Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. Osnova 1.Základní zásady účtování nákladů a výnosů 2.Časové rozlišení: obecné zásady 3.Časové rozlišení nákladů a výdajů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. Osnova 1.Základní zásady účtování nákladů a výnosů 2.Časové rozlišení: obecné zásady 3.Časové rozlišení nákladů a výdajů."— Transkript prezentace:

1 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

2 Osnova 1.Základní zásady účtování nákladů a výnosů 2.Časové rozlišení: obecné zásady 3.Časové rozlišení nákladů a výdajů  Náklady příštích období  Komplexní náklady příštích období  Výdaje příštích období 4.Časové rozlišení výnosů a příjmů  Výnosy příštích období  Příjmy příštích období

3 1.Základní zásady účtování nákladů a výnosů Pro evidenci nákladů má finanční účetnictví zřízenu účtovou třídu 5 - Náklady. Pro evidenci nákladů má finanční účetnictví zřízenu účtovou třídu 5 - Náklady. Náklady jsou členěny podle jednotlivých druhů. Náklady jsou členěny podle jednotlivých druhů. Pro evidenci výnosů je zřízena účtová třída 6 - Výnosy. Pro evidenci výnosů je zřízena účtová třída 6 - Výnosy. Výnosy jsou členěny podle jednotlivých složek výnosů. Výnosy jsou členěny podle jednotlivých složek výnosů. S ohledem na zjišťování výsledku hospodaření se výnosy i náklady člení na provozní, finanční a mimořádné. S ohledem na zjišťování výsledku hospodaření se výnosy i náklady člení na provozní, finanční a mimořádné.

4 1. Základní zásady účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají. Jedná-li se o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy. Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají. Jedná-li se o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy. Náhrady nákladů vynaložených v minulých účetních obdobích se účtují do výnosů běžného roku. Náhrady nákladů vynaložených v minulých účetních obdobích se účtují do výnosů běžného roku.

5 2. Časové rozlišení: obecné zásady Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě  nákladů příštích období (účty 381 a 382)  výdajů příštích období (účet 383) Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě  výnosů příštích období (účet 384)  příjmů příštích období (účet 385)

6 2. Časové rozlišení: obecné zásady Pokud se výdaje běžného období vztahují k více nákladovým druhům (např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na plnění úkolů technického rozvoje), je nutné pro časové rozlišení použít účet 382 - Komplexní náklady příštích období. Pokud se výdaje běžného období vztahují k více nákladovým druhům (např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na plnění úkolů technického rozvoje), je nutné pro časové rozlišení použít účet 382 - Komplexní náklady příštích období.

7 2. Časové rozlišení: obecné zásady Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, jejich výše a období, kterého se týkají. Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, jejich výše a období, kterého se týkají.

8 2. Časové rozlišení: obecné zásady Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

9 2. Časové rozlišení: obecné zásady Časové rozlišení není nutné používat: jedná-li se o nevýznamnou částku, kdy jejím ponecháním v nákladech či výnosech není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření jedná-li se o nevýznamnou částku, kdy jejím ponecháním v nákladech či výnosech není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy

10 3. Časové rozlišení nákladů a výdajů Náklady příštích období Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výdaje příštích období

11 Náklady příštích období Výdaj vznikl v běžném období, ale nákladem se stane až v příštích účetních obdobích. Výdaj vznikl v běžném období, ale nákladem se stane až v příštích účetních obdobích. Např. nájemné placené dopředu, předplatné novin a časopisů, předplatné jízdenek apod. Např. nájemné placené dopředu, předplatné novin a časopisů, předplatné jízdenek apod. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

12 Náklady příštích období V roce 2007 bylo zaplaceno na základě smlouvy 150 tis. Kč. Jedná se o platbu za používání stroje, který nám pronajala firma X. Nájemné je zaplaceno na roky 2007 až 2009. V roce 2007 bylo zaplaceno na základě smlouvy 150 tis. Kč. Jedná se o platbu za používání stroje, který nám pronajala firma X. Nájemné je zaplaceno na roky 2007 až 2009. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.

