Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEZAMĚSTNANOST – 3. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEZAMĚSTNANOST – 3. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 NEZAMĚSTNANOST – 3. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření: 20. 07. 2013 Klíčová slova: Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti – dobrovolná, nedobrovolná, frikční, strukturální, sezónní, cyklická, krátkodobá, dlouhodobá. Anotace: Anotace: prezentace je určena na získání základních znalostí o jednom z ukazatelů úrovně ekonomiky – nezaměstnanosti. Ve zpracovaném materiálu jsou také cvičení k procvičení. Způsob využití: Způsob využití: určeno pro výklad a procvičení tématu nezaměstnanost. Číslo šablony Číslo šablony: VY_32_INOVACE_EKO_45

2 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky VznikáVzniká: když nabídka pracovní síly (pracovníci) převyšuje poptávku firem po pracovní síle. Míra nezaměstnanostiMíra nezaměstnanosti / = Nedobrovolně nezaměstnaní (aktivně hledají práci) / počet zaměstnaných + počet nedobrovolně nezaměstnaných ) x 100 = % EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO

3 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky Míra nezaměstnanosti V ČR se liší v jednotlivých regionech. Nejnižší nezaměstnanostNejnižší nezaměstnanost bývá: Praha, Středočeský kraj Nejvyšší nezaměstnanostNejvyšší nezaměstnanost bývá: Mostecko, Chomutovsko, Bruntálsko, Karvinsko, Znojemsko…..

4 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI A: PODLE DOBROVOLNOSTI 1.DOBROVOLNÁ Tvoří ji lidé, kteří oficiálně nemají práci a nejsou evidováni na úřadu práce. Nezapočítávají se do míry nezaměstnanosti. Zákonem není stanovená povinnost pracovat.

5 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky DŮVODY PRO DOBROVOLNOU NEZAMĚSTNANOST: Nabízená mzda (plat) je pro ně příliš nízká (x souhrn dávek + „práce načerno“ atd. ). Lidé jsou ekonomicky dostatečně zabezpečení ( např. bohatý manžel ) a jiné. 2.NEDOBROVOLNÁ Je dána tím, že není k dispozici dostatek pracovních míst. Nezaměstnaní aktivně usilují o nalezení zaměstnání a jsou evidováni na úřadu práce.

6 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky Stát ji sleduje a pomáhá řešit: Aktivní opatření: 1.Podpora vzniku nových pracovních míst (dotace, programy na vytvoření nových pracovních míst). 2.Daňové úlevy při zaměstnávání handicapovaných občanů. 3.Dotování rekvalifikačních kursů. Pasivní opatření: Podpora v nezaměstnanosti.

7 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky B: PODLE PŘÍČINY VZNIKU 1.FRIKČNÍ Je krátkodobá a přirozená (např. lidé mění zaměstnání a nemají zajištěnou novou práci; přestěhují se; absolventi a jiné). 2.STRUKTURÁLNÍ Některá odvětví se dostávají do útlumu. To zvyšuje nezaměstnanost v těch regionech, kde bylo vysoké zastoupení podniků z utlumeného odvětví (např. po roce 1989 došlo k útlumu zemědělství, těžebního průmyslu, textilního průmyslu atd.).

8 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky 3.CYKLICKÁ Je spojena s hospodářským cyklem. V období recese a sedla je ↑ nezaměstnanost. 4.SEZÓNNÍ Souvisí to se sezónností prací. V době mimo sezónu je ↑ nezaměstnanost. Sezónnost se projevuje v odvětvích jako zemědělství, stavebnictví, cestovní ruch atd.

9 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky C: PODLE DÉLKY NEZAMĚSTNANOSTI 1.KRÁTKODOBÁ NEZAMĚSTNANOST Považuje se nezaměstnanost do 6 měsíců. Jde především o frikční nezaměstnanost. Nezaměstnaný neztrácí pracovní návyky, znalosti, dovednosti. 2.DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST Považuje se nezaměstnanost delší než 6 měsíců. Nezaměstnaný ztrácí pracovní návyky, znalosti, dovednosti, ztrácí zájem hledat práci. Dlouhodobá nezaměstnanost je mnohem závažnější.

10 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ Určete, o jakou nezaměstnanost podle příčiny vzniku se jedná? 1. Je vyšší v období recese a nižší v období expanze. a)frikčníb) cyklickác) sezónníd) strukturální 2.Pracovník se stěhuje do jiného města a opouští zaměstnání. a)frikčníb) cyklickác) sezónníd) strukturální 3.Příliv levného textilu zapříčinil bankrot textilních podniků v regionu. a)frikčníb) cyklickác) sezónníd) strukturální 4.Jaký druh nezaměstnanosti se bere za většinou krátkodobou nezaměstnanost: a)frikčníb) cyklickác) strukturální

11 NEZAMĚSTNANOST 3. ukazatel úrovně ekonomiky CVIČENÍ 1.Vyberte z diagramu části vzorce pro výpočet „Míry nezaměstnanosti“ a vzorec napište: Počet nedobrovolně nezaměstnaných Dobrovolně nezaměstnaní Studující osoby Nedobrovolně nezaměstnaní Počet zaměstnaných Osoby pobírající důchod

12 Zpracoval: Ing. Vladimír Havlík Bibliografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost ŠVARCOVÁ,J. a kol.Ekonomie-stručný přehled,2011/2012. Zlín, CEED 2011. ISBN 978-80- 87301-01-2


Stáhnout ppt "NEZAMĚSTNANOST – 3. ukazatel úrovně ekonomiky Autor: Autor: Ing. Vladimír Havlík Autor je výhradním tvůrcem materiálu. Datum vytvoření: Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google