Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský,"— Transkript prezentace:

1 Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský, člen prezidia exekutorské komory a soudní exekutor v Liberci

2 Exekutorské úřady v ČR Celkem 157 soudních exekutorů Působí v 75 obvodech okresních soudů a 35 v Praze Zaměstnávají celkem 3100 zaměstnanců Vedou 4.600.000 exekučních řízení Vymáhají 315 miliard Kč na jistině Soudní exekutor nesmí (až na výjimky) vykonávat jinou výdělečnou činnost

3 Regulace není všelék - nechuť k řešení skutečných problémů 43 novel exekučního řádu od r. 2001, ale neřeší se: Střet s insolvencí - –šikanózní návrhy povinných a spřátelených věřitelů –vydání vymoženého plnění do insolvenční podstaty – bez nákladů exekuce (§46/7 EŘ vs §5/1 písm. a) a b) IZ) Nástupnictví v úřadě – už teď není zájem o neobsazené úřady Nepromlčitelnost pohledávek u zahájených exekucí Místní příslušnost exekutorů – ač součást vládního programu Mnohočetné – opakované exekuce

4 Nejen nárůst % nevymahatelných pohledávek, ale: Exekutorský tarif se od roku 2001 již fakticky několikrát snížil!

5 Exekutorský tarif tím i výnosy exekutorů se už několikrát reálně snížily (vyhláška č. 330/2001 Sb.) ↓Došlo ke změně základu pro výpočet odměny – ( nepočítá se z nákladů PZ, ač musí být vymáhány) ↓50 % snížení odměny v případě úhrady do 30 dnů ↓50 % snížení paušálních náhrad nákladů v případě úhrady do 30 dnů ↓Zavedení limitů na náklady (např. cestovné, slučování exekucí)

6 Odměna ≠ zisk, ale zdroj náhrady výdajů na úřad – mzdy, nájem, odpisy… Exekutor dostane zaplaceno JEN v případě ÚSPĚŠNÉ exekuce! Stát zvyšuje částku odměn a náhrad placených povinnými o 21 % DPH

7 Skladba úhrady nákladů exekuce Z náhrady hotových výdajů se hradí: Pokrývá přímé výdaje spojené s daným exekučním řízením: Poštovné Soudní a jiné poplatky Cestovní výdaje Individualizované telekomunikační poplatky Odborná vyjádření, opisy Fotokopie Poplatky za vložení či získání dat z informačních systémů Z odměny se hradí: Hradí se z ní zejména náklady na provoz úřadu: Mzdy pracovníků, odvody Nájemné Údržba a odpisy Software a IT vybavení Náklady na povinné videozáznamy Vybavení kanceláří Energie a telekomunikace Nákup a provoz vozidel Bankovní služby Daňové a účetní služby Odměna ≠ zisk !!! Exekutor je povinen vybrat a odvést státu 21 % DPH z odměny i náhrady nákladů.

8 Dramaticky vzrostly náklady a agenda exekutorských úřadů

9 Růst nákladů Od r. 2001 ↑Inflace: +32 % ↑Růst průměrné mzdy v ČR: + 78 % ↑Zdražení poštovného: + 118 % ↑Povinná nákladná elektronizace ↑Povinné videozáznamy hrazené z odměny a jejich archivace… Růst agendy ↑Přenesení 40 % práce, kterou dřív vykonávaly exekuční soudy, na soudní exekutory, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci (rozhodování o rozvrzích, zastavení či odkladu exekuce atd. – složité činnosti) Odebrání výnosů ↓Odebrání exekutorských zápisů

10 Paradox - - likvidační návrh MS na úpravu tarifu: RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ ODMĚN A NÁHRAD HOTOVÝCH VÝDAJŮ EXEKUTORŮ

11 „První“ snížení odměn a náhradového paušálu Odměna (ke krytí nákladů na provoz úřadu): -Snížení o 1/3 u 98 % vedených řízení (z 15% na 10%) -Minimální odměna snížení ze 3000 Kč na 2000 Kč (o 33%)!!! Náhradový paušál (ke krytí výdajů na spis) - snížení z 3500 na 2000 Kč (o 42,9 %)!!!

12 Konečné řešení - snížení odměn a náhradového paušálu o 2/3 = = Konec exekutorů v Čechách Odměna ke krytí nákladů na provoz úřadu: -Snížení o 2/3 u 80-90 % vedených řízení (z 15% na 4% resp. 5%), u zbytku o 1/3!!! -Minimální odměna snížení ze 3000 Kč na 1000 Kč (o 66 %)!!! Náhradový paušál ke krytí výdajů na spis - snížení z 3500 na 1000 Kč (o 71,4 %)!!!

