Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ze školy odpovědně na trh práce. Nositel projektu: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Spolupracující subjekty: Úřad práce Karlovy Vary, ZČU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ze školy odpovědně na trh práce. Nositel projektu: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Spolupracující subjekty: Úřad práce Karlovy Vary, ZČU."— Transkript prezentace:

1 Ze školy odpovědně na trh práce

2 Nositel projektu: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Spolupracující subjekty: Úřad práce Karlovy Vary, ZČU Plzeň, fakulta ekonomická Cheb, ISŠTE Sokolov, ISŠ Cheb Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Období realizace : 1.9.2014 – 31.10.2015

3 Cílové skupiny projektu  Absolventi škol (do 20, resp. 25 let) – uchazeči i zájemci o zaměstnání  Žáci, učni, studenti posledních ročníků SŠ a posledních dvou semestrů VŠ

4 PROČ?  Míra nezaměstnanosti mládeže do 25 let v regionu NUTS II - Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj) je nejvyšší v ČR Důvody: neodpovídající struktura kvalifikací, nedostatek praktických zkušeností, nedostatečná praktická příprava v průběhu vzdělávání, nízká spolupráce se zaměstnavateli, nedostatečné získávání kompetencí, které jsou pro uplatnění na trhu práce nezbytné  Zaměstnavatelé mají problém sehnat kvalifikovanou pracovní sílu (zejména v technických oborech)

5 Hlavní cíl projektu Podpora zaměstnanosti absolventů škol (osoby do 20 let, resp. do 25 let věku) Specifické cíle projektu a)uskutečnění motivačních poradenských programů pro cílové skupiny v Karlovarském kraji b)uskutečnění regionálních burz pracovních příležitostí pro cílové skupiny ve třech okresech Karlovarského kraje c)zajištění krátkodobých praktik u zaměstnavatelů pro cílové skupiny d)vydání popularizačního katalogu povolání e)zprostředkování zaměstnání pro cílové skupiny

6 Aktivity projektu Výběr účastníků cílové skupiny  výběr cílové skupiny absolventů škol probíhal ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech a zástupci zapojených SŠ a VŠ  4 motivační informační semináře, na kterých byli zájemci a uchazeči o zaměstnání z řad absolventů škol seznámeni s podmínkami a přínosy zapojení do projektu

7 Aktivity projektu Motivační kurz pro absolventy  zaměřen na aktivizaci a motivaci účastníků a získání základních vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce  obsahová náplň kurzu: osobní kompetence a potenciál, základy komunikace se zaměstnavatelem, orientace na trhu práce, vyhledávání pracovního uplatnění, jak zpracovat profesní životopis, jak napsat motivační dopis, přijímací pohovor a příprava na něj, orientace v pracovněprávní legislativě  v průběhu projektu proběhly 4 motivační kurzy – 25 úspěšných absolventů

8 Aktivity projektu Zprostředkování zaměstnání  pro úspěšné absolventy motivačních kurzů  ve členských firmách KHK KK na volná nebo nově vytvořená pracovní místa  16 absolventů bylo umístěno na nově vytvořená pracovní místa, 9 na volná pracovní místa  zaměstnavatelé čerpali mzdové příspěvky pro dobu 8, resp. 4 měsíců  v případě umístění na nově vytvořená pracovní místa – povinná udržitelnost 6 měsíců  většina umístěných absolventů zůstává u zaměstnavatelů i po uplynutí doby povinné udržitelnosti

9 Aktivity projektu Burzy pracovních příležitostí  přímé propojení poptávky po konkrétních profesích ze strany zaměstnavatelů a nabídky potencionální pracovní síly - žáci a studenti posledních ročníků SŠ a VŠ, absolventi škol, ostatní uchazeči a zájemci o zaměstnání  v průběhu ledna a února 2015 se uskutečnily 3 burzy pracovních příležitostí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech  velký zájem ze strany zaměstnavatelů (na každé burze 26-30 zaměstnavatelů) i studentů posledních ročníků SŠ a VŠ  doprovodný program - odborné přednášky (např. Jak napsat životopis, Jak se prezentovat při pracovním pohovoru), odborné konzultace s personalisty, konzultace s vizážistou apod.

10 Cheb

11 Sokolov

12 Karlovy Vary

13 Aktivity projektu Motivační workshopy pro studenty  jednodenní workshopy pro žáky a studenty posledních ročníků SŠ a posledních 2 semestrů VŠ přímo na školách  workshopy byly zaměřeny na specifika trhu práce v Karlovarském kraji, možnosti hledání zaměstnání, studenti se dozvěděli, jak správně napsat životopis, jak se prezentovat a jak vystupovat při pracovním pohovoru, jaká práva a povinnosti mají při nástupu do zaměstnání.  vedeny lektorkou a zástupci zaměstnavatelů (seznámení s pracovními pozicemi u konkrétního zaměstnavatele, nácvik reálných pracovních pohovorů)  zaměstnavatelé do workshopů byli vybíráni vždy podle reálného pracovního uplatnění účastníků workshopu  v průběhu projektu se uskutečnilo 10 workshopů – 130 absolventů

14 Aktivity projektu Krátkodobá praktika studentů u zaměstnavatelů  jednodenní praktika pro žáky a studenty posledních ročníků SŠ a posledních 2 semestrů VŠ u zaměstnavatelů  cílem poznání reálného prostředí firem, resp. zaměstnavatelů, navázání kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, většina žáků a studentů se do reálného prostředí firem a dalších zaměstnavatelů v regionu nikdy nedostane, na praxe do firem pravidelně dochází pouze malé procentu žáků a studentů  představení činnosti firmy, prohlídka provozu, vyzkoušení profese, přednáška personalisty (nabízené pracovní pozice, požadavky na pozice, firemní benefity apod.), zhodnocení životopisů, nácvik pracovních pohovorů  již proběhlo 10 krátkodobých praktik (např. ve firmách Witte Nejdek, Abydos Hazlov, Schneeberger, ept connector, Elektrometall, Imperial Františkovy Lázně), další budou realizovány v průběhu října

15 - Praktikum ve firmě Elektrometall v Mariánských Lázních

16 - Praktikum v hotelu Imperial ve Františkových Lázních

17 Aktivity projektu Popularizační katalog profesí  motivační aktivita pro studenty pro zvýšení orientace na trhu práce a v požadavcích volných pracovních míst  zahrnuje trendy, mýty a fakta o pracovních příležitostech pro absolventy v Karlovarském kraji, přehledný seznam nejvýznamnějších zaměstnavatelů a nabízených profesí, statistiku platového ohodnocení v jednotlivých segmentech trhu, rady a tipy při hledání zaměstnání  vytvořeno 1000 kusů katalogů – distribuce do středních a vysokých škol v regionu

18 Děkuji za pozornost. Ing. Lenka Bílková – manažerka projektu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb Tel: + 420 354 426 140 E-mail: bilkova@khkkk.cz www.khkkk.cz


Stáhnout ppt "Ze školy odpovědně na trh práce. Nositel projektu: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Spolupracující subjekty: Úřad práce Karlovy Vary, ZČU."

Podobné prezentace


Reklamy Google