Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ukončování bezdomovectví rodin a pilot rapid rehousing ve městě Brně Dr.phil Štěpán Ripka, Ph.D. Platforma pro sociální bydlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ukončování bezdomovectví rodin a pilot rapid rehousing ve městě Brně Dr.phil Štěpán Ripka, Ph.D. Platforma pro sociální bydlení."— Transkript prezentace:

1 Ukončování bezdomovectví rodin a pilot rapid rehousing ve městě Brně Dr.phil Štěpán Ripka, Ph.D. Platforma pro sociální bydlení

2 Proč ukončovat: Využívání azylových domů Culhane et al. (2007): Testing a Typology of Family Homelessness: Více než polovina prostředků byla využita pro 20% rodin, které v azylových domech zůstávaly dlouhodobě. Tyto rodiny přitom neměly o nic vyšší potřeby služeb, než průměrná chudá domácnost v USA, která bydlí v nájemním bytě. Velmi malá skupina rodin (2 – 8%) s velkými bariérami a potřebami, se opakovaně vracela a neplnila podmínky  nedostali podporu. Bezdomovectví se pro ně stalo vzorcem, více se objevuje ústavní péče a postižení. Pro přerušení cyklu bezdomovectví nestačí příspěvky na bydlení, je třeba intenzivnější podpora. Závěr: Za dlouhodobé pobyty rodin s dětmi v azylových domech může daleko spíše samotný systém poskytování služeb lidem bez domova, než objektivní charakteristiky těchto rodin.

3 Proč ukončovat: Prostupné bydlení jako sociální experiment v ČR Doplnění nabídky dočasného ubytování v azylových domech a na ubytovnách standardním nájemním bydlením Cíl (dle aktérů): „vracet lidi ze sociálně vyloučených lokalit do nájemních bytů, snižovat jejich zadluženost a zlepšovat kvalitu jejich života“ Realizace v ČR: „Prostupné bydlení pomáhá jen menší skupině lidí, kteří se (typicky) snaží překonat odmítavé postoje na trhu s bydlením.“ Úspěšní klienti nepotřebovali téměř žádnou podporu. Klienti s komplexními potřebami zůstávali v nižších stupních, program neukončoval jejich bezdomovectví. (Kocman, Paleček pro ASZ 2015) Co s tím? 1) Přijmout koncept individuálních potřeb namísto rámce zásluhovosti 2) Přijmout koncept podpory při udržení samostatného bydlení namísto samostatnosti coby předpokladu bydlení

4 A co motivace? Pokud nejsou naplněny ty nejzákladnější potřeby, přichází stres. Pokud je stres dlouhodobý, přichází úzkost, deprese a ztráta koncentrace. Tyto a další projevy nejsou zpravidla osobnostními charakteristikami, ale reakcí na dlouhodobý stres Nastěhování do bytu, naplnění základní ontologické jistoty okamžitě redukuje stres. Jakmile mají lidé naplněny základní potřeby, mohou se postupně začít soustředit na další věci. Maslowova pyramida potřeb

5 Rychlé nastěhování (Rapid Re-housing) Cílová skupina: Domácnosti, které aspoň někdy žily samostatně v bytě a nepotřebují stálou podporu pro to, aby si bydlení udržely. Lidé postupují přímo z bezdomovectví do bydlení. Nejsou zde žádné mezistupně, které by opožďovaly jejich přesun do bydlení. Klíčem k úspěšnému nastěhování je porozumění individuálních bariér pro získání a udržení bydlení a nalézání cest pro překonání či vyrovnání těchto bariér. Domácnosti jsou zplnomocňovány pro to, aby činily vlastní rozhodnutí a nesly odpovědnost za následky. Asistence je zaměřena na bydlení. Problémy domácností, které s bydlením nesouvisejí, se řeší pouze, pokud je to přáním klienta.

