Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asistovaná reprodukce Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asistovaná reprodukce Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 Asistovaná reprodukce Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ.

2 Umělé oplodnění Reprodukční technika = postup, který napomůže manželskému páru mít dítě.

3 Typy umělého oplodnění Pokud se neplodnost nedá léčit (např. poruchy ovulace, chirurgický zákrok při postižení vejcovodu), dokáže ji moderní medicína obejít. Využívá k tomu řadu reprodukčních technik. Výběr konkrétního postupu závisí na příčině neplodnosti.

4 Typy umělého oplodnění umělá inseminace (AI – Artificial Insemination) přenos gamet do vejcovodu (GIFT – Gamete Intro-Fallopian Transfer) oplodnění in vitro a přenos embrya (FIVET –Fertilisation In Vitro and Embryo Transfer) ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection) náhradní mateřství

5 Umělá inseminace (AI – Artificial Insemination) Umělá inseminace: homologní (žena je oplodněna spermiemi manžela – při oplodnění se tedy nevybočuje z partnerského vztahu k nějaké třetí osobě) heterologní (k oplodnění se použijí spermie cizího muže).

6 Umělá inseminace (AI – Artificial Insemination) -nejstarší metoda asistované reprodukce Indikace: není možný pohlavní styk (impotence muže nebo vaginismus ženy) nebo v případě anomálií děložního hlenu. Postup: Odeberou se spermie a přenesou se do pohlavního ústrojí ženy (v době, kdy se menstruační cyklus ženy blíží k ovulaci - ať už spontánní nebo uměle vyvolané požitím hormonu)

7 Přenos gamet do vejcovodu Indikace: částečná neprůchodnost vejcovodů; nezjištěna příčina neplodnosti Postup: vyvolání ovulace a odběr vajíček pomocí laparoskopie odběr a příprava spermií přenos gamet do vejcovodu (angl. vejcovod = fallopian tube), kde dojde k oplodnění

8 Oplodnění in vitro a přenos embrya Indikace: neprůchodnost vejcovodů; nezjištěna příčina neplodnosti Postup: Při FIVET se pomocí hormonálních preparátů navodí zrání většího počtu folikulů ve vaječníkách. Těsně před ovulací se z nich operativním zákrokem odeberou vajíčka. Ta se umístí do skleněné misky a spojí se s připravenými spermiemi od partnera nebo dárce. Miska se dá na 12 až 18 hodin do inkubátoru, kde jsou podobné podmínky jako v lidském těle. Jestliže spermie pronikne vajíčko, došlo k oplodnění in vitro (IVF). Potom se oplodněná vajíčka přemístí do jiného roztoku, kde se mohou dále vyvíjet. Takto vzniklá embrya se přemístí do dělohy matky.

9 Oplodnění in vitro a přenos embrya Indikace: neprůchodnost vejcovodů; nezjištěna příčina neplodnosti Postup: Při FIVET se pomocí hormonálních preparátů navodí zrání většího počtu folikulů ve vaječníkách. Těsně před ovulací se z nich operativním zákrokem odeberou vajíčka. Ta se umístí do skleněné misky a spojí se s připravenými spermiemi od partnera nebo dárce. Miska se dá na 12 až 18 hodin do inkubátoru, kde jsou podobné podmínky jako v lidském těle. Jestliže spermie pronikne vajíčko, došlo k oplodnění in vitro (IVF). Potom se oplodněná vajíčka přemístí do jiného roztoku, kde se mohou dále vyvíjet. Takto vzniklá embrya se přemístí do dělohy matky.

