Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský,"— Transkript prezentace:

1 Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský, člen prezidia exekutorské komory a soudní exekutor v Liberci

2 Exekutorské úřady v ČR Celkem 157 soudních exekutorů Působí v 75 obvodech okresních soudů a 35 v Praze Zaměstnávají celkem 3100 zaměstnanců Vedou exekučních řízení Vymáhají 315 miliard Kč na jistině Soudní exekutor nesmí (až na výjimky) vykonávat jinou výdělečnou činnost

3 Regulace není všelék - nechuť k řešení skutečných problémů 43 novel exekučního řádu od r. 2001, ale neřeší se: Střet s insolvencí - –šikanózní návrhy povinných a spřátelených věřitelů –vydání vymoženého plnění do insolvenční podstaty – bez nákladů exekuce (§46/7 EŘ vs §5/1 písm. a) a b) IZ) Nástupnictví v úřadě – už teď není zájem o neobsazené úřady Nepromlčitelnost pohledávek u zahájených exekucí Místní příslušnost exekutorů – ač součást vládního programu Mnohočetné – opakované exekuce

4 Nejen nárůst % nevymahatelných pohledávek, ale: Exekutorský tarif se od roku 2001 již fakticky několikrát snížil!

5 Exekutorský tarif tím i výnosy exekutorů se už několikrát reálně snížily (vyhláška č. 330/2001 Sb.) ↓Došlo ke změně základu pro výpočet odměny – ( nepočítá se z nákladů PZ, ač musí být vymáhány) ↓50 % snížení odměny v případě úhrady do 30 dnů ↓50 % snížení paušálních náhrad nákladů v případě úhrady do 30 dnů ↓Zavedení limitů na náklady (např. cestovné, slučování exekucí)

6 Odměna ≠ zisk, ale zdroj náhrady výdajů na úřad – mzdy, nájem, odpisy… Exekutor dostane zaplaceno JEN v případě ÚSPĚŠNÉ exekuce! Stát zvyšuje částku odměn a náhrad placených povinnými o 21 % DPH

7 Skladba úhrady nákladů exekuce Z náhrady hotových výdajů se hradí: Pokrývá přímé výdaje spojené s daným exekučním řízením: Poštovné Soudní a jiné poplatky Cestovní výdaje Individualizované telekomunikační poplatky Odborná vyjádření, opisy Fotokopie Poplatky za vložení či získání dat z informačních systémů Z odměny se hradí: Hradí se z ní zejména náklady na provoz úřadu: Mzdy pracovníků, odvody Nájemné Údržba a odpisy Software a IT vybavení Náklady na povinné videozáznamy Vybavení kanceláří Energie a telekomunikace Nákup a provoz vozidel Bankovní služby Daňové a účetní služby Odměna ≠ zisk !!! Exekutor je povinen vybrat a odvést státu 21 % DPH z odměny i náhrady nákladů.

8 Dramaticky vzrostly náklady a agenda exekutorských úřadů

9 Růst nákladů Od r ↑Inflace: +32 % ↑Růst průměrné mzdy v ČR: + 78 % ↑Zdražení poštovného: % ↑Povinná nákladná elektronizace ↑Povinné videozáznamy hrazené z odměny a jejich archivace… Růst agendy ↑Přenesení 40 % práce, kterou dřív vykonávaly exekuční soudy, na soudní exekutory, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci (rozhodování o rozvrzích, zastavení či odkladu exekuce atd. – složité činnosti) Odebrání výnosů ↓Odebrání exekutorských zápisů

10 Paradox - - likvidační návrh MS na úpravu tarifu: RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ ODMĚN A NÁHRAD HOTOVÝCH VÝDAJŮ EXEKUTORŮ

11 „První“ snížení odměn a náhradového paušálu Odměna (ke krytí nákladů na provoz úřadu): -Snížení o 1/3 u 98 % vedených řízení (z 15% na 10%) -Minimální odměna snížení ze 3000 Kč na 2000 Kč (o 33%)!!! Náhradový paušál (ke krytí výdajů na spis) - snížení z 3500 na 2000 Kč (o 42,9 %)!!!

