Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj a aplikace nových metod monitorování kvality života v regionech TD020150 Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj a aplikace nových metod monitorování kvality života v regionech TD020150 Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech."— Transkript prezentace:

1 Vývoj a aplikace nových metod monitorování kvality života v regionech TD020150 Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech ČR Česká zemědělská univerzita v Praze 2014 - 2015

2 Hodnocení disparit v kvalitě života mezi regionálním subjekty MAS formou agregovaných indikátorů kvality života v oblastech ekonomická sociální environmentální a pomocí souhrnného indikátoru kvality života. Vypracování odpovídajících metodických postupů a návrh vhodných statistických metod pro tvorbu agregovaných indikátorů. Využívají se disponibilní data z ČSÚ. Ověření na vybraných MAS, data pro 179 MAS v ČR. Krátká informace o projektu

3 Indikátory – metrika založená na agregovaných indikátorech. Integrace dat/informací – seskupování více proměnných různých veličin do jednoho údaje (indexu). Indikátory rozvoje (čehokoli) Indikátory pro rozhodování na místní úrovni Environmentální indikátory podnikání Indikátory vzdělávání pro udržitelný rozvoj Ekologická stopa („počet planet“, které lidstvo potřebuje pro zajištění svých zdrojů) Politické rozhodování na všech úrovních mezinárodních a národních Vždy se jedná o evaluaci (něčeho, co bylo, nebo co bude …) Rozvojové strategie (koncepčně či prakticky) Nástroje měření úspěšnosti ve vztahu k cílům (prosperita, rozvoj, udržitelnost, …) Pro informování odborné i laické veřejnosti Souměřitelnost Napříč členskými státy EU. Regiony NUTS1- 4. Souhrnné indikátory

4 Příklady indikátorů EU: Souhrnný indikátor důvěry je vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, v obchodě a pohostinství a ubytování a indikátoru spotřebitelské důvěry. Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry je vážený průměr sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, v obchodě a pohostinství a ubytování. Indikátoru důvěry v průmyslu je přiřazena dvojnásobná váha. HDP. Strukturální indikátory EU- 2004. Souhrnné indikátory na úrovni EU pro účely plnění cílů Strategie Evropa 2020. V environmentální oblasti nedávno publikovaný „Index environmentální udržitelnosti“. Energetická spotřeba v budovách. Souhrnné indikátory EU

5 Příklady indikátorů ČR Indikátor finančního cyklu v české ekonomice – s předstihem šesti čtvrtletí předpovídá velikost budoucích úvěrových ztrát. Souhrnný indikátor snižování chudoby – podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v populaci míra ohrožení chudobou materiální deprivace populace s nízkou pracovní intenzitou v ČR 1 495 tis. osob (14,4 % z celkové populace) Centrum pro otázky životního prostředí je součást Univerzity Karlovy (27 zaměstnanců) Oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti V ČR standardně 59 základních indikátorů. Souhrnné indikátory ČR

6 Dva přístupy ke konstrukci Indexy Měkké (vícekriteriální) indikátory Model normativní nebo deskriptivní? Metody konstrukce indikátorů Metoda semaforu Metoda bodová (Bennet, 0 – 1000 bodů, promile) Metoda normované proměnné Systémové statistické metody Metody konstrukce indikátorů

7 Hodnocení disparit v kvalitě života mezi regionálním subjekty MAS formou agregovaných indikátorů kvality života v oblastech ekonomická sociální environmentální a pomocí souhrnného indikátoru kvality života. Využívají se disponibilní data z ČSÚ. Nové přístupy v projektu aplikace na MAS (nebo jiné oblasti vymezené výčtem obcí) výběr indikátorů formou vícenásobné korelace SW program – projekt nestárne v čase, aktuální data stále k disposici Ověření na vybraných MAS, data pro 179 MAS v ČR, více než 6 000 obcí. Výstupy Metodika SW program Stručná informace o projektu

8 Souhrnné indikátory v projektu Nevyjadřují míru lidského štěstí, radosti ze života, spokojenosti obyvatel! Stručná informace o projektu

9 Do vstupní datové matice bylo zařazeno 74 indikátorů: jsou dostupné v rámci databáze ČSÚ. Redukce postradatelných dílčích indikátorů pomocí vícerozměrné korelační analýzy: ze 74 indikátorů redukce na 28 (30%). Kvantifikace indikátorů pomocí shlukové analýzy a metody hlavních komponent. Váhy indikátorů pro úroveň MAS: metoda hlavních komponent a expertní šetření v MAS. SW podpora: v Google Maps (Bootstrap, PHP, MySQL; v klientské části HTML a JavaScript). Grafická prezentace dat a informací: 4,8 mil. katastrálních souřadnic pro 180 MAS a 6 253 obcí, celkem zpracováno 314 MB dat, přesnost hranice katastru v zobrazení 0,1m. Interaktivní webový portál, intuitivní ovládání. Představení výsledku z projektu

10 Uplatnění výsledku + pro koho je určen Hlavní cílová skupina MAS Obce K disposici pro 179 organizací MAS – 2014, více než 6 000 obcí. Ostatní uživatelé: Obce Řídící orgány regionálních rozvojových programů. Orgány státní správy, společenské organizace působící v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí v regionech. Opensource MySQL může být doplňována daty, která si budou uživatelé podle svých potřeb ukládat a zpracovávat. Vytvoření časové řady dat po uplynutí každého rozhodného období umožní sledovat vývoj MAS (v závislosti na dotacích, ekonomickém vývoji, politické situaci apod.).

11 Na adrese: http://moniqua.net-mix.cz/http://moniqua.net-mix.cz/

12 Na adrese: http://moniqua.net-mix.czhttp://moniqua.net-mix.cz

13 Na adrese: http://moniqua.net-mix.czhttp://moniqua.net-mix.cz

14 Další rozvoj projektu Perspektivy využití management MAS – srovnávání, podpora strategií, rozdělování dotací podpora žádostí v projektech sledování účinnosti záměrů a investic (ekonomických, morálních, …) Dynamický model – časová řada dat – rozhodné období březen v kalendářním roce retrospektivně i prospektivně Ukládání a zpracování vlastních dat Možnost vážit indikátory (z modelu deskriptivního se stane model normativní) Správa SW aplikace nejlepší forma: naučit se to a provozovat vlastními silami forma spolupráce v rámci projektů formou služeb (nevíme co bude zítra …)

15 PROGRAM MONIQUA


Stáhnout ppt "Vývoj a aplikace nových metod monitorování kvality života v regionech TD020150 Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech."

Podobné prezentace


Reklamy Google