Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnanost a nezaměstnanost Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnanost a nezaměstnanost Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Zaměstnanost a nezaměstnanost Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Nezaměstnanost jev v tržní ekonomice, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která chce pracovat, nemá odpovídající zaměstnání měříme ji mírou nezaměstnanosti Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Míra nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných, kteří chtějí pracovat, na celkovém počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Míra nezaměstnanosti - výpočet U u = ------ x 100 (v %) L u = míra nezaměstnanosti U = celkový počet nezaměstnaných, kteří chtějí pracovat L = celkový počet ekonomicky aktivního obyvatelstva Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo zaměstnaní nezaměstnaní, kteří chtějí pracovat Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Obyvatelstvo dělíme Z hlediska ekonomické aktivity na: ekonomicky aktivní zaměstnaní – pracují nezaměstnaní, práci hledající, čekají, až budou moci do práce nastoupit ekonomicky neaktivní práci nemají, ani ji nehledají, pracovat nechtějí Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Úkol Uveď konkrétní příklady: ekonomicky aktivního obyvatelstva ekonomicky neaktivního obyvatelstva Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 Zaměstnaní vykonávají jakoukoli placenou práci (v cizí nebo vlastní firmě) patří sem i pracovníci na částečný pracovní úvazek osoby v práci dočasně nepřítomné (nemocní, ženy na mateřské dovolené) Úkol: Uveď konkrétní příklady. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Nezaměstnaní osoby starší 15 let nemají žádné placené zaměstnání nejsou zaměstnáni ve vlastním podniku aktivně práci hledají jsou připraveni nastoupit do práce Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Mezi nezaměstnané nepatří práce neschopní na práci se připravující ženy v domácnosti osoby žijící z renty osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost osoby neochotné pracovat Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 Úkol Uveď konkrétní příklady těch, kteří nepracují a nepatří mezi nezaměstnané. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 Úkol Uveď důvody, pro které je výhodnější vykazovat míru nezaměstnanosti spíše než údaj o celkovém počtu nezaměstnaných. Za jakých okolností zjišťujeme celkový počet nezaměstnaných? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

13 Úkol Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (http://www.mpsv.cz) vyhledej konkrétní údaje o vývoji míry nezaměstnanosti v ČR a v jednotlivých krajích.http://www.mpsv.cz Zhodnoť situaci v regionu, ve kterém žiješ, a porovnej ji s ostatními regiony. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

14 Úkol Vyvoď, co pro tebe tato situace znamená. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

15 Struktura nezaměstnanosti Z hlediska: věku profese kvalifikace teritoria Úkol: Vytvoř další podskupiny. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

16 Úkol Urči, v kterých podskupinách bude vysoká míra nezaměstnanosti. Vyvoď, co to pro tebe znamená. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

17 Formy nezaměstnanosti - členění Z hlediska: dobrovolnosti (dobrovolná, nedobrovolná) délky trvání (krátkodobá, dlouhodobá) příčin Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

18 Formy nezaměstnanosti Členění z hlediska příčin: frikční strukturální cyklická sezónní Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

19 Úkol Uveď, čím se vyznačují jednotlivé formy nezaměstnanosti. Pomocí forem nezaměstnanosti charakterizuj současnou nezaměstnanost v regionu. Odhadni její další vývoj. Navrhni způsoby jejího snížení. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

20 Úkol Vyjmenuj některé skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které jsou na pracovním trhu znevýhodněny. Uveď, proč. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

21 Rizikové skupiny nezaměstnaných osoby bez kvalifikace žena po mateřské dovolené zdravotně postižení národnostní menšiny čerství absolventi škol osoby před důchodem Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

22 Důsledky nezaměstnanosti ekonomické zdravotní sociální Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

23 Úkol Uveď konkrétní důsledky nezaměstnanosti. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

24 Úkol Uveď, jak je možné aktivně přispět k tomu, aby se člověk nestal nezaměstnaným. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

25 Úkol Uveď, jak budeš postupovat v případě ztráty zaměstnání. Kam a na koho se obrátíš? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

26 Trh práce nabídka práce LS (zaměstnanci) poptávka po práci LD (zaměstnavatelé) cena práce – mzda w (Kč/hod.) celkové množství práce L (počet PS) počet obyvatel L+ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

27 Trh práce - graf Autor © Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

28 Politika zaměstnanosti součást hospodářské politiky státu cíl – snížit vysokou nezaměstnanost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

29 Úkol Uveď konkrétní příklady nástrojů politiky zaměstnanosti, se kterými ses setkal. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

30 Podpory v nezaměstnanosti hmotně zabezpečují nezaměstnané ve vyspělých zemích na základě dobrovolného, nebo povinného pojištění Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

31 Podpory v nezaměstnanosti nejsou plnou kompenzací prac. příjmu nutno splnit určité podmínky určitá doba předchozího zaměstnání nezaměstnanost nedobrovolná vypláceny určitou dobu odvozeny z předchozího příjmu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

32 Výše podpory v nezaměstnanosti v ČR V roce 2010 první dva měsíce – 65 % mzdy další dva měsíce – 50 % mzdy zbytek – 45 % mzdy max. 2,5 násobku životního minima, strop 13 307 Kč Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

33 Doba vyplácení podpory v nezaměstnanosti V roce 2010 do 50 let věku – 5 měsíců od 50 do 55 let věku – 8 měsíců nad 55 let věku – 11 měsíců Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

34 Podmínky získání podpory v nezaměstnanosti v ČR V roce 2010 nedobrovolná nezaměstnanost poslední 3 roky zaměstnání alespoň 12 měsíců (platí i pro absolventy škol) podána žádost o podporu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

35 Sociální podpora nejsou-li splněna kritéria po získání podpory v nezaměstnanosti zohledňuje se sociální potřebnost (nikoli předchozí příjem) je zpravidla nižší než podpora v nezaměstnanosti Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

36 Úkoly Zhodnoť, jaké máš předpoklady pro další studium. Vymez priority své profesní dráhy. Posuď, jaké máš možnosti nalézt uplatnění ve zvolené profesi. Uveď, jak postupovat při hledání zaměstnání. Napiš svůj strukturovaný životopis. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

37 Úkol Vyhledej na internetu, jaké existují možnosti pro uplatnění na pracovním trhu Evropské unie. Posuď, jaké máš předpoklady najít na tomto trhu uplatnění. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

38 Literatura KONEČNÝ, Bronislav; SOJKA, Milan.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha : Libri, 1996. ISBN 80-85983- 05-2. VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4. VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-66-3. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Zaměstnanost a nezaměstnanost Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google