10 Oplodnění in vitro a přenos embrya Anglie: Angličtí vědci (Steptoe, Edwards) přivedli na Luisu Brownovou (červenec 1978, Manchester) „Pánové, chceme vám sdělit, že jedna z našich pacientek, vdaná a bezdětná třicetiletá žena, porodila císařským řezem bez komplikací 25.července 1978 holčičku, která je zdravá a váží 2700 gramů.“ Československo: 4. červenec 1984

11 Oplodnění in vitro a přenos embrya Benátský patriarcha kardinál Luciani (pozdější papež Jan Pavel I.) jim zaslal telegram s přáním všeho dobrého: „Nemám žádné právo rodiče odsuzovat. Přeji jim vše nejlepší. Jestliže jednali v dobré víře a s čistými úmysly, mohou mít před Bohem velkou zásluhu za to, že využili medicínského zásahu.“

12 Oplodnění in vitro a přenos embrya finanční stránka: New York Times (1996): V USA kolem 30 klinik - 40.000 IVF ročně. Celkové náklady činí kolem 350.000 miliónů dolarů, (kliniky mají profit 37%). Jednotlivé páry platí od 11.000 do 25.000 $ nebo i více.

13 ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) - nejnovější technika asistované reprodukce Indikace: muž produkuje velmi malé množství spermií, které nestačí ani k přirozenému, ani k mimotělnímu oplodnění (IVF). Postup: chirurgickým zákrokem se spermie odebírají přímo z varlete či nadvarlete a miniinjekcí se vpraví do vajíčka.

14 ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) Zatímco pro FIVET je třeba aspoň 5 000 000 spermií na 1 ml ejakulátu, pro ISCI stačí získat tolik spermií, kolik máme vajíček (třeba 1 nebo 2) → šance pro mužskou neplodnost. Manželé se nemusí obracet k heterolognímu oplodnění.

15 Náhradní mateřství (Surrogate materhood) Cizí žena poskytne manželskému páru vlastní dělohu a dítě donosí. Může jít i o případ, kdy matka donosí plod za dceru, která toho není z nějakého důvodu schopná.

16 Věk při umělém oplodnění? Larry King ze CNN měl dítě se svou sedmou manželkou, když mu bylo 70 let. James Doohan (Scotty ze Star Trek) měl dítě v 80 letech. Adriana Iliescu - neprovdaná učitelka a spisovatelka - porodila (císařským řezem) ve svých 66 letech holčičku

17 Volba pohlaví potomka Výběr pohlaví může být prováděn ve třech stádiích: před oplodněním – výběrem spermií s X, resp. Y chromozomem před implantací embrya v děloze – užitím IVF a selekcí embryí v průběhu těhotenství – pomocí prenatální diagnostiky a selektivním abortem plodů, které mají nežádoucí pohlaví

18 Volba pohlaví potomka Argumenty ve prospěch výběru pohlaví potomka jsou následující: kvalita života dítěte „chtěného“ pohlaví může být lepší výběr pohlaví může ovlivnit také kvalitu života rodiny, která touží po potomcích ženského nebo mužského pohlaví (nebo po určitém „proporčním“ zastoupení) díky výběru pohlaví může žena podstoupit méně porodů (např. rodiče mají 4 dcery a touží po synovi) výběr pohlaví může zamezit nadměrnému růstu populace

19 Volba pohlaví potomka Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (podepsaly státy Rady Evropy v roce 1997): „techniky asistované reprodukce se nesmí používat za účelem výběru pohlaví dítěte (nevztahuje se na případy, kdy je takto možné předejít nemoci vázané na pohlaví)“

20 Volba pohlaví potomka Jaké pohlaví si přejete u prvního potomka? (Německo)

21 Volba pohlaví potomka

22 Asistovaná reprodukce – úhrada ZP Podle § 15 odst. 3 zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění jsou výkony asistované reprodukce hrazeny ženám z veřejného zdravotního pojištění (na doporučení ženského lékaře): -ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku 18 – 39 let -ostatním ženám ve věku 22 – 39 let

23 Asistovaná reprodukce – úhrada ZP Podmínky pro dárkyně oocytů: -žena ve věku 18 – 35 let (anonymita) -netrpí dědičnou chorobou nebo závažnou malformací (funkční nebo kosmetický handicap) -nemá vrozenou srdeční vadu, vysoký krevní tlak -nelze akceptovat ženy z rizikových skupin vzhledem k HIV infekci -negativní testy na syfilis, HIV, hepatitis B, C

