Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením M artina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením M artina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Podpora dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením M artina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 http://seb.soc.cas.cz

2 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2 Struktura prezentace  Pojmy – sociální vyloučení a dostupnost bydlení  Poznatky z výzkumů » Příčiny ztráty bydlení » Faktory úspěšné reintegrace  Nástroj podpory dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením – „Garantované bydlení“

3 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 Sociální vyloučení a dostupnost bydlení  SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ - vyčlenění osoby či skupiny mimo běžný život většinové společnosti – omezená sociální mobilita » zabraňuje opětovně se zapojit do sociálních, ekonomických, kulturních i politických aktivit společnosti  sociální vyloučení  ztráta bydlení  ztráta bydlení  vyloučení sociální (zamezení přístupu k bydlení dále provází odepření sociální sounáležitosti a širší životní spokojenosti, které jsou vnímány jako běžné ve většinové společnosti)  FINANČNÍ DOSTUPNOST BYDLENÍ » „zajištění určitého standardu bydlení za cenu či nájemné, které v očích nějaké třetí strany (zpravidla vlády) nepředstavuje nerozumné zatížení pro domácnosti“ příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení » dostupnost bydlení pro rizikové domácnosti (?)

4 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 4 Příčiny ztráty bydlení  rozvod, závislost různého druhu (alkohol, gamblerství, drogy), ztráta zaměstnání, zadluženost, ale i nedostatek informací, neznalost svých práv či neochota řešit včas problémy  nastřádáním různých problémů spolu s minimálním rodinným zázemím  ztráta zaměstnání » „ztráta zaměstnání, následná ztráta životní úrovně a řešení situace zadlužením se, neplacení nájmu a z toho vyplývající ukončení nájmu a exekuce“ » „Ten pád přichází ve chvíli, kdy člověk, jak se říká, začne vytloukat klín klínem a začne využívat lehce dostupné půjčky, které nemá z čeho splácet, pak už mu na to plat nestačí.“ » „já když jsem kupoval ten byt, tak jsem chtěl všechno hned, já jsem měl zaměstnání, žena taky, tak jsem si vzal hypotéku na byt, samozřejmě nový nábytek, všechno nové, jenže já jsem pak o práci přišel a žena otěhotněla. Takže naše příjmy šly na třetinu. Takže teď už vím, že jsem měl velké oči. Chce to postupně, ne naráz.“  nevyhledání pomoci » „Bohužel nechávají většinou dojít situaci až tak daleko, kdy už je pozdě, tedy neřeší ji předem, počkají až na vystěhování, jen malé procento vyhledá pomoc dřív, než skončí na dlažbě.“

5 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5 Příčiny ztráty bydlení  dětství v dětském domově - mezi lidmi, kteří se v průběhu života potýkají se ztrátou bydlení,jsou oproti běžné populaci výrazně nadreprezentováni ti, kteří si prošli ústavní výchovou  Je skutečnost, že je bydlení drahé, příčinou ztráty bydlení? MODELOVÝ PŘÍKLAD – potenciální příjem domácnosti v kraji Vysočina v roce 2009 po odečtení průměrných nákladů na bydlení * Náklady na bydlení v případě placení hypotéky zahrnují splátku hypotéky, která je vypočtena při předpokladu 100% hypotéky na byt 3+1/73 m2 průměrné ceny, měsíční poplatky do fondu oprav (0,083 % ceny nemovitosti) a ostatní výdaje. ** KZAM 4 - Nižší administrativní pracovníci (úředníci), KZAM 5 - Provozní pracovníci ve službách a obchodě, KZAM 6 - Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech kromě obsluhy strojů a zařízení, KZAM 7 - Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři kromě obsluhy strojů a zařízení, KZAM 8 - Obsluha strojů a zařízení (kvalifikovaní dělníci), KZAM 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

6 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 6 Faktory úspěšné reintegrace Faktory úspěchu:  MOTIVACE » opakované neúspěch - rezignace » velká očekávání, vysoké nároky – neuspokojení – rezignace » život ve vyloučené lokalitě - rezignace RYCHLÁ POMOC  práce, schopnost uskromnit se, zodpovědnost  včas řešit případné problémy SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PRACOVNÍKY Bariéry:  Dluhy a exekuce » Exekuce na příjem – demotivace – není důvod jít pracovat  (finanční) dostupnost bydlení » diskriminace „rizikových domácností“ na trhu s bydlením – domácnosti Romů, vícedětné nízkopříjmové domácnosti, neúplné nízkopříjmové rodiny » kauce, příspěvek na bydlení je vyplácen až po 3 měsících PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ  finanční negramotnost – neschopnost udržet si peníze na bydlení  koncentrace sociálně vyloučených, stigma bydlení v azylovém domě

