Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Inovace a udržitelnost potravinářských podniků I N T E R N A T I O N A L Executive.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Inovace a udržitelnost potravinářských podniků I N T E R N A T I O N A L Executive."— Transkript prezentace:

1 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Inovace a udržitelnost potravinářských podniků I N T E R N A T I O N A L Executive Training Programme Česká Republika 2009 G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S

2 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S OBSAH Situace a perspektivy rakouského potravinářského sektoru Klíčové faktory úspěšnosti potravinářského průmyslu Udržitelná výroba a zpracování potravin Regionální a tradiční potravinářské koncepce Inovace potravinářských podniků za pomoci poskytovatelů služeb výzkumu a vývoje

3 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Zdroj: Statistik Austria, FIAA, (2008) PŘEHLED RAKOUSKÉHO POTRAVINÁŘSKÉHO SEKTORU V ROCE 2007 2 0 0 72006/2007 v % Hodnota produkce (v mil. EUR)6.97220,8 Počet podniků220-3,9 Zaměstnanci 26.845 - 0,8 %

4 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S OBRAT MALOOBCHODNÍHO OBCHODU S POTRAVINAMI V % (CELKEM 15,4 miliard EUR) * Odhad. Zdroj: ACNielsen, 2008

5 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S RAKOUSKÝ ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY, POTRAVINAMI A NÁPOJI V ROCE 2007 (CELNÍ KAPITOLY 1 – 24) v miliardách EUR Zdroj: Statistik Austria, FIAA, 2008

6 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY, POTRAVINAMI A NÁPOJI MEZI RAKOUSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU (CELNÍ KAPITOLY 1 – 24) v miliardách EUR Dovoz z České republiky do Rakouska v tis. EUR Vývoz z Rakouska do České republiky v tis. EUR 2 0 0 62 0 0 7 Vývoj 2006-2007 v % 2 0 0 62 0 0 7 Vývoj 2006-2007 v % 140,787164,185+16,6176,612201,948+14,3 Zdroj: Statistik Austria, FIAA, 2008

7 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S RAKOUSKÝ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL: FAKTORY ÚSPĚCHU Preference a životní styl spotřebitelů i jejich stravovací a nákupní zvyklosti neustále mění. Výrobci reagují inovovanými výrobky, novými výrobními metodami a „inteligentními“ obaly. Stále vyšší poptávka spotřebitelů po hodnotných a kvalitních potravinách a tlak na ceny ze strany potravinářských obchodů představují trvalou výzvu. Producenti využili exportních příležitostí v sousedních zemích střední a východní Evropy a na vzdálenějších trzích USA a arabských zemí. Zdroj: Austrias Food Report, 2008

8 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S KLÍČOVÉ FAKTORY PRO RAKOUSKÝ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Vysoká koncentrace obchodu s potravinami vytváří na výrobce potravin velký tlak z hlediska cen a podmínek prodeje. Silná pozice diskontních firem a vzestup levných maloobchodních značek představují pro výrobce potravin další tlak. Zvyšující se náklady na logistiku, marketing a energie jsou coby parametry řízení nákladů a volby místa výroby velmi důležité. Vyšší povědomí spotřebitelů o zdravotních aspektech a požadavcích na označování vyvolávají potřebu strategického plánování budoucí výroby a marketingu. Zdroj: Austrias Food Report, 2008

9 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S DŮSLEDKY PRO PODNIKATELE Snižování nákladů a reorganizace Internacionalizace a rozvoj exportních trhů Inovace: nové výrobky, procesy, obaly, logistika a vytváření sítí Zdroj: Austrias Food Report, 2008

10 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S DDefinice: Přijetí zodpovědnosti za ekonomické, ekologické a společenské dopady konkrétních kroků a rozhodnutí. EHospodárná produkce šetrná k životnímu prostředí – podporovat hospodářský růst prostřednictvím vyššího využívání obnovitelných surovin a energetických zdrojů ve výrobě. SPřechod na čistší produkci (účinnější využívání surovin a energií, minimalizace využívání environmentálně citlivých látek a snižování množství odpadů). Výroba udržitelných potravin splňujících národní a komunitární požadavky podpory udržitelných výrobků a služeb. BBudování sítí pro hospodárné využívání odpadových surovin. UOddělení růstu dopravy od hospodářského růstu prostřednictvím podpory regionálních produktů. UDRŽITELNÁ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PODNIKŮ Zdroj: Rakouská národní strategie udržitelného rozvoje, Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství, 2008

