Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen/lesopark Aš“ Plauen, 18.6.2013 Prezentaci připravil: Ing. Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen/lesopark Aš“ Plauen, 18.6.2013 Prezentaci připravil: Ing. Pavel."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen/lesopark Aš“ Plauen, 18.6.2013 Prezentaci připravil: Ing. Pavel Klepáček – místostarosta města Aš

2 Realizátor: Město Aš Finanční zdroj: Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

3 Celkové náklady české části projektu: 654.590,00 € v tom způsobilé výdaje 654.590,00 € Výše dotace z ERDF 85%: 556.401,50 € Výše dotace ze SR ČR 5%: 32.729,50 € Spoluúčast Města Aš 10%: 65.459,- € Termín ukončení projektu: 30. 11. 2014 Partner projektu: Město Plavno/Plauen FINANCE

4 Mapa s městy Aš a Plauen

5 Poloha lesoparku na mapě Ašska

6 Vymezené území lesoparku v Aši

7 řešené území se nachází v intravilánu obce Aš. lokalita o celkové ploše 13,8 ha svažité území s nadmořskou výškou od 643,5 m n.m. do 685,5 m n.m. Základní údaje k lesoparku

8 Letecký snímek lesoparku z roku 1948 HISTORIE

9 Lokalita plnila až do šedesátých let minulého století úlohu městského lesoparku s možností rekreace a oddychu občanů. Na historickém mapovém podkladu z první poloviny minulého století je území pojmenováno německým názvem Kirchhoff’s Park.

10 Letecký snímek na lesopark z roku 2012 SOUČASNOST

11 Lokalita je zarostlá náletem a silně zamokřená vlivem absence dlouhodobé údržby drobných i občasných toků, lokálních pramenů, malých vodních nádrží a lesních pěšin. Malé vodní nádrže jsou zcela neovladatelné, bez možností manipulace s vodou, technické vybavení výpustí a přelivy zcela chybí. Dosavadní využití je omezeno nepřístupností lokality s výše uvedeného důvodu. Ve východní části se nalézá udržované kynologické cvičiště.

12 Fotografie lesoparku před započetím realizace projektu

13

14 BUDOUCNOST Projekt na české části zahrnuje: úpravu vodního režimu vyčištění vodních nádrží podchycení pramenů výstavbu nové vodní nádrže revitalizaci parkové zeleně vybudování systému stezek

15 Plánek úprav lesoparku

16 Realizací projektu dojde k následujícím změnám: zlepšení úrovně a atraktivity parku rozšíření možností trávení volného času a odpočinku sblížení lidí v hraničním regionu rozvoji produktů cestovního ruchu zlepšení ochrany životního prostředí

17 Dle provedeného biologického průzkumu byly v lokalitě zjištěny některé zvláště chráněné druhy živočichů např. skokan krátkonohý, ropucha obecná, přičemž zásah do jejich biotopů proběhne v souladu s podmínkami pro ochranu přírody. Skokan krátkonohýRopucha obecná Chráněné druhy živočichů

18 Nedílnou součástí projektu je obnovení popř. vybudování parkových pěšin o šířce 2 m, které zajistí obslužnost rekonstruovaných vodních děl a celou lokalitu zpřístupní člověku. Dominantou parku bude páteřní parková pěšina o šířce 4 m, kterou bude možno po povrchové úpravě využít jako cyklostezku. Dojde tak k bezpečnému propojení této lokality s centrem města. Parkové pěšiny a cesty

19 Rybníček č. 1 Odbahnění Rekonstrukce Rybníček č. 2 Úprava na tůň Rybníček č. 3 a 4 Odbahnění Rekonstrukce Napojení na obnovenou trasu koryta vodoteče Omezená rybí obsádka Rybníček č. 5 Obnova zcela zaniklého vodního díla Odstranění dřeviny a humidní části zeminy ze zátopy Předpoklad extenzivního chovu ryb Obnova a úprava malých vodních nádrží:

20 V rámci parku vznikne naučná stezka. Ta bude návštěvníky v obou jazycích informovat nejen o chráněných rostlinných a živočišných druzích vyskytujících se v této lokalitě, ale i o struktuře vlastního lesoparku a hlavně bude informačním místem o partnerském městě Plauen. Naučná stezka

21 Investor – příjemce dotace: Město Aš Zhotovitel stavby: firma Colas CZ,a.s.- cena z VŘ 296.875,-€ (plánovaná částka v rozpočtu 621.720,- €) Technický dozor investora: BROGEL Control s.r.o. – cena z VŘ 3.257,- € (plánovaná částka v rozpočtu 11.547,-€) Termín stavby: 03/2013 – 01/2014 Realizace stavby

22 Hlavní aktéři stavby při slavnostní zahájení prací: Technický dozor investora pan Brogel Starosta města Aše pan Mgr. Blažek Stavbyvedoucí pan Hudlický

23 Fotografie lesoparku po započetí stavebních úprav

24 Největší problém, který stavbu brzdí, je…VODA…

25 a zase VODA…

26 Ing. Pavel Klepáček – místostarosta města Aše Dana Walchetsederová – dotační oddělení Miroslava Petříková DiS. – zastupující osoba (dotační oddělení) Složení projektového týmu na české straně:

27 Základní škola Hlávkova Aš Český rybářský svaz – Místní organizace Aš Partneři projektu na české straně:

28 Spolupráce a vzájemná setkávání se školou z Plavna Spolupráce na tvorbě naučné stezky Dodání veškerých podkladů pro zhotovení informačních tabulí Spolupráce s místní organizací rybářů Více informací o škole a jejich aktivitách na www.zshlavkova.cz www.zshlavkova.cz Aktivity Základní školy Hlávkova Aš:

29 Spolupráce a vzájemná setkávání s rybářským spolkem z Plavna Spolupráce se Základní školou Hlávkova Starost o nově zrekonstruované rybníky, kde se předpokládá chov ryb Více informací o ašských rybářích a jejich aktivitách na www.rybarias.czwww.rybarias.cz Aktivity MO ČRS Aš

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Projekt „Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen/lesopark Aš“ Plauen, 18.6.2013 Prezentaci připravil: Ing. Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google