Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Mapa prorodinných aktivit

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Mapa prorodinných aktivit"— Transkript prezentace:

1 Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Mapa prorodinných aktivit www.mesto-most.cz

2 PRORODINNÉ AKTIVITY 2. PŘÍMÁ PODPORA RODIN 1. ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO RODINY 3. PRORODINNÁ OSVĚTA 4. BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ 5. OSTATNÍ 6. ZAJIŠTĚNÍ RODINNÉ POLITIKY obecní hřiště, parky atd. senioři nejsou zřízené obcí zřízené obcí inovativní způsoby doprava přímá finanční podpora rodinné slevy prevence domácího násilí etická výchova vzdělávání rodičů na MD opatření proti negativním vlivům bezbariérová veřejná doprava další infrastruktura bezbariérový přístup na úřady bezpečné a bezbariérové přechody setkávání s rodiči inovativní opatření dotační tituly prorodinné akce usnesení zastupitelstva komunitní plánovaní personální zajištění komise, výbory zmapování potřeb koncepce podpory rodin 2

3 www.mesto-most.cz 1.Zařízení a služby pro rodiny 2.Přímá podpora rodin 3.Prorodinná osvěta 4.Bezpečné prostředí 5.Ostatní 6.Zajištění rodinné politiky Mapa prorodinných aktivit 3

4 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 1.Zařízení a služby pro rodiny a)zřízené obcí  jesle  mateřské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), základní umělecké školy (ZUŠ)  Středisko volného času (SVČ)  Městská knihovna Most (MKM), kino  dětský koutek, klub seniorů v MKM  informační centrum  Městská správa sociálních služeb (MSSS)  Klub seniorů  koordinační skupiny v rámci Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit (KPSSaPA)  Klub národnostních menšin  Mateřské centrum Duhová školička při SVČ  sportovní areály vč. přírodního koupaliště  koupaliště, aquadrom  zimní stadion  skatepark  Městské divadlo v Mostě (MDM), Divadlo rozmanitostí  sportovní hala  Areál netradičních sportů 4

5 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 1.Zařízení a služby pro rodiny b)nejsou zřízené obcí  MŠ Borůvka  střední a vyšší odborné školy, vysoké školy, Universita 3. věku při VŠFS  Oblastní charita Most  Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (KCpRSP)( + miniškolka)  Mateřské centrum Barborka  Mateřské centrum Klubíčko  Pojďte si k nám hrát o.s. – mateřské centrum  Rodinné centrum Petrklíč  Komunitní centrum Chánov  Křesťanské centrum Apoštolské církve  Dětský domov Most  Mosťáček (středisko okamžité pomoci při Dětském domově)  Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci  Raná péče Diakonie Stodůlky (terénní služba)  Občanské sdružení Mosty  Občanská poradna Most  pobočka Diakonie církve bratrské v Mostě  Junák, svaz skautů a skautek v ČR  Pionýr občanské sdružení  Dětská organizace Zálesák  dětské pěvecké sbory  Dům romské kultury  Oblastní muzeum Most  Equipark Svinčice  Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s. (terénní služba ) 5

6 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 1.Zařízení a služby pro rodiny b)nejsou zřízené obcí  Občanské sdružení Porozumění  Emauzy ČR  Minifarma  Dům na půl cesty  Hospic  Centrum služeb pro zdravotně postižené  Energie o.p.s.  Základní organizace nedoslýchavých  Sportovní sdružení vozíčkářů  Tyflocentrum  Svaz diabetiků  AMA společnost onkologických pacientů  Podkrušnohorské technické muzeum  Reprezentační dům města Mostu  planetárium  Most k naději, K–centrum  Hipodrom Most  sportovní kluby, oddíly a tělovýchovné jednoty  Aerodrom  Bowling (Benedikt, Sportovka, Dublin)  koupaliště Ressl  Tornádo sport  ostatní sportovní zařízení  dětský koutek v obchodním centru Central  zubní pohotovost 6

7 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 1.Zařízení a služby pro rodiny c)inovativní způsoby podpory a rozvoje služeb péče o děti  projekt městské policie (MěP) – školní dohledová a preventivní služba  pojízdný úřad  dětský koutek v MKM  pohádková místnost v MKM  dětský koutek na úřadu, místnost pro kojící matky  mateřské centrum Duhová školička (SVČ)  tábor pro rodiče s dětmi (SVČ)  Občanské sdružení Mosty  odloučené pracoviště MŠ Most  Základní škola a Střední škola  ZŠ prof. Zdeňka Matějíčka  Pedagogicko-psychologická poradna  Středisko výchovné péče Most Dyáda  střediska denní péče pro děti od 1 – 3 let (jesle)  mateřské centrum Barborka při KCpRSP 7