11 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S 1.Původ surovin 2.Stanovené úrovně kvality 3.Výroba ve vnitrostátním / regionálním podniku / výrobním závodě (což není důkazem o původu surovin) 4.Přepravní vzdálenost ke spotřebiteli 5.Měrné emise CO 2 /t 6.Ekonomická udržitelnost (objem výroby, distribuční kanály) 7.Správné označování (v souladu s předpisy EU) Zdroj: Demmeler, Heissenhuber, Handels-Ökobilanz von regionalen und überregionalen Lebensmitteln, Hiltrup, 2003 KRITÉRIA PRO DISTRIBUCI A OZNAČOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JAKO VÝROBKŮ „EKOLOGICKÝCH“, UDRŽITELNÝCH“ ČI „REGIONÁNÍCH“

12 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S EKOLOGICKÉ A REGIONÁLNÍ POTRAVINY Obrat prodeje biopotravin v Rakousku podle prodejních kanálů v % Obrat 2007 > 600 mil. EUR; roční nárůst cca 20 % Zdroj: Austrias Food Report, 2008

13 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S GGENUSS REGION ÖSTERREICH I - je chráněná značka rakouského Ministerstva zemědělství a společnosti Agrarmarkt Austria Marketing GmbH; T- značka upozorňuje spotřebitele a turisty na regionální produkty a speciality; S- prezentace specifických kulinářských výrobků, potravin a zvláštností každého regionu. RAKOUSKÁ INICIATIVA ZAMĚŘENÁ NA REGIONÁLNÍ POTRAVINY GENUSSREGION ÖSTERREICH Zdroj: GRM GenussRegionen Marketing GmbH, 2008

14 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Suroviny pochází z daného regionu. Registrují se výrobky z první a druhé úrovně zpracování. Zpracování surovin musí probíhat v daném regionu a výrobek se musí uplatňovat v regionální gastronomii. Jsou zohledněna chráněná označení původu (PDO) a chráněná zeměpisná označení (PGI). Neregistrují se žádné alkoholické nápoje nebo registrované obchodní značky či produktové názvy potravinářských podniků. Daný region musí kontinuálně organizovat informační a marketingové akce o výrobcích z daného regionu. KRITÉRIA REGISTRACE VÝROBKU SE ZNAČKOU GENUSSREGION ÖSTERREICH Zdroj: GRM GenussRegionen Marketing GmbH, 2008

15 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Vývoj špičkových regionálních produktů a služeb a tvorba atraktivní nabídky pro spotřebitele, turisty a další zákazníky v maloobchodním řetězci. Komunikování a definování profilu zastřešující značky „GENUSS REGION ÖSTERREICH“ s cílem zakotvit regionální, kulinární speciality v sektoru gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, v oblasti maloobchodu a v povědomí spotřebitelů. Profesionalizace výrobců a distributorů pomocí vzdělávacích aktivit, kurzů a pokročilého vzdělávání školitelů a zástupců zainteresovaných stran v regionech. CÍLE GENUSSREGIONEN MARKETING GMBH Zdroj: GRM GenussRegionen Marketing GmbH, 2008

16 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Tradiční potraviny zahrnují potraviny, které se konzumují v určité lokalitě či v určitém regionu již delší dobu. Zdroj: Eurofir, Evropská síť excelence pro databázi složení potravin, 2008 DEFINICE TRADIČNÍCH POTRAVIN Metody přípravy takových potravin / jídel se předávají z generace na generaci a dnes jsou již součástí folklóru dané země.

17 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S INOVATIVNÍ DISTRIBUCE V SEKTORU TRADIČNÍCH POTRAVIN Krabicový systém („box systém“) - přímý prodej, dodávka košíku s čerstvými potravinami až do domu, systém používaný hlavně v sektoru biopotravin. Sítě výrobců potravin, koordinátorů maloobchodu a domácností (na podporu eticky vyrobených potravin, často bioprodukty). Komunitou podporované zemědělství (spotřebitelé mají úlohu podílníků a mají tudíž vliv na rozhodování zemědělce / výrobce potravin). Prodej přes Internet (z důvodu chybějících kompetencí se zatím příliš nepoužívá). Prodej v turistických lokalitách (např. v restauracích a v obchodech se specialitami). www.treufood.net, 2008

18 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S PROBLÉMY DISTRIBUCE V SEKTORU TRADIČNÍCH POTRAVIN Řízení dodavatelského řetězce Logistické problémy Přidaná hodnota Finanční aspekty Řízení marketingu Označování Existence prodejních míst Náklady na propagaci „Convenience“ obchody www.treufood.net, 2008

19 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S LVA-TechNET Podniky vyrábějící potraviny a nápoje (malé a střední podniky) Poskytovatelé služeb v oblasti výzkumu a vývoje Rámcové programy EU Rakouská asociace potravinářských podniků (FIAA) Národní inovační fond (FFG) INOVACE - TechNET Zdroj: LVA, 2008

