Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky první etapy prací Červený Hrádek 22.5.2007 Ing. František Titl AQUATEST a.s., divize Most 1 Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky první etapy prací Červený Hrádek 22.5.2007 Ing. František Titl AQUATEST a.s., divize Most 1 Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích."— Transkript prezentace:

1 Výsledky první etapy prací Červený Hrádek 22.5.2007 Ing. František Titl AQUATEST a.s., divize Most 1 Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích ÚK Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací

2 Proč?  1997 – červenec, největší povodeň 20 – této století, extrémní srážky Morava, Slezsko a SV Čechy, 50 obětí, 62,6 mld. Kč škoda  2002 - srpen, katastrofální povodeň, extremity srážek  2006 – jarní povodeň

3 Proč? – II. Státní protipovodňová služba ČHMÚ a s.p. Povodí působí na velkých vodních tocích Míra a rozsah povodní je u malých a velkých toků různý, rozdílný je časový průběh. Malé vodní toky nemají vlastní monitorovací systém a nejsou systematicky sledovány, přestože povodně mohou být velmi ničivé a spontánní

4 Co? Z diskusí vyplynula potřeba sledovat i drobné toky zejména v horách a v podhůří, které mohou v případě extrémních srážek znamenat nebezpečí velkých materiálních škod i ohrožení životů. Komplikace: Zatímco velké vodní toky mají zákonem určeného správce povodí, malé vodní toky mají více vlastníků, resp. správců, např. Lesy České republiky s.p., ZVHS, obce a fyzické i právnické osoby. Návrh měrných bodů monitorování: Měřící body byly navrženy s ohledem na místní znalost a potřebu jednotlivých obcí řešit krizovou situaci v období lokálních záplav z přívalových dešťů na základě získaných výsledků. Co je minimálně nutno zajistit? Na vhodných místech:  Měření výšky hladin  Zajištění přenosu informací

5 Zajištění ochrany před povodněmi 2005 - Jednání bezpečnostní rady Ústeckého kraje – závazek podporovat vznik lokálních varovných systémů. Projekt vznikl ve spolupráci: Povodí Ohře s.p. ZVHS Lesy České republiky, s.p Severočeské sdružení obcí AQUATEST a.s. Projekt podporují: Hasičský záchranný sbor ÚK Policie ČR Nezastupitelnou úlohu v projektu má SESO jako koordinátor a v současné době i majitelem varovného systému Systém je provozován Klastrem Aquarius

6 Jak? První etapa: Navrženo a realizováno prvních 11 bodů: Bod č.Typ čidla Vodní tokObec 1UltrazvukJílovský potokLibouchec 2UltrazvukHornojílovský potokHorní Jílové 3RadarNeštěmický potokRyjice 4RadarLužecký potokPovrly 5Tlakové čidloTelnický potokTelnice 6RadarRačí potokMalšovice 7UltrazvukPotok TisáTisá 8RadarPetrovický potokPetrovice 9Tlakové čidloŘeka PloučniceSoutěsky 10RadarŘeka PloučniceBřeziny 11Tlakové čidloŘeka PloučniceValkeřice Přehled specifikovaných měřících míst

7 Princip řešení: Autonomní stanice s radarovým, tlakovým, nebo ultrazvukovým čidlem, které průběžně odečítá výši hladiny a modifikuje četnost odečetů podle pohybu hladiny vody Při rychlém vzestupu se počet měření v čase zvyšuje. Upravená data jsou prostřednictvím modemu předávána na předem stanovená místa v předem stanovené formě, tam jsou vyhodnocována a archivována. V případě vzestupu hladin jsou rozesílány varovné SMS

8 Systém přenosu dat

9 Ukázky jednotlivých měřících bodů Bod č. 3 – Neštěmický potok – Ryjice č. hydrol.pořadí 1-14-02-004 Správce toku: POVODÍ OHŘE s.p. Zaměření GPS: 50º41'595" 14º05'242" Umístění bodu: Bod je umístěn na Ryjickém potoce v horní části toku nad obcí, montáž byla provedena na můstku na obslužné komunikaci využívané především Lesy ČR. Měření je prováděno radarovou sondou Varování určeno pro obce : Ryjice Neštěmice

10 Měřící body na řece Ploučnici Ploučnice – obec Valkeřice č. hydrol.pořadí 1-14-03-090 MVE – Valkeřice správce toku: Povodí Ohře s.p. GPS:50º43'412" 14º21'662" Umístění: Bod je umístěn na řece Ploučnici nad jezem MVE Valkeřice a monitoruje tlakovým čidlem pohyb hladiny na přepadu jezu a proto je schopen kromě pohybu hladiny z důvodu tání sněhu nebo dešťových srážek dokladovat i úroveň hladiny s ohledem na její využití provozovatelem MVE. Varování určeno pro obce: Františkov, Benešov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Březiny, Děčín.

11 Další osud projektu: Realizována první etapa projektu Bylo dosaženo konsenzu všech zainteresovaných stran Probíhá zkušební provoz V tomto roce začne realizace druhé etapy projektu V druhé etapě bude dalších cca 130 měřících bodů Budou realizovány další funkce systému tak, aby bylo zajištěno maximum služeb pro včasné vyhodnocení aktuální meteorologické situace, např. instalace srážkoměrů. Budou postupně realizovány dalších funkce systému pro různé účely vyplývajících z požadavků zainteresovaných stran, např. sledování kvality vody, atd.

12 Děkujeme za pozornost Ing. Alexandra Vrbová E-mail: vrbova@aquatest@cz Ing. František Titl E-mail: titl@aquatest.cz


Stáhnout ppt "Výsledky první etapy prací Červený Hrádek 22.5.2007 Ing. František Titl AQUATEST a.s., divize Most 1 Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích."

Podobné prezentace


Reklamy Google