Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_11_1_7 Ing. Jan Voříšek  Co to je zemní plyn?  Odkud je?  A k čemu nám slouží?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_11_1_7 Ing. Jan Voříšek  Co to je zemní plyn?  Odkud je?  A k čemu nám slouží?"— Transkript prezentace:

1

2 VY_32_INOVACE_11_1_7 Ing. Jan Voříšek

3  Co to je zemní plyn?  Odkud je?  A k čemu nám slouží?

4  Zemní plyn patří mezi fosilní suroviny. Většinou doprovází ložiska ropy a uhlí, ale existují i samostatná ložiska.  Zemní plyn je směsí plynných uhlovodíků, v níž převažuje methan (60 – 97%). Poměr jednotlivých složek se liší podle naleziště.

5  Rozlišujeme 2 typy zemního plynu: - suchý zemní plyn (obsahuje téměř čistý methan), - mokrý zemní plyn (obsahuje vedle methanu i uhlovodíky, které se dají za zvýšeného tlaku zkapalnit).  Jako doprovodné plynné látky se vyskytují: oxid uhličitý, dusík, vodní pára, sulfan apod. Tyto příměsi se musí před dalším zpracováním odstranit.

6  Obr. 1: Ukázka těžby zemního plynu

7  Zemní plyn se dopravuje plynovody a skladuje se v podzemních zásobnících.  Jak jsme si již říkali, plyn se do České republiky dopravuje dálkovým plynovodem JAMAL a následně místními plynovody do podzemních zásobníků.  V České republice např. firma RWE provozuje 6 podzemních zásobníků, jedním z nich je podzemní zásobník plynu Háje ležící nedaleko obce Milín, který vidíte na obr.1.

8  Obr. 2: Podzemní zásobník zemního plynu.

9  Víte, co jsou Chiméry?  Chiméra je přírodní vývěr zemního plynu pojmenovaný podle mytologické příšery chrlící oheň – Chiméry. Turecky se toto místo nazývá Yanartaş, čili „hořící skála“. Je známo již z období starověku. Nachází se v Turecku, asi 70 km na jih od Antalye, poblíž zbytků antického města Olympos.  Ohně se nacházejí na místě vzdáleném asi 2 km od pobřeží, ve výšce 250 m nad mořem. Plyn vyvěrá z otvorů a trhlin v zemi. Ve starověku tvořila Chiméra význačný orientační bod pro mořeplavce.

10  Obr. 3: Chiméry

11  Obr. 4: Přírodní vývěry v Rumunsku  Focul viu, v překladu Živý oheň, je divoký vývěr zemního plynu na okraji vesnice Terca v podhůří Penteleu v Rumunsku.

12  K čemu nám zemní plyn slouží?

13  Zemní plyn má dvojí užití: - Palivo (výhoda oproti uhlí je, že při spalování nedochází k zatěžování životního prostředí). - Výroba velkého množství organických látek.  Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO 2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo.  Methan, obsažený v zemním plynu, slouží jako výchozí látka pro výrobu chlorovaných derivátů methanu, vodíku, kyanovodíku, sirouhlíku, acetylenu, sazí apod.

14  Ví někdo, jaký plyn se používá v automobilech?  Pro spalování v autech se používá dvou různých plynů.  LPG (Liquid Petroleum Gas) je zkapalněný ropný plyn, směs hlavně propanu a butanu. LPG se vyrábí z ropy nebo zemního plynu, většinou jako odpad při jiné výrobě. Jeho spalování je čistší než u benzinu a nafty,má však nižší výhřevnost – proto je spotřeba asi o 10 až 20 procent vyšší než u provozu na benzin. LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v Evropě.  Naopak ve světě dominuje zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas). To je stlačený zemní plyn, přírodní palivo, které se těží podobně jako ropa. Při spalování je velmi čistý; emise škodlivých látek jsou mnohonásobně nižší než u benzinu.

15  oxidací methanu (zemního plynu) vzniká vodní plyn – směs CO a H 2 CH 4 + ½ O 2 CO + H 2 CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 (1300 – 1400 o C, kat.= Ni, Co )  Vzniklá směs ve používá jako palivo a dále na výrobu vodíku, methanolu a syntetického benzínu.

16  Zdroj informací:  McMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakl. VUTIUM, Brno, 2007. Počet stran 1260. ISBN 978-80-214-3291-8 (VUT v Brně).  VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Třetí doplněné vydání. Vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., Praha, 1996. Počet stran 368. ISBN 80-85937-08-5.  HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 2.díl. Druhé přepracované vydání. Vydalo Nakladatelství Olomouc, 1998. Počet stran 232. ISBN 80-7182-056-3.  Obr. 1: Ukázka těžby zemního plynu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weston_Common_gas_facility-by-Hugh-Chevallier.jpg?uselang=cs Autor:Hugh Chevallier, staženo: 7.2.2012.  Obr.2: Podzemní zásobník zemního plynu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Podzemni_zasobnik_plynu_Haje_(4).JPG Autor: Chmee2, staženo: 7.2.2012.  Obr.3: Chiméry http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FiresChimera2.jpg Autor: Jyri Leskinen, staženo: 7.2.2012.  Obr.4: Přírodní vývěry v Rumunsku http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Focul_viu2.jpg Autor: Petr Sporer, staženo: 7.2.2012.

17  Téma sady: Úvodní studium organické chemie  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Vzdělávací obor:Chemie  Tematický okruh:Organická chemie  Autor: Ing. Jan Voříšek  Rok vytvoření materiálu: 2012  Název materiálu: Zemní plyn.  Jazyk:čeština  Očekávaný výstup: Žák popíše zemní plyn včetně jeho zdrojů, složení a použití. Popíše druhy plynných paliv používaných v automobilech.  Klíčová slova: organická chemie, zemní plyn, methan, plynovod, LPG, CNG.  Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka  Cílová skupina:žák  Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání  Typická věková skupina:16 -19 let   Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_11_1_7 Ing. Jan Voříšek  Co to je zemní plyn?  Odkud je?  A k čemu nám slouží?"

Podobné prezentace


Reklamy Google