Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Hydroprognózní služba ČHMÚ, Antala Staška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpovědní povodňová služba ČHMÚ Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Hydroprognózní služba ČHMÚ, Antala Staška."— Transkript prezentace:

1 Předpovědní povodňová služba ČHMÚ Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Hydroprognózní služba ČHMÚ, Antala Staška 32, České Budějovice tel: 386 460 383 / hydro.okcb@chmi.cz

2 Je moderní společnost ohrožená povodí více než tomu bylo v minulosti? Větší bohatství a solidarita umožňuje rychleji a účinněji sanovat povodňové škody Moderní společnost má vzhledem k povodním větší: - citlivost - zranitelnost

3 RokŠkody [mld. Kč]Počty obětí 199763,057 19982,06 20003,82 20011,00 200280,017 20066,29 20098,715 201015,06 Oběti na životech a hospodářské škody v letech s výskytem větších povodní - při včasné varování snížení povodňových škod až 35% - reálně většinou kolem 10%, u extrémních povodní je to ještě méně Vyspělé státy organizují protipovodňovou ochranu jejíž součástí je i předpovědní služba

4 Vodní zákon (254/2001 Sb., §73), článek 1: Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji … …předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí. Legální rámec

5 Organizace předpovědní služby ČHMÚ CPP Praha Komořany RPP bývalá krajská města

6 SIVS Systém Integrované Výstražné Služby Koncipován jednotně pro všechny typy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů

7 Distribuce povodňových výstrah a informací ČHMÚ Praha pobočky Rádio Televize Internet Tisk Generální štáb hasičů Krajští hasiči Povodňové komise Celostátní povodňové orgány Podniky Povodí

8 Jak se předpovídají povodně Předpovědní technika se záleží: -na geografickém prostředí, pro které se předpovědi připravují -na druhu povodně, která má být předpovězena

9 Druhy povodní: Povodně z regionálních dešťů Povodně z tání sněhu nebo smíšené povodně Přívalové povodně Ledové povodně Zvláštní povodně

10 Druhy povodní: Povodně z regionálních dešťů Povodně z tání sněhu nebo smíšené povodně Přívalové povodně Ledové povodně Zvláštní povodně

11 Druhy povodní: Povodně z regionálních dešťů Povodně z tání sněhu nebo smíšené povodně Přívalové povodně Ledové povodně Zvláštní povodně

12 Druhy povodní: Povodně z regionálních dešťů Povodně z tání sněhu nebo smíšené povodně Přívalové povodně Ledové povodně Zvláštní povodně

13 Druhy povodní: Povodně z regionálních dešťů Povodně z tání sněhu nebo smíšené povodně Přívalové povodně Ledové povodně Zvláštní povodně

14 Hydrologické předpovědní techniky

15 Výpočet postup povodně korytem toku

16 Hydrologické předpovědní techniky Výpočet postup povodně korytem toku

17 Hydrologické předpovědní techniky Metoda odpovídajících si průtoků Transport Difuzní Rovnice (TDR) Muskingum-Cunge …… 1D hydraulický model 2D hydraulický model Složitost metody Výpočet postup povodně korytem toku

18 2 5 7 5 5 3 3 710 3 4 3 22 10 12 7 910 20 14 Modrava Rejštejn Sušice Němětice Sudslavice Husinec Bavorov Heřmaň Katovice Písek BechyněKlenovice HamrLásenice Rodvínov Kazdovna Pilař Nová Ves H. Stropnice PašínovRoudné Č.Budějovice Březí Č. KrumlovV. Brod Římov Hydrologické předpovědní techniky Výpočet postup povodně korytem toku – omezený časový předstih předpovědi

