Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet města Břeclavi 2016-2018 Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického 30. 11.2015 Prezentace zastupitelům 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet města Břeclavi 2016-2018 Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického 30. 11.2015 Prezentace zastupitelům 1."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet města Břeclavi Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického Prezentace zastupitelům 1

2 Rozpočet 2015  Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, při příjmech i výdajích 439 mil.Kč.  Upravený rozpočet počítá se schodkem 31 mil., při příjmech 463 mil., výdajích 494 mil. Kč.  Predikce: přebytek rozpočtu ve výši 34 mil., při příjmech 500 mil., výdajích 466 mil. Kč.  Přebytek rozpočtu bude zejména ovlivněn vyššími daňovými příjmy o 28 mil. (v tom sdílené daně + 15 mil. a loterie a jiné podobné hry + 13 mil.) a příjmy z dividend 3,5 mil. Na straně výdajů neprofinancovanými investicemi ve výši cca 13 mil. Kč.  Vybrané výdaje r (2014):  Investice a opravy městského majetku 128 (180) mil. Kč.  Příspěvky příspěvkovým organizacím 108 (78) mil. Kč.  Provoz úřadu 102 (94) mil. Kč.  Kultura, sport a cestovní ruch 59 (54) mil. Kč.  Péče o vzhled města a veřejná zeleň 20 (23) mil. Kč.  Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu 20 (20) mil. Kč.  Městská policie 27 (20) mil. Kč. 2

3 Příjmy a výdaje na r v mil. Kč 3 TextPredikceRozpočet CELKEM PŘÍJMY MĚSTA CELKEM VÝDAJE MĚSTA CELKEM SALDO ( - schodek + přebytek)

4 Příjmy a výdaje na r druhové členění v mil. Kč 4 Text PredikceRozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy71551 Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výsledek hospodaření Přebytek ve výši 34 Schodek ve výši5195 7

5 Základní struktura návrhu rozpočtu 2016 (údaje v mil. Kč) 5

6 Struktura příjmů r a

7 Struktura daňových příjmů r

8 Struktura výdajů r a

9 Struktura výdajů r (druhové členění) 9

10 Investice, opravy a udržování r

11 Struktura výdajů ( odvětvové členění, v mil. Kč) 11 Odvětví Zemědělství (Útulek, čipování psů)0,80,70,6 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (TIC)3,11,0 Doprava73,384,595,069,3 Vodní hospodářství0,3000 Základní a mateřské školy46,845,138,0 Vzdělávání a školské služby (Základní umělecká škola)1,50,6 Kultura, církve a sdělovací prostředky22,327,836,536,0 Tělovýchova a zájmová činnost39,343,453,237,0 Zdravotnictví0,40,5 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj42,053,765,229,6 Ochrana životního prostředí (včetně nakládání s odpady)39,547,553,049,1 Sociální služby40,629,931,5 Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)24,521,920,921,4 Požární ochrana (Sbory dobrovolných hasičů)2,01,81,5 Územní samospráva (Zastupitelé a vnitřní správa, komise)119,1106,8103,7 Jiné veřejné služby a činnosti (Mezinárodní spolupráce)0,1 Finanční operace (Platby daní, splátky úroků z úvěrů)10,313,113,213,3 Ostatní činnosti0,37,4 CELKEM466,0485,8521,9440,5

12 Struktura výdajů r (odvětvové členění) 12

13 Struktura investic ( odvětvové členění, v mil. Kč) 13 Odvětví Zemědělství (Útulek, čipování psů) Průmysl, stavebnictví, obchod a služby (TIC) Doprava19,127,742,718,1 Vodní hospodářství Základní a mateřské školy2,4 Vzdělávání a školské služby (Základní umělecká škola) 0,8 Kultura, církve a sdělovací prostředky0,210,5 10,0 Tělovýchova a zájmová činnost1,63,616,2 Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj12,922,937,11,1 Ochrana životního prostředí (včetně nakládání s odpady)7,812,4 5,5 Sociální služby2,46,58,4 Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) 4,81,40,2 Požární ochrana (Sbory dobrovolných hasičů)0,1 Územní samospráva (Zastupitelé a vnitřní správa, komise)3,43,51,2 Jiné veřejné služby a činnosti (Mezinárodní spolupráce) Finanční operace (Platby daní, splátky úroků z úvěrů) Ostatní činnosti4,7 0,5 3,6 CELKEM52,074,0129,048,0