24 Stanovisko církve Neplodnost může být pro manžele utrpením: nemohou dát vnuky svým rodičům, kteří se jich dožadují vidí, jak rostou děti jiných lidí uvědomují si, že jejich rod zanikne společnost je podezřívá z egoismu partner/partnerka nemůže dát dítě manželce/manželovi pocit viny: skutečnost, že žena neotěhotní se považuje za „trest“ za antikoncepci, kterou žena v minulosti používala

25 Stanovisko církve Úkoly křesťanské rodiny (DŘÍVE) - plození a výchova dětí

26 Stanovisko církve Úkoly křesťanské rodiny (DNES) 1. vytvářet osobní vztah mezi mužem a ženou 2. sloužit životu (plození dětí) 3. spolupracovat na vývoji společnosti 4. účastnit se života a poslání církve (Jan Pavel II. Familiaris consortio, 1981)

27 Stanovisko církve „Dítě není něco, co se rodičům dluží, ale je to dar. Největším darem manželství je lidská osoba. Dítě nemůže být považováno za předmět vlastnictví; za něco, k čemu by vedlo uznání domnělého práva na dítě.“ Katechismus katolické církve, čl. 2378.

28 Stanovisko církve Kongregace pro nauku víry: Donum vitae (1987)

29 Stanovisko církve – Donum vitae „Učitelský úřad církve nezasahuje do oblasti přírodních věd na základě nějaké zvláštní kompetence. Na základě znalosti dat, která poskytuje výzkum a technika, chce v duchu svého evangelijního poslání a apoštolské povinnosti předložit mravní nauku odpovídající důstojnosti a celostnímu povolání člověka. Činí tak tehdy, když stanovuje morální kritéria pro užití vědeckého výzkumu a techniky – především když se vztahuje na lidský život a jeho počátky.“

30 Stanovisko církve – Donum vitae Je rozdělena do třech částí: I. Respekt k lidskému zárodku II. Zásahy do lidského plození A. Heterologní umělé oplodnění B. Homologní umělé oplodnění III. Morálka a státní zákonodárství

31 Stanovisko církve – Donum vitae „Lidské zárodky, které vznikly in vitro jsou lidské bytosti a právní subjekty: jejich důstojnost a právo na život musí být respektováno již od prvního okamžiku jejich existence. Je nemorální vyrábět lidské zárodky s úmyslem, že budou volně k dispozici jako biologický materiál... Je nutné poukazovat na závažnost ničení lidských zárodků, které za účelem výzkumu vznikly in vitro – ať už díky umělému oplodnění nebo dělením. Badatel, který takto jedná, se staví na místo Boha a dělá ze sebe – i když si toho není vědom – pána nad osudem jiných, protože libovolně rozhoduje koho nechá žít a koho odsoudí k smrti a zabíjí bezbranné lidské bytosti.“

32 Stanovisko církve – Donum vitae Německý kardinál K. Lehmann označil zákaz homologní umělé inseminace za „překvapivý a jistým způsobem nový“.

33 Stanovisko církve – Donum vitae Kardinál Bernardin, chicagský arcibiskup: - záleží na jednotlivých párech, zda se rozhodnou pro umělé oplodnění -úkolem církve je přinášet útěchu bratřím a sestrám a nikoli je odsuzovat za jejich rozhodnutí

34 Legislativa Absence příslušných zákonů je jedním z největších problémů umělého oplodnění!!!

35 Legislativa 1992 v USA - „Davis v. Davis case“ 2002 v ČR – vdova počala dítě pomocí spermií svého zemřelého manžela. Narodil se jí chlapec, který však úředně otce nemá, neboť za otce se považuje muž, jehož dítě se narodí do 300 dnů po jeho smrti.


Stáhnout ppt "Asistovaná reprodukce Prezentace vytvořena s podporou grantu FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google