13 Radikální snížení odměn – čeho se týká

14

15 „První“ snížení odměn a náhradového paušálu Odměna (ke krytí nákladů na provoz úřadu): -Snížení o 1/3 u 98 % vedených řízení (z 15% na 10%) -Minimální odměna snížení ze 3000 Kč na 2000 Kč (o 33%)!!! Náhradový paušál (ke krytí výdajů na spis) - snížení z 3500 na 2000 Kč (o 42,9 %)!!!

16 Odůvodnění myšlenky MS na úpravu tarifu: „Analýza problematiky exekučního prostředí…“

17 Odůvodnění nástřelu snížení exekutorského tarifu MS „Analýza problematiky exekučního prostředí s akcentem na dislokaci exekutorských úřadů a nákladovost exekuce“ z 2.6.2016 Využívá data GFŘ o 122 exekutorech ze 157 49 exekutorů má i jiné příjmy (z majetku…) 73 exekutorů je „relevantních“ (46 %) 271 tis měsíčně daňový základ (3.26 mil/rok) - A TO JE NĚJAK MOC !!! – primární důvod

18 „Analýza“ MS: …lze mít tato čísla za v zásadě reálná, vypovídající o skutečném stavu …tento stav nesporně umožňuje jistý bezprostřední zásah do současného systému …pod předmětným bezprostředním zásahem si lze představit třetinové snížení odměny… …a minimální výše odměny soudního exekutora u bagatelních pohledávek z 3 000 Kč na 2 000 Kč

19 „Analýza“ MS: …což přináší oproti současnému stavu pokles hospodářského výsledku o zhruba 67 % tento upravený model přináší soudnímu exekutorovi nadále velice solidní nezdaněný měsíční příjem ve výši 120 145 Kč… a hotovo…

20 PŘEDSTAVA MS O EXEKUTORSKÉM ÚŘADU

21 Představa o středně velkém exekutorském úřadu se sídlem v Praze zaměstnanci: soudní exekutor, exekutorský kandidát, exekutorský koncipient, vykonavatel, administrativní pracovník (1+4) spisy vedeny elektronicky (IS AURA); vymahatelnost: 25 % za 1 rok; průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): 60 000 Kč; očekávaná výše odměny: 9 000 Kč; paušální výše náhrady hotových výdajů: 3 500 Kč (popř. 1 750 Kč snížená); 600 exekucí na 1 zaměstnance (str. 46), celkem 2400

22 Zásadní problémy „Analýzy“ Neúplné vstupní údaje o příjmech – relevantní data od GFŘ jsou jen ze 46% úřadů Neznalost fungování exekutorských úřadů – 4 zaměstnanci na úřad, 2400 spisů za rok Naprostý odklon od reality a vnitřní rozpornost – neakcentuje 4,6 mil běžících exekucí, 3100 zaměstnanců!, průměrná pohledávka vs střední hodnota Abstrahování od skutečnosti / úmyslné zkreslení – vymožitelnost v 1. roce 25 %!!! Bez vstupních investic... Podhodnocení nákladů – účetnictví a daně 2000,- Kč/měs… Výsledek: Účel světí prostředky

23 Realita: Zaměstnanci: 157 úřadů má nyní 3100 zaměstnanců – tedy průměr 20 zaměstnanců na úřad i na esenciální činnosti je nutný minimální počet pracovníků – vykonavatel, podatelna, výpravna, pokladna, účetnictví a bankovní operace úřad musí zajišťovat činnosti i o dovolených nebo v případě nemoci – OVM, doručeno mu je odesláním…

24 Realita: Nápad a doba vymáhání Vedeno je 4.600.000 řízení! = téměř 1500 exekucí na zaměstnance Ročně se počet exekucí zvyšuje o 400 tisíc (nápad 800 tis, ukončeno 200tis vymožením, 200 tis zastavením) Exekuce se nevymůže v 1. roce – průměrná doba vedení exekuce je 10 let!!! Zahájeno za 15 let činnosti 6,8 mil exekucí, ukončeno 2,2 mil Z roku 2005 ještě běží ještě 49 % tehdy zahájených exekucí, z roku 2006 běží 72 %

25 Realita: počty zahájených exekucí

26 Realita: Zahájené a ukončené exekuce

27 Realita: Počet zahájených exekucí v roce

28 Realita: ukončené a běžící exekuce

29 Realita – vymahatelnost: DRAMATICKÝ NÁRŮST MNOHOČETNÝCH EXEKUCÍ Počet exekucí roste Nárůst počtu běžících exekucí na občany za 2 roky: +29 % Prům. počet exekucí na 1 povinnou osobu (občana) za 2 roky vzrostl z 3,3 na 5,8! +29%

30 Dobrá (?) zpráva: Krize odezněla, platební morálka se zlepšuje Počet osob, vůči kterým jsou vedeny exekuce, klesá – za 2 roky pokles o 27 % (Ale exekuce se dotýká i dalších osob – rodinných příslušníků.)