14 Struktura investic ( odvětvové členění vč. komentáře, v mil. Kč) 14 Doprava88,4 Modernizace světel.sign.zařízení na I/55, Cyklostezka Na Zahradách- Bratislavská II a III.et., Úprava předprostoru Kina Koruna, Revitalizace sídl. J.Palacha I+III. Etapa, Úprava předprostoru před budovou ČD, Okružní křižovatka u hl. pošty, Propojka na obchvat a komun. na ul. Břetislavova, Úprava křižovatky Mládežnická-Bratislavská, Rekonstrukce chodníku Lednická, Parkoviště U Splavu, Demolice obj. ČD + parkoviště, Chodník a VO k TESCO, Na Zahradách –rek.komunikace, Cyklolávka přes řeku Dyji –nad splavem, Břeclav bez bariér II.et.-Skopalíkova, Na Zvolenci Bezpečnost a veřejný pořádek 1,8Dopravní prostředek, Výpočetní technika, Programové vybavení Kultura, církve20,7Zámek Břeclav –revitalizace, Zámeček Pohansko Tělovýchova a zájmová činnost 19,8 Městské koupaliště – multifunkční odpočinkové plochy, Zázemí dětského dopravního hřiště, Zimní stadion-trafostanice, rek.elektrorozvodů, Krytý bazén - vzduchotechnika Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 61,0 Smuteční obřadní síň, Nový územní plán, Sociální byty (ubytovna PČR), VO U Rybníka, Rek. VO města Břeclav, Rozšíření městského hřbitova, Rek. přízemí TGM 10, Výkupy pozemků Ochrana životního prostředí25,6 Systém protipovodňových opatření, Jednotný systém varování obyvatelstva, Rozšíření DPP Sociální služby23,3 Zhotovení EPS, rozvodů a rek. soc. zařízení PO DS, Dům s pečovatelskou službou Hájová Vnitřní správa5,8Městský úřad – rekonstrukce dvora I.část,Programové vybavení, Stroje C E L K E M246,4

15 Vybrané větší opravy v mil. Kč 15 Silnice15,8 Komunikace Veslařská, Křížkovského, Dukelských hrdinů, Spojka Nádražní-Budovatelská, Jiráskova, J. Fučíka, Na Kopci Chodníky, parkoviště, cyklostezky 25,9 Oprava asfaltu hráze od splavu do Staré Břeclavi (pěší cyklo), Veslařská, Lidická, Jiráskova, Březinova, Žerotínova, U Jánského dvora, Lanžhotská, Na Kopci, Hřbitovní, S.K. Neumana

16 Příjmy a výdaje rozpočtu 16

17 Výsledek hospodaření 17

18 Příjmy, výdaje a výsledek hospodaření  Nadstandardní růst příjmů od r do r. 2009, a to v oblasti sdílených daní, místních a správních poplatků, ale i nedaňových příjmů. Vykazovány byly mimořádné příjmy z prodeje majetku (za roky cca 520 mil. Kč).  Od r vlivem ekonomické a finanční krize nastává prudký pokles sdílených daní. Zejména novelou zákona o rozpočtovém určení daní a zákona o DPH dochází od r k jejich opětovnému růstu. Město se dostává v daňové výtěžnosti na úroveň r Z pohledu stagnace ekonomiky za r – 2013 město přichází o cca 100 mil. Kč. Od r v souvislosti s růstem ekonomiky dochází k růstu daní meziročně o 3-5%.  Výsledek hospodaření se vesměs pohyboval v kladných číslech, větší rozpočtový schodek je vykázán či se predikuje v r.2006, 2010 a Nejvyšší přebytek hospodaření byl dosažen v r.2009 vlivem mimořádných kapitálových výnosů z prodeje bytového fondu a nejvyšší schodek v r.2010 vlivem masivních investic a oprav majetku. Zejména z těchto důvodů je pro r plánován schodek rozpočtu, krytý přebytky min. let a úvěrem. 18

