Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické možnosti České republiky - versus - institut aktivních záloh Ing. Pavel Kouřil ředitel odboru Financování kapitol státního rozpočtu II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické možnosti České republiky - versus - institut aktivních záloh Ing. Pavel Kouřil ředitel odboru Financování kapitol státního rozpočtu II"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické možnosti České republiky - versus - institut aktivních záloh Ing. Pavel Kouřil ředitel odboru Financování kapitol státního rozpočtu II pavel.kouril@mfcr.cz

2 Ekonomické prostředí nerovnoměrný hospodářský vývoj významných světových ekonomik –stagnace vyspělých ekonomik včetně zemí EU –vysoký růst Číny, Indie trvající tlak na snižování schodků veřejných financí napříč členskými zeměmi EU –dopady na hodnocení české ekonomiky ratingovými agenturami => nákladnost obsluhy veřejného dluhu –cílem plnění tzv. maastrichtských kritérií

3 Provádění strukturálních reforem důchodová reforma (schváleno vládou dne 29. 6. 2011) sociální reforma I (schváleno vládou dne 18. 5. 2011) první fáze zdravotnické reformy (schváleno Poslaneckou sněmovnou dne 21. 6. 2011) novela zákoníku práce (schváleno vládou dne 29. 6. 2011)

4 Vývoj příjmů a výdajů (v mld. Kč)

5 Deficit veřejných financí 2. prosince 2009 zahájila Rada EU s ČR Proceduru při nadměrném schodku konsolidační strategie pro deficit sektoru vlády: –3,5 % HDP v roce 2012 –2,9 % HDP v roce 2013 –1,9 % HDP v roce 2014

6 Vývoj deficitů veřejných rozpočtů (v % HDP)

7 Vládní priorita = fiskální konsolidace splnění fiskálního maastrichtského kritéria v roce 2013 - tj. deficit veřejných financí pod 3 % HDP dosažení vyrovnaného státního rozpočtu v roce 2016

8 Výdaje na bezpečnost a obranu –průřezový charakter těchto výdajů –výdaje realizovány prostřednictvím více kapitol státního rozpočtu, např.: 307 – Ministerstvo obrany; 314 – Ministerstvo vnitra; 374 – Správa státních hmotných rezerv –prostředky na zajištění bezpečnosti a obrany jsou ve státním rozpočtu alokovány v jednotlivých kapitolách podle působnosti rezortů

9 Časová řada výdajů na bezpečnost a obranu (v mld. Kč)

10 Výdaje realizované Ministerstvem obrany zahrnují zejména: –výdaje rozpočtované v rámci kapitoly státního rozpočtu 307 – Ministerstvo obrany –mimorozpočtové zdroje podle § 48, odst. 2, písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – finanční prostředky rezervního fondu tvořeného příjmy z prodeje majetku státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany –čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných pro kapitolu v minulých letech –prostředky NATO, EU a další finanční mechanizmy

11 Časová řada vývoje příjmů a výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (v Kč)

12 Ekonomické podmínky pro stimuly zaměstnavatelům a příslušníkům aktivních záloh limity vycházející z probíhajícího procesu fiskální konsolidace => nemožnost navyšování limitu výdajů kapitoly 307 nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014   43,57 mld. (r. 2012)   38,84 mld. (r. 2013)   35,69 mld. (r. 2014)   43,57 mld. (r. 2012)   38,84 mld. (r. 2013)   35,69 mld. (r. 2014)

13 daňové výjimky pro zaměstnavatele a pro příslušníky aktivních záloh –trend zjednodušování daňových zákonů a omezování rozsahu výjimek –výjimky, resp. daňové stimuly, by byly spojeny s negativním dopadem na příjmovou stranu veřejných rozpočtů

14 Snaha o zvýšení rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Snaha o zavedení daňových výjimek Řešení stimulů financovaných mimo rozpočet kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Řešení stimulů v rámci plánovaných výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Snaha o zvýšení rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany Snaha o zavedení daňových výjimek Řešení stimulů financovaných mimo rozpočet kapitoly 307 – Ministerstvo obrany

15 Závěr řešení stimulů zaměstnavatelům a příslušníkům aktivních záloh včetně zajištění činnosti tohoto institutu je nutné řešit pouze v rámci výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany související otázka: –Je ekonomicky efektivní posilování tohoto institutu ve srovnání se soustředěním se na rozvoj profesionální armády?


Stáhnout ppt "Ekonomické možnosti České republiky - versus - institut aktivních záloh Ing. Pavel Kouřil ředitel odboru Financování kapitol státního rozpočtu II"

Podobné prezentace


Reklamy Google