6 Výsledky Rapid Re-housing v USA Národní: 91% rodin, které vstoupily do programu, se dostalo do běžného bydlení, více než polovina z nich v čase kratším než 1 měsíc. Riziko opakování bezdomovectví při pomoci prostřednictví prostupného bydlení bylo 4x vyšší, než u Rapid Re-housing, při pomoci prostřednictvím azylového domu 4,7x vyšší než Rapid Re-housing. (Georgia, 9 000 osob) Domácnosti bez domova, které byly zahrnuty do programu RRH, měly o 50% vyšší šanci najít zaměstnání, než domácnosti, které v programu nebyly. Jejich průměrný příjem byl o 422 dolarů vyšší, než příjem srovnávací skupiny. Rapid Re-housing zastavoval propad v nezaměstnanosti ( Studie „Employment Outcomes Associated with Rapid Re-housing Assistance for Homeless DSHS Clients in Washington State“, 2012; 15 000 klientů HMIS, 1 537 příjemců RRH)

7 Bydlení s flexibilní podporou zastavuje sestupnou trajektorii zaměstnanosti lidí bez domova (Washington)

8 Houston: The Way Home (2015)

9 Pilot Home to Stay (New York) Program Shelter to Home 15 rodin Soc. pracovník pomáhá s přesunem z azylu do bytu, nábytek, zapsání dětí do školy, plánování rozpočtu domácnosti. Napojení rodiny na dětského doktora, služby primární péče, asistence při hledání práce, hlídání dětí, účet v bance Všech 15 rodin si udrželo bydlení, vrátily se jim děti z DD, zvýšila se jejich finanční stabilita Home to stay – intenzivní, časově ohraničené služby pro rodiny s opakovanou zkušeností bezdomovectví. 120 rodin v projektu, od 2015 se z pilotu stává velký program LINC 2 pro NY. Komponenty: 1) Přesun z azylového domu 2) Udržení bydlení 3) Dosažení samostatnosti

10 Pilot rapid rehousing v Brně Pilotní projekt výzvy ESF sociální inovace Koordinován MMB, městské byty Partneři: služba IQ Roma servis, výzkum Ostravská univerzita Randomizovaný kontrolní experiment – klinická studie: 50 intervenčních rodin, 100 kontrolních rodin Měření dopadů po 6 a 12 měsících Služba: FACT, (CTI), MI, SBA

11 Kritéria pro vstup do projektu Rodiny bez domova (ETHOS) žijící na území města Brna (včetně DD) Děti narozené v Brně, nebo navštěvující školu v Brně Mají nárok na dávky – příspěvek a doplatek

12 Fáze studie 1. Sběr základních dat o populaci – registry week. VI-SPDAT + další data (duben 2016) 2. Náhodné přiřazení 50 bytů (losování) + 100 rodin v kontrolní skupině (květen – prosinec 2016?) 3. Postupné nastěhování (8-10 rodin měsíčně) 4. Dotazování při nastěhování, po 6 a 12 měsících 5. Vyhodnocení dat a případné rozšíření na celé město

13 Základní principy housing first 1. Bydlení je základní lidské právo: Samostatné bydlení je poskytováno (téměř) okamžité bez podmínky být „připraven na bydlení“. 2. Ke všem klientům bez rozdílu musí být přistupováno s respektem, vřelostí a soucitem. 3. Podpora je klientům poskytována tak dlouho, jak potřebují. 4. Využívá se (ideálně) rozptýlené bydlení, nezávislé bydlení. 5. Poskytování bydlení a sociálních služeb je oddělené. Služby jsou poskytovány na bázi dobrovolnosti, musí být ovšem akceptovány každotýdenní návštěvy. 6. Je kladen důraz na volbu uživatele a sebeurčení. 7. Přístup se orientuje na uzdravení. 8. Přístup je založený na principu harm reduction.

14 Očekávané výsledky Zlepšení školní docházky dětí Znovu-sjednocení rodin Vysoká míra udržení bydlení Vyšší zaměstnatelnost Předvídatelnější rodinný rozpočet Zlepšení kvality života Cost-benefit analýza  výrazná úspora veřejných prostředků

15 Rapid rehousing a výzvy pro ČR 8 158 dětí bez bydlení v roce 2016 (MPSV 2016) V ubytovnách nejčastěji děti mezi 2-8 lety + matky samoživitelky s dětmi 1-3 let Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, cíle do roku 2020 v oblasti ukončování bezdomovectví Přestěhování 6 000 rodin do bytů Žádné dítě nebude více než 1 měsíc v bezdomovectví Doporučení: realizace Strategie musí být zaměřena na výsledky = co nejvíce z přestěhovaných rodin si udrží bydlení

16 Děkuji za pozornost stepanripka@gmail.com


Stáhnout ppt "Ukončování bezdomovectví rodin a pilot rapid rehousing ve městě Brně Dr.phil Štěpán Ripka, Ph.D. Platforma pro sociální bydlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google