8 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 1.Zařízení a služby pro rodiny d)způsob podpory a pomoci seniorům  MSSS  pečovatelská služba  domovy pro seniory  penziony pro seniory  terapeutický úsek  letní setkání seniorů  rehabilitačně rekondiční pobyty  Klub seniorů  University 3. věku (Vysoká škola finančně-správní)  Křesťanské centrum Apoštolské církve  Sportovní den seniorů  SVČ  MKM – klub seniorů e)způsob zajištění a frekvence dopravy – Dopravní podnik města Mostu a Litvínova (DPmMaL)  autobusy, tramvaje – zvýhodněné jízdné  skibusy, cyklotramvaje  ambulance rychlé pohotovostní služby  pronájem rekreačního střediska pro rodinnou rekreaci  Mikulášská tramvaj 8

9 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 1.Zařízení a služby pro rodiny f)obecní hřiště, parky a ostatní plochy  volně přístupná dětská hřiště  centrální dětská hřiště  zpevněné hrací plochy  parky a ostatní odpočinkové plochy  Střed  U fontány  hrádeček  u kostela Nanebevzetí Panny Marie  odpočinkové zóny  Šibeník  Ressl  Hněvín 9

10 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 2.Přímá podpora rodin a)přímá finanční podpora  svoz komunálního odpadu zdarma  finanční podpora prvnímu narozenému občánkovi  věcné dary (př. ocenění dárců krve, nejlepších žáků atd.)  bezplatná hromadná přeprava (děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, senioři nad 65 let)  zvýhodněná přeprava (dárci krve)  nadace Student b)způsob podpory rodin v bytové oblasti  přidělení bytu prostřednictvím OSV (Chánov)  byty zvláštního určení (krizové bydlení)  azylové domy (Charita, K srdci klíč)  projekt prostupného bydlení (v přípravě) 10

11 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 2.Přímá podpora rodin c)slevy pro rodiny v obecních zařízeních  rodinné pasy (Oblastní muzeum, Aeroklub, Aquadrom, Hipodrom, planetárium, Euroregion Labe a Krušnohoří)  bezplatná přeprava doprovodu dětských kočárků, dětí do 15 let seniorů od 65 let  zvýhodněné jízdné pro dárce krve  Autodrom Most (děti, handicapovaní zdarma)  MKM (zvýhodněný registrační poplatek)  2 v 1 a Fan Club Ticket 10 v Městském divadle Most  dětské a seniorské slevy: Oblastní muzeum, Aquadrom, Autodrom, MKM, planetárium 11

12 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 3.Bezpečné prostředí pro rodiny a)bezbariérová veřejná doprava  nízkopodlažní autobusy i tramvajové vozy  naklápění autobusu  vysunutí rampy pro nájezd invalidního vozíku b)bezbariérové přístupy na úřady  obě budovy magistrátu  obecní zařízení (MKM, Aquadrom, kina, REPRE, SVČ, informační centrum atd.)  nemocnice, FÚ, obchodní centra  komunikace c)bezpečné a bezbariérové přechody  reflexní vodorovné a svislé dopravní značení  zábradlí po obvodu křižovatek  bezbariérové úpravy, úpravy pro zrakově postižené  nasvícení přechodů pro chodce  školní dohledová a preventivní služba (MěP) 12

13 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 3.Bezpečné prostředí pro rodiny d)další infrastruktura  volnočasové aktivity (adrenalinové sporty) – skatepark, letiště, seskoky padákem, Autodrom, Polygon, Hipodrom, In-line dráhy, Aquadrom, dráha pro motokáry  hrad Hněvín a hvězdárna  kostel Nanebevzetí Panny Marie  Mostecké jezero – napouštění (2008 – 2013)  rekreační areál Matylda  rekreační areál Benedikt  rekreační areál Ressl  dobrovolné pobyty nezkušených matek (Kojenecký ústav)  příprava budoucích osvojitelů dětí (Kojenecký ústav) 13

14 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 3.Bezpečné prostředí pro rodiny e)opatření proti negativním vlivům  obecně závazné vyhlášky (alkohol, pyrotechnika, hudební produkce)  KPSSaPA (Komunitní centrum Chánov)  školní dohledová a preventivní služba (MěP)  dopravní hřiště  MěP (přednášky, besedy, preventivní programy – Psí školka Punťa, Zebra před školou, kurzy sebeobrany, schránky důvěry atd)  MěP - plánované kontroly v restauracích, diskotékách atd  městský kamerový dozorový systém  pult centrální ochrany  Most k naději, K-centrum (prevence v oblasti konzumace drog)  sociální prevence OSV  výchovná akce MěP (společné kontroly MěP a žáků ZŠ, se zaměřením na úklid psích exkrementů) 14