13 Komplexní náklady příštích období Výdaje běžného období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu. Výdaje běžného období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu. Např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na výzkum a vývoj, náklady na předzásobení. Např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na výzkum a vývoj, náklady na předzásobení. Zúčtování komplexních nákladů příštích období do nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382 (s výjimkou případů, vyplývajících ze smluv a platných předpisů). Zúčtování komplexních nákladů příštích období do nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382 (s výjimkou případů, vyplývajících ze smluv a platných předpisů).

14 Komplexní náklady příštích období V souvislosti s přípravou a záběhem nové výroby bylo v první polovině roku 2007 vynaloženo 1 200 tis. Kč. Tyto náklady souvisejí s výrobou, která bude probíhat od poloviny roku 2007 až do poloviny roku 2009. V souvislosti s přípravou a záběhem nové výroby bylo v první polovině roku 2007 vynaloženo 1 200 tis. Kč. Tyto náklady souvisejí s výrobou, která bude probíhat od poloviny roku 2007 až do poloviny roku 2009. Zaúčtuje účetní případy v jednotlivých letech. Zaúčtuje účetní případy v jednotlivých letech.

15 Výdaje příštích období Náklad souvisí s běžným obdobím, ale k výdaji dojde až v příštích účetních obdobích. Náklad souvisí s běžným obdobím, ale k výdaji dojde až v příštích účetních obdobích. Např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku. Např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.

16 Výdaje příštích období Od 1.1. 2007 nám firma X pronajala kancelářské prostory. Smlouva byla uzavřena na roky 2007 a 2008. Nájemné bude zaplaceno v prosinci roku 2008 ve výši 500 tis. Kč. Od 1.1. 2007 nám firma X pronajala kancelářské prostory. Smlouva byla uzavřena na roky 2007 a 2008. Nájemné bude zaplaceno v prosinci roku 2008 ve výši 500 tis. Kč. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.

17 4. Časové rozlišení výnosů a příjmů Výnosy příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Příjmy příštích období

18 Výnosy příštích období Příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích. Příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích. Např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.

19 Výnosy příštích období V roce 2006 firma přijala předplatné časopisu, který bude vydáván v roce 2007. Celková výše přijatého předplatného činí 50 mil. Kč. V roce 2006 firma přijala předplatné časopisu, který bude vydáván v roce 2007. Celková výše přijatého předplatného činí 50 mil. Kč. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.

20 Příjmy příštích období Částky, které nebyly přijaty (inkasovány) ani vyfakturovány, ale které věcně i časově patří do výnosů běžného období. Částky, které nebyly přijaty (inkasovány) ani vyfakturovány, ale které věcně i časově patří do výnosů běžného období. Např. provedené a odebrané, ale dosud nevyfakturované (neinkasované) práce a služby, jejichž částka je předem přesně známa, výnosové provize apod. Např. provedené a odebrané, ale dosud nevyfakturované (neinkasované) práce a služby, jejichž částka je předem přesně známa, výnosové provize apod.

21 Příjmy příštích období Na základě získaných zakázek pro firmu X v roce 2006 měl podnikatel obdržet provizi od firmy X ve výši 100 tis. Kč. Do 31.12. 2006 však neinkasoval nic. Teprve 20. 2. 2007 byla provize inkasována. Na základě získaných zakázek pro firmu X v roce 2006 měl podnikatel obdržet provizi od firmy X ve výši 100 tis. Kč. Do 31.12. 2006 však neinkasoval nic. Teprve 20. 2. 2007 byla provize inkasována. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech. Zaúčtujte účetní případy v jednotlivých letech.


Stáhnout ppt "ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. Osnova 1.Základní zásady účtování nákladů a výnosů 2.Časové rozlišení: obecné zásady 3.Časové rozlišení nákladů a výdajů."

Podobné prezentace


Reklamy Google