12 Konečné řešení - snížení odměn a náhradového paušálu o 2/3 = = Konec exekutorů v Čechách Odměna ke krytí nákladů na provoz úřadu: -Snížení o 2/3 u % vedených řízení (z 15% na 4% resp. 5%), u zbytku o 1/3!!! -Minimální odměna snížení ze 3000 Kč na 1000 Kč (o 66 %)!!! Náhradový paušál ke krytí výdajů na spis - snížení z 3500 na 1000 Kč (o 71,4 %)!!!

13 Radikální snížení odměn – čeho se týká

14

15 „První“ snížení odměn a náhradového paušálu Odměna (ke krytí nákladů na provoz úřadu): -Snížení o 1/3 u 98 % vedených řízení (z 15% na 10%) -Minimální odměna snížení ze 3000 Kč na 2000 Kč (o 33%)!!! Náhradový paušál (ke krytí výdajů na spis) - snížení z 3500 na 2000 Kč (o 42,9 %)!!!

16 Odůvodnění myšlenky MS na úpravu tarifu: „Analýza problematiky exekučního prostředí…“

17 Odůvodnění nástřelu snížení exekutorského tarifu MS „Analýza problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce“ z Využívá data GFŘ o 122 exekutorech ze exekutorů má i jiné příjmy (z majetku…) 73 exekutorů je „relevantních“ (46 %) 271 tis měsíčně daňový základ (3.26 mil/rok) - A TO JE NĚJAK MOC !!! – primární důvod

18 „Analýza“ MS: …lze mít tato čísla za v zásadě reálná, vypovídající o skutečném stavu …tento stav nesporně umožňuje jistý bezprostřední zásah do současného systému …pod předmětným bezprostředním zásahem si lze představit třetinové snížení odměny… …a minimální výše odměny soudního exekutora u bagatelních pohledávek z Kč na Kč

19 „Analýza“ MS: …což přináší oproti současnému stavu pokles hospodářského výsledku o zhruba 67 % tento upravený model přináší soudnímu exekutorovi nadále velice solidní nezdaněný měsíční příjem ve výši Kč… a hotovo…

20 PŘEDSTAVA MS O EXEKUTORSKÉM ÚŘADU

21 Představa o středně velkém exekutorském úřadu se sídlem v Praze zaměstnanci: soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient, vykonavatel, administrativní pracovník (1+4) spisy vedeny elektronicky (IS AURA); vymahatelnost: 25 % za 1 rok; průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): Kč; očekávaná výše odměny: Kč; paušální výše náhrady hotových výdajů: Kč (popř Kč snížená); 600 exekucí na 1 zaměstnance (str. 46), celkem 2400

22 Zásadní problémy „Analýzy“ Neúplné vstupní údaje o příjmech – relevantní data od GFŘ jsou jen ze 46% úřadů Neznalost fungování exekutorských úřadů – 4 zaměstnanci na úřad, 2400 spisů za rok Naprostý odklon od reality a vnitřní rozpornost – neakcentuje 4,6 mil běžících exekucí, 3100 zaměstnanců!, průměrná pohledávka vs střední hodnota Abstrahování od skutečnosti / úmyslné zkreslení – vymožitelnost v 1. roce 25 %!!! Bez vstupních investic... Podhodnocení nákladů – účetnictví a daně 2000,- Kč/měs… Výsledek: Účel světí prostředky

23 Realita: Zaměstnanci: 157 úřadů má nyní 3100 zaměstnanců – tedy průměr 20 zaměstnanců na úřad i na esenciální činnosti je nutný minimální počet pracovníků – vykonavatel, podatelna, výpravna, pokladna, účetnictví a bankovní operace úřad musí zajišťovat činnosti i o dovolených nebo v případě nemoci – OVM, doručeno mu je odesláním…

24 Realita: Nápad a doba vymáhání Vedeno je řízení! = téměř 1500 exekucí na zaměstnance Ročně se počet exekucí zvyšuje o 400 tisíc (nápad 800 tis, ukončeno 200tis vymožením, 200 tis zastavením) Exekuce se nevymůže v 1. roce – průměrná doba vedení exekuce je 10 let!!! Zahájeno za 15 let činnosti 6,8 mil exekucí, ukončeno 2,2 mil Z roku 2005 ještě běží ještě 49 % tehdy zahájených exekucí, z roku 2006 běží 72 %