15 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 4.Prorodinná osvěta a)způsob poskytování informaci o prorodinných aktivitách a opatřeních  tisková mluvčí (tisk, rozhlas, televize, internetové noviny a televize - Expres)  Mostecké listy  webové stránky města  katalog sociálních služeb  tiskové zprávy  velkoplošná obrazovka  úřední deska  inzerce v médiích  anketní akce v médiích, na internetu b)etická výchova na školách  první stupeň ZŠ – prvouka  druhý stupeň ZŠ – rodinná a občanská výchova, povinně volitelné předměty c)kurzy přípravy na manželství  rodinná výchova na školách  Diakonie církve – přednášky 15

16 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 4.Prorodinná osvěta d)vzdělávání rodičů na rodičovské dovolené  Mateřské centrum při SVČ  Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči  vzdělávací a poradenské aktivity  Miniškolka  Úřad práce v Mostě  projekt Mikroregiony (od 2010)  projekt Restart (od 2010)  projekt Práce bez překážek (od 2011)  projekt Mikroregiony (od 2011)  projekt Vzdělávejte se pro růst (od 6/2012)  projekt Práce pro každého (od 9/2012)  projekt Sociálně vyloučené lokality (od 10/2012)  projekt Restart na druhou (od 12/2012) e)způsob podpory prevence domácího násilí  multidisciplinární tým (Most k naději, Diakonie ČCE, MSSS)  sociální prevence OSV  MěP – kurz sebeobrany 16

17 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 5.Ostatní a)prorodinné akce – akce pořádané městem  Říjen pro neziskovky  Den seniorů  prázdninové pobyty (SVČ)  Květen pro veřejnost (Zálesák)  víkendová setkání pěstounských rodin  letní pobyt. tábory pro děti ze soc. slabých rodin  výchovně preventivní výjezdy pro ohroženou mládež  Mikulášská nadílka pro pěstounské rodiny  Mikulášská tramvaj  hudební odpoledne pro seniory  Velikonoční jarmark  Den magistra Edwarda Kelleyho  ukončení školního roku  sochařské sympozium  Folkový Most  Mostecká slavnost  Rozsvěcení vánočních stromů  Vánoční trhy  Silvestr pro celou rodinu  Den otevřených dveří na magistrátu pro školáky  Den učitelů 17

18 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 5.Ostatní a)prorodinné akce – akce hrazené městem  dny otevřených dveří  sezónní provoz hřišť  projekt Souznění (pro rodiče, učitele a žáky)  Den matek  vánoční besídky  Den dětí  školní sportovní olympiáda  školní akademie  vernisáž obrazů dětí do 18 let  zahájení školního roku společně s rodiči  besídky školní družiny  společenský večer pro rodiče školních dětí  den otevřených dveří pro rodiče  sportování dětí a rodičů  slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků školy  malířské sympozium  Den pro rodinu (SVČ) 18

19 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 5.Ostatní b)setkávání představitelů obce s rodiči  KPSSaPA – koordinační skupiny:  KS 01 – pro podporu osob se zdravotním postižením a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem  KS 02 – pro podporu osob a rodin v krizi  KS 03 – pro seniory  KS 04 – pro podporu rodiny, dětí a mládeže  KS 05 – pro podporu seniorů, národnostních a etnických menšin  kulturní akce pořádané městem  vítání občánků, přijetí dárců krve  přijetí nejlepších žáků a sportovců  veřejná projednávání rozvojových a investičních záměrů města  jednání zastupitelstva  školské rady  osobní schůzky, emailová komunikace c)další inovativní opatření pro podporu rodin  systém včasné intervence  pojízdný úřad d)dotační tituly– podpora prorodinných projektů prostřednictvím komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 19

20 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 6.Zajištění prorodinné politiky a)princip komunitního plánování b)komise zřízené radou města a primátorem města  komise sociální  komise pro občanské obřady a akce města  komise pro prevenci kriminality  komise školská a kulturní  komise sportu a tělovýchovy  komise sociálně-právní ochrany dětí  komise národnostních menšin  komise prorodinných aktivit a sociálních služeb c)personální zajištění prorodinné politiky  OSV  výše uvedené komise  koordinační skupiny KPSSaPA  prorodinný koordinátor 20

21 www.mesto-most.cz Mapa prorodinných aktivit 6.Zajištění prorodinné politiky d)koncepce podpory rodin  KPSSaPA  Integrované plány rozvoje města (IPRM)  DEMOS (deprivované mostecké zóny a občanské soužití)  Doprava  projekt SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most – spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života e)zmapování potřeb rodin  průběžně  školy  praktiční lékaři  pediatři  MěP  Policie ČR  majitelé domů a bytů  nestátní neziskové organizace  podněty obyvatel 21

22 Statutární město Most Děkuji za pozornost www.mesto-most.cz 22


Stáhnout ppt "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Mapa prorodinných aktivit"

Podobné prezentace


Reklamy Google