Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Propočet: stanovení orientační ceny stavebního objektu a stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Propočet: stanovení orientační ceny stavebního objektu a stavby"— Transkript prezentace:

1 Propočet: stanovení orientační ceny stavebního objektu a stavby
Stavbou je stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt)

2 Cena stavebního objektu podle podrobnosti dokumentace stavby

3 Sestavuje se tzv. Propočet
V předinvestiční / přípravné fázi výstavbového projektu využíváme pro stanovení celkových nákladů investora na pořízení stavby dvě možnosti, buď: Cena Stavby se odhaduje pomocí porovnání s již realizovanými obdobnými stavbami Sestavuje se tzv. Propočet Z technického hlediska je stavba tvořena stavebními objekty, což je ucelené stavební dílo plnící samostatnou funkci.

4 Propočet je ocenění stavebního objektu pomocí tzv. cenového ukazatele
Propočet je ocenění stavebního objektu pomocí tzv. cenového ukazatele. Postup je následující: z technických podkladů vypočtu objem jednotlivých objektů(1), objekty zatřídím(2), najdu oceňovací podklad(3) a ocením technické podklady - dokumentace stavby ve stupni studie nebo dokumentace k územnímu řízení, třídící systém pro potřeby oceňování v úrovni propočtu – např. JKSO, kde najdeme číselný kód stavebního objektu a jeho měrnou jednotku, oceňovací podklady veřejně publikované nebo firemní, Vynásobím objem x cena m.j. = cena objektu

5 1. Technické podklady Určím typ měrné jednotky a vypočtu objem
m3 obestavěného prostoru (budovy), v m2 zastavěné plochy (parkoviště) nebo v běžných metrech (kanalizace). Výpočet obestavěného prostoru ČSN 73 4055 o výpočtu obestavěného prostoru pozemních staveb. Op = Oz+Os+Ov+Ot kde: Op je základní obestavěný prostor Oz je objem prostoru základů Os je objem spodní stavby objektu Ov je objem vrchní stavby objektu Ot je objem zastřešení

6 2. Třídící systémy JKSO JKSO struktura obnáší 7 čísel (stupňů), jež jsou dány: - stavebně-technickou podobností (budova, trubní vedení,…), - účelem (pro zdravotnictví, bydlení,…) - materiálovou charakteristikou

7

8 3. Oceňovací podklady a) Cenové ukazatele
Z veřejně publikovaných oceňovacích podkladů je to např. Oceňovací podklady uvádějí cenu SO (základní rozpočtové náklady - ZRN) za měrnou jednotku SO dle jeho zatřídění v JKSO….. Hovoříme o cenových ukazatelích Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

9 konstrukčně materiálová charakteristika
Ukázka cenového ukazatele: 802 | Haly občanské výstavby Zdroj: Konstrukčně materiálová charakteristika: 1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 7 | svislá nosná konstrukce kovová 8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů. JKSO průměr konstrukčně materiálová charakteristika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 802 Haly občanské výstavby 5 366 2 947 4 647 5 496 3 535 802.1 Haly pro vědu, kulturu a osvětu 4 166 802.2 Haly pro tělovýchovu 5 501 6 352 2 948 3 538 802.3 Haly pro obchod a společné stravování 5 175 6 288 5 108 5 241 3 604 802.4 Haly občanské výstavby ostatní 4 702 5 094 4 312

10 b) Rozpočtové ukazatele (též technicko-hospodářské ukazatele – THU) – kromě celkové ceny za měrnou jednotku (ta odpovídá cenovému ukazateli) uvádějí dále podrobnější rozklad této ceny dle TSKP pro práce HSV (stavební díly) a PSV (řemeslné obory), nákres, charakteristiky objektu atd. Ukázka THU

11 Ukázka THU

12 Shrnutí: Postup určení orientační /ukazatelové ceny SO
SO zatřídit dle JKSO : určí se číselný kód a m.j. Vypočte se objem měrné jednotky stavebního objektu dle zatřídění SO se vyhledá cenový ukazatel výpočet orientační ceny stavebního objektu v úrovni Základních rozpočtových ukazatelů = cenový ukazatel Kč/m.j. x počet m.j. Užijeme-li ukazatel zpracovaný v jiné cenové úrovni roku… než potřebujeme, je třeba jeho cenu upravit pomocí vydávaných indexů pro příslušnou dobu ocenění.

13 Celkové náklady na pořízení stavby - Složení nákladů na pořízení stavby: (podíly jsou rozdílné podle typu stavby) Investor (stavebník) musí pro uskutečnění svého záměru zajistit finanční zdroje pro celou stavbu: Suma cen všech stavebních O. (ZRN) - právě jsme určili cca 60 až 70 % náklady na umístění stavby (NUS, VRN) cca 3 až 6 % projektové práce (PP), průzkumné práce, inženýrská činnost cca 6 až 9 % dodávky a montáže strojů, provozní soubory (technologie) – určíme individuálně vybavení stavby (stroje, zařízení, inventář) cca 2 až 18 % umělecká díla cca 0 až 1 % rozpočtová rezerva (rizika, změny) cca 5 až 15 % ostatní náklady cca 1 až 4 %


Stáhnout ppt "Propočet: stanovení orientační ceny stavebního objektu a stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google