25 Realita: počty zahájených exekucí

26 Realita: Zahájené a ukončené exekuce

27 Realita: Počet zahájených exekucí v roce

28 Realita: ukončené a běžící exekuce

29 Realita – vymahatelnost: DRAMATICKÝ NÁRŮST MNOHOČETNÝCH EXEKUCÍ Počet exekucí roste Nárůst počtu běžících exekucí na občany za 2 roky: +29 % Prům. počet exekucí na 1 povinnou osobu (občana) za 2 roky vzrostl z 3,3 na 5,8! +29%

30 Dobrá (?) zpráva: Krize odezněla, platební morálka se zlepšuje Počet osob, vůči kterým jsou vedeny exekuce, klesá – za 2 roky pokles o 27 % (Ale exekuce se dotýká i dalších osob – rodinných příslušníků.)

31 Pokles „málo zadlužených“: -49 % -56 % -46 % -33 % Pokles občanů s 1-3 exekucemi (tedy kategorie „ještě vymahatelní“) o 49 % během dvou let!

32 Více než 75 % exekucí je dnes nevymahatelných – mnohočetnost (opakovaně exekuovaní) u nových exekucí je 95 % !!! Pokud exekutor nic nevymůže, žádnou odměnu ani úhradu nákladů nedostane. Pracuje v těchto případech nejen zadarmo, ale se ztrátou.

33 95,2 % nových exekucí je zahajováno na osoby, které již mají předchozí neskončené exekuce !!!

34 Nad 3 záznamy v CEE je šance na vymožení alespoň nějakého plnění pod 3 % nad 5 záznamů klesá k nule

35 Průměrný počet exekucí na 1 osobu - povinného

36

37 Vzorový úřad dle MS Prezentováno na konferenci právní prostor Jde o nový, 2 roky fungující úřad Maximální racionalizace Bez převzatých spisů! – demonstrován vliv snížení tarifu o 5 % bez ovlivnění minulostí

38 Realita: vymahatelnost a výše pohledávky vymahatelnost: 25 % vychází ale jako průměrná za 10 let životnosti exekuce, doba přímého vymáhání 5 let 50 % exekucí přetrvává po 10 letech 25 % exekucí vymoženo 25 % exekucí zastaveno průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): Kč; očekávaná výše odměny: Kč; paušální výše náhrady hotových výdajů: Kč (popř Kč snížená); 600 exekucí na 1 zaměstnance (str. 46), celkem 2400

39 Realita výše pohledávky Průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): ,- Kč; Ale: Medián - střední hodnota: 8.955,- Kč Běžná odměna tedy ne 9.000,- Kč, ale 3.000,- Kč

40 „Vzorový úřad dle MS“ Realita: z dat mnou prezentovaných na konferenci právní prostor Nejde o průměrný úřad ale o nový, 2 roky fungující úřad bez převzatých spisů! - nezatížený náklady na staré spisy ale ani nemá výnosy z nich Maximální racionalizace

41

42 DOPAD DO HOSPODAŘENÍ EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU FAKTA

43 SOUČASNÝ STAV Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny13 000náklady na zaměstnance8 000 náhrady7 000poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel odpisy500 celkem20 000celkem Hrubý zisk2 000 Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis. exekucí/rok, střední hodnota zisku 2 mil

44 NÁVRH MS – SNÍŽENÍ TARIFU O 1/3 Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis exekucí, 5 tis. exekucí/rok Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny8 667náklady na zaměstnance8 000 náhrady 4 667poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel odpisy500 celkem13 333celkem Zisk Ztráta:-4 667

45 CÍLOVÝ STAV DLE MS – SNÍŽENÍ TARIFU O 2/3 Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny4 333náklady na zaměstnance8 000 náhrady2 333poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel odpisy500 celkem6 667celkem Zisk Ztráta: Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis. exekucí/rok

46 CÍLOVÝ STAV DLE MS – SNÍŽENÍ TARIFU O 2/3 SE ZAVEDENÍM POVINNÝCH ZÁLOH Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny4 333náklady na zaměstnance8 000 náhrady2 333poštovné2 500 zálohy 500 Kč/ spis2 000 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel odpisy500 celkem8 667celkem ZTRÁTA Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis.exekucí/rok

47 BOD ZLOMU – PŘI SNÍŽENÍ VÝNOSŮ UŽ O 10 % - TEDY ODMĚNA 13,5 % Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis.exekucí/rok Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny11 700náklady na zaměstnance8 000 náhrady6 300poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel odpisy500 celkem18 000celkem Zisk0