7 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 7 Cíl koncepce sociálního bydlení Zajištění dlouhodobého nájemního bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené dlouhodobé nájemní bydlení. Cílovou skupinu domácností lze rozdělit do dvou základních skupin: » první skupina - domácnosti, které jsou na trhu bydlení diskriminovány, a to z důvodu jejich etnického původu či z důvodu náležitosti do „rizikové“ skupiny domácností, avšak mají dostatek kompetencí k bezproblémovému využívání nájemního bydlení; tyto domácnosti mohou čelit diskriminaci i přes to, že jejich členové mají zaměstnání a díky příspěvku na bydlení je ně přiměřené nájemní bydlení finančně dostupné. » druhá skupina - domácnosti v akutní bytové nouzi, tj. domácnosti bez přístřeší nebo domácnosti, která disponují pouze určitou formou dočasného, nejistého nebo nevyhovujícího bydlení, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení.

8 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 8 1. cílová skupina – dostatečná kompetence pro udržení bydlení  „garantované bydlení“ » poskytování garancí soukromým pronajímatelům kryjící hlavní rizika související s nájmem » provozovatel systému – obec nebo nezisková organizace Podmínky pro soukromé pronajímatele: zařazení do databáze pronajímatelů, minimální kvalitativní požadavky; výše nájemného pod úrovní obvyklého tržního nájemného pro srovnatelný byt ve stejné lokalitě  Agentura pro sociální vyloučení – příprava pilotního projektu

9 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 9 Garantované bydlení - schéma

10 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 10 2. cílová skupina – nedostatečná kompetence pro udržení bydlení  Třístupňový model propustného bydlení » princip individuálního postupu mezi jednotlivými stupni a průchod všemi stupni nemusí být podmínkou k získání samostatného nájemního bydlení. » intenzivnější spolupráce mezi příslušnými odbory města (místního odboru sociálních služeb a místního bytového odboru) a s místními neziskovými organizacemi zaměřenými na problematiku sociálního vyloučení; alternativně významné posílení role neziskových organizací v oblasti poskytování a správy bydlení. » příklady fungujícího modelu tréninkového bydlení – Armáda spásy v Ostravě, Centrom v Ostravě GARANTOVANÉ BYDLENÍ TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ KRIZOVÉ UBYTOVÁNÍ

11 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 11 Závěr  Neschopnost splácet dluhy a případná exekuce na příjem se jeví jako jeden z nejzávažnějších problémů sociálně vyloučených. » příčina ztráty bydlení i překážka opětovného získání bydlení a jeho udržení  Pokud domácnost bydlení ztratila, získat jej zpět na volném trhu je z důvodu „znevýhodnění“, dluhů a tentokrát i finanční dostupnosti bydlení (vysokých vstupních nákladů) velmi obtížné. Úspěšnost opětovného získání dlouhodobého bydlení je kriticky nízká.  Čím déle domácnost žije v provizorní podmínkách, tím těžší je pak nalezení dlouhodobého bydlení. PREVENCE ztráty bydlení, spolupráce obcí a neziskových organizací, větší informovanost o možnostech pomoci Systém garantovaného bydlení – výhody pro obce: » Rychlejší a levnější řešení při uspokojování bytových potřeb cílové populace než nová výstavba sociálních/podporovaných bytů; Snížení administrativní a finanční zátěže související s vlastnictvím bytového fondu určeného pro cílovou populaci; » Aktivnější role neziskových subjektů v oblasti zajišťování bytových potřeb lidí akutně ohrožených sociálním vyloučením, možnost „rozložit síly“ (zejména pokud obec poskytne neziskovým subjektům byty pro účel tréninkového bydlení); » Postupné řešení problému sociálního vyloučení, vzniku ghett - více možností, jak usměrňovat aktivity soukromých pronajímatelů (omezit stávající metody bydlení v ubytovnách s nízkým technickým standardem a vysokým nájmem).

12 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Podpora dostupnosti bydlení pro ohrožené sociálním vyloučením Konference Rodinná politika v centru pozornosti krajù a obcí, Jihlava, 31.3. 2011 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 12 Publikace v řadě „policy papers“ Ke stažení: www.disparity.czwww.disparity.cz

13 Děkuji za pozornost. http://seb.soc.cas.cz martina.mikeszova@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz martina.mikeszova@soc.cas.cz


Stáhnout ppt "Podpora dostupnosti bydlení pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením M artina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google