31 Pokles „málo zadlužených“: -49 % -56 % -46 % -33 % Pokles občanů s 1-3 exekucemi (tedy kategorie „ještě vymahatelní“) o 49 % během dvou let!

32 Více než 75 % exekucí je dnes nevymahatelných – mnohočetnost (opakovaně exekuovaní) u nových exekucí je 95 % !!! Pokud exekutor nic nevymůže, žádnou odměnu ani úhradu nákladů nedostane. Pracuje v těchto případech nejen zadarmo, ale se ztrátou.

33 95,2 % nových exekucí je zahajováno na osoby, které již mají předchozí neskončené exekuce !!!

34 Nad 3 záznamy v CEE je šance na vymožení alespoň nějakého plnění pod 3 % nad 5 záznamů klesá k nule

35 Průměrný počet exekucí na 1 osobu - povinného

36

37 Vzorový úřad dle MS Prezentováno na konferenci právní prostor 19.4.2016 Jde o nový, 2 roky fungující úřad Maximální racionalizace Bez převzatých spisů! – demonstrován vliv snížení tarifu o 5 % bez ovlivnění minulostí

38 Realita: vymahatelnost a výše pohledávky vymahatelnost: 25 % vychází ale jako průměrná za 10 let životnosti exekuce, doba přímého vymáhání 5 let 50 % exekucí přetrvává po 10 letech 25 % exekucí vymoženo 25 % exekucí zastaveno průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): 60 000 Kč; očekávaná výše odměny: 9 000 Kč; paušální výše náhrady hotových výdajů: 3 500 Kč (popř. 1 750 Kč snížená); 600 exekucí na 1 zaměstnance (str. 46), celkem 2400

39 Realita výše pohledávky Průměrná výše vymáhané pohledávky (jistina): 60.000,- Kč; Ale: Medián - střední hodnota: 8.955,- Kč Běžná odměna tedy ne 9.000,- Kč, ale 3.000,- Kč

40 „Vzorový úřad dle MS“ Realita: z dat mnou prezentovaných na konferenci právní prostor 19.4.2016 Nejde o průměrný úřad ale o nový, 2 roky fungující úřad bez převzatých spisů! - nezatížený náklady na staré spisy ale ani nemá výnosy z nich Maximální racionalizace

41

42 DOPAD DO HOSPODAŘENÍ EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU FAKTA

43 SOUČASNÝ STAV Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny13 000náklady na zaměstnance8 000 náhrady7 000poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel.2 000 odpisy500 celkem20 000celkem18 000 Hrubý zisk2 000 Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis. exekucí/rok, střední hodnota zisku 2 mil

44 NÁVRH MS – SNÍŽENÍ TARIFU O 1/3 Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis exekucí, 5 tis. exekucí/rok Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny8 667náklady na zaměstnance8 000 náhrady 4 667poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel.2 000 odpisy500 celkem13 333celkem18 000 Zisk Ztráta:-4 667

45 CÍLOVÝ STAV DLE MS – SNÍŽENÍ TARIFU O 2/3 Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny4 333náklady na zaměstnance8 000 náhrady2 333poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel.2 000 odpisy500 celkem6 667celkem18 000 Zisk Ztráta:-11 333 Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis. exekucí/rok

46 CÍLOVÝ STAV DLE MS – SNÍŽENÍ TARIFU O 2/3 SE ZAVEDENÍM POVINNÝCH ZÁLOH Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny4 333náklady na zaměstnance8 000 náhrady2 333poštovné2 500 zálohy 500 Kč/ spis2 000 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel.2 000 odpisy500 celkem8 667celkem18 000 ZTRÁTA-9 333 Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis.exekucí/rok

47 BOD ZLOMU – PŘI SNÍŽENÍ VÝNOSŮ UŽ O 10 % - TEDY ODMĚNA 13,5 % Průměrný úřad: 20 zaměstnanců, celkem 30 tis. exekucí, 5 tis.exekucí/rok Výnosytis. KčNákladytis. Kč odměny11 700náklady na zaměstnance8 000 náhrady6 300poštovné2 500 služby - do řízení (skladné, ochr., doprava…)1 500 IT a telekom. služby1 000 ekon. služby a účetnictví1 500 cestovné a provoz aut1 000 nájem a provoz kancel.2 000 odpisy500 celkem18 000celkem18 000 Zisk0