20 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S LVA-TechNET Řízení projektu Projekty v oblasti výzkumu a vývoje Finanční podpora (na národní úrovni a úrovni EU) Podpora při aplikaci Laboratorní výzkumná práce Zprostředkování Věda & Ekonomika Transfer technologií Zprostředkování informací SLUŽBY V OBLASTI INOVACÍ Source: LVA, 2008

21 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S INOVATIVNÍ SEKTORY Počet projektů / odvětví Zdroj: FFG, 2008

22 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S STUPEŇ INOVACÍ Zdroj: FFG, 2008

23 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S VÝZNAM INOVAČNÍ KULTURY V POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Do určité míry vysoká odbornost v podnicích. Úzké kontakty mezi firmami a poskytovateli služeb v oblasti výzkumu a vývoje (dlouhodobé osobní vztahy). Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi firmami podporuje inovační činnost. Aktivní přístup k výzkumu a vývoji ze strany universit a vědeckých institucí (v soukromém i veřejném sektoru) je přínosem. Zdroj: GBI, 2008

24 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE - SLABÉ STRÁNKY NABÍDKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL Aplikovaného výzkumu a vývoje zaměřeného na specifické oblasti potravinářství se provádí se příliš málo. Chybí transfer technologií mezi výzkumnými ústavy a potravinářským sektorem. Chybí programy na podporu transferu technologií mezi výzkumnými ústavy a potravinářským sektorem. Ústavy se nezabývají poptávkou po konkrétním výzkumu (např. zlepšení kvality masa). Zdroj: GBI, 2008

25 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S PORADENSKÁ & TECHNICKÁ PODPORA Dobré služby poskytované výzkumnými ústavy, odbornými školami (např. maso, pekárny). Poradenské služby poskytované veterinárními a potravinářskými kontrolními orgány. Malé a střední podniky a dodavatelé technologií získávají většinu know-how od velkých (vůdčích) firem (nejsou to nezávislé informace!). Zdroj: GBI, 2008

26 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Maloobchodní sektor požaduje inovace (design, technologie), poskytuje určitou podporu. Úzká vazba na procesy (např. „clean room technology“). Convenience obchody, doba údržnosti Spolupráce výzkumných ústavů může pro potravinářský průmysl představovat rozsáhlé odborné znalosti Zdroj: GBI, 2008 PORADENSKÁ & TECHNICKÁ PODPORA

27 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Studie proveditelnosti na přípravu projektů v oblasti výzkumu a vývoje (definování projektu, dohoda o spolupráci partnerů). Zapojení marketingových manažerů do inovačního procesu s cílem odstranit překážky stojící mezi inovací a uplatnění na trhu. Integrace produkce surovin (zemědělství) Finanční pomoc v oblasti investic zaměřených na realizaci inovačních procesů. Využití programů podpory, aby se stávající technologické know- how dostalo k potravinářským podnikům. Navazovat s poskytovateli služeb výzkumu a vývoje spíše trvalé kontakty, nikoli jen příležitostné. Zdroj: GBI, 2008 DOPORUČENÍ V OBLASTI INOVACÍ

28 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Inovace pro regionální potravinářské výrobky: Inovace procesů, obalů a výrobků s cílem zvýšit úroveň kvality výrobků a naplnit očekávání spotřebitele i maloobchodu. Vyšší konkurenceschopnost potravinářského průmyslu díky inovacím zaměřeným na nové výrobky, procesy a obaly. Lepší uplatnění regionálních / tradičních potravin na trhu díky inovačním procesům. Zavádění inovační kultury ve firmách. Zdroj: GBI, 2008 PŘÍLEŽITOSTI PRO POTRAVINÁŘSKÝ SEKTOR

29 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Udržitelné produkce potravin, šetrné k životnímu prostředí, lze dosáhnout např. těmito přístupy: regionální potravinářské výrobky budou vyhovovat stále se zvyšujícím požadavkům spotřebitelů na zdravé a regionální potraviny; sektor maloobchodu bude věnovat větší pozornost regionálním potravinářským výrobkům; regionální výroba potravin povede k vyššímu využívání původních „domácích“ zdrojů (produkce surovin, pracovní síla) daného regionu; výroba regionálních potravinářských výrobků bude podporou pro udržitelný potravinářský sektor, šetrný k životnímu prostředí. Zdroj: GBI, 2008 PŘÍLEŽITOSTI PRO POTRAVINÁŘSKÝ SEKTOR

30 I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S GETBUSINESS@EUNET.AT


Stáhnout ppt "I N T E R N A T I O N A L G E T B U S I N E S SG E T B U S I N E S S Inovace a udržitelnost potravinářských podniků I N T E R N A T I O N A L Executive."

Podobné prezentace


Reklamy Google