC, 15 LET

27 MUŽ, 20 LET

28

29 Doporučená literatura, odkazy M. Haddon: Podivný případ se psem, Argo. W. Lawson: Život za sklem, Portál. D. Williamsová: Nikdo nikde, Svoboda. R. Nesnídalová: Extrémní osamělost, Portál. www.volny.cz/autistik www.apla.cz

30 Použité zdroje a literatura Autismus vs. mutismus. [online] 2009-02-08 [cit. 2011-01-22  12:34] Dostupný z Sociální interakce a sociální chování. [online] [cit. 2011-01-22  11:35] Dostupný z Thorová, K.: Poruchy autistického spektra. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 456 s. Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd., rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2004. 872 s.

31 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Barbora Neuwirthová Předmět: Seminář psychologie Datum: 24. 1. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA."

Podobné prezentace


Reklamy Google