19 2 3 4 3 3 2 2 4 6 3 2 2 2 9 4 8 3 65 4 7 6 Modrava Rejštejn Sušice Němětice Sudslavice Husinec Bavorov Heřmaň KatovicePísek Bechyně Klenovice HamrLásenice Rodvínov Kazdovna Pilař Nová Ves H. Stropnice Pašínov. RoudnéČ.Budějovice Březí Č. Krumlov V. Brod Římov Frahelž Hydrologické předpovědní techniky Výpočet postup povodně korytem toku – omezený časový předstih

20 Hydrologické předpovědní techniky Výpočet srážko-odtokového vztahu nutnost použití matematického hydrologického modelu časově i prostorově heterogenní proces

21 Hydrologické předpovědní techniky Výpočet srážko-odtokového vztahu koncepčním modelem nenáročné na výpočetní techniku poměrně přesné

22 Hydrologické předpovědní techniky Srážko-odtokové modely: umožňují kontinuální běh schopnost simulovat realitu klesá s vzrůstajícím předstihem málo

23 Hydrologické předpovědní techniky Zajištění potřebného předstihu předpovědi (48 hodin) je možné pouze se zahrnutím předpovědi srážek.

24 Předpovědi srážek a teplot vzduchu Naměřené srážky a teploty vzduchu Pozorované průtoky Manipulace na přehradách Hydrologický předpovědní model Předpověď průtoků pro následujících 48 hodin Hydrologické předpovědní techniky

25 NEJISTOTA PŘEDPOVĚDÍ – jaké jsou její příčiny a jak se s ní vypořádat Zdroje nejistot: - hydrologický model - osoba hydrologa - vstupy naměřených dat předpověď srážek a teplot - předpověď srážek a teplot Při hrozící povodni jsou na hydrologickou předpověď navázána akce, které mohou způsobit často značné finanční škody, pokud jsou provedeny zbytečně nebo pokud nebyly provedeny a povodeň kvůli nim způsobila větší škody.

26 Nejistota hydrologických předpovědí

27 předstih 12h

28 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 24h

29 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 36h

30 Hydrologické předpovědní techniky předstih 48h

31 Hydrologické předpovědní techniky předstih 60h

32 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 72h

33 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 84h

34 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 96h

35 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 108h

36 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 120h

37 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 132h

38 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 144h

39 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 156h

40 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 168h

41 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 180h

42 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 192h

43 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 204h

44 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 216h

45 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 228h

46 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 240h

47 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 252h

48 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 264h

49 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 276h

50 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 288h

51 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 300h

52 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 312h

53 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 324h

54 Nejistota hydrologických předpovědí předstih 336h

55 Nejistota hydrologických předpovědí Atmosférické srážky – nejobtížněji předpověditelný prvek úspěšnost předpovědi klesá velmi rychle nejistota předpovědi se liší Nedokážeme vytvářet absolutně přesné předpovědi, ale můžeme odhadnout, jak moc je předpověď nejistá.

56 Nejistota hydrologických předpovědí Pravděpodobnostní hydrologické předpovědi

57 Přívalové povodně Přívalové (bleskové) povodně - vyvolané lokální přívalovou srážkou na malém až velmi malém povodí. Jsou velmi rizikové z hlediska možných ztrát na životech. (USA…) Významné škody vznikají z důvodu povrchového odtoku i mimo koryta toku

58 Přívalové povodně LVS - lokální varovné systémy Předpovědní možnosti velmi omezené

59 Přívalové povodně Centrálně organizované předpovědi přívalových povodní jsou založeny: na sledování aktuálních srážek, vyhodnocení prostřednictvím plně automatických (GIS) hydrologických modelů automatické varování přímo ohroženým

60 Nové trendy v hydrologické prognóze Předpovědi přívalových povodní Pravděpodobností hydrologické předpovědi Hydraulické modely

61 KONEC

62


Stáhnout ppt "Předpovědní povodňová služba ČHMÚ Tomáš Vlasák Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ, pobočka České Budějovice Hydroprognózní služba ČHMÚ, Antala Staška."

Podobné prezentace


Reklamy Google