48 Již za současné situace má významná část exekutorských úřadů finanční potíže.

49 Zavedení povinných záloh ani zdaleka nenahradí snížení odměny o 2/3

50 Zvažované zavedení povinných záloh nekompenzuje snížení tarifu o 2/3: 1.Záloha činí max. 50 % odměny a paušální náhrady nákladů – nepokrývá tedy skutečné celkové náklady a navíc plánovaným snížením odměny dojde automaticky také ke snížení záloh 2.Týkalo by se pouze nově vedených exekucí - tzn. nezajistilo by úhradu nákladů milionů aktuálně vedených marných exekučních řízení 3.Zálohy se týkají jen přímých výdajů a neřeší další, zejména fixní náklady 4.Zálohy neřeší samozřejmě ani odměnu, ze které se hradí mzdy a provozní náklady natož nárok na jakýkoliv zisk za činnost exekutora. To znamená, že i při zavedení povinných záloh a poplatků by exekutoři stále vedli většinu řízení de facto zadarmo nebo se ztrátou.

51 Paradoxní přístup Ministerstva spravedlnosti: MS uvádí, že snížením tarifu „donutí“ soudní exekutory vybírat zálohy a tím pokrýt část nákladů na většinu exekucí, které jsou marné! V instrukci 4/2012-INV-M (§31 písm. d) však MS nařizuje všem subjektům resortu, aby uzavřeli se soudním exekutorem smlouvu jen, pokud nebude požadovat zálohu na náklady exekuce !

52 KAM SNÍŽENÍ EXEKUČNÍHO TARIFU O 1/3 ČI DOKONCE O 2/3 POVEDE?

53 KONEC VYMAHATELNOSTI PRÁVA KONEC SOUDNÍCH EXEKUTORŮ POČÁTEK ANARCHIE

54 Celospolečenský problém s dopadem na daňové poplatníky, dlužníky, věřitele, kredibilitu ČR pro investory V případě likvidačního snížení exekučního tarifu nastane: Ukončení činnosti všech exekutorských úřadů a propuštění zaměstnanců. Náklad státu na podpory v nezaměstnanosti 300 mil Kč/rok ?Kdo bude vymáhat tyto pohledávky? Soudy? Nebo samozvaní vymahači?

55 Co se stane v důsledku snížení exekutorského tarifu? ?Kdo převezme 4,6 milionu stávajících exekučních řízení, která se týkají fyzických osob? Soudy? Náklad státu na 4-5 tisíc nových zaměstnanců soudů – = 2-3 mld Kč / rok, prostory na soudech, technika, SW ? ?Jak se věřitelé domůžou vymáhané částky jistiny v celkové výši 315 miliard korun? ?Pro dlužníky bude tento stav též problémem – nemá kdo ukončit exekuci, zohlednit úhrady… ?Ztracené investice do rozběhu nových úřadů u služebně mladých exekutorů – 2 mil Kč/úřad ?Státu hrozí náhrada škody cca 100 mld. Kdo ji zaplatí? Daňoví poplatníci?

56 ?Kdo převezme 4,5 milionu stávajících exekučních řízení, která se týkají fyzických osob? Soudy? Náklad státu na 4-5 tisíc nových zaměstnanců soudů – = 2-3 mld Kč / rok, prostory na soudech, technika, SW ? ?Jak se věřitelé domůžou vymáhané částky jistiny v celkové výši 350 miliard korun? ?Pro dlužníky bude tento stav též problémem – nemá kdo ukončit exekuci, zohlednit úhrady… ?Ztracené investice do rozběhu nových úřadů u služebně mladých exekutorů – 2 mil Kč/úřad ?Státu hrozí náhrada škody cca 100 mld. Kdo ji zaplatí? Daňoví poplatníci?

57 VAROVÁNÍ: VYMÁHÁNÍ SE NESMÍ VRÁTIT DO DIVOKÝCH 90. LET Vymahatelnost pohledávek %? %

58 Děkuji za pozornost. Mgr. Petr Polanský Člen prezidia exekutorské komory a soudní exekutor v Liberci


Stáhnout ppt "Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský,"

Podobné prezentace


Reklamy Google