Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů Vyhlášek, Technických podmínek, ČSN specifikovaných níže

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Parkování - je umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkování dělíme na krátkodobé (max. 2 hod) a dlouhodobé (více než 2 hod). Odstavování, nebo také dlouhodobé stání je umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, případně v místě provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. Parkovací stání je plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla Parkoviště je venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako součást staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy / pásy / zálivy v hlavním dopravním prostoru i přidruženém prostoru na komunikacích funkčních skupin B a C. Na komunikaci se dvěma jízdními pásy může být účelné uspořádání parkovacích míst také uprostřed komunikace. Výňatek ČSN 736110 Projektování místních komunikací

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Odstavné a parkovací plochy a garáže pro osobní automobily se doporučuje umisťovat tak, aby docházkové vzdálenosti byly nejvýše: pro krátkodobé parkování 200 m pro dlouhodobé parkování 300 m pro odstavování 500 m

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Výňatek ČSN 736110 Projektování místních komunikací

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Výňatek ČSN 736110 Projektování místních komunikací

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Výňatek ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy vozidel

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Výňatek ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy vozidel

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na pozemních komunikacích“ Používají se pro usnadnění cílové dopravy (omezení zbytečných jízd při vyhledávání parkoviště) v městských aglomeracích. Směrové tabule, případně návěstí jsou stálé a vyznačují stabilní trasy k parkovacím kapacitám, jimiž se navádí vozidla návštěvníků k hromadným parkovištím a parkovacím objektům. Směrová tabule k jinému cíli má proměnnou hodnotu počtu volných stání (eventuálně i jiného textu např. „OBSAZENO“, „MIMO PROVOZ“, „VOLNO“, apod., případně je proměnná i směrová šipka při variaci příjezdové trasy).

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel TP 142 Parkovací zařízení Regulační sloupek - dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru sloupu, které slouží k regulaci provozu, fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru komunikace, případně usměrňuje a odděluje provoz motorových vozidel od pěších. K zahrazení prostoru a usměrnění provozu je zpravidla potřeba víc než jednoho sloupku. Parkovací sloupek - dopravní zařízení, ve tvaru sloupu, které lze sklopit na povrch vozovky. Slouží k vyhrazení parkovacího stání v době, kdy stání není obsazeno vozidlem, případně k zamezení vjezdu vozidel do vyhrazených míst. Může také bránit nežádoucímu odjetí (zcizení) zaparkovaného vozidla. Parkovací zábrana - dopravní zařízení, které má stejnou funkci, jako parkovací sloupek, zaujímá větší plochu ve směru příjezdu vozidla na stání, je tvořen zpravidla rámem. Parkovací závora - dopravní zařízení, jehož hlavní součástí je sklopné nebo otočné břevno, které slouží k oddělení a vyhrazení parkovacích nebo garážovacích ploch a k zamezení vjezdu do těchto vyhrazených ploch. Poller - dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru výsuvného sloupu nebo výklopného segmentu zabudovaného do vozovky, které fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru komunikace.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel TP 172 Dopravní informační centra řeší telematiku, která má být nástrojem k optimalizaci dopravy jako celku. Doprava v klidu je zde zastoupena pod parkovacími systémy, které tyto Technické podmínky považují za subsystém, ke kterému dopravní informační centra tvoří nadřazenou vrstvu.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené) nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 21 až 40 stání 2 vyhrazená stání 41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 81 až 100 stání 5 vyhrazených stání 101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 151 až 200 stání 7 vyhrazených stání 201 až 300 stání 8 vyhrazených stání 301 až 400 stání 9 vyhrazených stání 401 až 500 stání 10 vyhrazených stání 501 a více stání 2 % vyhrazených stání.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Normy ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky, ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení, ČSN EN 1463 Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoflíky. Část 1: Základní požadavky na funkční charakteristiky v novém stavu. Část 2: Zkoušení na zkušebním úseku, ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel, ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích; TP 70 - Systém hodnocení hmot pro vodorovné dopravní značení; TP 81 - Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu; TP 85 – Zpomalovací prahy TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 103 - Navrhování obytných zón; TP 125 - Vodicí zařízení. Vodicí retroreflexní prvky; TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 2000 TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích; TP 145 - Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi; TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava v klidu – parkování vozidel Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů."

Podobné prezentace


Reklamy Google