48 Již za současné situace má významná část exekutorských úřadů finanční potíže.

49 Zavedení povinných záloh ani zdaleka nenahradí snížení odměny o 2/3

50 Zvažované zavedení povinných záloh nekompenzuje snížení tarifu o 2/3: 1.Záloha činí max. 50 % odměny a paušální náhrady nákladů – nepokrývá tedy skutečné celkové náklady a navíc plánovaným snížením odměny dojde automaticky také ke snížení záloh 2.Týkalo by se pouze nově vedených exekucí - tzn. nezajistilo by úhradu nákladů milionů aktuálně vedených marných exekučních řízení 3.Zálohy se týkají jen přímých výdajů a neřeší další, zejména fixní náklady 4.Zálohy neřeší samozřejmě ani odměnu, ze které se hradí mzdy a provozní náklady natož nárok na jakýkoliv zisk za činnost exekutora. To znamená, že i při zavedení povinných záloh a poplatků by exekutoři stále vedli většinu řízení de facto zadarmo nebo se ztrátou.

51 Paradoxní přístup Ministerstva spravedlnosti: MS uvádí, že snížením tarifu „donutí“ soudní exekutory vybírat zálohy a tím pokrýt část nákladů na většinu exekucí, které jsou marné! V instrukci 4/2012-INV-M (§31 písm. d) však MS nařizuje všem subjektům resortu, aby uzavřeli se soudním exekutorem smlouvu jen, pokud nebude požadovat zálohu na náklady exekuce !

52 KAM SNÍŽENÍ EXEKUČNÍHO TARIFU O 1/3 ČI DOKONCE O 2/3 POVEDE?

53 KONEC VYMAHATELNOSTI PRÁVA KONEC SOUDNÍCH EXEKUTORŮ POČÁTEK ANARCHIE

54 Celospolečenský problém s dopadem na daňové poplatníky, dlužníky, věřitele, kredibilitu ČR pro investory V případě likvidačního snížení exekučního tarifu nastane: Ukončení činnosti všech exekutorských úřadů a propuštění 3 100 zaměstnanců. Náklad státu na podpory v nezaměstnanosti 300 mil Kč/rok ?Kdo bude vymáhat tyto pohledávky? Soudy? Nebo samozvaní vymahači?

55 Co se stane v důsledku snížení exekutorského tarifu? ?Kdo převezme 4,6 milionu stávajících exekučních řízení, která se týkají 750 000 fyzických osob? Soudy? Náklad státu na 4-5 tisíc nových zaměstnanců soudů – = 2-3 mld Kč / rok, prostory na soudech, technika, SW ? ?Jak se věřitelé domůžou vymáhané částky jistiny v celkové výši 315 miliard korun? ?Pro dlužníky bude tento stav též problémem – nemá kdo ukončit exekuci, zohlednit úhrady… ?Ztracené investice do rozběhu nových úřadů u služebně mladých exekutorů – 2 mil Kč/úřad ?Státu hrozí náhrada škody cca 100 mld. Kdo ji zaplatí? Daňoví poplatníci?

56 ?Kdo převezme 4,5 milionu stávajících exekučních řízení, která se týkají 750 000 fyzických osob? Soudy? Náklad státu na 4-5 tisíc nových zaměstnanců soudů – = 2-3 mld Kč / rok, prostory na soudech, technika, SW ? ?Jak se věřitelé domůžou vymáhané částky jistiny v celkové výši 350 miliard korun? ?Pro dlužníky bude tento stav též problémem – nemá kdo ukončit exekuci, zohlednit úhrady… ?Ztracené investice do rozběhu nových úřadů u služebně mladých exekutorů – 2 mil Kč/úřad ?Státu hrozí náhrada škody cca 100 mld. Kdo ji zaplatí? Daňoví poplatníci?

57 VAROVÁNÍ: VYMÁHÁNÍ SE NESMÍ VRÁTIT DO DIVOKÝCH 90. LET Vymahatelnost pohledávek 20002017 3 %? %

58 Děkuji za pozornost. Mgr. Petr Polanský Člen prezidia exekutorské komory a soudní exekutor v Liberci


Stáhnout ppt "Změna exekučního tarifu: Líbivé politické přání versus skutečnost Ministerstvo spravedlnosti hodlá radikálně snížit exekuční tarif Mgr. Petr Polanský,"

Podobné prezentace


Reklamy Google