19 Běžné provozní příjmy a výdaje rozpočtu 19

20 Trend provozního salda rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji 20

21 Běžné příjmy a výdaje a provozní saldo  Pozitivní vývoj v letech 2003 – Významně jsou otevřeny nůžky mezi provozními příjmy a výdaji, přičemž provozní saldo bylo vysoce aktivní (50 – 80 mil. Kč ročně).  Od r provozní saldo vykazuje mírně plusové až záporné hodnoty. Průměrné roční saldo dosahuje hodnoty pouze cca 30 mil. Kč, přičemž do r polovinu z nich ukrojí splátky úvěrů. Od r do r se očekává průměrné provozní saldo též ve výši cca 30 mil., přičemž téměř polovina půjde na splátky úvěrů, avšak až od r Město musí důsledněji řešit rozsah svých běžných výdajů, v běžných příjmech se takový prostor nenabízí. 21

22 Investice 22

23 Sdílené daně 23

24 Daň z nemovitostí 24

25 Místní poplatky a odvod z loterií 25

26 Správní poplatky 26

27 Nedaňové příjmy 27

28 Přijaté úvěry a půjčky 28

29 Zůstatek úvěrů 29

30 Investice, daň z nemovitostí, úvěry a zadluženost  V letech 2003–2010 šlo do investic cca 1,1 mld. Kč. V r cca 280 mil. a odhad investic v letech se pohybuje na úrovni cca 303 mil. Kč. K této sumě se v r přičlení investiční dotace (předpoklad cca 100 mil. Kč dle úspěšnosti v dotačních výzvách).  U daně z nemovitostí město dlouhodobě inkasovalo ročně cca 15 mil.Kč. „Janotův balíček“ navýšil od r příjem této daně o 50% na 22 mil.Kč. Snížením počtu obyvatel pod hranici 25 tis. dochází v r k nižšímu inkasu. Novou obecně závaznou vyhláškou město vrací od r inkaso na původní úroveň.  Město dlouhodobě snižovalo úvěrovou zadluženost. Ve sledovaných letech (2006) si město vzalo úvěr v rámci projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ ve výši 30 mil. Kč. Zůstatek úvěrů se postupně snižuje ze 181 mil. v r na 9 mil. ke konci r V r město bude čerpat nový úvěr ve výši 90 mil. na projekty z akčního plánu. Zůstatek úvěru na konci r dosáhne výše 78 mil. (dluh na 1 obyvatele města cca 3,1 tis. Kč.). 30

31 Investice, daň z nemovitostí, úvěry a zadluženost  Současný problém města není ve výši zadluženosti, nýbrž ve vysoké míře mandatorních výdajů. 31

32 Běžný účet 32

33 Počet obyvatel města 33

34 Počet žáků 34

35 Fyzický stav pracovníků vnitřní správy (bez městské policie) 35

36 Fyzický stav pracovníků městské policie 36

37 Mzdové prostředky (vnitřní správa bez městské policie) 37

38 Mzdy, odměny a pojistné (město celkem) 38

39 Průměrná mzda (vnitřní správa bez městské policie) 39

40 Vývojové trendy  Silné stránky/výhody  Růst sdílených daňových příjmů státu a růst ostatních daňových příjmů.  Podpora financování prostřednictvím bankovního úvěru.  Výraznější zapojení rozvojových investic z akčního plánu.  Orientace na kofinancované rozvojové programy.  Velká podpora financování prosté a rozšířené reprodukce majetku.  Dobrá finanční likvidita města.  Hrozby/rizika  Nízké provozní saldo, tj. podíl běžných příjmů na běžných výdajích – malý prostor pro financování dalších rozvojových záměrů.  Daňová rizika – daňové příjmy jsou nastaveny na svých maximech.  Dotační rizika – hrozba odvodů za porušení rozpočtové kázně vč. zajištění tzv. udržitelnosti projektů po stanovenou dobu.  Dodržení rozpočtové zodpovědnosti.  Splácení úvěru. 40

41 Rozpočet města Břeclavi Děkuji za pozornost. 41


Stáhnout ppt "Rozpočet města Břeclavi 2016-2018 Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického 30. 11.2015 Prezentace zastupitelům 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google